Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì I (Chuẩn kiến thức)

I- Mục tiêu:

- HS nắm được mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 8.

- HS nắm được một số hướng dẫn luyện tập phát triển sức nhanh (Mục 1)

- HS có thái độ yêu thích môn học, thường xuyên tập luyện TDTT.

II - Địa điểm – Phương tiện:

- Địa điểm: + Học ở trên lớp.

- Phương tiện: + Giáo viên soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp.

 + Học sinh chuẩn bị sách vở để ghi bài.

III- Tiến trình lên lớp:

 

doc60 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì I (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x - Đội hình khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B/ Phần cơ bản. 1. Chạy ngắn: - Ôn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng, về đích. * Củng cố: Thực hiện toàn bộ kĩ thuật chạy ngắn? 2. Bài TD: - Ôn luyện bài thể dục. * Củng cố: Thi biểu diễn giữa hai nhóm : 32’ 2 x 8n 2 x 8n 2 x 8n - Cán sự lớp điều khiển. - HS tập luyện. - GV quan sát, đôn đốc. - GV phân tích, thị phạm động tác. - HS quan sát, ghi nhớ. - HS lần lượt thực hiện. - GV đôn đốc, bấm giây, nhận xét. - Đội hình tập: xxxxxxxx xxxxxxxx - HS thực hiện. - HS khác quan sát, nhận xét. - GV quan sát, nhận xét. - GV chia lớp thành 2 nhóm: Nam, nữ - Các nhóm ôn. - Cán sự điều khiển. - GV quan, sát sửa sai cho các nhóm. - Đội hình tập: x x x x x x x x x x x x - HS nhóm 1 thực hiện, HS nhóm 2 quan sát, nhận xét và ngược lại. - GV quan sát, nhận xét C/ Phần kết thúc. - Điều hòa, thả lỏng. - Nhận xét: GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. - Dặn dò: Ôn các kĩ thuật , bài tập bổ trợ cho chạy ngắn đã học, luyện tập chạy bền hàng ngày. 5’ - Đội hình thả lỏng: x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Đội hình xuống lớp: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ngày soạn: 25 / 10 Ngày giảng: 8A: 3 / 11 8B: 30 / 10 8C: 31 / 10 Tiết 19 CHạY NGắN + bài Thể dục. - Bài TD: Ôn và hoàn thiện bài thể dục – Chuẩn bị kiểm tra. - Chạy ngắn: Tập luyện hoàn thiện kĩ thuật chạy cự li ngắn I/ Mục tiêu: - Học sinh thực hiện nhịp điệu, liên hoàn, đúng biên độ các động tác của bài thể dục đã học. - Học sinh thực hiện tốt các động tác bổ trợ. Thực hiện đúng các giai đoạn của kĩ thuật chạy cự li ngắn, tiếp tục nâng cao thành tích. - Học sinh tích cực, nghiêm túc trong tập luyện. II/ Địa điểm, phương tiện. Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây, dây đích . III/ Tiến trình lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp – tổ chức A/ Phần mở đầu. 1. ổn định tổ chức. - GV nhận lớp , nêu nội dung, yêu cầu giờ lên lớp. 2. Khởi động: - Bài thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp. - Gập thân. - ép dọc,ngang. 8’ 2 x8n 2 x8n 2 x8n 2 x8n - Đội hình nhận lớp: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x - Đội hình khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B/ Phần cơ bản. 1. Chạy ngắn: - Ôn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng, về đích. * Củng cố: Thực hiện toàn bộ kĩ thuật chạy ngắn? 2. Bài TD: - Ôn luyện bài thể dục. * Củng cố: Thi biểu diễn giữa hai nhóm : 32’ 2 x 8n 2 x 8n 2 x 8n - Cán sự lớp điều khiển. - HS tập luyện. - GV quan sát, đôn đốc. - GV phân tích, thị phạm động tác. - HS quan sát, ghi nhớ. - HS lần lượt thực hiện. - GV đôn đốc, bấm giây, nhận xét. - Đội hình tập: xxxxxxxx xxxxxxxx - HS thực hiện. - HS khác quan sát, nhận xét. - GV quan sát, nhận xét. - GV chia lớp thành 2 nhóm: Nam, nữ - Các nhóm ôn. - Cán sự điều khiển. - GV quan, sát sửa sai cho các nhóm. - Đội hình