Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 15: Kiểm tra kết thúc thể dục nhịp điệu và thể dục phát triển chung - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng

I-Mục tiêu :

- Kieåm tra Baøi TDND vaø baøi TDPTC

- Hoïc sinh ñaït ñieåm kieåm tra töø khaù trôû leân

+ Kiến thức:

Học sinh thông hiểu bài TDNĐ, TDPTC.

+ Kỹ năng:

Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.

+ Thái độ hành vi của học sinh: tích cực, gắng sức hoàn thành nội dung bài KT.

II-Địa điểm-Phương tiện

-Địa điểm

Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản

-Phương tiện

Học sinh đồng phục thể dục

Giáo viên: máy, băng, đĩa, sổ điểm

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 15: Kiểm tra kết thúc thể dục nhịp điệu và thể dục phát triển chung - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Phan Thanh Giản Tổ TD - QPAN GIÁO ÁN SỐ 15 KIEÅM TRA KEÁT THUÙC THEÅ DUÏC NHÒP DIEÄU VAØ THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG Tuần 8 I-Mục tiêu : - Kieåm tra Baøi TDND vaø baøi TDPTC - Hoïc sinh ñaït ñieåm kieåm tra töø khaù trôû leân + Kiến thức: Học sinh thông hiểu bài TDNĐ, TDPTC. + Kỹ năng: Thực hiện tốt nội dung kiểm tra. + Thái độ hành vi của học sinh: tích cực, gắng sức hoàn thành nội dung bài KT. II-Địa điểm-Phương tiện -Địa điểm Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản -Phương tiện Học sinh đồng phục thể dục Giáo viên: máy, băng, đĩa, sổ điểm III. Tiến trình lên lớp: Phần và nội dung thời gian Hướng dẫn kĩ thuật Phương pháp lên lớp I-Phần mở đầu Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học Tình hình sức khỏe của học sinh Khởi động chung ( các khớp) Khởi động chuyên môn (TDNĐ,) 8’ 1’ 30s 30s 5-6’ CS tập hợp lớp báo cáo sĩ số Yêu cầu khẩn trương Kiểm tra chạy tiếp sức 4x50m Học sinh báo báo tình hình sức khỏe cho Gv Thực hiện hết biên độ động tác, sử dụng các khớp linh hoạt. p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Đội hình tập hợp, phương pháp sử dụng lời nói, đàm thoại. Đội hình khởi động: ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ CS II-Phần cơ bản 1- Phoå bieán tieâu chuaån kieåm tra Baøi TDND vaø baøi TDPTC -TDNĐ -TD PTC 32’ 5’ NỮ (nhạc không có tiếng đếm). ĐIỂM YÊU CẦU CẦN ĐẠT 10 Thuộc cả bài, có diễn tả động tác, thực hiện hết biên độ động tác, mắt có nhìn theo tay, động tác nhịp nhàng. 9 Như 10 nhưng học sinh quên 1 đến 3 nhịp. 8 Thực hiện tương đối diễn cảm bài tập, 50% động tác phải hết biên độ, quên 4 đến 6 nhịp. 7 Thực hiện cả bài, tương đối diễn cảm động tác, quên 7 đến 8 nhịp. 6 Thực hiện cả bài, quên 1 động tác, đúng nhịp. 5 Thực hiện cả bài, quên 2 động tác, tương đối đúng nhịp. 4 Thực hiện cả bài, quên 3 động tác. 3 Thực hiện cả bài, quên 4 động tác. 2 Thực hiện cả bài, quên 5 động tác. 1 Thực hiện cả bài, quên 6 động tác. 0 Không thực hiện được. NAM (NHẠC CÓ TIẾNG ĐẾM) ĐIỂM YÊU CẦU CẦN ĐẠT 10 Thuộc cả bài, thực hiện hết biên độ động tác, mắt có nhìn theo tay, động tác dứt khoát, nhịp nhàng. 9 Như 10 nhưng học sinh quên 1 đến 2 đt. 8 Động tác phải hết biên độ, quên 3 đến 4 đt, đúng nhịp 7 Thực hiện cả bài, 50% động tác trở lên phải hết biên độ, quên 5 đến 6 đt, đúng nhịp. 6 Thực hiện cả bài, quên 7 động tác, đúng nhịp. 5 Thực hiện cả bài, quên 8 động tác, tương đối đúng nhịp. 4 Thực hiện cả bài, quên 9 động tác. 3 Thực hiện cả bài, quên 10 động tác. 2 Thực hiện cả bài, quên 11 động tác. 1 Thực hiện cả bài, quên 12 động tác. 0 Không thực hiện được. p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Phần kiểm tra: p GV ƒ€ƒ€ ƒ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ III-Phần kết thúc Thả lỏng Đánh giá nhận xét kiểm tra Giới thiệu giờ học sau Xuống lớp 5’ 1’ 3’ 1’ 30s Thả lỏng tay và chân tích cực. Nêu ưu khuyết điểm của tiết học. Công bố điểm Lý thuyết, hs mang tập theo học. Kí sổ đầu bài, hô khẩu hiệu p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Đội hình xuống lớp ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ CS Ñoäi hình thaû loûng. Ruùt kinh nghieäm giaùo aùn ................................................................................................................................................................................................................................... Kí duyệt Ba Tri, ngày tháng năm 2010. Người soạn Phan Quốc Hùng

File đính kèm:

  • docgiao an 15.doc