Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Trường PTDL NT huyện Hoành Bồ

A. MỤC TIÊU:

 -Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức về phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.

 - Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp , biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật.

 B. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 - Địa điểm : Lớp học

 - Phương tiên: Giáo án

 C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 I. Phần mở đầu :

 1. Nhận lớp

 - Lớp trưởng tập hợp báo cáo sĩ, GV nắm tình hình sức khoẻ , phổ biến bài học, thầy trò chúc sức khoẻ

 2. Khởi động

 3. Kiểm tra bài cũ

 II Phần cơ bản

 1.Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất .

- Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản : Phản ứng nhanh , tần số tác động, tác động nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh.

+ Phản ứng nhanh : ví dụ : Khi nghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại ngay

+ Tần số tác động : ví dụ : số lần bước chạy trong 1s

+Động tác nhanh :

+ Sức mạnh tốc độ : Đạp chân mạnh khi xuất phát

+ Sức bền tốc độ : Khi gắng sức chạy 10-20m cuối khi đến đích

2. Phương pháp tập luyện sức nhanh

- Nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh :

- Nhóm bài tập rèn luyện tần số tác động

- Nhóm bài tập rèn luyện động tác đơn nhanh

- Nhóm bài tập rèn kuyện sức mạnh tốc độ

- Nhóm bài tập luyện tập sức bền tốc độ

III. Phần kết thúc :

- Giáo viên nhận xét giờ học

- Giao bài tập về nhà

- Xuống lớp : Giải tán – HS : Khỏe

D. Rút kinh nghiệm

 