tập: x x x x x x x x x x x x - HS nhóm 1 thực hiện, HS nhóm 2 quan sát, nhận xét và ngược lại. - GV quan sát, nhận xét C/ Phần kết thúc. - Điều hòa, thả lỏng. - Nhận xét: GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. - Dặn dò: Ôn các kĩ thuật , bài tập bổ trợ cho chạy ngắn đã học, luyện tập chạy bền hàng ngày. 5’ - Đội hình thả lỏng: x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Đội hình xuống lớp: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ngày soạn: 31 / 10 Ngày giảng: 8A: 4 / 11; 8B: 3 / 11; 8C: 6 / 11. Tiết 20 Kiểm tra bài thể dục. I/ Mục tiêu: - Học sinh thực hiện nhịp điệu, liên hoàn, đúng biên độ các động tác của bài thể dục đã học. - Rèn luyện kĩ năng thực hiện động tác trước tập thể. - Thông qua giờ kiểm tra giáo viên nắm được việc tiếp thu kiến thức, việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của học sinh. - Học sinh tích cực, nghiêm túc trong tập luyện, kiểm tra. II/ Địa điểm, phương tiện. Sân thể dục trường. III/ Tiến trình lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp – tổ chức A/ Phần mở đầu. 1. ổn định tổ chức. - GV nhận lớp , nêu nội dung, yêu cầu giờ lên lớp. 2. Khởi động: - Bài thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp. - Gập thân. - ép dọc,ngang. 8’ 2 x8n 2 x8n 2 x8n 2 x8n - Đội hình nhận lớp: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x - Đội hình khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B/ Phần cơ bản. 1. Ôn bài thể dục: 2. Kiểm tra: Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra bài thể dục liên hoàn từ nhịp 1 - 35 . 32’ - GV chia lớp thành 2 nhóm: Nam, nữ - Các nhóm ôn. - Cán sự điều khiển. - GV quan, sát sửa sai cho các nhóm. - Đội hình tập: x x x x x x x x x x x x - GV phổ biến nội dung kiểm tra và thang điểm cho HS phấn đấu. - Kiểm tra thực hành từng hs theo thứ tự danh sách lớp . - Học sinh khác quan sát nhận xét. - GV quan sát, nhận xét, cho điểm. * Biểu điểm: + Điểm 9-10. Thuộc bài , tập tư thế cơ bản , biên độ động tác , đúng nhịp , đẹp khoẻ có tác dụng phát triển tốt cho thể lực . + Điểm 7- 8. Thuộc bài , tập đúng tư thế cơ bản , đúng nhịp điệu , biên độ . + Điểm 5 -6 . Thuộc bài , tập tương đối đúng tư thế cơ bản , nhịp điệu . + Điểm 3- 4 . Chưa thuộc bài , tập sai tư thế cơ bản . C/ Phần kết thúc. - Điều hòa, thả lỏng. - Nhận xét: GV nhận xét giờ kiểm tra. Thông báo kết quả kiểm tra. - Dặn dò: Ôn các chạy ngắn đã học. Thường xuyên luyện tập chạy bền. 5’ - Đội hình thả lỏng: x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Đội hình xuống lớp: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ngày soạn: 3 / 11 Ngày giảng: 8A: 10 / 11 8B: 6 / 11 8C: 7 / 11 Tiết 21 CHạY NGắN + nhảy cao. - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ, tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật chạy cự li ngắn (chuẩn bị kiểm tra). - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ và phát triển thể lực. I/ Mục tiêu: - Học sinh thực hiện tốt các động tác bổ trợ. Thực hiện đúng các giai đoạn của kĩ thuật chạy cự li ngắn, tiếp tục nâng cao thành tích. - HS thực hiện được một số động tác bổ trợ và phát triển thể lực của môn nhảy cao. - Học sinh tích cực, nghiêm túc trong tập luyện. II/ Địa điểm, phương tiện. Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây, dây đích . III/ Tiến trình lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp – tổ chức A/ Phần mở đầu. 1. ổn định tổ chức. - GV nhận lớp , nêu nội dung, yêu cầu giờ lên lớp. 2. Khởi động: - Bài thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp. - Gập thân. - ép dọc,ngang. 