Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 57 đến Tiết 66

 A. Mục đích yêu cầu : B. Phương pháp giảng dạy:

- Giúp học sinh hiểu được sơ lược về môn bóng chuyền nắm được Kỹ thuật Tư thế chuẩn bị, di chuyển, . - PP trực quan

 - Phát triển các tố chất nhanh , bền , khéo léo trong tập luyện. - Phân nhóm và quay vòng

 - Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương trong quá trình tập luyện. - Đồng loạt và lần lượt

 - Phát huy tinh thần đồng đội ,có ý thức tổ chức kỷ luật cao

 C. Địa điểm : D. Dụng cụ :

 - Sân bóng chuyền. - 1còi, 2 học sinh 1 quả bóng chuyền

 

doc20 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 57 đến Tiết 66, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rưởng điều khiển. - Thực hiện theo hiệu còi. Taị chổ tập theo lệnh còi có bóng Taị chổ tập theo lệnh còi có bóng 2 tổ đứng về cuối sân phát bóng qua lai. Chia làm 2 đội thi đấu có tính điểm. Chạy cùng 1 đợt - Tự thả lỏng tại chỗ,HS nhận xét lớp học. - Tập trung nghe và về nhà tự tập. - Cả lớp đồng thanh “Khỏe” ĐH1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay. ĐH 2: 4 hàng ngang 1 cánh tay, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng. nt nt nt ĐH 3 : 4 hàng ngang 1dang tay, so le ĐH4 : 2 hàng ngang đối diện nhau cách nhau 9m. ĐH5: như ĐH 4 ĐH6 : như ĐH5 ĐH7 : 2 hàng ngang đối diện nhau ĐH 8: Ngồi 2 bên sân bóng ĐH 9 : vòng tròn ĐH 10 : như ĐH3 ĐH 11 : như ĐH2 ĐH 12 : Giải tán + Bổ sung: Tổ ( Nhóm ) Trưởng Giáo viên TD Nguyễn Quốc tường GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 10 + BÓNG CHUYỀN : Ôn kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng thấp tay. - Tuần : 32 Tổ chức thi đấu tập. - Tiết : 64 + CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên. - Tiết PPCT : 64 - Ngày soạn : 5 /4 /2009 A. Mục đích yêu cầu : B. Phương pháp giảng dạy: - Giúp học sinh hiểu biết về một số điều luật cơ bản của môn bóng chuyền. - PP trực quan - Giúp học sinh thực hiện tốt kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng và phát bóng thấp tay. - Phân nhóm và quay vòng - Phát triển các tố chất nhanh , mạnh, bền , khéo léo trong tập luyện. - Đồng loạt và lần lượt. - Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương trong quá trình tập luyện. - Phát huy tinh thần đồng đội, có ý thức tổ chức kỷ luật cao C. Địa điểm : D. Dụng cụ : - Sân bóng chuyền. - 1còi, 2 học sinh 1 quả bóng chuyền Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I. Mở Đầu : 1.Nhận lớp : 2. Phổ biến bài mới : + Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay. + Ôn kỹ thuật đệm bóng: + Ôn kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện: + Tổ chức thi đấu tập có tính điểm: 3.Khởi động: + Chung : 10 động tác cơ bản. + Chuyên môn: - Ném bóng 1 tay. - 2 tay ném bóng xuống đất. - 1 tay đập bóng xuống đất. II. Cơ bản : HĐ1 Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay. HĐ2. Ôn kỹ thuật đệm bóng: HĐ3. Ôn kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện: HĐ 4. Thi đấu tập: HĐ5. Chạy bền : + Nam chạy 6 vòng, nữ chạy 4 vòng. III.Kết thúc: 1.Hồi tỉnh :Thả lỏng toàn thân 2. Bài tập về nhà: Ôn tiết 64 3.Xuống lớp: 9 -10’ 30’ 5 – 6’ - Kiểm tra sĩ số và nhận lớp. - Nói rõ mục đích và yêu cầu. - Thị phạm và giải thích. - Thị phạm và giải thích. - Thị phạm và giải thích. - Quan sát sửa sai - Quan sát