Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 4 đến Tiết 14

 I/ Mục tiêu:

 1. Thể dục: Học động tác 1, 2 bài TDNĐ (nữ ) và động tác 1 – 5 bài thể dục phát triển chung (nam).

 * Yêu cầu: HS bước đầu thực hiện được động tác 1, 2 bài TDNĐ (nữ ) và động tác 1 – 5 bài thể dục phát triển chung (nam).

 2. Chạy tiếp sức: - On các động tác bổ trợ môn chạy, ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy.

 * Y êu cầu: HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trao nhận tín gậy trong chạy tiếp sức, tự giác, tích cực trong tập luyện.

 II/ Địa điểm, thiết bị dạy học :

 - Địa điểm: Trên sân trường, sạch sẽ, an tòan .

 - Thiết bị dạy học: Tín gậy, cơ, dây đích, kẻ vạch xuất phát, đồng hồ bấm giây.

 III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc24 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 4 đến Tiết 14, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng tác 1-8 bài TDNĐ (nữ ) và động tác 1 – 50 bài thể dục phát triển chung (nam). 2. Chạy tiếp sức: Kĩ thuật trao nhận tín gậy trong ku vực 20m quy định với vạch báo hiệu chuẩn nhóm 3 người kết hợp với tốc độ cao. * Y êu cầu: HS thực hiện đúng kĩ thuật trao nhận tín gậy trong chạy tiếp sức, tự giác, tích cực trong tập luyện, có ý thức tổ chức, kỉ luật cao. II/ Địa điểm, thiết bị dạy học : - Địa điểm: Trên sân trường, sạch sẽ, an tòan . - Thiết bị dạy học: Tín gậy, cờ, dây đích, kẻ vạch xuất phát, đồng hồ bấm giây. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung –Yêu cầu Thời lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung lớp và báo cáo sỉ số. - GV hỏi thăm sức khỏe, kiểm tra sĩ số HS và phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối, gập duỗi, lưng bụng, tay này chạm mũi chân kia, vặn mình - Căng cơ, ép ngang, ép dộc . - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau (10m – 15m). 3/ KT bài cũ: Động tác 35-45 bài TD phát triển chung của nam. Động tác 7-8bài TDNĐ (nữ). B/ Phần cơ bản : 1. Thể dục: * TDNĐ: (nữ) - Oân động tác 1-8 bài TDNĐ nữ. + Gv hô nhịp cho HS tập kết hợp sửa sai. * Yêu cầu: HS thực hiện được động tác 1-8 đúng và đẹp. *Thể dục phát triển chung: (nam) - Oân động tác 1-45. - Học động tác từ 46-50. + Gv làm mẫu và phân tích từng động tác, sau đó GV hô nhịp cho HS tập từng động tác rồi kết hợp từ động tác 1-50. 2/ Chạy tiếp sức : - Trao nhận gậy di chuyển với tốc độ cao, tập theo nhóm 3 người. + Sốâ1- 2-3; 2-3-4. * Yêu cầu: Không nắm gậy quá chặt, không quá căng thẳng sẽ làm giảm tốc độ khi chay. Người nhận gậy cần xuất phát đúng thời điểm. - Chạy 30m với tốc độ cao C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: HS thả lỏng chân tay tích cực, rung, dũ cơ 2. Cũng cố, nhận xét: Gv nhận xét ưu –khuyết điểm giờ học. - GV gọi 3-4 HS lên thực hiện các động tác bài thể dục đã học. 3/ Bài tập về nhà: Oân động tác trong bài thể dục vừa học và kĩ thuật trao nhận tín gậy. 4/ Xuống lớp: Tan hàng có tiếng hô “khỏe”. 