Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 1 đến 70 - Bản đẹp 3 cột

1. Mục tiêu

a. Kiến thức

- Học sinh biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

b. Kỹ năng

 - Học sinh biết vận dụng để phòng tránh chấn thương khi luyện tập,thi đấu.

 c. Thái độ

- Học sinh có ý thức tự bảo vệ an toàn cho bản thân, phòng tránh chấn thương khi tập luyện TDTT.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

a. Chuẩn bị của giáo viên

- Địa điểm :Lớp học.

- Phương tiện: tranh ảnh một số chấn thương khi tập luyện TDTT

b. Chuẩn bị của học sinh

- Vở học trong lớp

3.Tiến trình dạy học

 

doc182 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 1 đến 70 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Nhận lớp - Phổ biến nội dung +) Khởi động: Chạy nhẹ nhàng Thực hiện các động tác khởi động + Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng + ép ngang - dọc. + Xoay các khớp II.Phần cơ bản 1. Bật nhảy - Ôn tập + Chạy đà tự do nhảy xa. + Nhảy bước bộ trên không. * Trò chơi: Vượt rào tiếp sức 2. Chạy bền - Chạy trên địa hình tự nhiên + Nam: 550 m + Nữ: 450 m III.Phần kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét 8ph 200m 4x8nhịp 22 ph 8 ph 7 ph - Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường. - Đội hình khởi động €(GV) - Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng. - GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. - GV thực hiện mẫu động tác, hướng dẫn HS tập luyện. - HS tập luyện - GV quan sát, sửa chữa động tác cho HS - Đội hình tập luyện € € € € € € € € € € € € €(GV) € € € € - GV kiểm tra thử - GVchia đội chơi điều khiển trò chơi - HS tham gia chơi đúng luật - HS chạy thành hàng dọc theo địa hình quy định - GV quan sát nhắc nhở HS chạy đúng tốc độ, địa hình - Đội hình thả lỏng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 4. Rút kinh nghiệm . Tiết 66 kiểm tra bật nhảy ( 1 tiết ) Ngày soạn: 14/ 4/ 2013 Ngày dạy Tại lớp Sỹ số HS vắng 7 21 1. Mục tiêu a. Kiến thức - Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. b. Kĩ năng - Bật nhảy: Học sinh thực hiện cơ bản đúng, nhảy bước bộ trên không. chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. c. Thái độ - Học sinh có ý thức tự giác, cố gắng tập luyện. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a. Chuẩn bị của giáo viên - Đệm, còi, thước dây. b. Chuẩn bị của học sinh - Giầy 3. Tiến trình dạy học nội dung định lượng phương pháp I. Phần mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung +) Khởi động: Chạy nhẹ nhàng Thực hiện các động tác khởi động + Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng + ép ngang - dọc. + Xoay các khớp II.Phần cơ bản * Kiểm tra bật nhảy - Nội dung kiểm tra: Nhảy bước bộ trên không. Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Cách xếp loại + Xếp loại Đ:Cả 2 lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và đạt thành tích. Nam: trên 170 cm Nữ: trên 155 cm + Xếp loại CĐ: Cả hai lần nhảy đều không thực hiện được động tác. III.Phần kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét 8ph 200m 4x8nhịp 30 ph 7 ph - Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường. - Đội hình khởi động €(GV) - Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng. - GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác - Kiểm tra mỗi lượt 4 -5 HS. - Mỗi HS được thực hiện hai lần nhảy một trong hai động tác. - Đội hình kiểm tra € € € € € € € € € € € € €(GV) € € € € - Đội hình thả lỏng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả kiểm tra. 4. Rút kinh nghiệm . Tiết 67 kiểm tra chạy bền ( 15 phút ) Ngày soạn: 16/ 4/ 2013 Ngày dạy Tại lớp Sỹ số HS vắng 7 21 1. Mục tiêu a. Kiến thức - Học sinh biết cách chạy trên địa hình tự nhiên. b. Kĩ năng - Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. Nâng cao sức bền. c. Thái độ - Học sinh nghiêm túc trong giờ học. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a. Chuẩn bị của giáo viên - Đồng hồ. b. Chuẩn bị của học sinh - Giầy 3. Tiến trình dạy học nội dung định lượng phương pháp I. Phần mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung +) Khởi động: Chạy nhẹ nhàng Thực hiện các động tác khởi động + Tay, lườn, ngực, vặn mình, chân, lưng bụng + ép ngang - dọc. + Xoay các khớp II.Phần cơ bản * Kiểm tra chạy bền - Chạy 500m tính thời gian - Cách xếp loại + Xếp loại Đ: Nam: Từ 125s trở xuống. Nữ : Từ 136s trở xuống. + Xếp loại CĐ: Nam trên 125s. Nữ trên 136s. III.Phần kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét 8ph 200m 4x8nhịp 30 ph 7 ph - Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường. - Đội hình khởi động - Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng. - GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác - Kiểm tra mỗi lượ 5 -7 HS - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần - GV bấm đồng hồ. - Đội hình thả lỏng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 4. Rút kinh nghiệm Tiết 68 ôn tập đá cầu Ngày soạn: 16/ 4/ 2013 Ngày dạy Tại lớp Sỹ số HS vắng 7 21 1. Mục tiêu a. Kiến thức - Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. b. Kĩ năng - Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. c. Thái độ - Học sinh có ý thức tự giác, cố gắng tập luyện. