Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì I - Năm học 2009-2010

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Trang bị cho HS một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh.

- Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp luyện tập đơn giản.

- Biết vận dụng để các em tự tập hằng ngày.

II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Sân TD trường,( có thể là phòng học bộ môn)

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc71 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì I - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đá. III. nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần mở đầu 1. Nhận lớp: 1. Nhận lớp: - Cán sự lớp báo cáo sỹ số: - GV phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - ép dây chằng hông ngang dọc 3. Bài cũ - Gọi 2 HS thực hiện kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 4X8 X X X X X X X X X X X X X X * - GV cho HS khởi động - Giáo viên đánh giá cho điểm B / Phaàn cụ baỷn. 1/ Đá cầu: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy hất gót chạm mông. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Đỡ cầu bằng ngực. - Tâng cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Đá cầu chính diện bằng mu bàn chân. *. Đấu tập. - Giáo viên hướng dẫn HS tập làm trọng tài và chia đội thi đấu. *. Kiểm tra thử. - Kiểm tra: Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. (10 Hs) 32 phuựt 5x30m 5x30m 5x30m -HS taọp trung chyự yự thửùc hieọn toỏt caực ủoọng taực boồ trụù chaùy nhanh. - GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác. .€ € € € € € € .€ € € € € € € - Thực hiện đồng loạt theo đội hình - HS tự sửa cho nhau. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. - Thực hiện theo nhóm - Giáo viên quan sát nhắc nhở. - Một số chiến thuật thi đấu đơn C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng Tiết: 33 ôn tập Đá cầu Ngày dạy: 25/12/2009 i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đá cầu: + Ôn tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Đấu tập. Kiểm tra thử (do GV chọn) 2. Kỹ năng: + Yêu cầu: Thực hiện tốt các kĩ thuật đã được học. + Hoàn thiện cơ bản kĩ thuật đá cầu, biết cơ bản về luật đá cầu và thi đấu. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, cầu đá. III. nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần mở đầu 1. Nhận lớp: 1. Nhận lớp: - Cán sự lớp báo cáo sỹ số: - GV phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - ép dây chằng hông ngang dọc 3. Bài cũ - Gọi 2 HS thực hiện kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 4X8 X X X X X X X X X X X X X X * - GV cho HS khởi động - Giáo viên đánh giá cho điểm B / Phaàn cụ baỷn. 1/ Đá cầu: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy hất gót chạm mông. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Đỡ cầu bằng ngực. - Tâng cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Đá cầu chính diện bằng mu bàn chân. *. Đấu tập. - Giáo viên hướng dẫn HS tập làm trọng tài và chia đội thi đấu. *. Kiểm tra thử. - Kiểm tra: Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. (10 Hs) 32 phuựt 5x30m 5x30m 5x30m -HS taọp trung chyự yự thửùc hieọn toỏt caực ủoọng taực boồ trụù chaùy nhanh. - GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác. .€ € € € € € € .€ € € € € € € - Thực hiện đồng loạt theo đội hình - HS tự sửa cho nhau. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. - Thực hiện theo nhóm - Giáo viên quan sát nhắc nhở. - Một số chiến thuật thi đấu đơn C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng Tiết: 34 ôn tập Đá cầu Ngày dạy: 25/12/2009 i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đá cầu: + Ôn tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Đấu tập. Kiểm tra thử (do GV chọn) 2. Kỹ năng: + Yêu cầu: Thực hiện tốt các kĩ thuật đã được học. + Hoàn thiện cơ bản kĩ thuật đá cầu, biết cơ bản về luật đá cầu và thi đấu. