Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 25: Nhảy xa - Chạy bền

 

I.Mục Tiêu:

1. Nhảy Xa: Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng, đà 5-7 bước – bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa, hoàn thiện kĩ thuất nhảy xa kiểu ngồi.

-Kiến thức: biết cách thực hiện chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy – đá lăng; chạy đà 5-7 bước giậm nhảy – bước bộ trên không; biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

-Kĩ năng: thực hiện cơ bản đúng chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy – đá lăng; chạy đà 5-7 bước giậm nhảy – bước bộ trên không; thực hiện được hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên,(vòng sân trường).

-Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên; mốt số động tác hồi tỉnh sau khi chạy.

-Kĩ năng: thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên; duy trì và nâng dần sức bền.

II. Địa điểm – phương tiện:

1. Địa điểm: sân trường

2. Phương tiện: tranh ảnh kĩ thuật nhảy xa,. HS vệ sinh sân bãi tập luyện.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 25: Nhảy xa - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13 Giáo Án Số 25 PPCT tiết 25 Nhảy Xa – Chạy Bền I.Mục Tiêu: 1. Nhảy Xa: Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng, đà 5-7 bước – bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa, hoàn thiện kĩ thuất nhảy xa kiểu ngồi. -Kiến thức: biết cách thực hiện chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy – đá lăng; chạy đà 5-7 bước giậm nhảy – bước bộ trên không; biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. -Kĩ năng: thực hiện cơ bản đúng chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy – đá lăng; chạy đà 5-7 bước giậm nhảy – bước bộ trên không; thực hiện được hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên,(vòng sân trường). -Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên; mốt số động tác hồi tỉnh sau khi chạy. -Kĩ năng: thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên; duy trì và nâng dần sức bền. II. Địa điểm – phương tiện: 1. Địa điểm: sân trường 2. Phương tiện: tranh ảnh kĩ thuật nhảy xa,.. HS vệ sinh sân bãi tập luyện. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG BÀI DẠY LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỶ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/Mở Đầu: -GV nhận lớp: -Phổ biến nội dung bài học, kiểm tra sức khoẻ HS : -Khởi động chung: Bài tập phát triển chung,xoay các khớp, gập duỗi, xoạc dọc, xoạc ngang. -Khởi động chuyên môn: +Chạy bước nhỏ +Chạy nâng cao đùi +Chạy gót chạm mông -Kiểm tra bài cũ: II/Cơ Bản: 1/ Nhảy xa : -Ôn chạy đà 3 bước giậm nhảy đá lăng : -Ôn đà 5 bước giậm nhảy đá lăng: -Ôn đà 3-5 bước giậm nhảy – bước bộ trên không. -Chạy đà tự do nhảy xa: -Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi: -Củng cố: 2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên( vòng sân trường) III/Kết thúc: 1.hồi tỉnh: 2.Nhận xét,đánh giá,phổ biến giáo án sau, cho bài tập về nhà: 3.Xuống lớp 7-10’ 2Lx8n 2Lx10m 2Lx10m 2Lx10m 1-2HS 25-30’ 23-25’ 2-3L 2-3L 5-6’ 3-4’ 6-7’ 2-3HS Nam 5v Nữ 3v 4-6’ -Lớp trưởng tập hợp lớp điểm số, báo cáo sỉ số. GV nhận lớp. -GV phổ biến nội dung tiết học “Nhảy Xa: Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng, đà 5-7 bước – bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa, hoàn thiện kĩ thuất nhảy xa kiểu ngồi; Chạy Bền: Chạy trên địa hình tự nhiên,(vòng sân trường).” đồng thời kiểm tra sức khoẻ HS. -Gv cử cán sự điều khiển HS khởi động “chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn chuyển sang đi thường thực hiện đánh tay cao thấp, tay ngực,vặn mình, gập thân.đứng lại quay mặt vào trong thực hiện xoay cổ tay cổ chân, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay,xoay khớp hông, hai chân rộng bằng vai xoay khớp gối từ ngoài vào trong,hai chân chụm xoay khớp gối từ trái sang phải,gập duỗi,xoạc dọc, xoạc ngang.”Gv quan sát sửa sai cho HS. -Gv hướng dẫn HS khởi động “ thực hiện chạy bước nhỏ - chạy nâng cao đùi – chạy gót chạm mông ”GV quan sát sửa sai cho HS.Yêu cầu học sinh khởi động kỹ tránh chấn thương và đảm bảo an toàn trong tập luyện. -GV mời 1-2 HS thực hiện lại “ chạy đà 5 bước giậm nhảy – bước bộ trên không ”mời HS nhận xét, Gv củng cố kiến thức và xếp loại thành tích cho HS. -Gv hướng dẫn HS tập luyện, yêu cầu HS dung hết sức mạnh của chân để giậm, GV nhắc lại kĩ thuật giậm nhảy, nêu một số sai lầm mà HS thường mắc và biện pháp khắc phục. -Gv nhắc lại kĩ thuật chạy đà, yêu cầu HS thực hiện đúng với số bước chạy đà, đặt chân giậm từ gót chuyển sang cả bàn chân và dung hết sức mạnh của bàn chân đẻ giậm nhảy, GV hướng dẫn HS tập luyện đồng thời quan sát sửa sai cho HS. -Gv nhắc lại cách đo đà, kĩ thuật chạy đà, kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ trên không, yêu cầu HS thực hiện chạy đà đúng với số bước, đặt chân giậm đúng vào ván giậm, thực hiện tốt bước bộ trên không và rơi xuống bằng chân lăng, GV hướng dẫn HS tập luyện đồng thời quan sát sửa sai cho HS. -GV hướng dẫn HS tập luyện, đồng thời sửa sai về kĩ thuật cho HS. -Gv hướng dẫn HS tập luyện, đồng thời quan sát sửa sai chao HS. -Gv mời 2-3 HS thực hiện “chạy đà 3 bước – nhảy xa” cả lớp nhận xét,Gv củng cố kiến thức cho HS. -Gv hướng dẫn, qui định cự li chạy,yêu cầu HS chạy đúng cự li, chạy theo hàng, tốc độ trung bình. -GV hướng dẫn HS thả lỏng,Tại chổ hít thở sâu, kết hợp thả lỏng tay,chân. -Gv nhận xét tiết học,nhắc nhở HS đi học đầy đủ, về nhà tập”kĩ thuật bước bộ trên không” tiết sau học kiểm tra “nhảy xa – chạy bền” -Gv hô “Giải tán” HS đồng reo “khỏe” ‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ 10m ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ Nhận xét:

File đính kèm:

  • docgiao an 25.doc