Giáo án Thể dục 8 - Tiết 12 đến 35 - Bản đẹp 2 cột

I.MỤC TIÊU:

- HS hát thuần thục bài hát Hành khúc tới trường.

- HS đọc nhạc thuần thục bài TĐN số 4.

- Có thêm hiểu biết về âm nhạc qua những kiến thức về dân ca Việt Nam.

II.CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Băng nhạc máy cát sét.

- Học sinh: Đọc thuộc giai điệu bài TĐN số 4. Hát thuộc bài hát Hành khúc tới trường.

III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1.Ổn định lớp:

- Kiểm tra sĩ số: 6A1: 6A2: 6A3:

2.Kiểm tra bài cũ:

- Lồng ghép trong giờ dạy.

3.Bài mới:

 

doc48 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 12 đến 35 - Bản đẹp 2 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đó đọc hoà theo với tiếng đàn. - GV theo dỏi HS đọc và phát hiện chổ sai, hướng dẫn sữa lại cho đúng. Tiến hành tập từng câu một cho đến hết bài. - GV chia lớp thành hai nữa - HS một nữa đọc nhạc và gõ tiết tấu, nữa còn lại hát lời và gỏ nhịp. - GV đánh giai điệu bài tập đọc nhạc - HS trình bày một nữa đọc nhạc, một nữa hát lời, hai bên cùng vỗ tay theo phách. - GV điều khiển - HS cả lớp cùng nhau thực hiện TĐN và hát lời hai lần, kết hợp gõ phách nhịp ắ. IV/ Củng cố bài: - GV hướng dẫn cả lớp cùng nhau thực hiện lối hát hòa giọng, và hát đuổi. - HS cùng nhau đọc bài TĐN hai lần. Tập lối hát đối đáp: + Học sinh nữ hát câu một và ba. + HS nam hát câu hai và bốn. V/ Dặn dò: - Chép nhạc và lời bài TĐN vào vở. Học thuộc lời ca và giai điệu bài. - Tập hát trình diển bài hát kèm một số động tác múa phụ hoạ - Làm bài tập số một và hai trong sách GK. Tiết 31: - ôn bài hát: hô-la-hê, hô-la-hô. - ôn tập đọc nhạc:tĐn số 10 - âm nhạc thưởng thức: nhạc sĩ nguyễn xuân khoát và bài hát lúa thu. a/ mục tiêu: - Hs ôn tập để hát bài Hô-la-hê, Hô-la-hô và đọc nhạc, hát lời bài Con kênh xanh xanh được thuần thục hơn. - HS có thêm hiểu biết về nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, người được mạnh danh là “anh cả” của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. B/ phưong pháp: - Luyện tập, truyền khẩu, thuyết trình. c/ chuẩn bị: - Giáo viên: Đàn oóc gan, băng nhạc máy cát sét. - Học sinh: Đọc thuộc giai điệu bài TĐN số 10 Con kênh xanh xanh Hát thuộc bài hát Hô-la-hê, Hô-la-hô. d/ tiến trình bàI dạy: I/ ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số, ổn định lớp. - Cho lớp hát một bài hát tập thể II/ Kiểm tra bài củ: - Lồng ghép trong giờ dạy. III/ Triển khai bài: Nội dung kiến thức Hoạt động của thầy và trò I/ Nội dung 1: Ôn bài hát: hô-la-hê, hô-la-hô Dân ca: Đức - GV cho HS nghe mẫu bài Hô-la-hê, Hô-la-hô. - Luyện thanh 2-3 phút. - Ôn bài hát. - Tập lại hình thức hát đối đáp. II/ Nội dung 2: Ôn tập đọc nhạc: con kênh xanh