Giáo án Thể dục Khối 8 - Tuần 7 đến 18 - Nguyễn Văn Toàn

- Chạy cự ly ngắn. Ôn:

 + Chạy b¬ước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát ở nhiều tư thế khác nhau.

 + Học: - Cách đo và đóng bàn đạp.

- Kỹ thuật xuất phát thấp.

- Thể dục:

 + Ôn: Từ nhịp 1 - 17 bài thể dục liên hoàn (nam và nữ).

- Chạy bền: - Luyện tập chạy bền; giới thiệu “hai lần hít vào, hai lần thở ra”

I/ Mục tiêu:

 - Thực hiện tốt các bài tập bổ trợ cho nội dung chạy ngắn, bước đầu biết cách đo và đóng bàn đạp, kỹ thuật xuất phát thấp.

- HS thực hiện được 1 - 17 nhịp bài thể dục (nam và nữ).

 - Tiếp tục rèn luyện sức bền cho học sinh và nắm được kỹ thuật “hai lần hít vào, hai lần thở ra”

 II/ Địa điểm - ph¬ương tiện:

 - Sân bãi sạch sẽ. - Còi, bàn đạp, tranh kỹ thuật xuất phát thấp.

III/ Tiến trình dạy - học:

 

doc49 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/02/2021 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tuần 7 đến 18 - Nguyễn Văn Toàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, công bố điểm - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. .. Tuần 16 Tiết 32 Ngày soạn: Ngày dạy: Ôn tập Chạy cự ly ngắn (chuẩn bị kiểm tra học kỳ) - Chạy cự ly ngắn. Ôn. + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. + Luyện tập, nâng cao kỹ năng chạy cự ly ngắn (Chuẩn bị kiểm tra học kỳ). + Trò chơi: "Chạy tiếp sức". I/ Mục tiêu: - Thực hiện tốt toàn bộ kỹ thuật chạy cự ly ngắn, nâng cao thành tích. - Biết vận dụng các kỹ thuật đã học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. - GV chuẩn bị một còi, hai bàn đạp. III/ Tiến trình dạy - học: nội dung ĐL phương pháp - tổ chức I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung: + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. * Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8 - 10 phút 2X8 nhịp 2X15m Đội hình nhận lớp.( 1) ••••••••• ••••••••• 5 - Lớp trởng báo cáo sĩ số. - GV nói ngắn gọn về nội dung, yêu cầu bài học. Đội hình khởi động. (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 - Cán sự điều khiển lớp khởi động. - GV quan sát sửa sai kỹ thuật. Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật và cự li quy định. II- phần cơ bản: 1. Chạy cự ly ngắn: + Luyện tập, nâng cao kỹ năng chạy cự ly ngắn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy cự li ngắn. + Trò chơi: "Chạy tiếp sức". 2. Củng cố: + Kỹ thuật xuất phát - chạy lao. 29- 31 phút 2X15m 2X60m 2 – 3p - Đội hình tập luyện: (3) ••••••• ºººººººº 5 - GV nhắc lại những điểm mấu chốt của kỹ thuật. Yêu cầu HS thực hiện đúng toàn bộ kỹ thuật và cự ly quy định. - GV quan sát, chỉ dẫn, giúp đỡ. - Hướng dẫn cho HS tập luyện theo đội hình nước chảy. - GV phổ biến luật chơi, cách chơi, thởng phạt hợp lý. - Gv gọi 2 HS lên thực hiện. - HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung. III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. * Kỹ thuật chạy cự ly ngắn. 4 phút Đội hình xuống lớp: 1+ 2 - HS hít thở sâu và thực hiện một số động tác thả lỏng chân, tay và thân. - GV nhận xét đánh giá kết quả tiết học, biểu dương những học sinh học tốt, nhắc nhở những HS chưa tích cực. - Hướng dẫn HS về nhà tập luyện thêm với những nội dung đã xác định. Rút kinh nghiệm Tổ trưởng duyệt . Tuần 17 Tiết 33 - 34 Ngày soạn: Ngày dạy: Ôn tập Chạy cự ly ngắn (chuẩn bị kiểm tra học kỳ) - Chạy cự ly ngắn. Ôn. + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. + Luyện tập, nâng cao kỹ năng chạy cự ly ngắn (Chuẩn bị kiểm tra học kỳ). + Trò chơi: "Chạy tiếp sức". I/ Mục tiêu: - Thực hiện tốt toàn bộ kỹ thuật chạy cự ly ngắn, nâng cao thành tích. - Biết vận dụng các kỹ thuật đã học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. - GV chuẩn bị một còi, hai bàn đạp. III/ Tiến trình dạy - học: nội dung ĐL phương pháp - tổ chức I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung: + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. * Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8 - 10 phút 2X8 nhịp 2X15m Đội hình nhận lớp.( 1) ••••••••• ••••••••• 5 - Lớp trởng chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số. - GV nói ngắn gọn về nội dung, yêu cầu bài học. Đội hình khởi động. (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 - Cán sự điều khiển lớp khởi động. - GV quan sát sửa sai kỹ thuật. Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật và cự li quy định. II- phần cơ bản: 1. Chạy cự ly ngắn: + Luyện tập, nâng cao kỹ năng chạy cự ly ngắn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy cự li ngắn. + Trò chơi: "Chạy tiếp sức". 