doc198 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/02/2021 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Trường PTDL NT huyện Hoành Bồ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x - GV kiểm tra, nhận xét đánh giá X X X X X X X X X X X X X X X X D X X X X X X X X X X X X X X X X - GV cho HS tập theo nhịp đếm - Quay sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X - GV cho học sinh thực hiện giáo viên quan sát rồi chỉnh sửa - GV cho học sinh ôn luyện hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV quan sát rồi chỉnh sửa - GV c ho học sinh thực hiện hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng - GV quan sát rồi chỉnh sửa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV nhận xét buổi học - Giáo viên giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – HS “khoẻ” D. rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết : 64 - nhảy cao : tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích , - chạy bền : chạy bền trên địa hình tự nhiên. A. mục tiêu : - Kiến thức : Học sinh thực hiện - nhảy cao : tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích - chạy bền : chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Kĩ năng : yêu cầu HS thực hiện kỹ thuật nhảy cao, ném bóng tương đối chính xác. .B. Địa điểm , phương tiện : - Đại điểm : Sân trường - Phương tiện : đệm nhảy, đồng hồ, thước m C. Tiến trình lên lớp : Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3.Kiểm tra bài cũ._ Kiểm tra 2 học sinh thực hiện giai đoạn giậm nhảy II. Phần cơ bản 1. Nhảy cao - Ôn một số động tác bổ trợ: + Đá lăng trước sau. + Đá lăng sang ngang. + Đà một bước giậm nhảy - đá lăng. - Hoàn thiện giai đoạn nhảy cao kiểu “bước qua” 2 . Thể thao tự chọn Ném bóng: TTTC: ôn luyện hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng, Trò chơi : “ném bóng trúng đích” III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét: - GV nhận xét bài học 3.Giao bài về nhà : - Ôn tập một số động tác bổ trợ ném bóng, nhảy cao 4.Xuống lớp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2lần 2lần 2lần 10 Phút 30 phút 10 phút 15 phút 5 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x - GV kiểm tra, nhận xét đánh giá X X X X X X X X X X X X X X X X D X X X X X X X X X X X X X X X X - GV cho HS tập theo nhịp đếm - Quay sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X - GV cho học sinh thực hiện giáo viên quan sát rồi chỉnh sửa - GV cho học sinh ôn luyện hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV quan sát rồi chỉnh sửa - GV c ho học sinh thực hiện hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng - GV quan sát rồi chỉnh sửa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV nhận xét buổi học - Giáo viên giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – HS “khoẻ” D. rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết : 65 - nhảy cao : tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích , - chạy bền : chạy bền trên địa hình tự nhiên. A. mục tiêu : - Kiến thức : Học sinh thực hiện - nhảy cao : tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích - chạy bền : chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Kĩ năng : yêu cầu HS thực hiện kỹ thuật nhảy cao, ném bóng tương đối chính xác. .B. Địa điểm , phương tiện : - Đại điểm : Sân trường - Phương tiện : đệm nhảy, đồng hồ, thước m C. Tiến trình lên lớp : Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3.Kiểm tra bài cũ._ Kiểm tra 2 học sinh thực hiện giai đoạn giậm nhảy II. Phần cơ bản 1. Nhảy cao - Ôn một số động tác bổ trợ: + Đá lăng trước sau. + Đá lăng sang ngang. + Đà một bước giậm nhảy - đá lăng. - Hoàn thiện giai đoạn nhảy cao kiểu “bước qua” 2 . Thể thao tự chọn Ném bóng: TTTC: ôn luyện hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng, Trò chơi : “ném bóng trúng đích” III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét: - GV nhận xét bài học 3.Giao bài về nhà : - Ôn tập một số động tác bổ trợ ném bóng, nhảy cao 4.Xuống lớp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2lần 2lần 2lần 10 Phút 30 phút 10 phút 15 phút 5 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x - GV kiểm tra, nhận xét đánh giá X X X X X X X X X X X X X X X X D X X X X X X X X X X X X X X X X - GV cho HS tập theo nhịp đếm - Quay sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X - GV cho học sinh thực hiện giáo viên quan sát rồi chỉnh sửa - GV cho học sinh ôn luyện hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV quan sát rồi chỉnh sửa - GV c ho học sinh thực hiện hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng - GV quan sát rồi chỉnh sửa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV nhận xét buổi học - Giáo viên giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – HS “khoẻ” D. rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết : 66 - nhảy cao : tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích , - chạy bền : chạy bền trên địa hình tự nhiên. A. mục tiêu : - Kiến thức : Học sinh thực hiện - nhảy cao : tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích - chạy bền : chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Kĩ năng : yêu cầu HS thực hiện kỹ thuật nhảy cao, ném bóng tương đối chính xác. .B. Địa điểm , phương tiện : - Đại điểm : Sân trường - Phương tiện : đệm nhảy, đồng hồ, thước m C. Tiến trình lên lớp : Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3.Kiểm tra bài cũ._ Kiểm tra 2 học sinh thực hiện giai đoạn giậm nhảy II. Phần cơ bản 1. Nhảy cao - Ôn một số động tác bổ trợ: + Đá lăng trước sau. + Đá lăng sang ngang. + Đà một bước giậm nhảy - đá lăng. - Hoàn thiện giai đoạn nhảy cao kiểu “bước qua” 2 . Thể thao tự chọn Ném bóng: TTTC: ôn luyện hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng, Trò chơi : “ném bóng trúng đích” III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét: - GV nhận xét bài học 3.Giao bài về nhà : - Ôn tập một số động tác bổ trợ ném bóng, nhảy cao 4.Xuống lớp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2lần 2lần 2lần 10 Phút 30 phút 10 phút 15 phút 5 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x - GV kiểm tra, nhận xét đánh giá X X X X X X X X X X X X X X X X D X X X X X X X X X X X X X X X X - GV cho HS tập theo nhịp đếm - Quay sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X - GV cho học sinh thực hiện giáo viên quan sát rồi chỉnh sửa - GV cho học sinh ôn luyện hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV quan sát rồi chỉnh sửa - GV c ho học sinh thực hiện hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng - GV quan sát rồi chỉnh sửa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV nhận xét buổi học - Giáo viên giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – HS “khoẻ” D. rút kinh nghiệm ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE 8.doc