sửa sai - Quan sát sửa sai - Quan sát sửa sai - Quan sát sữa sai - Giáo viên hướng dẫn và làm trọng tài. - Khi chạy chú ý phối hợp hít vào 2 nhịp, thở ra 2 nhịp - Nhắc nhở 1số HS khi về đích đi bộ tiếp tục tự thả lỏng. - Ôn các nội dung đã học giáo án 64. - Giáo viên hô “ THỂ DỤC “ - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. - Ngồi tại chỗ quan sát . - Ngồi tại chỗ quan sát - Ngồi tại chỗ quan sát - Lớp trưởng điều khiển. - Thực hiện theo hiệu còi. Taị chổ tập theo lệnh còi có bóng Taị chổ tập theo lệnh còi có bóng Hai tổ đứng về cuối sân phát bóng qua lại Chia làm 2 đội thi đấu có tính điểm. Chạy cùng 1 đợt - Tự thả lỏng tại chỗ,HS nhận xét lớp học. - Tập trung nghe và về nhà tự tập. - Cả lớp hô “Khỏe” ĐH1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay. ĐH 2: 4 hàng ngang 1 cánh tay, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng. nt nt ĐH 3 : 4 hàng ngang 1dang tay, so le ĐH4 : 2 hàng ngang đối diện nhau cách nhau 9m. ĐH5: như ĐH 4 ĐH6 : như ĐH5 ĐH7 : 2 hàng ngang đối diện nhau ĐH 8: Ngồi 2 bên sân bóng ĐH 9 : vòng tròn ĐH 10 : như ĐH3 ĐH 11 : như ĐH2 ĐH 12 : Giải tán + Bổ sung: Tổ ( Nhóm ) Trưởng Giáo viên TD Nguyễn Quốc tường GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 10 + BÓNG CHUYỀN : Ôn kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng thấp tay. - Tuần : 33 Tổ chức thi đấu tập. - Tiết : 65 + CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên. - Tiết PPCT : 65 - Ngày soạn : 12 /4 /2009 A. Mục đích yêu cầu : B. Phương pháp giảng dạy: - Giúp học sinh hiểu biết về một số điều luật cơ bản của môn bóng chuyền. - PP trực quan - Giúp học sinh thực hiện tốt kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng và phát bóng thấp tay. - Phân nhóm và quay vòng - Phát triển các tố chất nhanh , mạnh, bền , khéo léo trong tập luyện. - Đồng loạt và lần lượt. - Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương trong quá trình tập luyện. - Phát huy tinh thần đồng đội, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. C. Địa điểm : D. Dụng cụ : - Sân bóng chuyền. - 1còi, 2 học sinh 1 quả bóng chuyền Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I. Mở Đầu : 1.Nhận lớp : 2. Phổ biến bài mới : + Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay. + Ôn kỹ thuật đệm bóng: + Ôn kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện: + Tổ chức thi đấu tập có tính điểm: 3.Khởi động: + Chung : 10 động tác cơ bản. + Chuyên môn: - Ném bóng 1 tay. - 2 tay ném bóng xuống đất. - 1 tay đập bóng xuống đất. II. Cơ bản : HĐ1 Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay. HĐ2. Ôn kỹ thuật đệm bóng: HĐ3. Ôn kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện: HĐ 4. Thi đấu tập: HĐ5. Chạy bền : + Nam chạy 6 vòng, nữ chạy 4 vòng. III.Kết thúc: 1.Hồi tỉnh : Thả lỏng toàn thân 2. Bài tập về nhà: Ôn tiết 65 chuẩn bị kiểm tra 3.Xuống lớp: 8-10’ 30’ 5 - 6’ - Kiểm tra sĩ số và nhận lớp. - Nói rõ mục đích và yêu cầu. - Thị phạm và giải thích. - Thị phạm và giải thích. - Thị phạm và giải thích. - Quan sát sửa sai - Quan sát sửa sai - Quan sát sửa sai - Quan sát sửa sai - Quan sát sữa sai - Giáo viên hướng dẫn và làm trọng tài. - Khi chạy chú ý phối hợp hít vào 2 nhịp, thở ra 2 nhịp - Nhắc nhở 1số HS khi về đích đi bộ tiếp tục tự thả lỏng. - Ôn các nội dung đã học giáo án 65 tiết sau kiểm