xanh. Nhạc và lời: Ngô Huỳnh - Luyện đọc gam đô trưỡng - Nghe mẫu bài TĐN Con kênh xanh xanh - ÔN tập bài TĐN Con kênh xanh xanh III/ Nội dung 3: Âm nhạc thường thức: nhạc sĩ nguyễn xuân khoát và bài hát lúa th. - Đọc từng phần giới thiệu trong sách - Giới thiệu tiểu sử nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. - Giới thiệu xuát xứ bài hát. - GV ghi bảng. - HS ghi vở. - GV điều khiễn máy cho HS nghe bài hát một lần Hô-la-hê, Hô-la-hô. lưu ý những chổ HS thường hát sai, hát mẫu và tập lại cho các em. - HS nghe băng mẫu, tập lại những từ hát sai, khó hát trong bài. - GV đánh đàn. - HS luyện thanh theo mẫu âm la. - GV hướng dẫn.Nghe và phát hiện những chỗ còn sai, GV hát mẫu và yêu cầu các em sữa lại cho đúng. Sau khi được ôn lại, mời 3 em lên hát đơn ca để kiểm tra. - HS thực hiện: Cả lớp hát đầy đủ cả bài với yêu cầu cao hơn là phải thuộc lời ca và trình bày bài ở mức độ hoàn chỉnh. - GV hướng dẫn: Chia lớp thành hai nửa hát đối đáp. - HS thực hiện: Tự chọn nhóm và tập hát đối đáp theo nhóm, GV cho các nhóm xung phong lên bảng trình bày, GV động viên, cho điểm. - GV ghi bảng. - HS ghi vở. - GV đàn. - HS luyện đọc thang âm đô trưỡng. - GV đàn và hát mẫu bài tập đọc nhạc số 10 Con kênh xanh xanh một lần. - GV hướng dẫn một nửa lớp đọc nhạc, nửa còn lại hát lời, sau đó đổi lại cách trình bày. GV nhận xét về những chỗ còn sai, đàn lại giai điệu để HS nghe và sửa lại cho đúng. - HS thực hiện. GV yêu cầu cả lớp cùng trình bày bài,đọc nhạc được xem sách, còn hát phải thuộc lời. GV kiểm tra bài cũ bằng cách cho HS xung phong. - GV ghi bảng. - HS ghi vở. - GV chỉ định. - HS đọc. - GV giới thiệu tiểu sữ nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. - Giới thiệu trích đoạn bài hát Con Voi và bài Hò kiến thiết của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. - HS lắng nghe. - GV giới về bài hát Lúa thu. Cho hs nghe băng mẫu. - HS lắng nghe và cảm nhận. IV- Củng cố bài: - GV yêu cầu cả lớp trình bày hoàn chỉnh bài hát một lần. Chia lớp theo tổ lên bảng hát thi đua GV nhận xét và sữa sai, cho điểm khuyến khích. - Cả lớp cùng đọc nhạc bài TĐN số 10. Lại một lần. Chia lớp thành hai nửa, một nửa hát lời gõ phách, nửa còn lại đọc nhạc và gõ nhịp. v- Dặn dò: - GV yêu cầu HS về nhà tập hát thuần thục bài hát, tập hát có diển cảm, sắc thái. Nêu nội dung bài hát. - Đọc thuộc giai điệu và lời ca bài tập đọc nhạc số 10, kết hợp vỗ phách và nhịp nhuần nhuyễn. Chép nhạc và lời bài TĐN vào vở. - Sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. - Làm bài tập trong sách GK. Tiết 32: Ôn tập và kiểm tra a/ mục tiêu: - HS được giáo viên hướng dẫn ôn tập hai bài hát Tia nắng, hạt mưa và bài Hô-la-hê, Hô-la-hô. - HS được hướng