Giáo án Thể dục Khối 10 - Chương trình học kì I

1) Mục tiêu:

- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục 10

- Biết được một số hình thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe

- Thực hiện được một số động tác của bài khởi động

2). Địa điểm, phương tiện:

1. Địa điểm: sân vận động trường.

2. Phương tiện:

3) Tiến trình lên lớp:

 

 

doc34 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 02/04/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 10 - Chương trình học kì I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t, phân nhóm. III) Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: + Đi thường, hít thở sâu + Tại chỗ thả lỏng tay chân - GV nhận xét, đánh giá buổi học - Ra bài tập cho hs thực hiện khi về nhà - Giải tán lớp học. 2Lx8nh 5-8” ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV NHẬN XÉT, BỔ SUNG. Ngày .... tháng ... năm 20.... GIÁO VIÊN SOẠN Giáo án số: 13. Tuần: 13. Tiết PPCT: 25 – 26 BÀI: ĐÁ CẦU - ĐẨY TẠ 1) Mục tiêu: HS nắm và thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác Rèn luyện cho hs khả năng sử dụng sức nhanh, mạnh và sự khéo léo 2) Yêu cầu: Thực hiện đúng các kỹ thuật đã học Biết tự tập luyện hằng ngày và vận dụng khi thi đấu 3) Địa điểm, phương tiện: Sân thể dục nhà trường; 10-15 quả cầu; tạ; còi; đồng hồ. 4) Tiến trình lên lớp: TT NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I) Phần mở đầu: 1) Nhận lớp: Lớp trưởng tập trung, kiểm tra số lượng và báo cáo. Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung buổi học. 2) Khởi động: KĐ chung: - Chạy thường 150- 200m - Thực hiện bài thể dục khởi động chung 6 động tác - Tại chỗ xoay các khớp. KĐ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ; Nâng cao đùi; Đá gót ra sau; Chạy đạp sau; Chạy tăng tốc. - 2 lần - 2lần x 8 nhịp 8–12” ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV giao nhiệm vụ HS: từ đội hình tập trung chạy thành vòng tròn để thực hiện bài khởi động II) Phần cơ bản: 1) Đácầu: * Ôn tập: - Kỹ thuật di chuyển ngang - Kỹ thuật di chuyển chéo - Kỹ thuật tiến, lùi. - Kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân * Học mới: - Kỹ thuật tâng “búng”cầu 2) Đẩy tạ: - Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng ném” 70” 35” 35” - Cho hs thực hiện theo nhóm, mỗi nhóm 04 hs di chuyển trên sân Giáo viên nhắc nhỡ sai lầm thường mắc và phương pháp sửa sai - GV phân tích, làm mẫu động tác. Nhắc nhỡ những sai sót của hs và phương pháp sửa sai - HS quan sát, lắng nghe. - GV phân nhóm cho hs tập luyện, mỗi nhóm 10 hs thực hiện trong 5 phút, sau đó đổi nhóm. - Yêu cầu hs thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác - Sử dụng phương pháp đống loạt, phân nhóm xoay vòng, lần lượt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ GV ƒ ƒ ƒ ƒ GV nhắc nhỡ và sửa sai cho học sinh III) Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: + Đi thường, hít thở sâu + Tại chỗ thả lỏng tay chân - GV nhận xét, đánh giá buổi học - Ra bài tập cho hs thực hiện khi về nhà - Giải tán lớp học. 2Lx8nh 5-8” ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ €GV NHẬN XÉT, BỔ SUNG. Ngày .... tháng ... năm 20.... GIÁO VIÊN SOẠN Giáo án số: 14. Tuần: 14. Tiết PPCT: 27 – 28 BÀI: ĐÁ CẦU - ĐẨY TẠ 1) Mục tiêu: Rèn luyện cho hs khả năng sử dụng sức nhanh, mạnh và sự khéo léo 2) Yêu cầu: Thực hiện đúng các kỹ thuật đã học Nghiêm túc, tự giác, tích cực Bước đầu hình thành kỹ thuật tấn công cầu bằng mu bàn chân. 3) Địa điểm, phương tiện: Sân thể dục nhà trường; 10-15 quả cầu; tạ; còi; đồng hồ. 4) Tiến trình lên lớp: TT NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I) Phần mở đầu: 1) Nhận lớp: Lớp trưởng tập trung, kiểm tra số lượng và báo cáo. Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung buổi học. 2) Khởi động: KĐ chung: - Chạy thường 150- 200m - Thực hiện bài thể dục khởi động chung 6 động tác - Tại chỗ xoay các khớp. KĐ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ; Nâng cao đùi; Đá gót ra sau; Chạy đạp sau; Chạy tăng tốc. 8–12” ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ €GV - GV giao nhiệm vụ - HS: từ đội hình tập trung chạy thành vòng tròn để thực hiện bài khởi động II) Phần cơ bản: 1) Đá cầu: * Ôn tập: - Kỹ thuật di chuyển - Kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân - Kỹ thuật tâng “búng” cầu * Học mới: - Tâng “búng” cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân (tt) 2) Đẩy tạ: * Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng ném” 2-3 L 70” 35” 35” - GV tổ chức phân nhóm tập luyện - HS thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác - GV phân tích, làm mẫu động tác. Nhắc nhỡ những sai sót của hs và phương pháp sửa sai - Tổ chức đội hình 2 hàng ngang đứng đối diện nhau khoảng cách 2-3 m. một người tung cầu một người chuyền cầu sau đó đối ngược lại €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € € € € € € € € € GV - Cho hs tập mô phỏng toàn bộ kỹ thuật để hình thành đúng, đẹp, chính xác, đúng, đẹp các động tác. - GV sử dụng phương pháp đồng loạt. III) Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: + Đi thường, hít thở sâu + Tại chỗ thả lỏng tay chân - GV nhận xét, đánh giá buổi học - Ra bài tập cho hs thực hiện khi về nhà - Giải tán lớp học. 5-8” €ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ €ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ €GV NHẬN XÉT, BỔ SUNG. Ngày .... tháng ... năm 20.... GIÁO VIÊN SOẠN Giáo án số: 15 Tuần: 15 Tiết PPCT: 29-30 BÀI: ĐÁ CẦU - ĐẨY TẠ Mục tiêu: Bước đầu giới thiệu cho hs biết và thực hiện tương đối đúng kỹ thuật đá cầu tấn công và phát cầu Kiểm tra kỹ thuật đẩy tạ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể Yêu cầu: Hình thành được kỹ năng, động tác Biết tự tập luyện để vận dụng hằng ngày Địa điểm, phương tiện: Sân thể dục nhà trường; 10 – 15 cầu; tạ; còi. 4) Tiến trình lên lớp: TT NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I) Phần mở đầu: 1) Nhận lớp: Lớp trưởng tập trung, kiểm tra số lượng và báo cáo. Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung buổi học. 2) Khởi động: KĐ chung: - Thực hiện bài thể dục khởi động chung 6 động tác - Tại chỗ xoay các khớp. KĐ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ; Nâng cao đùi; Đá gót ra sau; Chạy đạp sau; Chạy tăng tốc. 8–12” ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV giao nhiệm vụ HS: từ đội hình tập trung chạy thành vòng tròn để thực hiện bài khởi động II) Phần cơ bản: 1) Đá cầu: a) Ôn tập: - Kỹ thuật di chuyển - Kỹ thuật chuyền cầu b)Học mới: + Kỹ thuật đá tấn công bằng mu bàn chân: - Kỹ thuật đá thấp chân chính diện bằng mu bàn chân - Kỹ thuật đá thấp chân nghiêng mình - Kỹ thuật đá cao chân bằng mu chính diện - Kỹ thuật đá cao chân nghiêng mình + Kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. 2) Đẩy tạ: * Kiểm tra: - Yêu cầu thực hiện kỹ thuật động tác đúng, đẹp. Biết phối hợp các giai đoạn đẩy tạ kiểu “vai hướng ném”. - Thành tích đảm bảo yêu cầu. 2-3 lấn 70” 35” - Tổ chức phân nhóm luyện tập - Sử dụng phương pháp lần lượt, xoay vòng - Yêu cầu thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác, hình thành được kỹ năng. - GV phân tích, làm mẫu động tác và cho hs mô phỏng kỹ thuật động tác. Tại chỗ thực hiện không cầu duỗi thẳng mu bàn chân - Yêu cầu hs thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác - GV nhắc nhỡ những lỗi sai của hs và cách chỉnh sửa. € € người tập người phục vụ - Sử dụng phương pháp đồng loạt, phân nhóm, lần lượt €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ € Người kiểm tra Bàn GV kiểm tra III) Phần kết thúc: - Thả lỏng, đi thường, hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá buổi học - Ra bài tập về nhà - Giải tán lớp học. 5-8” €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ ‚ GV NHẬN XÉT, BỔ SUNG. Ngày .... tháng ... năm 20.... GIÁO VIÊN SOẠN Giáo án số: 16. Tuần: 16 Tiết PPCT: 31-32 Bài: ĐÁ CẦU (Ôn tập - Kiểm tra) 1) Mục tiêu: - Hình thành cho hs kỹ năng, kỹ thuật động tác. - Giúp hs nắm được một số chiến thuật trong thi đấu 2) Yêu cầu: - Học sinh thực hiện nghiêm túc, tự giác, tích cực 3). Địa điểm, phương tiện: 1) Địa điểm: sân vận động trường; 2) Phương tiện: Giáo án; còi GV; 10-15 quả cầu. 4) Tiến trình lên lớp: TT NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I) Phần mở đầu: 1) Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung, kiểm tra số lượng và báo cáo. - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung buổi học. 2) Khởi động: KĐ chung: - Thực hiện bài thể dục khởi động chung 6 động tác - Tại chỗ xoay các khớp. KĐ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ; Nâng cao đùi; Đá gót ra sau; Chạy đạp sau; Chạy tăng tốc. 8–12” €ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ €ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ €GV - GV giao nhiệm vụ - Từ đội hình tập trung chạy thành vòng tròn để thực hiện bài khởi động. II) Phần cơ bản: * Ôn tập: những kỹ thuật động tác đã học * Học mới: Một số chiến thuật trong thi đấu - Giới thiệu cho hs một số chiến thuật trong thi đấu đôi: Phát cầu có người che; Phân chia khu vực kiểm soát trên sân - Một số điểm trong luật thi đấu * Kiểm tra: - Phát cầu qua sân đối phương vào ô quy định. Mỗi học sinh thực hiện 5 lượt phát cầu 70” - Sử dụng phương pháp phân nhóm để luyện tập, chia lớp thành 4 nhóm (2 nhóm nam, 2 nhóm nữ) - Yêu cầu biết phối hợp các kỹ thuật đã học, hình thành được kỹ năng động tác. - GV nhắc nhỡ những sai lầm thường mắc và phương pháp sửa sai. - GV phân tích, giảng giải, làm mẫu kỹ thuật động tác. - HS quan sát, lắng nghe - Chọn 1 học sinh lên và giáo viên hướng dẫn cụ thể ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ € € HS phục vụ HS kiểm tra ‚ GV III) Phần kết thúc: - Thả lỏng, đi thường, hít thở sâu. Tại chỗ rũ tay chân. - Nhận xét, đánh giá buổi học - Ra bài tập về nhà - Giải tán lớp học. 5-8” €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ ‚ GV NHẬN XÉT, BỔ SUNG. Ngày .... tháng ... năm 20.... GIÁO VIÊN SOẠN Giáo án số: 17. Tuần: 17 Tiết PPCT: 33-34 Bài: ÔN TẬP HỌC KỲ I 1) Mục tiêu: - Hình thành cho học sinh kỷ năng hoàn thiện - Giúp hs nắm được những kỹ thuật đã học để áp dụng trong thực tế, trong thi đấu và kiểm tra học kỳ 2) Yêu cầu: - Học sinh thực hiện nghiêm túc, tự giác, tích cực - Thực hiện tương đối hoang chỉnh kỹ thuật động tác. 3). Địa điểm, phương tiện: 1) Địa điểm: sân thể dục nhà trường 2) Phương tiện: Giáo án; còi GV. 4) Tiến trình lên lớp: TT NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I) Phần mở đầu: 1) Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung, kiểm tra số lượng và báo cáo. - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung buổi học. 2) Khởi động: KĐ chung: - Thực hiện bài thể dục khởi động chung 6 động tác - Tại chỗ xoay các khớp. KĐ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ; Nâng cao đùi; Đá gót ra sau; Chạy đạp sau; Chạy tăng tốc. - Căng cơ chân và tay. 8–12” €ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ €ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ €GV - Từ đội hình tập trung chạy thành vòng tròn để thực hiện bài khởi động chung và khởi động chuyên môn II) Phần cơ bản: III) Phần kết thúc:

File đính kèm:

  • docgiao an The Duc 10 tuan 1 den 16.doc