Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (Tiết 1)

A. Mục tiêu:

Qua bài này học sinh cần phải:

- Hiểu được lịch sữ đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

- Hình thành ý thức trân trọng với truyền thống của dân tộc ta.

B. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Giáo án

2. Học sinh: Vỡ, bút ghi chép, trang phục đúng quy định.

C. Tiến trình tổ chức dạy học:

- Ổn định lớp, điểm danh.

- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.

- Tên bài: Lịch sữ đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

1. Tổ chức: Lấy lớp học làm đơn vị lên lớp, giáo viên lên lớp lý thuyết.

+ Thời gian: 45 phút

+ Phương pháp: Thuyết trình và vấn đáp.

2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (Tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 1 Tiết: 1 Ngày soạn: 19/08/2009 Bài 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM (t1) A. Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần phải: - Hiểu được lịch sữ đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. - Hình thành ý thức trân trọng với truyền thống của dân tộc ta. B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án 2. Học sinh: Vỡ, bút ghi chép, trang phục đúng quy định. C. Tiến trình tổ chức dạy học: - Ổn định lớp, điểm danh. - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Tên bài: Lịch sữ đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. 1. Tổ chức: Lấy lớp học làm đơn vị lên lớp, giáo viên lên lớp lý thuyết. + Thời gian: 45 phút + Phương pháp: Thuyết trình và vấn đáp. 2. Tổ chức các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY Câu hỏi dẫn dắt: Theo em cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên của dân tộc talà cuộc chiến tranh nào? HS theo dõi, trả lời câu hỏi và ghi chép bài. Câu hỏi dẫn dắt: Theo em nhân vật lịch sữ điển hình, kiệt xuất của giai đoạn này lài những ai? HS theo dõi, trả lời câu hỏi và ghi chép bài. Câu hỏi dẫn dắt: Theo em trận đánh đánh dấu kết thúc giai đoạn này là trận nào? HS theo dõi, trả lời câu hỏi và ghi chép bài. Câu hỏi dẫn dắt: Thực dân Pháp nổ súng bắt đầu xâm lược nước ta vào năm nào và ở đâu? HS theo dõi, trả lời câu hỏi và ghi chép bài. Câu hỏi dẫn dắt: Chiến thắng lịch sữ Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày tháng năm nào? HS theo dõi, trả lời câu hỏi và ghi chép bài. Câu hỏi dẫn dắt: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sữ kết thúc vào ngày tháng năm nào? HS theo dõi, trả lời câu hỏi và ghi chép bài. HS theo dõi và ghi nhớ GV thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi, theo dõi HS trả lời và chỉnh sữa I. LỊCH SỮ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM: 1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên: - Từ thuỡ các Vua Hùng dựng nhà nước Văn Lang, lịch sữ dân tộc Việt Nam bước vào thời kì dựng nước và giữ nước. - Nhà nước Văn Lang là nhà nước dầu tiên của dân tộc ta. ông cha ta đã xây dựng nên nền văn minh sông Hồng, đỉnh cao là văn hóa Đông Sơn. - Cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên mà sách sữ ghi lại là cuộc kháng chiến chống quân Tần năm 214 TCN, dưới sự lãnh đạo của Vua Hùng và Thục Phán. - Thục Phán là người đã thay thế Vua Hùng thống nhất 2 bộ tộc Lạc Việt và Âu Việt lập ra nhà nước Âu Lạc, dời đô từ Lâm Thao (Phú Thọ) về Cổ Loa (Hà Nội). - Từ năm 184 - 179 TCN , nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của An Dương Vương đấu tranh chống lại quân xâm lược của Triệu Đà. 2. Cuộc đấu tranh giành độc lập (từ TK I - TK X): - Dân ta không chịu khuất phục dưới ách thống trị của chính quyền đô hộ phương Bắc, đã kiên cường, bất khuất đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. - Tiêu biếu là cuộc khởi nghĩa hai Bà trưng (năm 40), bà Triệu (năm 248), Lí Bí (năm 542), triệu Quang Phục (năm 548), Mai Thúc Loan (năm 722), phùng Hưng (năm 766), Khúc Thừa Dụ (năm 905). - Năm 906, nhân dân ta giành lại quyền tự chủ - Hai cuộc chiến tranh chống quân Nam Hán xâm lược dưới sự lãnh đạo của Dương Đình Nghệ (năm 931) và Ngô Quyền (Năm 938). 3. Các cuộc chiến tranh giữ nước (từ TK X - TK XIX) - Năm 981, dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn, nhân dân ta đánh tan cuộc xâm lăng của quân Tống. - TK XI, dưới triều Lí, dân tộc ta một lần nữa giành được thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống quân Tống (1075 - 1077). - Từ 1258 - 1288, 3 lần chống quân Nguyên -Mông giành thắng lợi vẻ vang. - 1427, chiến thắng trận Chi Lăng - Xoài Mút trước quân Minh. - 1789, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa do Nguyễn Huệ lãng đạo chống quân Mãn Thanh cùng bè lũ bán nước Lê Chiêu Thống 4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nữa phong kiến (từ TK XIX - 1945) - Tháng 9/ 1858, thực dân Pháp nổ súng tiến công Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. - Năm 1884, triều Nguyễn công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp. - Năm 1930, ĐCSVN do lãnh tụ Nguyên Ái Quốc sáng lập, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của lịch sữ cách mạng Việt Nam. - 19/8/1945 cách mạng tháng 8 thành công, lập ra nhà nước Việt Nam DCCH - Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á 5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) - 23/9/1945, được sự giúp sức của Anh, thực dân Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nươc ta lần 2 - 19/12/946, Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. - Từ 1947 - 1954, quân dân ta đã lập được nhiều chiến công, tiêu biểu là chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông (năm 1947), chiến thắng Biên Giới (1950), chiến thắng Tây Bắc (1952), chiến cuộc Đông Xuân (1953-1954), đỉnh cao là chiến thắng lịch sữ Điện Biên Phủ (1954). 6. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ (1954 - 1975) - Từ 1959 - 1960, phong trào đồng khởi ở Miền Nam. - Từ 1961 - 1965 quân và dân ta đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ. - Từ 1965 - 1968, làm phá sảnchiến lược "Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ. - Để cứu vãn, Mỹ - Ngụy tiến hành chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh". - Năm 1972, miền Bắc đánh bại cuộc tập kích bằng máy bay B52 của Mĩ, buộc Mĩ phải kí vào hiệp định Pari. - Đại thắng mùa xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ của quân và dân ta. * Hệ thống nộ dung đã giảng dạy trong bài. * Hướng dẫn nộ dung cần ôn luyện về nhà. * Nhận xét kết luận buổi học. * Dặn dò.

File đính kèm:

  • docGDQP tiet 1 CCT.doc
Giáo án liên quan