dẫn ôn tập hai bài TĐN là bài Ngày đầu tiên đi học, Con kênh xanh xanh. - Qua việc ôn tập, GV kiểm tra về sự tiếp thu và kết quã học tập của HS. B/ phưong pháp: - Luyện tập, truyền khẩu, thuyết trình. c/ chuẩn bị: - Giáo viên: Đàn oóc gan, băng nhạc máy cát sét. Xây dựng bộ đề kiểm tra - Học sinh: Hát thuộc trước lời bài hát. Đọc thuộc giai điệu bài TĐN nhạc số d/ tiến trình bàI dạy: I/ ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số, ổn định lớp. - Cho lớp hát một bài hát tập thể II/ Kiểm tra bài củ: - Lồng ghép trong giờ dạy. III/ Triển khai bài: Nội dung kiến thức Hoạt động của thầy và trò 1/ Nội dung 1: Ôn tập * Ôn hai bài hát: Tia nắng, hạt mưa và bài Hô-la-hê, Hô-la-hô. - Luyện thanh theo mẫu âm la. * Ôn nhạc lí: * Ôn tập đọc nhạc bài: Ngày đầu tiên đi học, Con kênh xanh xanh. 2/ Nội dung 2: Kiểm tra * Kiểm tra hát: Theo nhóm HS (3 điểm). * Kiểm tra bài tập nhạc lí ( 4 điểm). * Kiểm tra TĐN: Cá nhân ( 3 diểm). - GV ghi bảng . - HS ghi vở. - GV đánh đàn. - HS nghe và luyện thanh theo mẫu âm la. - GV cho HS nghe mẫu bài bài hát mỗi bài một lần. - HS nghe và hát nhẩm theo đàn. - GV điều khiển. - HS trình bày hoàn chỉnh bài hát mỗi bài một lần. - GV đặt câu hỏi: + Em hãy nêu định nghĩa nhịp 3/4 - HS trả lời dựa sách GK. - GV đánh đàn. - HS luyện thanh theo đàn giọng đô trữơng. - GV đánh mẫu bài TĐN mỗi bài một lần. - HS lấng nghe và đọc nhẩm theo đàn. - GV đệm đàn điều khiển. - HS đọc nhạc theo đàn, kết hợp vỗ phách mỗi bài một lần.Sau khi TĐN hát lời hoàn chỉnh từng bài. - GV nêu nội dung kiểm tra gồm ba nội dung. - Hs lắng nghe và chuẩn bị. - GV chia lớp thành bốn nhóm, cho thảo luận trước 3 phút sau đó từng nhóm một lên trình bày mọt bài hát tự chọn trong hai bài đã học. - HS lên bảng trình bày bài hát với lối hát lỉnh xướng, hoà giọng, đuổi. - GV đọc bài tập: Em hãy tự viết một đoạn nhạc ở giọng đô trưỡng 16 ô nhịp, bài viết ở nhịp 3/4. - HS giử trật tự và làm bài tập. - GV gọi tên từng HS lên bảng mỗi em trình bày một bài TĐN. - HS lần lượt lên bảng trình bày đọc nhạc kết hợp vổ phách. IV/ Củng cố bài: - GV yêu cầu HS hát lại hai bài hát mỗi bài một lần. Đọc nhạc mỗi bài TĐN một lần. GV theo dỏi nhận xét từng bài một, và sữa những chổ HS hay hát sai và đọc nhạc sai. - GV nêu lại định nghĩa nhịp 3/4, yêu cầu HS ghi nhớ. V/ Dặn dò: - GV nhắc nhở HS về nhà nhớ ôn lại các bài hát và các bài TĐN. - Ôn lại kiến thức nhạc lí. Tiết 33-34-35: ôn tập và kiểm tra cuối năm a/ mục tiêu: - HS ôn lại nhữmg kiến thức đã học như các bài hát, TĐN, nhạc lí và âm nhạc thường thức để kiểm tra cuối học kì I. - Qua việc ôn tập, GV hướng dẫn HS cách kiểm tra học kì để các em có hướng ôn tập phù hợp. B/ phưong pháp: - Luyện tập, truyền