8’ 2 x8n 2 x8n 2 x8n 2 x8n - Đội hình nhận lớp: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x - Đội hình khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B/ Phần cơ bản. 1. Chạy ngắn: - Ôn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng, về đích. * Củng cố: Thực hiện toàn bộ kĩ thuật chạy ngắn? 2. Nhảy cao: - Ôn một số động tác bổ trợ và phát triển thể lực. 32’ 2 x 8n 2 x 8n 2 x 8n - Cán sự lớp điều khiển. - HS tập luyện. - GV quan sát, đôn đốc. - GV phân tích, thị phạm động tác. - HS quan sát, ghi nhớ. - HS lần lượt thực hiện. - GV đôn đốc, bấm giây, nhận xét. - Đội hình tập: xxxxxxxx xxxxxxxx - HS thực hiện. - HS khác quan sát, nhận xét. - GV quan sát, nhận xét. - GV phân tích, thị phạm động tác - HS quan sát, thực hiện. - GV quan, sát sửa sai. - Đội hình tập: x x x x x x x x x x x x x x x x x x C/ Phần kết thúc. - Điều hòa, thả lỏng. - Nhận xét: GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. - Dặn dò: Ôn các kĩ thuật , bài tập bổ trợ cho chạy ngắn đã học, luyện tập chạy bền hàng ngày. 5’ - Đội hình thả lỏng: x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Đội hình xuống lớp: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ngày soạn: 4 / 11 Ngày giảng: 8A: / 11; 8B: / 11; 8C: / 11. Tiết 22 Kiểm tra: chạy ngắn. I/ Mục tiêu: - Học sinh thực hiện đúng kỹ thuật và đạt thành tích cao. - Rèn luyện kĩ năng thực hiện động tác trước tập thể. - Thông qua giờ kiểm tra giáo viên nắm được việc tiếp thu kiến thức, việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của học sinh. - Học sinh tích cực, nghiêm túc trong tập luyện, kiểm tra. II/ Địa điểm, phương tiện. Sân thể dục trường. III/ Tiến trình lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp – tổ chức A/ Phần mở đầu. 1. ổn định tổ chức. - GV nhận lớp , nêu nội dung, yêu cầu giờ lên lớp. 2. Khởi động: - Bài thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp. - Gập thân. - ép dọc,ngang. 8’ 2 x8n 2 x8n 2 x8n 2 x8n - Đội hình nhận lớp: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x - Đội hình khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B/ Phần cơ bản. 1. Chạy ngắn: - Ôn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng, về đích. 2. Kiểm tra: Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra kĩ thuật chạy nhanh cự ly 60m. - Kiểm tra thành tích chạy cự ly 60m. 32’ - Cán sự lớp điều khiển. - HS tập luyện. - GV quan sát, đôn đốc. - GV phân tích, thị phạm động tác. - HS quan sát, ghi nhớ. - HS lần lượt thực hiện. - GV đôn đốc, bấm giây, nhận xét. - Đội hình tập: xxxxxxxx xxxxxxxx - GV phổ biến nội dung kiểm tra và thang điểm cho HS phấn đấu. - Kiểm tra thực hành từng hs theo thứ tự danh sách lớp . - Học sinh khác quan sát nhận xét. - GV quan sát, bấm giây, nhận xét, cho điểm. * Biểu điểm: + Điểm 9 - 10 - Chạy đúng kĩ thuật 4 giai đoạn , thành tích ( nam 8’’- 8,50 , nữ 9’’-9,50) + Điểm 7 - 8 - Chạy đúng kĩ thuật 4 giai đoạn , thành tích ( nam 8’’,50-9’’00; nữ 9’’,50-10’’.00 ) + Điểm 5 - 6 . - Chạy đúng kĩ thuật 4 giai đoạn , thành tích ( nam 9’’.00-10’’00 ; nữ 10’’00-10’’50) + Điểm 3 - 4 . - Chạy sai kĩ thuật 1 trong 4 giai đoạn , 5 thành tích ( nam từ 10’’00 trở lên , nữ từ 11’’00 trở lên ) C/ Phần kết thúc. - Điều hòa, thả lỏng. - Nhận xét: GV nhận xét giờ kiểm tra. Thông báo kết quả kiểm tra. - Dặn dò: Ôn các chạy ngắn đã học. Thường xuyên luyện tập chạy bền. 5’ - Đội hình thả lỏng: x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Đội hình xuống lớp: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

File đính kèm:

  • docgiao an the duc8.doc