Giáo án Thể dục 9 - Chương trình học cả năm (Bản đầy đủ)

I. Mục tiêu:

- Mục tiêu: Tập luyện bài thể dục, kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, các bài tập bổ trợ chạy ngắn, phát triển sức nhanh. Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

- Yêu cầu: Thực hiện chính xác từ nhịp 1- 40 bài thể dục nữ, nhịp 1- 40 bài thể dục nam bước đầu thực hiện được nhịp 40 - 45 bài thể dục nữ, nam. Thực hiện được kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, một số bài tập phát triển sức nhanh, rèn luyện sức

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác tích cực tập luyện TDTT

II. Địa điểm - phương tiện:

- Giáo viên: Còi, đồng hồ, bàn đạp.

- Học sinh: Ghế GV, sân bãi sạch sẽ

III. Tiến trình dạy học:

 

doc135 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 16/03/2021 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Chương trình học cả năm (Bản đầy đủ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
áo sĩ số, nghe nhiệm vụ giờ. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx - Thực hiện 2. Phần cơ bản: a.Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 26 bài thể dục nam, từ nhịp 1- 29 nữ. - Học mới nhịp 27 - 36 bài thể dục nam. - Củng cố: Yêu cầu 2 nhóm thực hiện bài thể dục đã học. b.Chạy ngắn: - Giới thiệu luật điền kinh (Phần chạy ngắn - Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh. +Tại chỗ đánh tay. + Chạy bước nhỏ di chuyển, nâng cao đùi di chuyển + Chạy đạp sau di chuyển, chạy tăng tốc - Ôn kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng (60m) - Củng cố: Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. c. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. 15 phút 12 phút. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm Nam - Nữ - Quan sát, sửa sai. - Giáo viên làm mẫu từ nhịp 27 - 36 bài thể dục nam. - Yêu cầu học sinh thực hiện. - Quan sát, sửa sai. - Gọi học sinh 2 nhóm thực hiện. - Quan sát nhận xét. - Giáo viên giới thiệu phần 3 trang 30 SGV. - Yêu cầu lớp thực hiện - Quan sát, sửa sai. - Yêu cầu học sinh chia lớp thành 2 nhóm, tập luyện 2hs/ lượt. - Quan sát, sửa sai - Đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh thực hiện. - Quan sát, nhận xét. - Yêu cầu cự ly, đảm bảo an toàn trong tập luyện. - Tổ chức cho các tổ tập. - Quan sát, nhắc nhở - Nhóm trưởng điều khiển nhóm tập. x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x xx x x x xx x - Quan sát giáo viên tập, tập luyện, sửa sai. - Nhóm trưởng điều khiển - Nghe giáo viên giới thiệu - Lớp trưởng điều khiển * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tập luyện, sửa sai. - Tổ trưởng điều khiển thực hiện. x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x - Thực hiện, nhận xét. - Nghe yêu cầu. - Tập luyện theo tổ. * x x x x x 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể - Nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà tập luyện bài thể dục, chạy ngắn. 5 phút - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét - Dặn dò học sinh - Thả lỏng cơ thể - Nghe nhận xét giờ học. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 14: bàI THể DụC - chạy ngắn I. Mục tiêu, yêu cầu: - Mục tiêu: Tập luyện bài thể dục, kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, các động tác bổ trợ chạy ngắn. - Yêu cầu: Thực hiện chính xác từ nhịp 1- 29 bài thể dục nữ, nhịp 1- 36 bài thể dục nam bước đầu thực hiện được nhịp 37 - 40 bài thể dục nam, nhịp 30 - 34 bài thể dục nữ. Thực hiện được kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, một số động tác bổ trợ chạy ngắn. II. Địa điểm - phương tiện: - Còi, sân tập, đồng hồ, vôi bột, cờ, bàn đạp. III. Tiến trình dạy học: Nội dung Thời Gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp. - Khởi động: Xoay các khớp, ép dây trằng, tập bài thể dục. - Kiểm tra bài cũ: Thực hiện nhịp 1- 36 bài thể dục nam. 7 phút - Kiểm tra sĩ số: 9A: 9B: 9C: - Phổ biến nhiệm vụ giờ - Hô khẩu lệnh - Đặt câu hỏi gọi 4 học sinh thực hiện, nhận xét cho điểm. - Tập chung, báo cáo sĩ số, nghe nhiệm vụ giờ. