Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm

I/Mục tiêu - Yêu cầu:

-Mục tiêu:trang bị cho Học sinh các hiểu biết đúng về mục tiêu chương trình của môn TD7, biết và phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT, tạo cho Học sinh hứng thú học tập bộ môn, tích cực rèn luyện TDTT tăng cường sức khoẻ cho bản thân.

-Yêu cầu:Học sinh có thái độ hành vi ứng xử với bạn khi tập luyện TDTT, Học sinh tự giác tích cực học tập, rèn luyện. Biết vận dụng những hiểu biết vào hoạt động học tập.

II/Địa điểm - Phương tiện:

- Đia điểm: lớp học

- Phương tiện: SGV, Giáo án.

III/Hoạt động của GV- Học sinh:

 

doc146 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/02/2021 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y I/Mục tiêu - Yêu cầu: -Mục tiêu: : Kiểm tra kĩ thuật động tác “ Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà” + -Yêu cầu: + Thực hiện được tương đối chính xác động tác. + Biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày. II/Địa điểm - Phương tiện: - Đia điểm: Sân TD - Phương tiện: Trang phục, còi, đồng hồ.Dây đích III/Hoạt động của GV- Học sinh: Nội dung Đ L Phương pháp - Tổ chức KL TG Phần 1: Mở đầu. - Tổ chức nhận lớp: * Lớp: 6a...................... * Lớp: 6b...................... - Giới thiệu ND yêu cầu bài học. - Khởi động: +KĐC: * Chạy nhẹ 1 vòng sân. * Bài TD Tay Không. * Xoay các khớp. * ép dây chằng. +KĐCM: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông. Phần 2: Cơ bản. -Nội dung: : Kiểm tra kĩ thuật động tác “ Chỵa đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà” 2.Đánh giá cho điểm: Điểm ND Thực hiện Thành tích Nam Nữ 9 - 10 Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích ỏơ mức độ “Giỏi”cua TCRLTT 7 - 8 Thực hiện tương đốiđúng kĩ thuật,thành tích ở mức “khá.” 5 - 6 Thực hiện đượcnhững điểm cơ bản KT,TT ở mức “đạt” 3 - 4 Chạy để gót chạm đất và không đạt về TT ở mức “đạt” Phần 3: Kết thúc. - Hồi tĩnh: +Thả lỏng cơ bắp. +Hít thở sâu. - Nhận xét giờ học: +ý thức, Tư thế, Động tác. +Kết quả giờ học. - Dặn dò: Tiếp tục ôn tập hàng ngày ở nhà. 4L x 8N 10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ - Cán sự báo cáo sĩ số và tình hình cua lớp học sau đó điều khiển ĐH khởi động:Từ hàng dọc đ Vòng tròn đ hàng ngang so le. ẹ Đội hình khởi động ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Đội hình kiểm tra - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 2 HS ( 1 Nam , 1 Nữ) thực hiện 2 lần. ẹ ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã HS: Lần lượt thực hiện KT và thành tích. GV: Quan sát, theo rõi thành tich, KT,nhận xét đánh giá cho điểm Học sinh. Đội hình kết thúc GV: Hướng dẫn Học sinh thả lỏng tích cực. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Tiết 67 ôn tập kiểm tra học kì II bật nhảy - chạy bền I/Mục tiêu - Yêu cầu: : -Mục tiêu: +Bật nhảy: Ôn Nhảy bước bộ tên không; trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” Chạy đà tự do nhảy xa “kiểu ngồi” + Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. -Yêu cầu: + Thực hiện được tương đối chính xác động tác. + Biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày. II/Địa điểm - Phương tiện: - Đia điểm: Sân TD - Phương tiện: Trang phục, còi,đồng hồ, III/Hoạt động của GV- Học sinh: Nội dung Đ L Phương pháp - Tổ chức KL TG Phần 1: Mở đầu. - Tổ chức nhận lớp: * Lớp: 6a...................... * Lớp: 6b...................... - Giới thiệu ND yêu cầu bài học. - Khởi động: +KĐC: * Chạy nhẹ 1 vòng sân. * Bài TD Tay Không. * Xoay các khớp. * ép dây chằng. +KĐCM: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông. Phần 