Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 30 - Bản đẹp 2 cột

I - Mục Tiêu

- Nhằm giúp HS hiểu rõ mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 10

- HS biết một số hình thức, phương pháp cơ bản để tự tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe.

- HS biết vận dụng những hiểu biết trên để rèn luyện sức khỏe.

II - Địa Điểm – Phương Tiện

- Địa điểm: Trên sân trường hoặc trong lớp học, vệ sinh sạch sẽ nơi học

- Phương tiện: Sách TD, bàn ghế, tranh ảnh nếu có, phấn viết,

III - Nội Dung Và Phương Pháp

 

doc46 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 30 - Bản đẹp 2 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x x x x x x x x x v GV quan sát nhắc nhỡ và sửa sai chung => HS tham gia tập luyện tích cực theo sự điều khiển của lớp trưởng v GV cho lớp tập hợp thành 4 hàng ngang ngồi xuống nghe GV giới thiệu các cách phát bóng . => HS ngồi nghiêm túc chú ý lắng nghe v GV gọi 1 – 2 HS lên thực hiện lại cho HS ở dưới quan sát đồng thời GV quan sát nhận xét và sửa sai chung vGV chia lớp thành nhiều nhóm (nam nữ riêng) rồi cho lớp thực hiện lần lượt cho đến hết HS trong lớp v GV quan sát chung và kiểm tra số vòng - HS tham gia chạy tích cực 3 - Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 5 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng theo mô hình 4 hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - Lớp tham gia tích cực - GV cho cả lớp dồn hàng lai ngồi xuông đồng thời GV nhận xét tiết học và chỉ ra những sai sót mà HS mắc phải nhiều - HS chú ý lắng nghe. - Cả lớp giải tán TUẦN 14 Ngày soạn: 01/08 Tiết 27: Bóng Chuyền - Chạy Bền I/ Mục Tiêu - Nhằm giúp HS ôn và cũng cố chuyền bóng và đệm bóng trong môn bóng chuyền. - Nhằm giúp HS biết cách thực hiện cơ bản kĩ thuật phát bóng thấp tay chính diện - HS phải nắm được kĩ thuật phát bóng thấp tay chính diện và tích cực tập luyện - HS phải tự tập luyện thêm hằng ngày ở nhà - Phải hoàn thành cự ly trong chạy bền II/ Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi, lưới, 10 – 20 quả bóng chuyền và tranh ảnh (nếu có) III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1 - Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sỉ số phổ biến mục tiêu bài học - Thăm hỏi HS trong lớp - Khởi động: +Xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, gối, . + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, . 6 – 8 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - GV nói ngắn gọn nội dung bài học. - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi đông theo mô hình trên - GV quan sát nhắc nhỡ chung 2 - Phần Cơ Bản a/ Bóng chuyền v Ôn kĩ thuật chuyền bóng v Ôn kĩ thuật đệm bóng v Học kĩ thuật phát bóng thấp tay chính diện. - Giới thiệu một số luật về bóng chuyền b/ Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 28 – 30 phút 5 lần/HS v GV chia lớp thành 2 nhóm để ôn lại kĩ thuật chuyền và đệm bóng rồi đổi nội dung tập cho nhau - Nhóm tập theo sự điều khiển của GV hay cán sự x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ CS x x p GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x v GV quan sát nhắc nhỡ và sửa sai chung => HS tham gia tập luyện tích cực theo sự điều khiển của lớp trưởng v GV làm mẫu giảng giải kĩ thuật phát bóng 1 – 2 làm rồi cho HS thực hiện theo sự điều khiển của GV hoặc lớp trưởng x x x x x x x x - HS tham gia chạy tích cực v GV phổ biến luật (mô hình 4 hàng ngang ngồi xuống ) - HS chú ý lắng nghe - Cả lớp tham gia chạy tích cực - GV quan sát chung 3 - Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 5 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng theo mô hình 4 hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - Lớp tham gia tích cực - GV cho cả lớp dồn hàng lai ngồi xuông đồng thời GV nhận xét tiết học và chỉ ra những sai sót mà HS mắc phải nhiều - HS chú ý lắng nghe. - Cả lớp giải tán TUẦN 14 Ngày soạn: 01/08 Tiết 28: Bóng Chuyền - Chạy Bền I/ Mục Tiêu - Nhằm giúp HS ôn và cũng cố chuyền bóng và đệm bóng trong môn bóng chuyền. - Nhằm giúp HS biết cách thực hiện cơ bản kĩ thuật phát bóng thấp tay chính diện - HS phải nắm được kĩ thuật phát bóng thấp tay chính diện và tích cực tập luyện - HS phải tự tập luyện thêm hằng ngày ở nhà - Phải hoàn thành cự ly trong chạy bền II/ Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi, lưới, 10 – 20 quả bóng chuyền và tranh ảnh (nếu có) III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1 - Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sỉ số phổ biến mục tiêu bài học - Thăm hỏi HS trong lớp - Khởi động: +Xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, gối, . + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, . 