Giáo án Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 4 cột - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Thế Anh

A.Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Luyện tập tương đối tốt một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn.

- Biết và thực hiện được động tác xuất phát cao.

- Biết và thực hiện được một số bài tập phát triển thể lực chung, kt đánh cầu cao,thấp bên phải, bên trái.

2. Kỹ năng:

- Hình thành và phát triển các kỹ năng của chạy nhanh và môn thể thao tự chọn

B. Địa điểm- phương tiện

1. Địa điểm: Sân trường THCS Thị trấn Đông triều

2. Phương tiện: Sân trường, sân cầu, vợt, quả cầu.

C- Tiến trình lên lớp:

 

doc25 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 4 cột - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Thế Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ân tập. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân hông, vai, gối. -Căng cơ , ép dẻo. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Thực hiện động tác vai hướng chạy xuất phát 7’ 2 x 8N ĐH nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV phổ biến ngắn gọn. - GV điều khiển HS khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ II. Phần cơ bản. 1. TTTC: Cầu lông - Ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập: Bài tập hai người đánh qua lại - Trò chơi phát triển sức nhanh 2. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam500 m, nữ 300m 15’ 15’ 3l 3l - Chỉ định HS lên chỉ huy, GV quan sát, uốn nắn, sửa sai tư thế cho HS. - GV tổ chức, điều khiển . - G/V: làm mẫu học sinh thực hiện - HS tập nghiêm túc, tích cực. - GV tổ chức cho HS tập luyện x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ ▲ III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng: Một số động tác làm thư duỗi cơ bắp. 2. Nhận xét: Kết quả tập luyện, ý thức học tập của HS. 3. Củng cố: Nhắc lại nội dung của chạy ngắn, và tự chọn. - Nhắc lại nội dung vừa học 4.Giao bài tập về nhà. Tập luyện đánh cầu qua lại 8’ - HS thả lỏng tích cực. - GV nhận xét ngắn gọn. ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ D/ Rút Kinh nghiệm ............................................... Tiết: 29 Ngày soạn : 13/11/2009 Ngày giảng: 16/11/2009. tt tự chọn – chạy bền - Thể thao tự chọn: - Ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập: Bài tập hai người đánh qua lại - Trò chơi phát triển sức nhanh - Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên A.Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết và thực hiện được một số bài tập phát triển thể lực chung, kt đánh cầu cao,thấp bên phải, bên trái. có thể áp dụng vào trong thi đấu 2. Kỹ năng: - Hình thành và phát triển các kỹ năng của kt chạy và môn thể thao tự chọn B. Địa điểm- phương tiện 1. Địa điểm: Sân trường THCS Thị trấn Đông triều 2. Phương tiện: Sân trường, sân cầu, vợt, quả cầu. C- Tiến trình lên lớp: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức tập luyện TG SL I. Phần chuẩn bị. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân tập. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân hông, vai, gối. -Căng cơ , ép dẻo. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Thực hiện động tác vai hướng chạy xuất phát 7’ 2 x 8N ĐH nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV phổ biến ngắn gọn. - GV điều khiển HS khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ II. Phần cơ bản. 1. TTTC: Cầu lông - Ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập: Bài tập hai người đánh qua lại - Trò chơi phát triển sức nhanh 2. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam500 m, nữ 300m 15’ 15’ 3l 3l - Chỉ định HS lên chỉ huy, GV quan sát, uốn nắn, sửa sai tư thế cho HS. - GV tổ chức, điều khiển . - G/V: làm mẫu học sinh thực hiện - HS tập nghiêm túc, tích cực. - GV tổ chức cho HS tập luyện x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ ▲ III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng: Một số động tác làm thư duỗi cơ bắp. 2. Nhận xét: Kết quả tập luyện, ý thức học tập của HS. 3. Củng cố: Nhắc lại nội dung của chạy ngắn, và tự chọn. - Nhắc lại nội dung vừa học 4.Giao bài tập về nhà. Tập luyện đánh cầu qua lại 8’ - HS thả lỏng tích cực. - GV nhận xét ngắn gọn. ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ D/ Rút Kinh nghiệm ............................................... Tiết: 30 Ngày soạn : 13/11/2009 Ngày giảng: 16/11/2009. tt tự chọn – chạy bền - Thể thao tự chọn: - Ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập: Bài tập hai người đánh qua lại - Trò chơi phát triển sức nhanh - Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên A.Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết và thực hiện được một số bài tập phát triển thể lực chung, kt đánh cầu cao,thấp bên phải, bên trái. có thể áp dụng vào trong thi đấu 2. Kỹ năng: - Hình thành và phát triển các kỹ năng của kt chạy và môn thể thao tự chọn B. Địa điểm- phương tiện 1. Địa điểm: Sân trường THCS Thị trấn Đông triều 2. Phương tiện: Sân trường, sân cầu, vợt, quả cầu. C- Tiến trình lên lớp: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức tập luyện TG SL I. Phần chuẩn bị. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân tập. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân hông, vai, gối. -Căng cơ , ép dẻo. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Thực hiện động tác vai hướng chạy xuất phát 7’ 2 x 8N ĐH nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV phổ biến ngắn gọn. - GV điều khiển HS khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ II. Phần cơ bản. 1. TTTC: Cầu lông - Ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập: Bài tập hai người đánh qua lại - Trò chơi phát triển sức nhanh 2. