Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 11: Kiểm tra chạy tiếp sức - Năm học 2010-2011

a. mục tiấu.

 - nhằm đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của hs. từ đó biết cách điều chỉnh về khối lượng vận động cũng như có những phương pháp cụ thể đối với từng hs.

 - qua đó cũng động viên, uấn nắn kịp thời từ đó giúp hs tiến bộ hơn.

b. địa điểm, phương tiện

- địa điểm: ngoài sõn tập

- phương tiện:

+ gv: cũi, đồng hồ bấm giây, giáo án

+ hs: trang phục gọn gàng, 2 hs/ 1 tớn gậy, kẻ vạch xuất phỏt, vệ sinh sõn tập

 c. tiến trènh lấn lớp

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 26/03/2021 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 11: Kiểm tra chạy tiếp sức - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giỏo ỏn Tuần dạy:6 Ngày soạn:15 /09 /2010 Tiết dạy: 11 (ppct) Ngày dạy: / / 2010 Tờn Bài: KIỂM TRA CHẠY TIẾP SỨC A. MỤC TIấU. - Nhằm đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của HS. Từ đó biết cách điều chỉnh về khối lượng vận động cũng như có những phương pháp cụ thể đối với từng HS. - Qua đó cũng động viên, uấn nắn kịp thời từ đó giúp HS tiến bộ hơn. B. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Ngoài sõn tập - Phương tiện: + GV: Cũi, đồng hồ bấm giõy, giỏo ỏn + HS: Trang phục gọn gàng, 2 HS/ 1 tớn gậy, kẻ vạch xuất phỏt, vệ sinh sõn tập C. TIẾN TRèNH LấN LỚP NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sõn bói dụng cụ, hỏi thăm sức khỏe học sinh - Phổ biến nội dung, mục tiờu và yờu cầu của giờ kiểm tra 2. Khởi động - Khởi động chung: + Chạy một vũng xung quanh sõn trường + Bài thể dục phỏt triển chung ( 5 động tỏc: tay cao, lườn, lưng bụng, vặn mỡnh, toàn thõn) - Khởi động chuyờn mụn: + Căng cơ, ộp dẻo (ộp dọc, ộp ngang) + Chạy bước nhỏ + Chạy nõng cao đựi + Chạy đạp sau 6- 8 p 1x 150m 2L x 8N 2L x 8N - GV và HS làm thủ tục lờn lớp €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - GV phổ biến nội dung, mục tiờu và yờu cầu của buổi tập, Hs chỳ ý lắng nghe ( Bàn trực nhật đi kiểm tra và vệ sinh sõn bói) - HS chạy khởi động GV quan sỏt - HS đứng khởi động theo đội hỡnh gión cỏch một sải tay €€€€€€€ €€€€€€€ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV CSƒ - GV quan sỏt nhắc nhở, HS tớch cực - Phương phỏp TL đồng loạt và theo nhúm lặp lại B. Phần cơ bản 1/ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra phối hợp khả năng trao – nhận tín gậy 2/ Cách cho điểm: Điểm KT của mỗi học sinh trong nhóm là như nhau. Khi cho điểm có chú ý đến quá trình tập luyện thường xuyên của học sinh (Khi kiểm tra yêu cầu học sinh phảI chạy > 50% sức nhanh của mình mứi được điểm cao) - Điểm 9-10: Thực hiện đúng KT trao – nhận tín gậy, không phạm luật: phối hợp đúng KT của nửa cuối của khu vực qui định - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng KT trao – nhận tín gậy, không phạm luật: phối hợp đúng KT ở giữa khu vực qui định - Điểm 5- 6: Thực hiện cơ bản đúng KT trao – nhận tín gậy, không phạm luật: phối hợp đúng KT thường ở đầu khu vực qui định - Điểm 3 -4: Phối hợp tốt giữa các số 1,2,3 nhưng tốc độ chạy hơI chậm (dưới 2/3 khả năng) - Điểm 1 – 2: Có hai lần phối hợp trao – nhận tín gậy nhưng không trao – nhận được tín gậy trong khu vực qui định, làm rơI tín gậy hoặc chạy quá chậm. * Ghi chú: + Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, GV có thể điều chỉnh mức độ yêu cầu về KT và thành tích cho hợp lý nhằm khuyến khích hs tập luyện có hiệu quả cao + Đối với hs có thể chất yếu, nhưng có cố gắng tập luyện có sự tăng tiến về thành tich GV cộng thêm điểm khuyến khích 35 p - Chuổn bịi đường chạy: Kẻ sân như hình trên để chạy 4x 40m - Kiểm tra theo các đội đã được ghép tập từ đầu.Các đội không đủ thì kiểm tra số 1-2-3 hoặc số 1- 2 - Chỉ kiểm tra tối đa 2 đội để dễ theo dõi - Sau khi khởi động, GV gọi lần lượt 1 hoăc 2 nhóm chuổn bị bên ngoài. - đội hình kiểm €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV C. Phần kết thỳc Nhận xét, đánh giá giờ kiểm tra và xuống lớp 5p - Thả lỏng theo đội hỡnh khởi động, CS điều khiển GV nhắc nhở €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - HS đứng theo đội hỡnh nhận lớp chỳ ý lắng nghe - GV nhận xột và xuống lớp * Chỳ ý: Cỏc từ viết tắt và kớ hiệu trong Giỏo ỏn: GV: Giỏo viờn HS: Học sinh ‚GV: Giỏo viờn ƒCS: Cỏn sự € CS: Cỏn sự €ƒ: Học sinh Phần đỏnh giỏ, bổ sung:

File đính kèm:

  • doctd+cts11.doc.doc