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx - Thực hiện 2. Phần cơ bản: a.Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 36 bài thể dục nam, từ nhịp 1- 29 nữ. - Học mới nhịp 37 - 40 bài thể dục nam, - Học mới từ nhịp 30 - 34 bài thể dục nữ - Củng cố: Yêu cầu 2 nhóm thực hiện bài thể dục đã học. b.Chạy ngắn: - Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh. + Chạy bước nhỏ di chuyển. + Chạy nâng cao đùi di chuyển + Chạy đạp sau di chuyển, chạy tăng tốc - Ôn kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng (50m) - Củng cố: Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng 50 m. 15 phút 15 phút. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm Nam - Nữ - Quan sát, sửa sai. - Giáo viên làm mẫu từ nhịp 37 - 40 bài thể dục nam. - Yêu cầu học sinh thực hiện. - Giáo viên làm mẫu từ nhịp 30 - 34 bài thể dục nữ. sửa sai - Yêu cầu học sinh thực hiện, sửa sai - Gọi học sinh 2 nhóm thực hiện. - Quan sát nhận xét. - Yêu cầu lớp thực hiện - Quan sát, sửa sai. - Yêu cầu học sinh chia lớp thành 2 nhóm, tập luyện 2hs/ lượt. - Quan sát, sửa sai - Đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh thực hiện. - Quan sát, nhận xét. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm tập. x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x xx x x x xx x - Quan sát giáo viên tập, tập luyện, sửa sai. - Nhóm trưởng điều khiển - Nghe giáo viên giới thiệu - Lớp trưởng điều khiển * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tập luyện, sửa sai. - Tổ trưởng điều khiển thực hiện. x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x - Thực hiện, nhận xét. 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể - Nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà tập luyện bài thể dục, Kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. 5 phút - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét - Dặn dò học sinh - Thả lỏng cơ thể - Nghe nhận xét giờ học. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 15: bàI THể DụC - chạy ngắn - chạy bền. I. Mục tiêu, yêu cầu: - Mục tiêu: Tập luyện bài thể dục, kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, các động tác bổ trợ chạy ngắn. Nắm được 1 số điểm cơ bản Luật điền kinh, chạy bền. - Yêu cầu: Thực hiện chính xác từ nhịp 1- 34 bài thể dục nữ, nhịp 1- 40 bài thể dục nam bước đầu thực hiện được nhịp 35 - 40 bài thể dục nữ. Thực hiện được kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, một số động tác bổ trợ chạy ngắn. Nắm được một số điểm cơ bản trong luật điền kinh, rèn luyện sức bền II. Địa điểm - phương tiện: - Còi, sân tập, đồng hồ, vôi bột, cờ, bàn đạp. III. Tiến trình dạy học: Nội dung Thời Gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp. - Khởi động: Chạy nhẹ nhàng, tập hợp, xoay các khớp. - Kiểm tra bài cũ: Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng. 7 phút - Kiểm tra sĩ số: 9A: 9B: 9C: - Phổ biến nhiệm vụ giờ - Hô khẩu lệnh - Đặt câu hỏi gọi 2 học sinh thực hiện, nhận xét cho điểm. - Tập chung, báo cáo sĩ số, nghe nhiệm vụ giờ. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx - Thực hiện 2. Phần cơ bản: a.Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 40 bài thể dục nam, từ nhịp 1- 34 nữ. - Học mới nhịp 35 - 40 bài thể dục nữ - Củng cố: Yêu cầu 2 nhóm thực hiện bài thể dục đã học. b.Chạy ngắn: - Giới thiệu Luật điền kinh - Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh. + Chạy tiếp sức + Chạy đuổi + Chạy đạp sau di chuyển, chạy tăng tốc - Ôn kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng (50m) - Củng cố: Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao c. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. 15 phút 10 phút. 6 phút - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm Nam - Nữ - Quan sát, sửa sai. - Giáo viên làm mẫu từ nhịp 35 - 40 bài thể dục nữ. - Yêu cầu học sinh thực hiện. - Gọi học sinh 2 nhóm thực hiện. - Quan sát nhận xét. - Giáo viên giới thiệu phần 3 d, e trang 30 SGV. - Yêu cầu lớp thực hiện - Quan sát, sửa sai. - Yêu cầu học sinh chia lớp thành 2 nhóm, tập luyện 2hs/ lượt. - Quan sát, sửa sai - Đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh thực hiện. - Quan sát, nhận xét. - Yêu cầu cự ly, các yêu cầu đảm bảo an toàn trong tập luyện. - Tổ chức cho các tổ tập. - Quan sát, nhắc nhở - Nhóm trưởng điều khiển nhóm tập. x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x xx x x x xx x - Quan sát giáo viên tập, tập luyện, sửa sai. - Nhóm trưởng điều khiển - Nghe giáo viên giới thiệu - Lớp trưởng điều khiển * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tập luyện, sửa sai. - Tổ trưởng điều khiển thực hiện. x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x - Thực hiện, nhận xét. - Tập luyện theo tổ. * x x x x x 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ thể - Nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà tập luyện bài thể dục, chạy ngắn. 5 phút - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét - Dặn dò học sinh - Thả lỏng cơ thể - Nghe nhận xét giờ học. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 16: Lý thuyết Một số phương pháp tập luyện sức bền ( Mục 2 ) I. Mục tiêu, yêu cầu: - Mục tiêu: Học sinh có một số hiểu biết về sức bền và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức bền - Yêu cầu: Biết một số hình thức, phương pháp đơn giản tập luyện phát triển sức bền. Biết vận dụng khi học giờ thể dục và tự tập hàng ngày. II. Địa điểm - phương tiện: - Còi, sân tập, giáo án, sách giáo viên. III. Tiến trình dạy học: Nội dung Thời Gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp. - Khởi động: Chạy nhẹ nhàng, tập hợp, xoay các khớp. - Kiểm tra bài cũ: Thực hiện bài thể dục nam và nữ đã học. 7 phút - Kiểm tra sĩ số: 9A: 9B: 9C: - Phổ biến nhiệm vụ giờ - Hô khẩu lệnh - Đặt câu hỏi gọi 4 học sinh thực hiện, nhận xét cho điểm. - Tập chung, báo cáo sĩ số, nghe nhiệm vụ giờ. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx - Thực hiện 2. Phần cơ bản: Một số phương pháp tập luyện đơn giản: - Tập luyện bằng các trò chơi vận động như Nhảy dây bền, tâng cầu tối đa, tập chạy phối hợp với thở. - Tập bằng đi bộ hoặc chạy trên địa hình tự nhiên, theo sức khoẻ từ 300m nâng dần đến 500m, 600m. - Tập bằng các môn có tác dụng rèn luyện sức bền như đi bộ thể thao, chạy cự ly trung bình, chạy cự ly dài - Có thể tập cá nhân hoặc theo nhóm. - Hình thức tập rất phong phú, phương pháp tập đơn giản , nếu có ý thức giữ gìn và nâng cao sức khoẻ ai cũng có thể tự tập luyện được. Điểm khó ở đây là cần tập thường xuyên, kiên trì theo sức khoẻ của mình. 30 phút - Theo em tập bài những loại bài tập nào để rèn luyện sức bền ? - Tập đi bộ hoặc chạy trên địa hình tự nhiên có tác dụng rèn sức bền không ? - Giáo viên kết luận và đưa ra các nhóm bài tập phát triển sức bền. - Thảo luận trả lời. - Thảo luận trả lời. - Nghe giáo viên giảng giải, ghi nhớ. 3. Phần kết thúc: - Nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà tập luyện bài thể dục, chạy ngắn. Tập luyện chạy bền. 5 phút - Giáo viên nhận xét - Dặn dò học sinh - Nghe nhận xét giờ học. * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docTD 9(5).doc