Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh - Hoàng Tuấn Công

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầuvề sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh.

 2. Kỹ năng: Hs có hiểu biết vè sưc nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản.

 3. Thái độ: Bồi dưỡng ý thức, tinh thần trong tập luyện. Biết vận dụng tự tập hàng ngày.

 II. Chuẩn bị:

 1. Chuẩn bị của thầy: SGK – Một số điều qui định.

 2. Học sinh: Vở ghi.

 VI. Tiến trình tổ chức dạy học:

 1. ổn định tổ chức : 8A:

 8B:

 2. Kiểm tra bài cũ: Không ( bài đầu tiên).

 3. Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh - Hoàng Tuấn Công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng: 8A:. 8B:. Tiết 1 Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầuvề sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh. 2. Kỹ năng: Hs có hiểu biết vè sưc nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản. 3. Thái độ: Bồi dưỡng ý thức, tinh thần trong tập luyện. Biết vận dụng tự tập hàng ngày. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của thầy: SGK – Một số điều qui định. 2. Học sinh: Vở ghi. VI. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. ổn định tổ chức : 8A: 8B: 2. Kiểm tra bài cũ: Không ( bài đầu tiên). 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về sức nhanh - Thế nào là sức nhanh? ( Học sinh kể lại – Giáo viên bổ sung) - Sức nhanh biểu hiện ở những hình thức cơ bản nào? (GV: phân tích ba hình thức đã nêu cho h/s hiểu rõ: + Phản ứng nhanh: Khi ghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại ngay hoặc đang chạy , có tín hiệu, thì chạy ngược lại ngay chiều vừa chạy + Tần số động tác: VD: số lần bước chạy 1s, số lần bước đi bộ trong 1 phút, số lần tâng cầu trong 15s + Động tác đơn nhanh: trong đấu võ, đấu kiếm.) * Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp tập luyện. - chúng ta có thể tập luyện như thế nào để phát triển sức nhanh? ( có thể chia các nhóm bài tập để rèn luyện cho phù hợp) I. Thế nào là sức nhanh? - Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất. + Ba hình thức: Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh. II. Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh. - Nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh: Chạy đổi chiều khi nghe hiệu lệnh. Xuất pát ở tư thế khác nhau: vai hướng chạy, lưng hướng chạy, ngồi xuất phát hoặc bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, đá cầu. - Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác: Chạy nhanh tại chỗ hoặc di chuyển trong 5s, 10s, 15s; nhảy dây nhanh; chạy nhanh. - Nhóm bài tập rèn luyện động tác đơn nhanh: Bật nhảy nhanh, gập thân ném bóng nhanh, ngồi xuống đứng lên nhanh. 4. Củng cố: - Nêu mục tiêu, nội dung môn thể dục ở lớp 8. - GV qui một số điều cần thiết khi tập luyện. 5. Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị trang phục theo qui định.

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8(13).doc