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a. Chuẩn bị của giáo viên - Còi b. Chuẩn bị của học sinh - Cầu 3. Tiến trình dạy học nội dung định lượng phương pháp I. Phần mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung +) Khởi động: Chạy nhẹ nhàng Thực hiện các động tác khởi động + Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng + ép ngang - dọc. + Xoay các khớp II.Phần cơ bản * Đá cầu - Ôn tập +Tâng cầu bằng mu bàn chân + Chuyền cầu bằng mu bàn chân. + Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. III.Phần kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét 8ph 200m 4x8nhịp 30 ph 7 ph - Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường. - Đội hình khởi động €(GV) - Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng. - GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác - GV thực hiện mẫu động tác, hướng dẫn HS tập luyện - HS tập luyện cá nhân, hoặc theo nhóm. - GV quan sát hướng dẫn HS tập luyện. - Đội hình thả lỏng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 4. Rút kinh nghiệm Tiết 69 kiểm tra học kì II Ngày soạn: 20/ 4/ 2013 Ngày dạy Tại lớp Sỹ số HS vắng 7 21 1. Mục tiêu â. Kiến thức - Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. b. Kĩ năng - Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. c. Thái độ - Học sinh có ý thức tự giác. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a. Chuẩn bị của giáo viên - Còi, cột, lưới đá cầu. b. Chuẩn bị của học sinh - Cầu tâng. 3. Tiến trình dạy học nội dung định lượng phương pháp I. Phần mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung +) Khởi động: Chạy nhẹ nhàng Thực hiện các động tác khởi động + Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng + ép ngang - dọc. + Xoay các khớp II.Phần cơ bản - Kiểm tra đá cầu: Kĩ thuật và thành tích phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - Cách xếp loại: + Xếp loại Đ: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật. 1 lần phát cầu qua lưới. + Xếp loại CĐ: Không phát cầu qua lưới cả 3 lần. III.Phần kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét 8ph 200m 4x8nhịp 35 ph 7 ph - Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường. - Đội hình khởi động €(GV) - Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng. - GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác - Kiểm tra mỗi lần 1 HS - HS đến lượt kiểm tra vào khu vực phát cầu. Thực hiện 3 lần phát cầu € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - Đội hình thả lỏng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 4. Rút kinh nghiệm Tiết 70 kiểm tra tiêu chuẩn RLTT Ngày soạn: 20/ 4/ 2013 Ngày dạy Tại lớp Sỹ số HS vắng 7 21 1. Mục tiêu a. Kiến thức - Học sinh biết cách bật xa. b. Kĩ năng - Học sinh thực hiện được kĩ thuật bật xa. c. Thái độ - Học sinh nghiêm túc trong giờ học 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a. Chuẩn bị của giáo viên - Đệm, thước. b. Chuẩn bị của học sinh - Giầy 3. Tiến trình dạy học nội dung định lượng phương pháp I. Phần mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung +) Khởi động: Chạy nhẹ nhàng Thực hiện các động tác khởi động. + Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng + ép ngang - dọc + Xoay các khớp II. Phần cơ bản: * Kiểm tra thành tích bật xa - Xếp loại + Xếp loại Đạt Nam: từ 170cm trở lên. Nữ: từ 155cm trở lên. + Xếp loại CĐ: Nam: dưới 170cm. Nữ: dưới 155cm. III. Phần kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét 8ph 200m 4x8 nhịp 30 ph 7 ph - Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường - Đội hình khởi động €(GV) - Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng. - GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác - Kiểm tra mỗi lần một HS, mỗi HS được kiểm tra một lần. - HS đến lượt kiểm tra vào vị trí quy định thực hiện bài kiểm tra. €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đội hình thả lỏng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS dồn hàng GV nhận xét đánh giá kết quả kiểm tra. 4. Rút kinh nghiệm .

File đính kèm:

  • docthe duc 72013.doc
Giáo án liên quan