Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 8 - Bản đẹp 4 cột

1. Mục tiêu:

+ Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. Yêu cầu HS thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác

+ Yêu cầu HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực

2. Thời gian dạy: 45 phút

3. Địa điểm: Sân trường

4. Phương tiện:

+ Giáo viên : Còi, giáo án, một số vận dung khác

+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ

5. Tiến trình lên lớp:

 

doc135 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 8 - Bản đẹp 4 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhận xét. - Đội hình khởi động. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(CSL) II. PHẦN CƠ BẢN 1. Thể thao tự chọn Đẩy tạ vai hướng ném * Một số động tác bổ trợ đẩy tạ: Xoay cổ tay với tạ. Nâng – hạ tạ, chuyền tạ qua lại, đẩy tạ lên cao, đẩy tạ hai tay trước ngực... * Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ. - Ôn kỹ thuật RSCC ( có và không có tạ). - Ôn kỹ thuật trượt đà ( có và không có tạ). - Phối hợp trượt đà và RSCC ( có và không có tạ). 2. Củng cố: Kỹ thuật đẩy tạ 3. Chạy bền: 28 – 30’ 4-5’ 18-19’ 1-2’ 3-4’ 3-4L 4-6L 4-6L - Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật theo sự chỉ dẫn của GV - Yêu cẩu HS thực hiện đúng kỹ thuật và đủ lượng vận động. - Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật. - Yêu cầu: HS biết cách hít thở và phân phối sức để hoàn thành cự ly ( nam 4 vòng, nữ 3 vòng ) với thành tích tốt nhất. - 2 hàng ngang, giãn cách thực hiện động tác (ko tạ), từng hàng tập với tạ do cán sự lớp điều khiển: € € € € € € € € €(GV) - HS tập luyện - GV quan sát và sửa sai cho HS - Gọi 2 HS lên thực hiện, GV củng cố lại bài Đội hình chạy bền € € € € € € III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh, thả lỏng. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học. - Giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. “TD” – “Khoẻ” 4–6’ 2–3’ 2–3’ - Hít thở -thả lỏng - rũ nhẹ tay chân - Nhận xét ưu khuyết điểm. - Về nhà tập thêm thể lực.. - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay. - Đội hình xuống lớp. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV) Giáo án số: 67 Tên: THỂ THAO TỰ CHỌN- ĐẨY TẠ 1. Mục tiêu: * Ôn kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném và trò chơi. Yêu cầu: HS nghiêm túc, thực hiện đủ lượng vận động GV đề ra và đảm bảo an toàn trong quá trình tập luyện. 2. Địa điểm: Sân trường 3. Thời gian: 45 phút 4. Phương tiện: - Giáo Viên: Còi, tạ, tranh ảnh, giáo án giảng dạy - Học Sinh: Trang phục, sân bãi, dụng cụ tập luyện 5. Tiến trình lên lớp: ( Nội dung & phương pháp lên lớp). Phần và nội dung Định lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kĩ thuật Phương pháp tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp: Điểm danh, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu của buổi học. 2. Ktra bài cũ: Kỹ thuật đẩy tạ ? 3. Khởi động chung và chuyên môn: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay cổ chân, khuỷu, bả vai, hông, gối. Động tác lườn, vặn mình, lưng bụng, chân. - Ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, đạp sau. 7-9’ 1-2’ 1-2’ 4-5’ - Tập trung nhanh. Phổ biến ngắn gọn. Nắm được các yếu tố có liên quan đến lớp giảng dạy. - Yêu cầu trả lời đúng và đầy đủ câu hỏi. - Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác. - Tập hợp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV) - Gọi 1-2 HS lên ktra bài cũ, GV nhận xét. - Đội hình khởi động. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(CSL) II. PHẦN CƠ BẢN 1. Thể thao tự chọn Đẩy tạ lưng hướng ném * Một số động tác bổ trợ đẩy tạ: Nâng – hạ tạ, chuyền tạ qua lại, đẩy tạ lên cao, đẩy tạ hai tay trước ngực... * Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ. - Ôn kỹ thuật RSCC ( có và không có tạ). - On kỹ thuật trượt đà ( có và không có tạ). - Phối hợp trượt đà và RSCC ( có và không có tạ). * Trò chơi: Đẩy xe cút kít 2. Củng cố: Kỹ thuật đẩy tạ 28 – 30’ 4-5’ 18-19’ 4-5’ 1-2 3-4L 4-6L 4-6L - Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật theo sự chỉ dẫn của GV - Yêu cẩu HS thực hiện đúng kỹ thuật và đủ lượng vận động. -GV phổ biến cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình. - Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật - 2 hàng ngang, giãn cách thực hiện động tác (ko tạ), từng hàng tập với tạ do cán sự lớp điều khiển: € € € 20 m € € € € € €(GV) - HS tập luyện GV quan sát và sửa sai cho HS. - Đội hình trò chơi. 20m €€€ €€€ €€€ €€€ €(GV) - Gọi 2 HS lên thực hiện, GV củng cố lại bài III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh, thả lỏng. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học. - Giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. “TD” – “Khoẻ” 4–6’ 2–3’ 2–3’ - Hít thở -thả lỏng - ru nhẹ tay chân - Nhận xét ưu khuyết điểm. - Về nhà tập thêm thể lực.. . - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay. - Đội hình xuống lớp. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV) Giáo án số: 68 Tên: TTTC ( ĐẨY TẠ ) - CHẠY BỀN 1. Mục tiêu: * Kiểm tra thử: Kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném. Yêu cầu: HS nghiêm túc, đảm bảo an toàn. * Chạy bền: Yêu cầu HS thực hiện đủ lượng vận động. 2. Địa điểm: Sân trường 3. Thời gian: 45 phút 4. Phương tiện: - Giáo Viên: Còi, tạ, tranh ảnh, giáo án giảng dạy - Học Sinh: Trang phục, sân bãi, dụng cụ tập luyện 5. Tiến trình lên lớp: ( Nội dung & phương pháp lên lớp). Phần và nội dung Định lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kĩ thuật Phương pháp tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp: Điểm danh, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu của buổi học. 2. Ktra bài cũ: Kỹ thuật đẩy tạ ? 3. Khởi động chung và chuyên môn: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay cổ chân, khuỷu, bả vai, hông, gối. Động tác lườn, vặn mình, lưng bụng, chân. - Ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 7-9’ 1-2’ 1-2’ 4-5’ - Tập trung nhanh. Phổ biến ngắn gọn. Nắm được các yếu tố có liên quan đến lớp giảng dạy. - Yêu cầu trả lời đúng và đầy đủ câu hỏi. - Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác. - Tập hợp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV) - Gọi 1-2 HS lên ktra bài cũ, GV nhận xét. - Đội hình khởi động. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(CSL) II. PHẦN CƠ BẢN 1. Thể thao tự chọn * Kiểm tra thử kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném 2. Củng cố: Kỹ thuật đẩy tạ. 3. Chạy bền 28 – 30’ 20-22’ 1-2’ 4-6’ - Yêu cầu phối hợp nhuần nhuyễn các giai đoạn kỹ thuật. - Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật. - Nam 4 vòng, nữ 3 vòng €(GV) GV quan sát và sửa sai cho HS - Gọi 2 HS lên thực hiện, GV củng cố lại bài - Từng nhóm 8-10 HS III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh, thả lỏng. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học. - Giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. “TD” – “Khoẻ” 4–6’ 2–3’ 2–3’ - Hít thở -thả lỏng - rũ nhẹ tay chân - Nhận xét ưu khuyết điểm. - Về nhà tập thêm thể lực. . - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay. - Đội hình xuống lớp. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV) Giáo án số: 69 Tên: THỂ THAO TỰCHỌN - ĐẨY TẠ 1. Mục tiêu: Ôn Kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném. Yêu cầu: HS nghiêm túc, đảm bảo an toàn. 2. Địa điểm: Sân trường 3. Thời gian: 45 phút 4. Phương tiện: - Giáo Viên: Còi, tạ, tranh ảnh, giáo án giảng dạy - Học Sinh: Trang phục, sân bãi, dụng cụ tập luyện 5. Tiến trình lên lớp: ( Nội dung & phương pháp lên lớp). Phần và nội dung Định lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kĩ thuật Phương pháp tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp: Điểm danh, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu của buổi học. 2. Ktra bài cũ: Kỹ thuật đẩy tạ ? 