Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 21+22 - Năm học 2013-2014 - Luyện Văn Dương

I: Mục Tiêu:

1, Chạy Ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng, bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng.

 - trò chơi : Bật xa tiếp sức

- Kiến thức: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng, bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng.

- Kỹ năng:

- Thự hiện đúng các động tác kỹ thuật và chạy hết cự li quy định .

2, Nhảy Xa: (Ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi

- Kiến thức: (Ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi

- Kỹ năng:

 - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật

3. TháI độ: Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, chính xác, sự khéo léo và tăng cường thể lực

II: Địa Điểm - Phương Tiện:

1, Địa điểm:

 Sân trường.

2, Phương tiện:

 - Gv: Còi, đồng hồ, ván giậm nhảy xa, bàn đạp chạy.

 - Hs: Giầy.

III: Nội Dung - Phương Pháp

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 21+22 - Năm học 2013-2014 - Luyện Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 26/10/2013 Ngày dạy :29/10/2013 Tiết 21 CHẠY NGẮN - NHẢY XA I: Mục Tiêu: 1, Chạy Ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng, bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng. - trò chơi : Bật xa tiếp sức - Kiến thức: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng, bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng. - Kỹ năng: - Thự hiện đúng các động tác kỹ thuật và chạy hết cự li quy định . 2, Nhảy Xa: (Ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Kiến thức: (Ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Kỹ năng: - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật 3. TháI độ: Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, chính xác, sự khéo léo và tăng cường thể lực II: Địa Điểm - Phương Tiện: 1, Địa điểm: Sân trường. 2, Phương tiện: - Gv: Còi, đồng hồ, ván giậm nhảy xa, bàn đạp chạy. - Hs: Giầy. III: Nội Dung - Phương Pháp Nội Dung ĐL Phương Pháp I: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, Khởi Động: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m vòng quanh sân tập, tập bài TD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng - Hs thực hiện các động tác: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuỷên chạy 20m 2’ 8’ - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. - Hs thực hiện tập theo đội hình vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m X II: Phần Cơ Bản: *. KTBC: goị 2 em lên tập nhẩy xa kiểu ngồi. 1, Chạy Ngắn: - Trò chơi: Bật xa tiếp sức. - Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, - Chạy giữa quãng, - bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng. 2, Nhảy Xa: - Ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi 3. Củng cố: goị 2 em lên tập nhẩy xa kiểu ngồi( 1 kt tốt 1 kt sấu) 4 12 14 GV nhận sét cho điểm hs - Gv tập chung lớp thành 4 hàng dọc, hướng dẫn Hs cách chơi trò chơi - Gv làm trọng tài x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 40m X - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tập chạy nhanh, một nhóm tập nhảy xa. Sau thới gian nhất định hai nhóm đổi nội dung tập. - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập nội dung: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng, xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x GV - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai -HS nhận xét GV bổ sung C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập các động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát thấp 5 - Hs đi theo đội hình vòng tròn thực hiện các động tác thỏ lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình xuống lớp Ngày soạn : 28/10/2013 Ngày dạy :30/10/2013 Tiết 22: CHẠY NGẮN - NHẢY XA I: Mục Tiêu: 1, Chạy Ngắn: - Hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng. - Học kỹ thuật chạy về đích, phổ biến một số điều luật cơ bản trong chạy cư li ngắn. - Kiến thức: Hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng. - Học kỹ thuật chạy về đích, phổ biến một số điều luật cơ bản trong chạy cư li ngắn. - Kỹ năng; - Thự hiện đúng các động tác kỹ thuật và chạy hết cự li quy định . 2, Nhảy Xa: - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Kiến thức: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. - Kỹ năng: - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật nhẩy xa 3. TháI độ: Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, chính xác, sự khéo léo và tăng cường thể lực II: Địa Điểm - Phương Tiện: 1, Địa điểm: Sân trường. 2, Phương tiện: - Gv: Còi, đồng hồ, ván giậm nhảy xa, bàn đạp chạy. - Hs: Giầy. III: Nội Dung - Phương Pháp Nội Dung ĐL Phương Pháp I: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, Khởi Động: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m vòng quanh sân tập, tập bài TD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng - Hs thực hiện các động tác: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuỷên chạy 20m 2 8 - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. - Hs thực hiện tập theo đội hình vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m X II: Phần Cơ Bản: * KTBC: goị 2 em lên tập nhẩy xa kiểu ngồi 1, Chạy ngắn: - Hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng. - Học kỹ thuật chạy về đích, phổ biến một số điều luật cơ bản trong chạy cư li ngắn. - 2,NhảyXa: - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 3. Củng cố: goị 2 em lên tập nhẩy xa kiểu ngồi( 1 kt tốt 1 kt sấu) 4 14 12 GV nhận sét cho điểm hs x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50m X - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tập chạy nhanh, một nhóm tập nhảy xa. Sau thới gian nhất định hai nhóm đổi nội dung tập. - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập nội dung: Xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng, sau đó Gv làm mẫu và giảng giải: kỹ thuật chạy về đích, phổ biến một số điều luật cơ bản trong chạy cư li ngắn. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập nội dung, chạy đà giậm nhảy, trên không, tiếp đất. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai *. Cho hs nhận sét gv bổ sung - Hs đi theo đội hình vòng tròn thực hiện các động tác thỏ lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình xuống lớp C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập các động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát thấp 5

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8 TUAn 111314.doc