Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 35+36 - Năm học 2010-2011

I/ Mục tiêu:

Đánh giá mức độ tiếp thu tư thế động tác và luyện tập nâng cao sự hoàn thiện kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m. Yêu cầu: thực hiên kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích 60m kết hợp tính thời gian hoàn thành cự ly. Qua đó giáo dục thói quen kỷ luật và sự phối hợp nhịp nhàng các bộ phận cơ thể sao cho đạt kết quả kiểm tra thi đấu cao nhất và thói quen nghiêm túc trong qúa trình kiểm tra của mỗi học sinh

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập, đường chạy

- Phương tiện: Thang điểm, còi TD, đồng hồ, bàn đạp, cờ XP

III/ Nội dung – phương pháp:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 35+36 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/12/2010 Ngày dạy: 24/12/2010 Tiết 35: kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể I/ Mục tiêu: Đánh giá mức độ tiếp thu tư thế động tác và luyện tập nâng cao sự hoàn thiện kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m. Yêu cầu: thực hiên kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích 60m kết hợp tính thời gian hoàn thành cự ly. Qua đó giáo dục thói quen kỷ luật và sự phối hợp nhịp nhàng các bộ phận cơ thể sao cho đạt kết quả kiểm tra thi đấu cao nhất và thói quen nghiêm túc trong qúa trình kiểm tra của mỗi học sinh II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập, đường chạy - Phương tiện: Thang điểm, còi TD, đồng hồ, bàn đạp, cờ XP’ III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Nội dung kiểm tra: Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp chạy nhanh 60m kết hợp tính thời gian và kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của mỗi học sinh 2, Hình thức kiểm tra: Kiểm tra theo nhóm nam, nữ riêng 2 em/nhóm. Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần. Trường hợp cần thiết có thể cho kiểm tra lần 2. Tính điểm theo cá nhân từng học sinh 3, Cách đánh giá cho điểm: - Loại giỏi (G): Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát cao thành tích đạt: nam < 9,2s, nữ < 10,2s - Loại khá (K): Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát thấp và thành tích đạt: nam 9,2s < t < 9,8s, nữ 10,2s < t < 11s - Loại đạt (Đ): Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát thấp và thành tích đạt: nam 9,8s < t < 10,5s, nữ 11s < t < 11,6s - Loại chưa đạt (cđ): Thực hiện sai kỹ thuật xuất phát thấp, chạy không hết cự ly và không đạt thành tích mức đạt tiêu chuẩn * Lưu ý: Trường hợp học sinh hạn chế về đặc điểm thể chất có thể cho ôn tập và kiểm tra lại hoặc đánh giá cho điểm ở mức độ yêu cầu thấp hơn 32’ G nêu nội dung - hình thức kiểm tra H nghe, ôn tập, chuẩn bị Cán sự tổ chức lớp ôn nhóm 1 – 2L ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° G cử cán sự giúp đỡ, phân công nhiệm vụ G kiểm tra lần lượt từng nhóm ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ H kiểm tra xong quan sát và nhận xét, đánh giá Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng cơ thể - Củng cố nội dung bài học, thông báo kết quả kiểm tra - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’– 7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Ngày soạn: 26/12/2010 Ngày dạy: 29/12/2010 Tiết 36: kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể I/ Mục tiêu: Đánh giá mức độ tiếp thu tư thế động tác và luyện tập nâng cao sự hoàn thiện kỹ thuật bật xa. Yêu cầu: thực hiên đúng kỹ thuật bật xa và kết hợp đo thành tích để đánh giá sức bật của từng học sinh. Qua đó giáo dục thói quen kỷ luật và sự phối hợp nhịp nhàng các bộ phận cơ thể sao cho đạt kết quả kiểm tra thi đấu cao nhất và thói quen nghiêm túc trong qúa trình kiểm tra của mỗi học sinh đảm bảo kết quả và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập, hố cát - Phương tiện: Còi TD, ván giậm, thước dây, cờ. III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 6’- 8’ 1v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Nội dung kiểm tra: Thực hiện kỹ thuật bật xa kết hợp đo thành tích để đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của mỗi học sinh 2, Hình thức kiểm tra: Kiểm tra theo nhóm nam, nữ riêng 6 em/nhóm. Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần. Trường hợp cần thiết có thể cho kiểm tra lần 2. Tính điểm theo cá nhân từng học sinh 3, Cách đánh giá cho điểm: - Loại Giỏi: Thực hiện đúng kỹ thuật bật xa và thành tích đạt nam > 210cm, nữ > 180cm - Loại Khá: Thực hiện đúng kỹ thuật bật xa và thành tích đạt: 200cm< nam <210cm, 170cm< nữ <180cm - Loại Đạt: Thực hiện đúng kỹ thuật bật xa và thành tích đạt: 190cm< nam <200cm, 160cm< nữ <170cm - Loại chưa đạt: Thực hiện sai kỹ thuật bật xa không đạt thành tích ở mức Đạt * Lưu ý: Trường hợp học sinh hạn chế về đặc điểm thể chất có thể cho ôn tập và kiểm tra lại hoặc đánh giá cho điểm ở mức độ yêu cầu thấp hơn 32’ G nêu nội dung - hình thức kiểm tra H nghe, ôn tập, chuẩn bị Cán sự tổ chức lớp ôn nhóm 1 – 2L ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° G cử cán sự giúp đỡ, phân công nhiệm vụ G kiểm tra lần lượt từng nhóm ° H kiểm tra xong quan sát và nhận xét, đánh giá Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng cơ thể - Củng cố nội dung bài học, thông báo kết quả kiểm tra - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’– 7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °

File đính kèm:

  • docTiet 35-36TD8.doc