Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 13, Bài 4: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo

I- MỤC TIU

1. Kin thc:

- Nắm được hệ thống các nhà trường trong Quân đội và Công an.

- Hiểu r chế độ tuyển sinh đào tạo hàng năm vào các trường quân sự v cơng an.

2. K n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN.

 3. Th¸i ®:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm, định hướng nghề nghiệp quân sự, công an.

II- CHUẨN BỊ

1. Gio vin

- Nghin cứu bi 4 trong SGK, SGV v cc tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bt viết,

- Đọc trước bài 4 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/03/2021 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 13, Bài 4: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
pGi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 12 TuÇn :13 TiÕt:13 Bài 4 NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI,CƠNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO I- MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Nắm được hệ thống các nhà trường trong Quân đội và Cơng an. - Hiểu rõ chế độ tuyển sinh đào tạo hàng năm vào các trường quân sự và cơng an. 2. Kû n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. 3. Th¸i ®é: - Xây dựng ý thức trách nhiệm, định hướng nghề nghiệp quân sự, cơng an. II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bái 4 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước bài 4 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Các học viện trong quân đội nhân dân Việt Nam 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số GV gọi 3-4 em lên trả lời nhận xết và cho đểm 2: Phần cơ bản II- NHÀ TRƯỜNG CƠNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO: 1.Hệ thống nhà trường cơng an: a) Các học viện: - Học viện An ninh. - Học viện Cảnh sát. - Học viện tình báo. b) Các trường đại học: - Đại học an ninh - Đại học cảnh sát - Đại học phịng cháy-chữa cháy. c) Các trường khác: - Trung cấp An ninh I và II. - Trung cấp Cảnh sát I, II và III. - Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Cơng an. - Trung cấp cảnh sát vũ trang. - Bồi dưỡng nghiệp vụ hậu cần Cơng an. - Trường Văn hĩa I, II, III. Ngồi ra cịn cĩ 3 trung tâm bồi dưỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trực thuộc cơng an các tỉnh, thành phố. 2. Tuyển sinh đào tạo đại học trong các trường Cơng an nhân dân: a) Mục tiêu, nguyên tắc tuyển chọn: - Mục tiêu: Đúng qui trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn. Quy chế dân chủ. - Nguyên tắc: Bộ trưởng Cơng an phân bổ và hướng dẫn cụ thể. b) Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn: - Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, gương mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, cĩ nguyện vọng phục vụ trong Cơng an. - Cĩ qui định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực lượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể. *. Lưu ý: - Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển. - Về tuổi đời: Học sinh phổ thơng khơng quá 20 tuổi: học sinh cĩ cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số khơng quá 22 tuổi. - Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định. - Thí sinh khơng trúng tuyển được tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự. c) Ưu tiên tuyển chọn: Sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường dân sự cĩ đủ tiêu chuẩn để đào tạo. bổ sung vào Cơng an. Cơng dân là người dân tộc thiểu số hoặc cơng dân khác cĩ thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. d) Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ cơng an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngồi Cơng an: Để đào tạo ngành nghề thích hợp phục vụ nhiệm vụ cơng tác ở trong ngành Cơng an. Cũng cố: 35’ 2’ - Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái. - Nghe gi¸o viªn gi¶i thÝch vµ ghi chÐp néi dung träng t©m. GV đưa ra câu hỏi học sinh tra lời HS tra lời câu hỏi. GV kết luận GV đưa ra câu hỏi học sinh tra lời HS tra lời câu hỏi. GV kết luận GV đưa ra câu hỏi học sinh tra lời HS tra lời câu hỏi. GV kết luận GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 13.doc
Giáo án liên quan