2: Cơ bản. 1/Bật nhảy: Ôn: một số động tác bổ trợ: - Đá lăng trước. - Đá lăng sau. - Đá lăng ngang. - Ôn Chạy đà tự do nhảy xa; Nhảy bước bộ tên không; trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” 2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. - Nam: 500m - Nữ : 400m Phần 3: Kết thúc. - Hồi tĩnh: +Thả lỏng cơ bắp. +Hít thở sâu. - Nhận xét giờ học: +ý thức, Tư thế, Động tác. +Kết quả giờ học. - Dặn dò: Ôn tập các động tác bổ trợ của Bật nhảy, đá cầu 10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ - Cán sự báo cáo sĩ số và tình hình cua lớp học sau đó điều khiển ĐH khởi động: Từ hàng dọc đVòng tròn đ hàng ngang so le. Đội hình khởi động ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Đội hình tập luyện ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ HS: thực hiện theo sự điều khiển của cán sự lớp GV: Quan sat sửa sai cho học sinh HS: Quan sát sau đó thực hiện theo sự điều khiển của GV. GV: Chọn vị trí thích hợp để quan sát Học sinh. Đội hình kết thúc GV: Hướng dẫn Học sinh thả lỏng tích cực. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Tiết 68 ôn tập kiểm tra học kì II bật nhảy - chạy bền I/Mục tiêu - Yêu cầu: : -Mục tiêu: +Bật nhảy: Ôn Nhảy bước bộ tên không; trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” Chạy đà tự do nhảy xa “kiểu ngồi” + Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. -Yêu cầu: + Thực hiện được tương đối chính xác động tác. + Biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày. II/Địa điểm - Phương tiện: - Đia điểm: Sân TD - Phương tiện: Trang phục, còi,đồng hồ, III/Hoạt động của GV- Học sinh: Nội dung Đ L Phương pháp - Tổ chức KL TG Phần 1: Mở đầu. - Tổ chức nhận lớp: * Lớp: 6a...................... * Lớp: 6b...................... - Giới thiệu ND yêu cầu bài học. - Khởi động: +KĐC: * Chạy nhẹ 1 vòng sân. * Bài TD Tay Không. * Xoay các khớp. * ép dây chằng. +KĐCM: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông. Phần 2: Cơ bản. 1/Bật nhảy: Ôn: một số động tác bổ trợ: - Đá lăng trước. - Đá lăng sau. - Đá lăng ngang. - Ôn Chạy đà tự do nhảy xa; Nhảy bước bộ tên không; trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” 2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. - Nam: 500m - Nữ : 400m Phần 3: Kết thúc. - Hồi tĩnh: +Thả lỏng cơ bắp. +Hít thở sâu. - Nhận xét giờ học: +ý thức, Tư thế, Động tác. +Kết quả giờ học. - Dặn dò: Ôn tập các động tác bổ trợ của Bật nhảy, đá cầu 10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ - Cán sự báo cáo sĩ số và tình hình cua lớp học sau đó điều khiển ĐH khởi động: Từ hàng dọc đVòng tròn đ hàng ngang so le. Đội hình khởi động ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Đội hình tập luyện ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ HS: thực hiện theo sự điều khiển của cán sự lớp GV: Quan sat sửa sai cho học sinh HS: Quan sát sau đó thực hiện theo sự điều khiển của GV. GV: Chọn vị trí thích hợp để quan sát Học sinh. Đội hình kết thúc GV: Hướng dẫn Học sinh thả lỏng tích cực. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Tiết 69 ôn tập kiểm tra học kì II bật nhảy - chạy bền I/Mục tiêu - Yêu cầu: : -Mục tiêu: +Bật nhảy: Ôn Nhảy bước bộ tên không; trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” Chạy đà tự do nhảy xa “kiểu ngồi” + Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. -Yêu cầu: + Thực hiện được tương đối chính xác động tác. + Biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày. II/Địa điểm - Phương tiện: - Đia điểm: Sân TD - Phương tiện: Trang phục, còi,đồng hồ, III/Hoạt động của GV- Học sinh: Nội dung Đ L Phương pháp - Tổ chức KL TG Phần 1: Mở đầu. - Tổ chức nhận lớp: * Lớp: 6a...................... * Lớp: 6b...................... - Giới thiệu ND yêu cầu bài học. - Khởi động: +KĐC: * Chạy nhẹ 1 vòng sân. * Bài TD Tay Không. * Xoay các khớp. * ép dây chằng. +KĐCM: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông. Phần 2: Cơ bản. 1/Bật nhảy: Ôn: một số động tác bổ trợ: - Đá lăng trước. - Đá lăng sau. - Đá lăng ngang. - Ôn Chạy đà tự do nhảy xa; Nhảy bước bộ tên không; trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” 2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. - Nam: 500m - Nữ : 400m Phần 3: Kết thúc. - Hồi tĩnh: +Thả lỏng cơ bắp. +Hít thở sâu. - Nhận xét giờ học: +ý thức, Tư thế, Động tác. +Kết quả giờ học. - Dặn dò: Ôn tập các động tác bổ trợ của Bật nhảy, đá cầu 10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ - Cán sự báo cáo sĩ số và tình hình cua lớp học sau đó điều khiển ĐH khởi động: Từ hàng dọc đVòng tròn đ hàng ngang so le. Đội hình khởi động ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Đội hình tập luyện ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ HS: thực hiện theo sự điều khiển của cán sự lớp GV: Quan sat sửa sai cho học sinh HS: Quan sát sau đó thực hiện theo sự điều khiển của GV. GV: Chọn vị trí thích hợp để quan sát Học sinh. Đội hình kết thúc GV: Hướng dẫn Học sinh thả lỏng tích cực. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ tiết 70 kiểm tra học kì ii bật nhảy I/Mục tiêu - Yêu cầu: -Mục tiêu: : Kiểm tra kĩ thuật động tác “ Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà” + -Yêu cầu: + Thực hiện được tương đối chính xác động tác. + Biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày. II/Địa điểm - Phương tiện: - Đia điểm: Sân TD - Phương tiện: Trang phục, còi, đồng hồ.Dây đích III/Hoạt động của GV- Học sinh: Nội dung Đ L Phương pháp - Tổ chức KL TG Phần 1: Mở đầu. - Tổ chức nhận lớp: * Lớp: 6a...................... * Lớp: 6b...................... - Giới thiệu ND yêu cầu bài học. - Khởi động: +KĐC: * Chạy nhẹ 1 vòng sân. * Bài TD Tay Không. * Xoay các khớp. * ép dây chằng. +KĐCM: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông. Phần 2: Cơ bản. -Nội dung: : Kiểm tra kĩ thuật động tác “ Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà” 2.Đánh giá cho điểm: Điểm ND Thực hiện Thành tích Nam Nữ 9 - 10 Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích ỏơ mức độ “Giỏi”cua TCRLTT 7 - 8 Thực hiện tương đốiđúng kĩ thuật,thành tích ở mức “khá.” 5 - 6 Thực hiện đượcnhững điểm cơ bản KT,TT ở mức “đạt” 3 - 4 Chạy để gót chạm đất và không đạt về TT ở mức “đạt” Phần 3: Kết thúc. - Hồi tĩnh: +Thả lỏng cơ bắp. +Hít thở sâu. - Nhận xét giờ học: +ý thức, Tư thế, Động tác. +Kết quả giờ học. - Dặn dò: Tiếp tục ôn tập hàng ngày ở nhà. 4L x 8N 10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ - Cán sự báo cáo sĩ số và tình hình cua lớp học sau đó điều khiển ĐH khởi động:Từ hàng dọc đ Vòng tròn đ hàng ngang so le. ẹ Đội hình khởi động ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Đội hình kiểm tra - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 2 HS ( 1 Nam , 1 Nữ) thực hiện 2 lần. ẹ ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã HS: Lần lượt thực hiện KT và thành tích. GV: Quan sát, theo rõi thành tich, KT,nhận xét đánh giá cho điểm Học sinh. Đội hình kết thúc GV: Hướng dẫn Học sinh thả lỏng tích cực. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ

File đính kèm:

  • docGATD7.doc