Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU:

Kiến Thức: - HS biết được nội dung chương trình thể dục 8 để thuận lợi trong học tập.

- Biết tổ nhóm để tập luyện đúng theo yêu cầu và phương pháp bộ môn.

- Biết một số quy định để nâng cao tính kỷ luật trong giờ học.

Kỹ năng: - HS có thể kể tên được nội dung chương trình thể dục 8.

Thái độ: Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của giáo viên bộ môn.

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 - Sân TD trường, Còi.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc57 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lăng qua xà. - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao kỹ thuật. 2. Chạy bền: Trò chơi: Người thừa thứ ba 32(P) Cho HS thực hiện hết nhóm này đến nhóm khác Lớp chia 4 nhóm 2 nhóm nam, 2 nhóm nữ thực hiện. GV quan sát tổ chức giúp đỡ cho HS thực hiện *Nâng xà từ 0,7m (nữ) 0,9m(nam) cứ 5cm một lần nâng. Giáo viên tổ chức hướng dẫn cho HS chơi C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập thêm 5(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Tiết 30: Ngày Soạn 01/12/2009. Nhảy cao: - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao kỹ thuật Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I.Mục tieu: - Hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Giúp HS phát triển sức bật, sức mạnh đôi chân. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi. Hố cát, bộ cọc xà nhảy cao. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 8(P) 2L/8N đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 cánh tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động B.Phần cơ bản 1. Nhảy cao - Ôn một số động tác bổ trợ + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. + Chạy đà chính diện giậm nhảy duổi chân lăng qua xà. - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao kỹ thuật. 32(P) Cho HS thực hiện hết nhóm này đến nhóm khác Lớp chia 4 nhóm 2 nhóm nam, 2 nhóm nữ thực hiện. GV quan sát tổ chức giúp đỡ cho HS thực hiện *Nâng xà từ 0,7m (nữ) 0,9m(nam) cứ 5cm một lần nâng. C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập thêm 5(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Tiết:31 Ngày Soạn 07/12/2009. KIỂM TRA NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA I.Mụctiêu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng qua nội dung nhảy cao kiểu bước qua - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 8(P) 2L/8N đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 cánh tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Thang điểm: Điểm Nam Nữ Kỹ Thuật 9-10 1m 15 1m 10 Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 7-8 1m 0,5 1m 5-6 0,95 m 0,80 m đúng KT xuất phát 3-4 không đúng KT 1-2 Tất cả các trường hợip còn lại 32 (P) 1 Lần Kiểm tra 2L/8Nlần 1 nhóm nam và 1 nhóm nữ. GV hô cho HS nhảy C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 5(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng Tiết: 32 Ngày Soạn 08/12/2009. ÔN TẬP HỌC KỲ I.Mục tiêu - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ I - Qua các bài tập để phát triền cơ thể cân đối, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau 8(P) 2L/8N đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 cánh tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động B.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh: + XP thấp - Chạy nhanh 40m + XP thấp - Chạy nhanh 50m + XP thấp - Chạy nhanh 60m Yêu cầu thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 32 (P) 5 lần 5 lần 5 lần 1x60m GV hô cho HS thực hiện chạy nhanh C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng:. - Cho HS chạy nhẹ nhang 100m kết hợp với đi bộ - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. 5(P) Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Tiết: 33 Ngày Soạn 14/12/2009. ÔN TẬP HỌC KỲ I I.Mục tiêu - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ I - Qua các bài tập để phát triền cơ thể cân đối, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau 8(P) 2L/8N đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 cánh tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động B.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh: + XP thấp - Chạy nhanh 40m + XP thấp - Chạy nhanh 50m + XP thấp - Chạy nhanh 60m Yêu cầu thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 32(P) 5 lần 5 lần 5 lần GV hô cho HS thực hiện chạy nhanh C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng:. - Cho HS chạy nhẹ nhang 100m kết hợp với đi bộ - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. 5(P) (3) (2p) Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Tiết:34 Ngày Soạn 15/12/2009. KIỂM TRA HỌC KỲ I - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng HS qua các nội dung đã học II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, Đồng hồ III.Tiến trình lên lớp: A.Ma trận đề Nội dung Mức độ đánh giá Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1. Bài TD 1câu 0,4 điểm 0,4 điểm 2. ĐHĐN 1câu 0,8 điểm 0,8 điểm 3. Nhảy cao 1câu 0,4 đểm 1 câu 0,4 điểm 0,8 điểm 4. Chạy ngắn 8,0 điểm 8,0 điểm Tổng 2câu 0,8 điểm 2 câu 1,2 điểm 8,0 điểm 10,0 điểm B. Câu hỏi: Phần I: Trắc nghiệm Câu1: Bài thể dục phát triển chung lớp 8 có mấy nhịp? Câu 2: Khi chạy đều, động lệnh “Đứng!”vào lúc chân nào chạm đất và cần thực hiện động tác như thế nào để đứng lại? Câu3: Kĩ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua” có bao nhiêu giai đoạn?Em hãy kể tên các giai đoạn đó? Câu 4: Trong các giai đoạn kỹ thuật nêu trên, theo em giai đọan nào là quan trọng nhất? Phần II: Kiểm tra kỹ thuật chạy nhanh C.Đáp án: Phần I: Trắc nghiệm: Câu 1: 35 nhịp Câu 2: Động lệnh “ Đứng” vào chân phải sau đó chạy tiếp 3 bước, thu chân phải về với chân trái thành tư thế đứng nghiêm Câu 3: Có 4 giai đoạn: Chạy đà, giậm nhảy, qua xà và tiếp đất Câu 4: Giậm nhảy Phần II: Kiểm tra kỹ thuật chạy nhanh Thang điểm: Điểm Nam Nữ Kỹ Thuật 9-10 9,2 s 10,2 s Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 7-8 9,8 s 11 s 5-6 10,5 s 11.6 s đúng KT xuất phát 3-4 11 s 11,9 s không đúng KT 1-2 Tất cả các trường hợip còn lại Tiết:35 Ngày Soạn 21/12/2009. KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT NỘI DUNG CHẠY NHANH I.Mục tiêu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 8 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 8(P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 cánh tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 9,2 s 10,2 s Khá 9,8 s 11.0 s Đạt 10,5 s 11.6 s 32(P) 1 Lần Kiểm tra 2L/8Nlần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra chuẩn RLTT - Thông báo kết quả cho HS 5(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng Tiết:36 Ngày Soạn 22/12/2009 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT NỘI DUNG NHẢY CAO I.Mục tiêu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 8 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, cọc nhảy, nệm III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 8(P) 2L/8N đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 cánh tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Thang điểm: Điểm Nam Nữ Kỹ Thuật 9-10 1m 15 1m 10 Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 7-8 1m 0,5 1m 5-6 0,95 m 0,80 m đúng KT xuất phát 3-4 không đúng KT 1-2 Tất cả các trường hợip còn lại 32 (P) 1 Lần Kiểm tra 2L/8Nlần 1 nhóm nam và 1 nhóm nữ. GV hô cho HS nhảy C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 5(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng

File đính kèm:

  • docGiao an TD8 theo chuan KTKN.doc