Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 16: Chạy ngắn; ĐHĐN; Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Đỗ Hoàng Phú

 

I . NHIỆM VỤ:

 1.CN: Một số động tác bổ trợ kt chạy ngắn, trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

 2.ĐHĐN: Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.

 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU:

 -Phối hợp tốt các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

 -Tích cực thực hiện các nội dung ĐHĐN.

 -Tích cực luyện tập chạy bền.

 III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90’)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

 V.DỤNG CỤ:

 - Vôi, tranh và dụng cụ chạy ngắn.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 16: Chạy ngắn; ĐHĐN; Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Đỗ Hoàng Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN : CHẠY NGẮN, ĐHĐN, CHẠY BỀN. -----------------------˜w™----------------------- Tiết CT : 16 Thời gian dạy : I . NHIỆM VỤ: 1.CN: Một số động tác bổ trợ kt chạy ngắn, trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. 2.ĐHĐN: Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp. 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II.YÊU CẦU: -Phối hợp tốt các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. -Tích cực thực hiện các nội dung ĐHĐN. -Tích cực luyện tập chạy bền. III.THỜI GIAN: - 2 tiết (90’) IV.ĐỊA ĐIỂM: - Sân tập của trường. V.DỤNG CỤ: - Vôi, tranh và dụng cụ chạy ngắn. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/ Phần chuẩn bị: - Nhận lớp – Điểm danh. - Phổ biến nội dung yêu cầu của buổi tập. - Khởi động: xoay khớp, căng cơ. - KT bài cũ: Phương pháp tập luyện sức nhanh. (6p) 1’ 1’ 2’ 2’ -HS tập trung nhanh, nghiêm túc. -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c. -Tích cực thực hiện khởi động. -Thực hiện tốt nội dung kiểm tra. -HS giãn cách 1 dang tay khởi động. -gv gọi 3hs kiểm tra đánh giá cho điểm. II/ Phần cơ bản: 1)CN: _Các động tác bổ trợ chạy cự ly ngắn. _ Trò chơi: Lò cò tiếp sức _ Hoàn chỉnh XP- chạy lao- giữa quãng-về đích, 2) ĐHĐN: _ Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp. 3)Chạy bền: _ Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 300-400m *Củng cố kỹ thuật: ĐHĐN, Chạy về đích và đánh đích, (35p) 15’x3L 10’x3L 7’ 3’ -Thực hiện tốt các động tác bổ trợ môn chạy +Nắm vững luật chơi, tích cực trong trò chơi. -Phối hợp nhịp nhàng 4 giai đoạn kỹ thuật. -Xuất phát đúng thời điểm phản xạ nhanh. -Bắt được tốc độ nhanh trong chạy lao. -Duy trì và đạt tốc độ nhanh nhất giữa quãng. -Chú ý thực hiện tốt đánh đích. +Thực hiện đúng theo khẩu lệnh chỉ huy. +Đúng tư thế, chỉnh hàng ngang dọc. -Chú ý xem GV phân tích, thị phạm cách đổi chân khi sai nhịp, áp dụng tốt trong quá trình thực hiện. +Biết phân phối sức trong cự ly chạy. +Hít thở đều trong quá trình chạy. +Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong. -HS tập trung nghe gv nhắc nhở, xem thực hiện để rút kinh nghiệm và sửa sai lầm. 15m 60m 300-400m +Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố. III/ Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -Nhận xét đánh giá buổi tập. -H.D tập ở nhà: Chạy về đích, ĐHĐN, chạy bền. (4p) 2’ 1’ 1’ -Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu. -Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập. -Thực hiện tốt bài tập ở nhà. -HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh. Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Ngaøy Thaùng Naêm 2010 Giaùo vieân soaïn Ñoã Hoaøng Phuù NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :

File đính kèm:

  • docGATD8 t 16.doc