3. Khởi động chung và chuyên môn: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay cổ chân, khuỷu, bả vai, hông, gối. Động tác lườn, vặn mình, lưng bụng, chân. - Ép dọc, ép ngang 7- 9’ 2-3’ 1-2’ 4-5’ - Tập trung nhanh. Phổ biến ngắn gọn. Nắm được các yếu tố có liên quan đến lớp giảng dạy. - Yêu cầu trả lời đúng và đầy đủ câu hỏi. - Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác. - Tập hợp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV) - Gọi 1-2 HS lên ktra bài cũ, GV nhận xét. - Đội hình khởi động. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(CSL) II. PHẦN CƠ BẢN 1. Thể thao tự chọn * Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném. - Ôn trượt đà, RSCC.( có và không có tạ ) - Phối hợp trượt đà và RSCC.(có và không có tạ ) 2. Củng cố: Kỹ thuật đẩy tạ 28 – 30’ 1-2’ - Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật. - Chia lớp thành 2 nhóm + Nhóm 1: Bổ trợ và ôn kỹ thuật ( không có tạ ) + Nhóm 2: Ôn tập ( có tạ) Sau 12-14’ đổi nội dung và địa điểm €(GV) GV quan sát và sửa sai cho HS - Gọi 2 HS lên thực hiện, GV củng cố lại bài III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh, tha lỏng. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học. - Giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. “TD” – “Khoẻ” 4–6’ 2–3’ 2–3’ - Hít thở -thả lỏng - rũ nhẹ tay chân - Nhận xét ưu khuyết điểm. - Về nhà tập thêm thể lực. - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay. - Đội hình xuống lớp. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV) Giáo án số: 70 Tên: THI HỌC KỲ II - ĐẨY TẠ 1. Mục tiêu: Kiểm tra Kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném. Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của HS. Yêu cầu: HS nghiêm túc, đảm bảo an toàn va hoàn thành tốt nội dung kiểm tra. 2. Địa điểm: Sân trường 3. Thời gian: 45 phút 4. Phương tiện: - Giáo Viên: Còi, tạ, tranh ảnh, giáo án giảng dạy - Học Sinh: Trang phục, sân bãi, dụng cụ tập luyện 5. Tiến trình lên lớp: ( Nội dung & phương pháp lên lớp). Phần và nội dung Định lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kĩ thuật Phương pháp-tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp: Điểm danh, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu của buổi học. 2. Khởi động chung và chuyên môn: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay cổ chân, khuỷu, bả vai, hông, gối. Động tác lườn, vặn mình, lưng bụng, chân. - Ép dọc, ép ngang. 8-9’ 2-3’ 5-6’ - Tập trung nhanh. Phổ biến ngắn gọn. Nắm được các yếu tố có liên quan đến lớp giảng dạy. - Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác. - Tập hợp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ - Đội hình khởi động. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(CSL) II. PHẦN CƠ BẢN 1. Thể thao tự chọn * Kiểm tra kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném. * Công bố kết quả kiểm tra. 28 – 30’ - Bảng điểm. Nam Điểm Nữ 7,50m 10 5,50m 7,20m 9 5,20m 6,90m 8 4,90m 6,60m 7 4,60m 6,30m 6 4,30m 6m 5 4m - Điểm 9-10: Phối hợp tốt các giai đoạn kỹ thuật. - Điểm 7-8: Phối hợp đúng các giai đoạn kỹ thuật tương đối nhịp nhàng - Điểm 5-6: Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhưng chưa nhịp nhàng, liên tục. - Mỗi HS thực hiện 3 lần. €(GV) GV quan sát và chấm điểm III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh, thả lỏng. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học. - Xuống lớp. 4–6’ 2–3’ 2–3’ - Hít thở -thả lỏng - rũ nhẹ tay chân - Nhận xét ưu khuyết điểm. - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay. - Đội hình xuống lớp. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV)

File đính kèm:

  • docthe duc 10.doc