2. Củng cố: + Kỹ thuật xuất phát - chạy lao. 29- 31 phút 2X15m 2X60m 2 – 3p - Đội hình tập luyện: (3) ••••••• ºººººººº 5 - GV nhắc lại những điểm mấu chốt của kỹ thuật. Yêu cầu HS thực hiện đúng toàn bộ kỹ thuật và cự ly quy định. - GV quan sát, chỉ dẫn, giúp đỡ. - Hướng dẫn cho HS tập luyện theo đội hình nước chảy. - GV phổ biến luật chơi, cách chơi, thởng phạt hợp lý. - Gv gọi 2 HS lên thực hiện. - HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung. III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. * Kỹ thuật chạy cự ly ngắn. 4 phút Đội hình xuống lớp: 1+ 2 - HS hít thở sâu và thực hiện một số động tác thả lỏng chân, tay và thân. - GV nhận xét đánh giá kết quả tiết học, biểu dương những học sinh học tốt, nhắc nhở những HS chưa tích cực. - Hướng dẫn HS về nhà tập luyện thêm với những nội dung đã xác định. Rút kinh nghiệm Tổ trưởng duyệt . Tuần 18 Tiết 35 Ngày soạn: Ngày dạy: kiểm tra học kỳ I Kỹ thuật chạy cự ly ngắn Kết hợp kiểm tra TCRLTT I/ Mục tiêu: - HS thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật thành tích đạt theo tiêu chuẩn RLTT. - Giúp cho GV và HS đánh giá kết quả môn học. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. - GV chuẩn bị một còi, hai bộ bàn đạp, đồng hồ bấm giây. III/ nội dung và phương pháp kiểm tra: I . Phần mở đầu: (5 - 8 phút) a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra. b, Khởi động: * Khởi động chung: - Từ đội hình nhận lớp HS giãn cách mỗi người một cánh tay thực hiện theo hướng dẫn của cán sự lớp. + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. Mỗi động tác 2X8 nhịp. - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân. + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối, ép dây chằng ngang - dọc, gập sâu. Mỗi động tác 2X8 nhịp. * Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. Mỗi động tác 2X15m II- phần cơ bản: (30 - 35 phút) a/ Nội dung. + Kiểm tra kỹ thuật và thành tích chạy 60m. b/ Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 HS (xác định thời gian chạy của HS bằng đồng hồ bấm giây) - HS đến lượt kiểm tra được gọi tên đứng sau vạch chuẩn bị, khi có lệnh mới tiến vào vạch xuất phát để kiểm tra. - Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp đặc biệt GV có thể cho kiểm tra lần hai nhưng điểm không quá 8. c/ Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ kỹ thuật và động tác của HS. - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật thành tích đạt: Nam: 9,2'' ; Nữ: 10.2'' - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát thấp và kĩ thuật chạy giữa quãng, thành tích đạt: Nam: 10'2'' ; Nữ: 11'' - Điểm 5 - 6: Thực hiện đúng kỹ thuật giữa quãng, có một số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật xuất phát, thành tích đạt: Nam: 10.5'' ; Nữ: 11,6'' - Điểm 3 - 4: Thực hiện tơng đối đúng kỹ thuật xuất phát thấp và kĩ thuật bước chạy, nhưng không đạt thành tích: Nam: 10.5'' ; Nữ: 11,6'' - Điểm 1 - 2: Thực hiện không đúng kỹ thuật, thành tích kém. III/ Phần kết thúc: (5 - 7 phút) - Thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, công bố điểm - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. Tuần 18 Tiết 35 Ngày soạn: Ngày dạy: kiểm tra học kỳ I Kỹ thuật chạy cự ly ngắn Kết hợp kiểm tra TCRLTT I/ Mục tiêu: - HS thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật thành tích đạt theo tiêu chuẩn RLTT. - Giúp cho GV và HS đánh giá kết quả môn học. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. - GV chuẩn bị một còi, hai bộ bàn đạp, đồng hồ bấm giây. III/ nội dung và phương pháp kiểm tra: I . Phần mở đầu: (5 - 8 phút) a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra. b, Khởi động: * Khởi động chung: - Từ đội hình nhận lớp HS giãn cách mỗi người một cánh tay thực hiện theo hướng dẫn của cán sự lớp. + Bài thể dục cơ bản 6 động tác. Mỗi động tác 2X8 nhịp. - Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân. + Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối, ép dây chằng ngang - dọc, gập sâu. Mỗi động tác 2X8 nhịp. * Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. Mỗi động tác 2X15m II- phần cơ bản: (30 - 35 phút) a/ Nội dung. + Kiểm tra kỹ thuật và thành tích chạy 60m. b/ Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 HS (xác định thời gian chạy của HS bằng đồng hồ bấm giây) - HS đến lượt kiểm tra được gọi tên đứng sau vạch chuẩn bị, khi có lệnh mới tiến vào vạch xuất phát để kiểm tra. - Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp đặc biệt GV có thể cho kiểm tra lần hai nhưng điểm không quá 8. c/ Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ kỹ thuật và động tác của HS. - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật thành tích đạt: Nam: 9,2'' ; Nữ: 10.2'' - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát thấp và kĩ thuật chạy giữa quãng, thành tích đạt: Nam: 10'2'' ; Nữ: 11'' - Điểm 5 - 6: Thực hiện đúng kỹ thuật giữa quãng, có một số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật xuất phát, thành tích đạt: Nam: 10.5'' ; Nữ: 11,6'' - Điểm 3 - 4: Thực hiện tơng đối đúng kỹ thuật xuất phát thấp và kĩ thuật bước chạy, nhưng không đạt thành tích: Nam: 10.5'' ; Nữ: 11,6'' - Điểm 1 - 2: Thực hiện không đúng kỹ thuật, thành tích kém. III/ Phần kết thúc: (5 - 7 phút) - Thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, công bố điểm - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. . Rút kinh nghiệm Tổ trưởng duyệt

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8 tuan 7-18 12-13.doc