khẩu, thuyết trình. c/ chuẩn bị: - Giáo viên: Đàn oóc gan, băng nhạc máy cát sét. - Cách kiểm tra và đề kiểm tra cuối năm. - Học sinh: Hát thuộc trước lời bài hát Niềm vui của em, Ngày đầu tiên đi học, Tia năng hạy mưa, Hô-la-hê, Hô-la-hô. - Đọc thuộc giai điệu bài TĐN nhạc số 6,7,8,9,10. d/ tiến trình bàI dạy: I/ ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số, hát bài hát tập thể. II/ Kiểm tra bài củ: - Lồng ghép trong giờ dạy. III/ Triển khai bài: Nội dung kiến thức Hoạt động của thầy và trò 1/ Nội dung 1: Ôn tập học kì I. ( Tiến hành trong tiết 15) - Ôn bốn bài hát đã học Niềm vui của em, Ngày đầu tiên đi học, Tia năng hạy mưa, Hô-la-hê, Hô-la-hô. - Luyện thanh theo mẫu âm la. - Ôn năm bài TĐN đã học Trời đã sáng rồi, Chơi đu, Lá thuyền ước mơ, Ngày đầu tiên đi học, Con kênh xanh xanh. - Luyện đọc thang âm đô trưởng. - Nội dung thi: Kiểm tra thực hành gồm hát, TĐN và kiểm tra vở ghi bài của HS. - Cách thi: Kiểm tra riêng từng HS. Từng em một sẽ lên bảng trình bày bài thi của mình. 2/ Nội dung II: Kiểm tra cuối năm. ( Tiến hành trong tiết 16-17). + Kiểm tra hát. + Kiểm tra TĐN. + Kiểm tra vở ghi chép. - GV cho HS nghe mẫu mổi bài hát một lần. - HS nghe và hát nhẩm theo đàn. - GV đánh đàn hướng dẫn HS luyện thanh theo mẫu âm la. - HS luyện thanh theo đàn. - GV điều khiển và đệm đàn. - HS thực hiện hát mỗi bài một lần. - GV đánh giai điệu mỗi bài TĐN một lần. - HS nghe và đọc nhẩm theo. - GV đàn hướng dẫn HS luyện đọc thang âm đô trưỡng. - HS luyện đọc gam đô trưỡng. - GV đánh đàn và điều khiễn. - HS đọc nhạc theo đàn mổi bài một lần, kết hợp vỗ phách theo nhịp 2/4 và 3/4. - GV hướng dẫn: + Hát: Tự chọn và trình bày một bài hát đã được học trong học kì I( 4 điểm). HS phải thuộc lời, hát to, rỏ ràng,trôi chảy, thể hiện được sắc thái, tình cảmcủa bài. + TĐN: Đọc một bài đã học theo bốc xăm( 4 điểm). Đọc nhạc đúng trường độ, cao độ, kết hợp vỗ phách. + Kiểm tra vở ghi chép bài(2 điểm). Yêu cầu vở ghi đầy đủ, trình bày sạch đẹp, có nhãn vở. - Tiến hành kiểm tra theo nội dung đã ôn tập. - GV thực hiện gọi tên theo thứ tự. - HS lên kiểm tra. - Sau khi kiểm tra, GV tiến hành tổng kết học kì một. Công bố điểm tổng kết của HS. Khen ngợi những HS học tập tốt và động viên những em học chưa đạt yêu cầu, nhắc các em cố gắng hơn nữa. IV: Củng cố bài: - GV nhận xét giờ kiểm tra, lưu ý những từ, những nốt nhạc HS thường hay đọc sai, làm mẫu và tập lại cho HS. - GV Công bố điểm tổng kết của HS. Khen ngợi những HS học tập tốt và động viên những em học chưa đạt yêu cầu, nhắc các em cố gắng hơn nữa. V : Dặn dò: - Yêu cầu HS về nhà hát ôn lại các bài hát. - Đọc và kết hợp vỗ phách các bài TĐN, ráp lời ca.

File đính kèm:

  • docG A NHAC 6.doc