6-9 phút 1 phút 1 phút 6 phút 2 x 8 nhịp 2 x 8 nhịp 29-33 phút 18 phút 18 phút 4 x 8 nhịp 18 phút 10 phút 8 phút 15 phút 3-4 lần 5 phút 2 phút 2 phút 1 phút m €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ m € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS khởi động dưới sự điều khiển của lớp trưởng. - Chia lớp làm hai nhóm nam, nữ riêng. ‚nam € € € € € € € € € € € mGv nữ € € € € € € € € € € € - GV quan sát sửa sai cho HS. Đội hình tập luyện trao - nhận tín gậy theo nhóm 3 người. € € 20m 10m 20m 10m m € € € € €€€€€ €€€€ - HS thả lỏng theo hướng dẫn lớp trưởng, Gv quan sát nhắc nhở. m €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ - Giải tán Tuần 7 Tiết 13 NS : 04 / 09 / 07 Tổ trưởng ký duyệt NK : THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC. I/ Mục tiêu: 1. Thể dục: Ôn động tác 1-8 bài TDNĐ (nữ ) và 50 động tác bài thể dục phát triển chung (nam). Học động tác 9-10 bài TDNĐ (nữ). * Yêu cầu: HS thực hiện được động tác 1-10 bài TDNĐ (nữ ) và 50 động tác bài thể dục phát triển chung (nam). 2. Chạy tiếp sức: - Hoàn thiện kĩ thuật trao- nhận tín gậy. * Y êu cầu: HS thực hiện đúng kĩ thuật trao nhận tín gậy trong chạy tiếp sức, tự giác, tích cực trong tập luyện, có ý thức tổ chức, kỉ luật cao. II/ Địa điểm, thiết bị dạy học : - Địa điểm: Trên sân trường, sạch sẽ, an tòan . - Thiết bị dạy học: Tín gậy, cờ, dây đích, kẻ vạch xuất phát, đồng hồ bấm giây. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung –Yêu cầu Thời lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung lớp và báo cáo sỉ số. - GV hỏi thăm sức khỏe, kiểm tra sĩ số HS và phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối, gập duỗi, lưng bụng, tay này chạm mũi chân kia, vặn mình - Căng cơ, ép ngang, ép dộc . - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau (10m – 15m). 3/ KT bài cũ: Động tác 46-50 bài TD (nam). Động tác 6- 8 bài TDNĐ (nữ). B/ Phần cơ bản : 1. Thể dục: * TDNĐ: (nữ) - Oân động tác 1-8 bài TDNĐ nữ. - Học động tác 9: Nhảy. + Gv làm mẫu động tác hòan chỉnh, sau đó vừa làm mẫu vừa phân tích động tác, + Gv cùng HS thực hiện chậm từng nhịp, sau đó tăng dần tốc độ. + Gv hô nhịp cho HS tập kết hợp sửa sai. *Kết hợp động tác 8- 9. - Học động tác 10: Thả lỏng. + Gv làm mẫu động tác hòan chỉnh, sau đó vừa làm mẫu vừa phân tích động tác, + Gv cùng HS thực hiện chậm từng nhịp, sau đó tăng dần tốc độ. + Gv hô nhịp cho HS tập kết hợp sửa sai. *Kết hợp động tác 1 -10. * Yêu cầu: HS thực hiện được động tác 1-10 đúng và đẹp. *Thể dục phát triển chung: (nam) - Oân 50 động tác bài thể dục phát triển chung. - GV hô nhịp cho HS tập. * Yêu cầu: Thực hiện được bài thể dục liên hoàn đúng đẹp. 2/ Chạy tiếp sức : - Tập phối hợp trao- nhận gay toàn đội. * Yêu cầu: Không nắm gậy quá chặt, không quá căng thẳng sẽ làm giảm tốc độ khi chay. Người nhận gậy cần xuất phát đúng thời điểm. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: HS thả lỏng chân tay tích cực, rung, dũ cơ 2. Cũng cố, nhận xét: Gv nhận xét ưu –khuyết điểm giờ học. - GV gọi 3-4 HS lên thực hiện các động tác bài thể dục đã học. 3/ Bài tập về nhà: Oân động tác trong bài thể dục vừa học và kĩ thuật trao nhận tín gậy. 4/ Xuống lớp: Tan hàng có tiếng hô “khỏe”. 