Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học kì I - Năm học 2012-2013

A. MỤC TIấU

 1. Kiến thức: Học sinh nắm được nội dung, chương trình môn TD lớp 10.

 2. Kỹ năng: Biết 1 số hình thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện TDTT và sử dụng không khí,nước, ánh sáng để rèn luyện sức khỏe.

 3.Thái độ: Học sinh tích cực, tự giác trong học tập , nắm vững được kiến thức.

B. PHƯƠNG PHÁP

 - Thuyết trỡnh

 - Vấn đáp

 - Trực quan

C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS

 1. Chuẩn bịcủa GV: Giỏo ỏn, tranh ảnh minh họa.

 2. Chuẩn bị của HS: sách, vở đồ dùng học tập.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 I. Ổn định. (2 phỳt)

 II.Kiểm tra bài cũ. (khụng kiểm tra )

 III. Bài mới:

Phổ biến Mục tiêu, nội dung, yêu cầu buổi học

 

doc81 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học kì I - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Giới thiệu giáo viên dự giờ nếu có. - Nêu nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Bài TD tay khụng. + Động tác tay ngực + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác lưng bụng + Động tác đá lăng chân + động tỏc toàn thõn - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 2.2 Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc. - Khởi động má trong, má ngoài, mu chính diện bàn chân. 3. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra kỹ thuật di chuyển khi đỡ cầu II. PHẦN CƠ BẢN: 1. .Ôn tập các kĩ thuật đá cầu, di chuyển khi đỡ cầu - Kĩ thuật tâng cầu bằng đùi - Kĩ thuật đá tấn công bằng mu bàn chân. - Kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân - Di chuyển tiến lùi khi đỡ cầu - Di chuyển chéo đỡ cầu - Di chuyển phói hợp tấn công 2. Củng cố: Gv củng cố kiến thức cơ bản toàn bàigọi HS ra thực hiện để sửa sai cho HS. II. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: 2. Tập trung lớp – Nhận xét - Đánh giá buổi tập. - Ưu, nhược điểm. 3. Bài tập về nhà cho học sinh - Học sinh tự ôn các bài tập đã học và tập luyện các BT phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn 8-10 phút 2x 8 nhịp 2-3 lần 2-3p 28-30p 3-4p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. - GV: hướng dẫn khởi động CM. - HS: Khởi động tích cực theo hiệu lệnh của giáo viên. Gọi 2-3 hs lờn thực hiện, đỏnh giỏ, cho điểm Tập theo đội hình cơ bản: Tâng cầu tại chỗ, phát cầu theo nhóm 4 ngời, 2 người di chuyển 1 lượt trên sân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Chia nhóm cho HS tập luyện Gọi 2-3 em ra nhắc lại. Cỏc HS khỏc lắng nghe, nhận xột, bổ sung. GV chốt lại ý kiến đỳng Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM .. Tiết 32 Ngày soạn: 30/11/2012 TTTC (ĐÁ CẦU) KIỂM TRA A. MỤC TIấU 1. Kiến thức : - Kiểm tra kĩ thuật tâng cầu, đá đỡ cầu vận dụng thi đấu 2. Kỹ năng: HS thực hiện được các động tác đã học, biết vận dụng kiến thức trong tập luyện và thi đấu 3. Thỏi độ: HS luyện tập tự giác, tích cực đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập. B. PHƯƠNG PHÁP. Kiểm tra đỏnh giỏ C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: Nội dung kiểm tra 2. Chuẩn bị của HS : Mỗi HS mang 1 quả cầu, vệ sinh sõn tập. D. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp - Tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức,kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Giới thiệu giáo viên dự giờ nếu có. - Nêu nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Bài TD tay khụng. + Động tác tay ngực + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác lưng bụng + Động tác đá lăng chân + động tỏc toàn thõn - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 3. Kiểm tra bài cũ : - Ko kiểm tra. II. PHẦN CƠ BẢN: 1. .Ôn tập các kĩ thuật đá cầu. - Kĩ thuật tâng cầu bằng đùi, mu bàn chõn 2. Đọc yêu cầu thang điểm và tiến hành kiểm tra kiểm tra. - Kiểm tra kĩ thuật tâng cầu: Tâng cầu 3 quả /1điểm đối với HS nam Tâng cầu 2 quả /1điểm đối với HS nữ -Kiểm tra phát cầu vào ô quy định : 1 quả 2 điểm: 5 quả 10 điểm II. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: 2. Tập trung lớp – Nhận xét - Đánh giá buổi tập. - Ưu, nhược điểm. 3. Bài tập về nhà cho học sinh - Học sinh tự ôn các bài tập đã học và tập luyện các BT phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn 8-10 phút 2x 8 nhịp 28-30p 5p 25p 3-4p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. GV hướng dẫn hs ụn Hình thức kiểm tra: 4 HS 1 nhóm kiểm tra tâng cầu sau đú chuyển KT phát cầu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM .. Tiết 33 - 35 Ngày soạn: 07/12/2012 ễN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I A. MỤC TIấU 1. Kiến thức : ễn bài thể dục nam và nữ 2. Kỹ năng: Naộm ủửụùc yeỏu lúnh kyừ thuaọt ủoọng taực laứm ủuựng vaứ ủeùp baứi TDNẹ 3. Thỏi độ: HS luyện tập tự giác, tích cực đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập. B. PHƯƠNG PHÁP. Luyện tập C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: GA, cũi 2. Chuẩn bị của HS : Vệ sinh sõn tập. D. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp - Tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức,kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Giới thiệu giáo viên dự giờ nếu có. - Nêu nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Bài TD tay khụng. + Động tác tay ngực + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác lưng bụng + Động tác đá lăng chân + động tỏc toàn thõn - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 3. Kiểm tra bài cũ : - Ko kiểm tra. II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Baứi TDNẹ: OÂn ủoọng taực 1-12 : + ẹoọng taực: giaọm chaõn. + ẹoọng taực: tay chaõn keỏt hụùp + ẹoọng taực: tay ngửùc di chuyeồn + ẹoọng taực: nhuựn baọt leõn cao + ẹoọng taực: di chuyeồn traựi phaỷi + ẹoọng taực: phoỏi hụùp + ẹoọng taực: ủaồy hoõng + ẹoọng taực: hoựp nụỷ ngửùc + ẹoọng taực:chaùy taùi choó + ẹoọng taực: kieóng goựt + ẹoọng taực: baọt nhaỷy + ẹoọng taực: phoỏi hụùp vaứ keỏt thuực 2..Cuỷng coỏ: - Haừy thửùc hieọn ủoọng 1-12 cuỷa baứi TD III. PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaỷ loỷng: Caực khụựp, hớt thụỷ saõu. - Daởn doứ:baứi TD - Nhaọn xeựt: - Xuoỏng lụựp. 8-10 phút 2x 8 nhịp 28-30p 5p 3-4p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. - Phaõn tớch, laứm maóu KTẹT sau ủoự hửụựng daón HS taọp luyeọn. - Sau ủoự cho caực em taọp luyệõn theo nhoựm nam – nữ. cửỷ CS ủieàu khieồn tửứng nhoựm -Lụựp chia thaứnh 2 nhoựm taọp baứi theồ duùc + Nhoựm 1 ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV + Nhoựm 2 ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV quan sỏt sửa sai - GV tập hợp hs, yeu cầu 4 hs lờn thực hiện động tỏc - Gọi hs lờn nhận sột. GV tổng hợp nhận xột ý kiến, rỳt kinh nghiệm cho hs Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Tiết 36 Ngày soạn: 10/12/2012 KIỂM TRA HỌC KỲ I A. MỤC TIấU 1. Kiến thức : Kiểm tra Học kỳ I TDNĐ 2. Kỹ năng: HS thực hiện được đỳng, đẹp các động tác bài TD 3. Thỏi độ: - Học sinh thực hiện theo yờu cầu của giỏo viờn và nghiờm tỳc trong giờ kiểm tra. B. PHƯƠNG PHÁP. Kiểm tra đỏnh giỏ C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: Nội dung kiểm tra 2. Chuẩn bị của HS : Traọt tửù ủuựng trang phuùc D. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp - Tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức,kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Giới thiệu giáo viên dự giờ nếu có. - Nêu nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Bài TD tay khụng. + Động tác tay ngực + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác lưng bụng + Động tác đá lăng chân + động tỏc toàn thõn - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 3. Kiểm tra bài cũ : - Ko kiểm tra. II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Kieồm tra:TDNẹ a.Noọi dung kieồm tra: Baứi TDNẹ tửứ ủoọng taực 1 - 12 b.Caựch cho ủieồm: - ẹieồm 9-10: Queõn 1-2 nhũp (nửừ)2-4 (nam) theồ hieọn toỏt dieón caỷm. - ẹieồm 7-8: Queõn 2-4 nhũp (nửừ) 4-6 (nam) thửùc hieọn dieón caỷm. - ẹieồm 5-6: Queõn 4-8 nhũp (nửừ) 8-12 (nam) theồ hieọn dieón caỷm cuỷa baứi chửa toỏt. - Dửụựi ủieồm 5: Queõn nhũp nhieàu, chửa khụựp vụựi nhũp hoõ, ủoọng taực khoõng toỏt, chửa coự dieón caỷm. 2. Cuỷng coỏ: - Baứi TDNẹ. II. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: 2. Tập trung lớp – Nhận xét - Đánh giá buổi tập. - Ưu, nhược điểm. 3. Bài tập về nhà cho học sinh - Học sinh tự ôn các bài tập đã học và tập luyện các BT phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn 8-10 phút 2x 8 nhịp 28-30p 25p 3-4p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. - Cho HS taọp hụùp haứng ngang, phoồ bieỏn chaựch thửực Ktra cho HS naộm. - ẹoọi hỡnh taọp hụùp haứng ngang ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV - Goùi teõn hoùc sinh leõn vũ trớ kieồm tra. - Quan saựt cho ủieồm tửứng hoùc sinh. - Goùi 1-2 HS leõn thửùc hieọn ủoọng taực toỏt vaứ khoõng toỏt cho lụựp nhaọn xeựt. - Quan saựt nhaọn xeựt. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM ..

File đính kèm:

  • docTD 10 K I vuchiphi.doc