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam500 m, nữ 300m 15’ 15’ 3l 3l - Chỉ định HS lên chỉ huy, GV quan sát, uốn nắn, sửa sai tư thế cho HS. - GV tổ chức, điều khiển . - G/V: làm mẫu học sinh thực hiện - HS tập nghiêm túc, tích cực. - GV tổ chức cho HS tập luyện x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ ▲ III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng: Một số động tác làm thư duỗi cơ bắp. 2. Nhận xét: Kết quả tập luyện, ý thức học tập của HS. 3. Củng cố: Nhắc lại nội dung của chạy ngắn, và tự chọn. - Nhắc lại nội dung vừa học 4.Giao bài tập về nhà. Tập luyện đánh cầu qua lại 8’ - HS thả lỏng tích cực. - GV nhận xét ngắn gọn. ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ D/ Rút Kinh nghiệm ............................................... Tiết: 31 Ngày soạn : 9 /12/2009 Ngày giảng: 12 /12 /2009. tt tự chọn – chạy bền - Thể thao tự chọn: - Ôn kỹ thuật di chuyển tiến, lùi, ngang - Học kỹ thuật nhảy lên cao đánh cầu - Luyện tập: Bài tập hai người đánh qua lại - Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên A.Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết và thực hiện được một số bài tập phát triển thể lực chung, kt đánh cầu cao,thấp bên phải, bên trái. có thể áp dụng vào trong thi đấu 2. Kỹ năng: - Hình thành và phát triển các kỹ năng của kt chạy và môn thể thao tự chọn B. Địa điểm- phương tiện 1. Địa điểm: Sân trường THCS Thị trấn Đông triều 2. Phương tiện: Sân trường, sân cầu, vợt, quả cầu. C- Tiến trình lên lớp: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức tập luyện TG SL I. Phần chuẩn bị. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân tập. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân hông, vai, gối. -Căng cơ , ép dẻo. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Thực hiện động tác vai hướng chạy xuất phát 7’ 2 x 8N ĐH nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV phổ biến ngắn gọn. - GV điều khiển HS khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ II. Phần cơ bản. 1. TTTC: Cầu lông - Ôn kỹ thuật di chuyển tiến, lùi, ngang - Học kỹ thuật nhảy lên cao đánh cầu - Luyện tập: Bài tập hai người đánh qua lại 2. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam500 m, nữ 300m 15’ 15’ 3l 3l - Chỉ định HS lên chỉ huy, GV quan sát, uốn nắn, sửa sai tư thế cho HS. - GV tổ chức, điều khiển . - G/V: làm mẫu học sinh thực hiện - HS tập nghiêm túc, tích cực. - GV tổ chức cho HS tập luyện x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ ▲ III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng: Một số động tác làm thư duỗi cơ bắp. 2. Nhận xét: Kết quả tập luyện, ý thức học tập của HS. 3. Củng cố: Nhắc lại nội dung của chạy ngắn, và tự chọn. - Nhắc lại nội dung vừa học 4.Giao bài tập về nhà. Tập luyện đánh cầu qua lại 8’ - HS thả lỏng tích cực. - GV nhận xét ngắn gọn. ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ D/ Rút kinh nghiệm ..................................................................................................... Duyệt ngày Tiết: 32 Ngày soạn : 9 /12/2009 Ngày giảng: 12 /12 /2009. tt tự chọn – chạy bền - Thể thao tự chọn: - Ôn kỹ thuật di chuyển tiến, lùi, ngang - Học kỹ thuật nhảy lên cao đánh cầu - Luyện tập: Bài tập hai người đánh qua lại - Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên A.Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết và thực hiện được một số bài tập phát triển thể lực chung, kt đánh cầu cao,thấp bên phải, bên trái. có thể áp dụng vào trong thi đấu 2. Kỹ năng: - Hình thành và phát triển các kỹ năng của kt chạy và môn thể thao tự chọn B. Địa điểm- phương tiện 1. Địa điểm: Sân trường THCS Thị trấn Đông triều 2. Phương tiện: Sân trường, sân cầu, vợt, quả cầu. C- Tiến trình lên lớp: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức tập luyện TG SL I. Phần chuẩn bị. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân tập. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân hông, vai, gối. -Căng cơ , ép dẻo. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Thực hiện động tác vai hướng chạy xuất phát 7’ 2 x 8N ĐH nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV phổ biến ngắn gọn. - GV điều khiển HS khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ II. Phần cơ bản. 1. TTTC: Cầu lông - Ôn kỹ thuật di chuyển tiến, lùi, ngang - Học kỹ thuật nhảy lên cao đánh cầu - Luyện tập: Bài tập hai người đánh qua lại 2. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam500 m, nữ 300m 15’ 15’ 3l 3l - Chỉ định HS lên chỉ huy, GV quan sát, uốn nắn, sửa sai tư thế cho HS. - GV tổ chức, điều khiển . - G/V: làm mẫu học sinh thực hiện - HS tập nghiêm túc, tích cực. - GV tổ chức cho HS tập luyện x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ x x x x x x ∆ ▲ III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng: Một số động tác làm thư duỗi cơ bắp. 2. Nhận xét: Kết quả tập luyện, ý thức học tập của HS. 3. Củng cố: Nhắc lại nội dung của chạy ngắn, và tự chọn. - Nhắc lại nội dung vừa học 4.Giao bài tập về nhà. Tập luyện đánh cầu qua lại 8’ - HS thả lỏng tích cực. - GV nhận xét ngắn gọn. ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ D/ Rút kinh nghiệm ..................................................................................................... Duyệt ngày

File đính kèm:

  • docgonkhoi7.doc
Giáo án liên quan