tra. - Giáo viên hô “ THỂ DỤC “ - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. - Ngồi tại chỗ quan sát . - Ngồi tại chỗ quan sát - Ngồi tại chỗ quan sát - Lớp trưởng điều khiển. - Thực hiện theo hiệu còi. -Taị chổ tập theo lệnh còi có bóng Taị chổ tập theo lệnh còi có bóng Hai tổ đứng về cuối sân phát bóng qua lai. Chia làm 2 đội thi đấu có tính điểm. Chạy cùng 1 đợt - Tự thả lỏng tại chỗ,HS nhận xét lớp học. - Tập trung nghe và về nhà tự tập. - Cả lớp hô “Khỏe” ĐH1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay. ĐH 2: 4 hàng ngang 1 cánh tay, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng. nt nt ĐH 3 : 4 hàng ngang 1dang tay, so le ĐH4 : 2 hàng ngang đối diện nhau cách nhau 9m. ĐH5: như ĐH 4 ĐH6 : như ĐH5 ĐH7 : 2 hàng ngang đối diện nhau ĐH 8: Ngồi 2 bên sân bóng ĐH 9 : vòng tròn ĐH 10 : như ĐH3 ĐH 11 : như ĐH2 ĐH 12 : Giải tán +Bổ sung: Tổ ( Nhóm ) Trưởng Giáo viên TD Nguyễn Quốc tường GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 10 + BÓNG CHUYỀN : Kiểm tra KT chuyền bóng cao tay , kỹ thuật đệm bóng. - Tuần : 33 - Tiết : 66 - Tiết PPCT : 66 - Ngày soạn : 12/ 4/ 2009 A. Mục đích yêu cầu : B. Phương pháp giảng dạy: - Giúp học sinh nắm được các KT, đánh giá kết qủa quá trình học tập. - PP trực quan - Phát triển các tố chất nhanh , mạnh , bền , khéo léo trong tập luyện. - Phân nhóm và quay vòng - Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương trong quá trình Kiểm tra. - Đồng loạt và lần lượt. - Phát huy tinh thần đồng đội ,có ý thức kỷ luật cao. C. Địa điểm : D. Dụng cụ : - Sân bóng chuyền. - 1còi, 2 học sinh 1 quả bóng chuyền Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I. Mở Đầu : 1.Nhận lớp : 2. Phổ biến bài tâp : + Kiểm tra - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay. - Kỹ thuật đệm bóng. 3.Khởi động: + Chung : 10 động tác cơ bản. + Khởi động chuyên môn: - Ném bóng 1 tay. - 2 tay ném bóng xuống đất. - 1 tay đập bóng xuống đất. II. Cơ bản : HĐ1. Kiểm tra kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay. HĐ2. Kiểm tra kỹ thuật đệm bóng. III.Kết thúc: 1.Hồi tỉnh : Thả lỏng toàn thân 2. Bài tập về nhà: Ôn tập nhảy cao 3.Xuống lớp: 7- 8’ 30’ 4 - 5’ Kiểm tra sĩ số và nhận lớp. Nói rõ mục đích và yêu cầu - Phổ biến nội dung. - Phổ biến nội dung - Quan sát sửa sai. - Quan sát sữa sai - Gọi tên - Gọi tên -Nhắc nhở 1số HS khi về đích đi bộ tiếp tục tự thả lỏng. - Ôn bài kỹ thuật nhảy cao chuẩn bị kiểm tra học kỳ II. - Hô “ THỂ DỤC “ - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. - Ngồi tại chỗ quan sát . - Ngồi tại chỗ nghe phổ biến - Ngồi tại chỗ nghe phổ biến - Cán sự Tổ điều khiển. - Cá nhân tự khởi động - 2 em đứng đối diên nhau chuyền bóng qua lại liên tiếp 5 lân. - 2 em đứng đối diên nhau đệm bóng qua lại liên tiếp 5 lân. - Tự thả lỏng tại chỗ,HS nhận xét lớp học. - Tập trung nghe và về nhà tự tập để chuẩn bị cho kiểm tra HK I - Cả lớp hô Khỏe ĐH1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay. ĐH 2: 4 hàng ngang 1 cánh tay, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng. nt nt ĐH 3 : 4 hàng ngang 1dang tay, so le ĐH4 : tự do hoạt động ĐH5: 1 nhóm 4 HS ĐH6 : 1 nhóm 4 HS ĐH8 : như ĐH 2 ĐH 10: như ĐH 1 ĐH 11: Giải tán +Bổ sung: Tổ ( Nhóm ) Trưởng Giáo viên TD Nguyễn Quốc tường

File đính kèm:

  • docBong chuyen HKII lop 10.doc
Giáo án liên quan