Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 1 đến Tiết 5 - Năm học 2009-2010

I. Mục tiêu :

- Giúp học sinh biết một số hình thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện TDTT và sử dụng không khí, nước, ánh sáng để rèn luyện sức khỏe

- Biết vận dụng những hiểu biết trên để rèn luyện sức khỏe.

- Học sinh chú ý ghi chép đầy đủ nội dung bài học

II. địa điểm - phương tiện:

1. địa điểm: tại lớp lớp học.

2. Phương tiện: Giáo viên chuân bị giáo án tốt, một số đồ dùng liên quan.

 

 

doc31 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 1 đến Tiết 5 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ Nhịp 3: Như nhịp 1. + Nhịp 4: Về tư thế chẩn bị. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên. - Động tác 2: Lườn. + TTCB : Đứng nghiêm. + Nhịp 1: Chân trái bước sang trái , chân đứng rộng bằng vai đồng thời 2 tay giang ngang lòng bàn tay ngửa, mắt nhìn thẳng. + Nhịp 2: Chân giữa nguyên ,tay trái chống hông tay phải đưa lên cao ,căng lườn đồng thời đẩy hông về phía bên phải. + Nhip 3: Như nhịp 1. + Nhịp 4 : về TTCB. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên. - Động tác 3 : Vặn mình. + TTCB : Đứng nghiêm. + Nhịp 1 : chân trái bước sang trái, 2 chân rộng bằng vai 2 tay đưa về trước và song song với nhau , lòng bàn tay sấp. + Nhịp 2: Chân giữa nguyên.vặn mình sang bên trái đồng thời bàn tay trái ngữa , bàn tay phải sấp mắt nhìn theo tay. + Nhịp 3 : như nhịp 1. + Nhịp 4 : về TTCB. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên. - Động tác 4: Lưng bụng . + TTCB : đứng nghiêm. + Nhịp 1 : Chân trái bước sang trái 2 chân rộng bằng vai đồng thời 2 tay đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau , mắt nhìn theo tay. + Nhịp 2: Chân giữa nguyên, gập thân ,2 mũi bàn tay chạm 2 mũi bàn chân . + Nhịp 3: Như nhịp 1 . + nhịp 4 : về TTCB. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên. - Động tác 5: đá chân. +TTCB : đứng nghiêm. + nhịp 1: chân trái đưa ra sau,kiêng gót. trọng tâm dồn vào chân phải đồng thời hai tay dang ngang, long ban tay ngữa. + nhịp 2: đá chân trái từ sau ra trước và lên cao, đồng thời hai tay đưa về trước,long bàn tay sấp,lòng ban tay sấp. + nhịp 3: như nhịp 1. + nhịp 4: về TTCB. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi chân. - Động tác 6: Toàn thân. +TTCB : đướng nghiêm. + Nhịp 1:chân trái bước về trước hướng chếch 45 độ, chân trái khuỵu gối, chân phải duỗi thẳng, đồng thời hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay. + Nhịp 2: đưa chân trái về sát chân phải, đồng thời gập thân, hai mũi tay chạm hai mũi bàn chân. + Nhịp 3: chân giữ nguyên, khuỵu gối, đồng thời hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngữa. + Nhịp 4: về TTCB. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhip 1,2,3,4 nhưng đổi chân. b. xoay các khớp, ép các dây chằng. - xoay cổ tay kết hợp cổ chân. - xoay khưỷu tay. - xoay bả vai. - xoay khớp cổ. - xoay khớp hông. - xoay khớp gối. - ép dây chằng dọc. - ép dây chằng ngang. 2.2 Khởi động chuyên môn. - chạy bước nhỏ. - chạy nâng cao đùi. - chạy đạp sau. 3. bài cũ: Gọi 2 học sinh nam và 2 học sinh nữ lên thực hiện bài thể dục nhiệp điệu. III. Phần cơ bản: 1.Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm để ôn tập. a.Nữ ôn bài thể dục nhịp điệu. - Ôn động tác 1- 3. - Học độn tác 4 và 5. + Động tác 4:Tay ngực. + Độn tác 5: Đẩy hông. b. Nam chạy ngắn: - Chạy đạp sau. - Chạy tăng tốc độ 30m. 2. Giáo viên cho học sinh đổi nội dung. - Nữ chạy ngắn. - Nam ôn động tác 1-3 vàn học mới động tác 4-5 + Động tác 4: Di chuyển tiến lùi. + Động tác 5: Động tác phối hợp. 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Lớp tập trung thành 4 hàng dọc, chạy theo hang, mỗi nguời cách nhau 1,5m. - Nam chạy 3 vòng sân trường. - Nữ chạy 2 vòng sân trường. 4. củng cố bài: - Giáo viên củng cố luôn trước khi chuyển nội dung. - Giáo viên gọi 2 học sinh lên thực hiện các động tác đã học cho cả nhóm quan sát nhận xét sau đó giao viên hệ thống. III. Phần kết thúc 1.Thả lỏng hồi tĩnh các khớp tay, khớp chân và toàn thân. 2. Nhận xét. - Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. + ý thức học tập + thực hiện kỹ thuật động tác + mặt đạt được và mặt chưa đạt được - xuống lớp. Lớp giải tán. 10 phút 2x8 nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 30phút 5phút GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang cự ly hẹp Đội hình nhận lớp €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình ôn, tập luyện €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình ôn, tập luyện €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình chạy bền €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ Đội hình củng cố €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình thả lỏng €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình nhận xét và xuống lớp €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Tiết 5: THể DụC NHịP ĐIệU - CHạY NGắN – CHạY BềN I. Mục tiêu: - Giúp học sinh hình thành kỹ năng 5 động tác đã học . Thực hiện tốt KT chạy giữa quãng . Đồng thời nắm bắt được một số điểm trong luật điền kinh trong chạy ngắn, luyện tập sức bền. - Yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra. 1. TDNĐ: - Ôn từ động tác 1 – 5 - Học động tác 6 – 7 2. Chạy ngắn: - Chạy lặp lại các đoạn 30 – 60m, với tốc độ gân tối đa. - một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy ngắn) - Tập "vào chỗ" - "sẵn sàng" - "chạy" 3. Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II. Địa điểm – phương tiện: - Trên sân trường. vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. - GV chẩn bị còi, cờ xuất phát,vôi bột. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức tập I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số - phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu buổi học. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. a. Tập 6 động tác thể dục tay không. - Động tác 1: Tay ngực: + TTCB: Đứng nghiêm. + Nhịp 1: Chân trái bước sang trái 2 chân rộng bằng vai đồng thời 2 tay giang ngang lòng bàn tay ngữa, mắt nhìn thẳng. + Nhịp 2: Chân giữa nguyên 2 tay gập căng trước ngực đồng thời lòng bàn tay sấp . + Nhịp 3: Như nhịp 1. + Nhịp 4: Về tư thế chẩn bị. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên. - Động tác 2: Lườn. + TTCB : Đứng nghiêm. + Nhịp 1: Chân trái bước sang trái , chân đứng rộng bằng vai đồng thời 2 tay giang ngang lòng bàn tay ngửa, mắt nhìn thẳng. + Nhịp 2: Chân giữa nguyên ,tay trái chống hông tay phải đưa lên cao ,căng lườn đồng thời đẩy hông về phía bên phải. + Nhip 3: Như nhịp 1. + Nhịp 4 : về TTCB. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên. - Động tác 3 : Vặn mình. + TTCB : Đứng nghiêm. + Nhịp 1 : chân trái bước sang trái, 2 chân rộng bằng vai 2 tay đưa về trước và song song với nhau , lòng bàn tay sấp. + Nhịp 2: Chân giữa nguyên.vặn mình sang bên trái đồng thời bàn tay trái ngữa , bàn tay phải sấp mắt nhìn theo tay. + Nhịp 3 : như nhịp 1. + Nhịp 4 : về TTCB. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên. - Động tác 4: Lưng bụng . + TTCB : đứng nghiêm. + Nhịp 1 : Chân trái bước sang trái 2 chân rộng bằng vai đồng thời 2 tay đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau , mắt nhìn theo tay. + Nhịp 2: Chân giữa nguyên, gập thân ,2 mũi bàn tay chạm 2 mũi bàn chân . + Nhịp 3: Như nhịp 1 . + nhịp 4 : về TTCB. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên. - Động tác 5: đá chân. +TTCB : đứng nghiêm. + nhịp 1: chân trái đưa ra sau,kiêng gót. trọng tâm dồn vào chân phải đồng thời hai tay dang ngang, long ban tay ngữa. + nhịp 2: đá chân trái từ sau ra trước và lên cao, đồng thời hai tay đưa về trước,long bàn tay sấp,lòng ban tay sấp. + nhịp 3: như nhịp 1. + nhịp 4: về TTCB. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi chân. - Động tác 6: Toàn thân. +TTCB : đướng nghiêm. + Nhịp 1:chân trái bước về trước hướng chếch 45 độ, chân trái khuỵu gối, chân phải duỗi thẳng, đồng thời hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay. + Nhịp 2: đưa chân trái về sát chân phải, đồng thời gập thân, hai mũi tay chạm hai mũi bàn chân. + Nhịp 3: chân giữ nguyên, khuỵu gối, đồng thời hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngữa. + Nhịp 4: về TTCB. Các nhịp 5,6,7,8 như các nhip 1,2,3,4 nhưng đổi chân. b. xoay các khớp, ép các dây chằng. - xoay cổ tay kết hợp cổ chân. - xoay khưỷu tay. - xoay bả vai. - xoay khớp cổ. - xoay khớp hông. - xoay khớp gối. - ép dây chằng dọc. - ép dây chằng ngang. 2.2 Khởi động chuyên môn. - chạy bước nhỏ. - chạy nâng cao đùi. - chạy đạp sau. 3. bài cũ: Gọi 2 học sinh nam và 2 học sinh nữ lên thực hiện bài thể dục nhiệp điệu. II. Phân cơ bản: 1. Giáo viên phân lớp thành 2 nhóm để ôn tập. a. Nữ ôn bài thể dục nhịp điệu và học mới động tác 6 – 7. - Ôn từ động tác 1- 5. - Học mới động tác 6-7. + Động tác 6: Vặn mình. + Động tác 7: Nhún, bật lên cao, xuống bằnh một chân, một chân co. b. Nam chạy ngắn: - Chạy lặp lại các đoạn 30 – 60m, với tốc độ gân tối đa. + Mục đích: Ôn và hoàn thiện kĩ thuật chạy giữa quảng. + Xuất phát cao với tốc độ nhịp nhàng, tới gần tối đa thì duy trì đến hết cự li. - Một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy ngắn). Quy cách đường chạy, luật thi đấu 2. Giáo viên cho học sinh đổi nội dung. a. Nữ chạy ngắn. học nội dung chạy ngắn như nam. b. Nam ôn bài thể dục nhịp điệu và học mới động tác 6 – 7. - Ôn từ động tác 1- 5. - Học mới động tác 6-7. + Động tác 6: Bật nhảy + Động tác 7: Giậm chân tại chổ, vổ tay. 10 phút 2x8nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang cự ly hẹp Đội hình nhận lớp €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV Đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ 5GV

File đính kèm:

  • docgiao an(5).doc