6-9 phút 1 phút 1 phút 6 phút 2 x 8 nhịp 2 x 8 nhịp 29-33 phút 18 phút 8 phút 5 phút 4 x 8 nhịp 5 phút 18 phút 15 phút 3-4 lần 5 phút 2 phút 2 phút 1 phút m €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ m € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS khởi động dưới sự điều khiển của lớp trưởng. - Chia lớp làm hai nhóm nam, nữ riêng. - Gv đứng cùng chiều HS, Giới thiệu động tác , vừa làm mẫu, vừa hô, vừa quan sát sửa sai cho HS ‚nam € € € € € € € € € € € mGv nữ € € € € € € € € € € € m Số 1 Số 2 Số 3 Só 4 € € xp xp € € € xp xp GV quan sát sửa sai. - HS thả lỏng theo hướng dẫn lớp trưởng, Gv quan sát nhắc nhở. m €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ - Giải tán Tuần 7 Tiết 14 NS : 04 / 09 / 07 Tổ trưởng ký duyệt NK : KIỂM TRA CHẠY TIẾP SỨC (45 PHÚT). I/ Mục tiêu: 1. Chạy tiếp sức: - Kiểm tra kĩ thuật trao- nhận tín gậy trong chạy tiếp sức (4x400m). * Y êu cầu: HS vận dụng những kĩ năng, kiến thức chạy tiếp sức để tham gia kiểm tra đạt kết quả tốt. II/ Địa điểm, thiết bị dạy học : - Địa điểm: Trên sân trường, sạch sẽ, an tòan . - Thiết bị dạy học: Tín gậy, cờ, dây đích, kẻ vạch xuất phát, vạch giới hạn trao nhận gậy ,đồng hồ bấm giây. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung –Yêu cầu Thời lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung lớp và báo cáo sỉ số. - GV hỏi thăm sức khỏe, kiểm tra sĩ số HS và phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối, gập duỗi, lưng bụng, tay này chạm mũi chân kia, vặn mình - Căng cơ, ép ngang, ép dộc . - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau (10m – 15m). B/ Phần cơ bản : 1/ Chạy tiếp sức : - Kiểm tra kĩ thuật trao- nhận tín gậy trong chạy tiếp sức. * Yêu cầu: Đảm bảo an toàn cho HS và có đủ 20m cho khu vực trao nhận gậy và 10m cho khu vực chờ xuất phát của số 2, 3 và 4. * Thang điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật trao- nhận tín gậy, không phạm luật, phối hợp đúng kĩ thuật ở nửa cuối khu vực quy định, thành tích cả đội cao. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật trao- nhận tín gậy, không phạm luật, phối hợp kĩ thuật ở giữa khu vực quy định, thành tích thua nhóm 9-10. - Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trao- nhận tín gậy, không phạm luật, phối hợp kĩ thuật ở đầu khu vực quy định, thành tích trung bình. - Điểm 3-4: Phối hợp tốt giữa các số 1,2, 3 nhưng tốc độ hơi chậm (dươi 2/3 khả năng). - Điểm 1-2: Có hai lần phối hợp trao nhận gậy hoặc không trao nhận được tín gậy trong khu vực quy định, làm rơi gậy hoặc chạy quá chậm. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: HS thả lỏng chân tay tích cực, rung, dũ cơ 2. Cũng cố, nhận xét: Gv nhận xét ưu- khuyết điểm giờ học kiểm tra và công bố thành tích cho HS. Giỏi: %. Khá: %. TB: %. Yếu: %. Kém: %. 3/ Bài tập về nhà: Oân động tác trong bài thể dục nam và nữ. 4/ Xuống lớp: Tan hàng có tiếng hô “khỏe”. 6-9 phút 1 phút 1 phút 6 phút 2 x 8 nhịp 2 x 8 nhịp 29-33 phút 5 phút 2 phút 2 phút 1 phút m €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ m € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS khởi động dưới sự điều khiển của lớp trưởng. €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ m Số 2 Số 3 Số 4 Só 1 € € xp xp € € € xp xp - Nhóm 4 người khoảng cách giữa các vị trí 100m - HS thả lỏng theo hướng dẫn lớp trưởng, Gv quan sát nhắc nhở. m €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ - Giải tán

File đính kèm:

  • docTHE DUC 120910.doc