6 – 8 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - GV nói ngắn gọn nội dung bài học. - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi đông theo mô hình trên - GV quan sát nhắc nhỡ chung 2 - Phần Cơ Bản a/ Bóng chuyền v Ôn kĩ thuật chuyền bóng theo nội dung kiểm tra v Ôn kĩ thuật đệm bóng theo nội dung kiểm tra v Học kĩ thuật phát bóng thấp tay chính diện. b/ Chạy bền trên địa hình tự nhiên 28 – 30 phút 10 phút 10 phút 5 phút v GV chia lớp thành 2 nhóm để ôn lại kĩ thuật chuyền và đệm bóng rồi đổi nội dung tập cho nhau - Nhóm tập theo sự điều khiển của GV hay cán sự x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ CS x x p GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x v GV quan sát nhắc nhỡ và sửa sai chung => HS tham gia tập luyện tích cực theo sự điều khiển của lớp trưởng v GV làm mẫu giảng giải kĩ thuật phát bóng 1 – 2 làm rồi cho HS thực hiện theo sự điều khiển của GV hoặc lớp trưởng x x x x x x x x - HS tham gia chạy tích cực v GV phổ biến luật (mô hình 4 hàng ngang ngồi xuống ) - HS chú ý lắng nghe - Cả lớp tham gia chạy tích cực - GV quan sát chung 3 - Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 5 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng theo mô hình 4 hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - Lớp tham gia tích cực - GV cho cả lớp dồn hàng lai ngồi xuông đồng thời GV nhận xét tiết học và chỉ ra những sai sót mà HS mắc phải nhiều - HS chú ý lắng nghe. - Cả lớp giải tán TUẦN 15 Ngày soạn: 01/08 Tiết 29: Bóng Chuyền - Chạy Bền I/ Mục Tiêu - Nhằm giúp HS biết cách thực hiện cơ bản kĩ thuật - HS phải nắm được tư thế chuẩn bị, các kĩ thuật di chuyển và tích cực tập luyện - HS phải tự tập luyện thêm hằng ngày ở nhà - Phải hoàn thành cự ly trong chạy bền II/ Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi, lưới, 10 – 20 quả bóng chuyền và tranh ảnh (nếu có) III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1 - Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sỉ số phổ biến mục tiêu bài học - Thăm hỏi HS trong lớp - Khởi động: +Xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, gối, . + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, . 6 – 8 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - GV nói ngắn gọn nội dung bài học. - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi đông theo mô hình trên - GV quan sát nhắc nhỡ chung 2 - Phần Cơ Bản a/ Bóng chuyền v Ôn kĩ thuật chuyền bóng v Ôn kĩ thuật đệm bóng v Ôn kĩ thuật phát bóng v Thi đấu tập ( làm quen với đội hình thi đấu) b/ Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 28 – 30 phút 15 phút v GV chia lớp thành 3 nhóm để tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ CS x x p GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x v GV quan sát nhắc nhỡ và sửa sai chung => HS tham gia tập luyện tích cực theo sự điều khiển của lớp trưởng v GV chia lớp thành 4 đội rồi cho thi đấu với nhau theo đúng đội hình thi đấu (có xoay vòng) - Gọi 4 HS làm trọng tài 5 4 3 4 6 3 2 5 1 2 1 6 v GV quan sát chung - Cả lớp tham gia thi đấu tích cực - GV chia lớp thành nhiều nhóm (nam nữ riêng) rồi cho lớp thực hiện lần lượt cho đến hết v GV quan sát chung và kiểm tra số vòng - HS tham gia chạy tích cực 3 - Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 5 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng theo mô hình 4 hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - Lớp tham gia tích cực - GV cho cả lớp dồn hàng lai ngồi xuông đồng thời GV nhận xét tiết học và chỉ ra những sai sót mà HS mắc phải nhiều - HS chú ý lắng nghe. - Cả lớp giải tán TUẦN 15 Ngày soạn:01/08 Tiết 30 Kiểm Tra Thể Thao Tự Chọn I/ Mục Tiêu Nhằm đánh giá quá trình rèn luyện của học sinh từ đó giúp các HS yếu rèn luyện thêm. HS nghiêm túc trong khi kiểm tra II/ Địa Điểm – Phương Tiện Địa điểm: Trên sân trường và vệ sinh sân bãi tập luyện. Phương tiện: Bàn ghế , lưới, bóng 5 – 10 quả, III/ Nội Dung – Phương Pháp Nội Dung Phương Pháp - Tổ Chức v Kiểm tra kĩ thuật và thành tích của nội dung đệm bóng v Cách cho điểm v 9 – 10 điểm Đệm được 3 – 5 quả với hướng bóng lên cao khoảng 2m so với mặt đất; xa 2 – 2,5m và đúng hướng; tay tiếp xúc đúng, có phối hợp thân người. v 7 – 8 điểm Đạt 3 quả với đúng yêu cầu trên v 5 – 6 điểm Đạt 2 quả với đúng yêu cầu trên, phối hợp lực đạp chân nâng thân chưa nhịp nhàng. v Dưới điểm 5 + Điểm 3 – 4 đạt được 1 quả và thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác + Điểm 1 – 2 không đạt được quả nào và thực hiện sai hoàn toàn kĩ thuật v GV nhận xét tiết kiểm tra và đoc những HS đạt còn những HS chưa đạt tiếp tục rèn luỵên thêm v GV cho lớp tập hợp thành 4 hàng ngang ngồi xuống khi nào GV gọi đến tên thì lên thực hiện còn số HS còn lại nghiêm túc quan sát. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2,5 – 3m x x Ÿ CS p GV + HS thực hiện 5 quả v HS phục vụ phải đứng đúng khoảng cáh là 2,5 – 3m so với HS thực hiện v GV cho lớp tập hợp thành 4 hàng ngang ngồi xuống nghe GV nhận xét và đọc điểm v HS nghiêm túc lắng nghe.

File đính kèm:

  • docgiao an 10.doc
Giáo án liên quan