Giáo án Thể dục Khối 9 - Tiết 1 đến Tiết 20 - Bản đẹp 3 cột

I.Mục tiêu.

 - Chương trình môn học giúp học sinh củng cố,phát triển những kết quả đã học ở lớp 6,7,8 và hoàn thành mục tiêu môn học ở THCS .

 - Biết một số kiến thức , kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ,nâng cao thể lực.

 - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh,tác phong nhanh nhẹn,kỉ luật,thói quen tự giác tập luyện TDTT,giữ gìn vệ sinh.

 - Có sự tăng tiến về thể lực,đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

 - Biết vận dụng ở mức độ nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoàn nhà trường.

 - Thực hiện tôt các động tác kĩ thuật ĐHĐN .

II. Chuẩn bị

 Sân tập vệ sinh sạch sẽ ,HS trang phục gọn gàng.

III. Tiến trình lên lớp.

 

doc31 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 9 - Tiết 1 đến Tiết 20 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
á giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 3’ 35-38’ 2 – 3L 2-3L 1L 5’ 1-2 L Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm XP * * * * * Hướng chạy Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật ĐT sau đó cho HS tập. * * * * * * * * * * * Gv - 4 tổ cùng chơi và thời gian tính cho tổ nào có thành tích cao nhất. -Lên trước lớp thực hiện .Gv nhận xét sửa sai chung. - ĐH khởi động chung - ĐH tập chung lớp Ngày soạn: Tuần 8 Tiết 15 -Chạy ngắn :Ôn chạy bước nhỏ ,chạy đạp sau; XP thấp – chạy lao -chạy giữa quãng. -BàI TD : Nội dung tiết 14 ;Học từ nhịp 35 – 39 nữ ; 41 –45 nam. -Chạy bền :Luyện tập chạy bền. I.Mục tiêu: -Thực hiện thành thục các động tác bổ trợ và kĩ thuật XP thấp –chạy lao –chạy giữa quãng. -Thực hiện thành thục các động tác bàI TD – tập đúng đẹp - đều nhịp đIệu. -Phối hợp nâng cao thành tích trong chạy bền. II.Chuẩn bị : Sân tập ;đường chạy nhanh ; chạy bền. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Cơ bản. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật XP thấp –chạy lao. c.Chạy ngắn: -Ôn chạy bước nhỏ, chạy đạp sau -Kĩ thuật XP thấp – chạy lao –chạy giữa quãng. d.Bài TD : -Ôn từ 1-34 nữ ; 1 -40 nam -Học 35-39 nữ ; 41-45 nam . e. Chạy bền : -Luyện tập chạy bền 500m nam ; 300m nữ. g.Củng cố bài: 1 –2 em bất kì thực hiện 1 trong các kĩ thuật chạy ngắn vừa học. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 3’ 35-38’ 2 – 3L 2-3L 1L 5’ 1-2 L Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm - ĐH khởi động * * * * * Hướng chạy * * * * * * * * * * * Gv -Chạy trên sân tập lớp học theo nhóm 5 –7 em /nhóm. -Lên trước lớp thực hiện .Gv nhận xét sửa sai chung. - ĐH khởi động chung - ĐH tập chung lớp Tiết 16 -Chạy ngắn : Ôn luyện nâng cao kĩ thuật,bổ sung 1số đIểm cơ bản của luật ĐK(CN). -BàI TD :Ôn từ 1-39 nữ ; 1-45 nam ; Học từ nhịp 40-45 nữ. -Chạy bền : Trò chơi (do GV chọn). I.Mục tiêu : -Ôn luện hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích.Nắm được các đIều luật CN. -Thực hiện tốt các động tác bài TD đã học và nắm được các động tác mới. -Biết vận dụng trò chơI để nâng cao thể lực chạy bền. II.Chuẩn bị: Bãi tập ; đường chạy nhanh ; chạy bền. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Cơ bản. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc. - ép dây chằng ngang. b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật XP thấp – chạy lao. c.Chạy ngắn: -Ôn kĩ thuật XP thấp - chạy lao và chạy giữa quãng. Cự li 40-60m. -áp dụng tốt các điều luật khi học và thi đấu. d.Bài TD : -Ôn từ 1-39 nữ ; 1-45 nam -Học 40- 45 nữ. e. Chạy bền : -Trò chơi chống đẩy tiếp sức :nam 25-L, nữ 18 L g.Củng cố bài: 1 –2 em bất kì thực hiện kĩ thuật chạy lao. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 3’ 35-38’ 2 – 3L 2-3L 1L 5’ 1-2 L Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm XP * * * * * Hướng chạy Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật ĐT sau đó cho HS tập. * * * * * * * * * * * Gv - 4 tổ cùng chơi và thời gian tính cho tổ nào có thành tích cao nhất. -Lên trước lớp thực hiện .Gv nhận xét sửa sai chung. - ĐH khởi động chung - ĐH tập chung lớp Ngày soạn : Tuần 9 Tiết 17 -Chạy ngắn : Luyện tập nâng cao kĩ thuật. -BàI TD :Ôn luyện bàI TD và chuẩn bị kiểm tra. -Chạy bền : Luyện tập chạy bền. I.Mục tiêu: -Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích chạy ngắn. -Thực hiện tốt bàI TD chuẩn bị kiểm tra. -Hoàn thiệưn kĩ thuật nâng cao thành tích chạy bền. II.Chuẩn bị : Sân tập ;đường chạy nhanh ; chạy bền. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Cơ bản. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật XP thấp –chạy lao. c.Chạy ngắn: -Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích ; chạy 40 –60 m d.Bài TD : -Ôn bài TD ttạp chính xác đúng đẹp nhịp điệu. -Chú ý hình thành đội hình kiểm tra. e. Chạy bền : -Luyện tập chạy bền 500m nam ; 300m nữ. g.Củng cố bài: 1 –2 em bất kì thực hiện 1 số các động tác còn yếu. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 3’ 35-38’ 2 – 3L 2-3L 1L 5’ 1-2 L Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm * * * * Hướng chạy * * * * * * * * * * * Gv -Chạy trên sân tập lớp học theo nhóm 5 –7 em /nhóm. -Lên trước lớp thực hiện .Gv nhận xét sửa sai chung. - ĐH khởi động chung - ĐH tập chung lớp Tiết 18 -Kiểm tra Bài TD (Nam – nữ riêng) I.Mục tiêu : -Kiểm tra bài TD nhằm nâng cao thành tích và bổ sung nhưng kĩ năng còn yếu cho HS. II.Chuẩn bị : -Sân tập vệ sinh sạch sẽ – HS trang phục gọn gàng . -Bàn ghế cho GV . III.Tiến trình kiểm tra. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Cơ bản. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. b.Nội dung kiểm tra. -Điểm 9-10 :Thuộc và thực hiện đúng ,đẹp các động tác trong bài. -Điểm 7-8 :Thuộc cả bàI,có 2-5 nhịp động tác bị sai sót nhỏ. -Điểm 5-6 :Có 5-9 nhịp động tác thực hiện sai. -Điểm 3-4 :Có 10-15 động tcá thực hiện sai. -Điểm 1-2 :Có trên 16 nhịp động tác sai. g.Củng cố bài: Gv nhắc lại những kĩ năng mà HS còn tập yếu để bổ sung cho hoàn thiện. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờkiểm tra. -Bài tập ôn luyện tiết sau. VI. Rút kinh nghiệm: 3’ 35-38’ 1L 5’ 1-2 L Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv ĐH KT : 4-5 em 1 nhóm tập ,1 em hô cho cả nhóm tập. * * * * * hô -Lớp chú ý nghe và tự bổ sung nhưng sai sót cho mình. - ĐH khởi động chung - ĐH tập chung lớp Ngày Soạn : Tuần 10 Tiết 19 -Chạy ngắn :Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật và chuẩn bị kiểm tra. I.Mục tiêu: -Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích áp dụng luật chuẩn bị kiểm tra cho tốt. II.Chuẩn bị: Sân tập vệ sinh sạch sẽ ; đường chạy nhanh. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Cơ bản. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật XP thấp –chạy lao. c.Chạy ngắn: -Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích ; chạy 60 –80 m Phối hợp tốt giữa các giai đoạn chạy ngắn. g.Củng cố bài: Gv nhắc lại 1 số kĩnăng HS thực hiện còn yếu. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 3’ 35-38’ 2 – 3L 5’ 1-2 L Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm * * * * Hướng chạy -Lớp chú ý nghe và tự sửa sai cho mình. - ĐH khởi động chung - ĐH tập chung lớp Tiết 20 -Kiểm tra : Chạy ngắn . I.Mục tiêu : -Kiểm tra chạy ngắn nhằm nâng cao thành tích và bổ sung nhưng kĩ năng còn yếu cho HS. II.Chuẩn bị : -Sân tập vệ sinh sạch sẽ – HS trang phục gọn gàng - đường chạy nhanh ,đồng hồ bấm giây, dây đích . -Bàn ghế cho GV . III.Tiến trình kiểm tra. Nội dung LVĐ Phương pháp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Cơ bản. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -3 động tác bổ trợ b.Nội dung kiểm tra. -Điểm 9-10 : Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật ,thành tích đạt mức Giỏi. -Điểm 7-8 :Thực hiện đúng kĩ thuật XP thấp và chạy giữa quãng thành tích đạt mức Khá RLTT -Điểm 5-6 :Thực hiện đúng KT chạy giữa quãng ,có 1 số sai sót nhỏ khi thực hiện KT XP thành tích ở mức Đạt. -Điểm 3-4 :Thực hiện tương đối đúng KT XP thấp và KT bước chạy thành tich ở mức Đạt. -Điểm 1-2 :Thực hiện không đúng kĩ thuật ,thành tích không Đạt RLTT. g.Củng cố bài: Gv nhắc lại những kĩ năng mà HS còn tập yếu để bổ sung cho hoàn thiện. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờkiểm tra. -Bài tập ôn luyện tiết sau. VI. Rút kinh nghiệm: 3’ 35-38’ 1L 5’ 1-2 L Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv ĐH KT : 4-5 em 1 nhóm tập ,1 em hô cho cả nhóm tập. * * hướng chạy - 2 em 1 nhóm chạy ( Nam – nữ riêng ) - ĐH khởi động chung - ĐH tập chung lớp

File đính kèm:

  • docGA The duc 9.doc