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, cầu đá. III. nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần mở đầu 1. Nhận lớp: 1. Nhận lớp: - Cán sự lớp báo cáo sỹ số: - GV phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - ép dây chằng hông ngang dọc 3. Bài cũ - Gọi 2 HS thực hiện kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 4X8 X X X X X X X X X X X X X X * - GV cho HS khởi động - Giáo viên đánh giá cho điểm B / Phaàn cụ baỷn. 1/ Đá cầu: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy hất gót chạm mông. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Đỡ cầu bằng ngực. - Tâng cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Đá cầu chính diện bằng mu bàn chân. *. Đấu tập. - Giáo viên hướng dẫn HS tập làm trọng tài và chia đội thi đấu. *. Kiểm tra thử. - Kiểm tra: Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. (10 Hs) 32 phuựt 5x30m 5x30m 5x30m -HS taọp trung chyự yự thửùc hieọn toỏt caực ủoọng taực boồ trụù chaùy nhanh. - GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác. .€ € € € € € € .€ € € € € € € - Thực hiện đồng loạt theo đội hình - HS tự sửa cho nhau. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. - Thực hiện theo nhóm - Giáo viên quan sát nhắc nhở. - Một số chiến thuật thi đấu đơn C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng Tiết: 35 Kiểm tra Đá cầu Ngày dạy: 08/01/2010 i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đá cầu: + Ôn tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Đấu tập. Kiểm tra thử (do GV chọn) 2. Kỹ năng: + Yêu cầu: Thực hiện tốt các kĩ thuật đã được học. + Hoàn thiện cơ bản kĩ thuật đá cầu, biết cơ bản về luật đá cầu và thi đấu. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, cầu đá. III. nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần mở đầu 1. Nhận lớp: 1. Nhận lớp: - Cán sự lớp báo cáo sỹ số: - GV phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 4X8 X X X X X X X X X X X X X X * - GV cho HS khởi động B / Phaàn cụ baỷn. 1/ Đá cầu: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy hất gót chạm mông. Kieồm tra ủaự caàu -Kieồm tra theo khaồu leọnh cuỷa giaựo vieõn, tửứng em moọt leõn thửùc hieọn baứi kieồm tra. Mỗi em ủửụùc thửùc taõng 3 laàn laỏy laàn coự keỏt quaỷ toỏt nhaỏt. +Noọi dung kieồm tra: taõng caàu; phaựt caàu thaỏp chaõn chớnh dieọn. BIEÅU ẹIEÅM: -ẹieồm 9-10 thửùc hieọn toỏt ủoọng taực taõng 30 quaỷ, phaựt 5 quaỷ toỏt. -ẹieồm 7-8 Taõng 15-25 quaỷ phaựt ủuựng kyỷ thuaọt 3 quaỷ. -ẹieồm 5-6 taõng 7-15 quaỷ phaựt ủuựng kyỷ thuaọt 2 quaỷ. -ẹieồm 3-4 Taõng 3-5 quaỷ phaựt caàu ủuựng kyỷ thuaọt 1 quaỷ. -ẹieồm 1-2 taõng 1-2 quaỷ taõng caàu khoõng ủuựng kyỷ thuaõt quaỷ naứo. 32 phuựt 5x30m 5x30m 5x30m -HS taọp trung chyự yự thửùc hieọn toỏt caực ủoọng taực boồ trụù chaùy nhanh. Gv nhaộc nhụỷ nhửừng sai phaùm hoùc sinh thửụứng hay maộc phaỷi yeõu caàu khaộc phuùc -Hoùc sinh bỡnh tĩnh tửù tin leõn thửùc hieọn baứi kieồm tra. GV C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng Tiết: 36 Ngày dạy: 08/01/2010 i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kieồm tra ủaựnh giaự tieõu chuaồn RLTT noọi dung: Baọt xa.tớnh thaứnh tớch, xeỏp loaùi theo tieõu chuaồn RLTT. 2. Kỹ năng: + Taọp khaỷ naờng chũu ủửùng, taọp luyeọn sửực beàn, taờng theồ lửùc. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II. Địa điểm – Phương tiện. - Sân tập, bàn ghế GV, còi; Hố cát. Thước đo thành tích. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức a. phần Mở đầu 1. Nhận lớp: - Cán sự lớp báo cáo sỹ số: - GV phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD phát triển chung. - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X * - GV cho HS khởi động b. phần Cơ bản 1. Bật xa : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Kieồm tra: Baọt xa tại chỗ Caựch cho ủieồm: ẹieồm 9, 10: ẹaùt thaứnh tớch mửực“Gioỷi”: Nam 2,10 m, Nửừ 1,80 m. ẹieồm 7, 8: ẹaùt thaứnh tớch mửực“Khaự”: Nam 2,00 m, Nửừ 1,70m. ẹieồm 5, 6: ẹaùt thaứnh tớch mửực“ẹaùt”: Nam 1,90m, Nửừ 1,60m. FLửu yự ủeỏn nhửừng trửụứng hụùp HS coự theồ chaỏt keựm nhửng tớch cửùc taọp luyeọn, coự theồ cho KT laàn 2 vaứ thang ủieồm ủửụùc naõng leõn nhửng vaón giửừ nguyeõn thaứnh tớch 30-32 5x30m 5x30m 5x30m - GV hướng dẫn rồi tổ chức cho HS tập luyện. Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt, Nửừ rieõng, nam rieõng. Moói ủụùt 3-5 hoùc sinh Moói hoùc sinh ủửụùc nhaỷy thửỷ 1 laànvaứ chớnh thửực 3 laàn. ẹoọi hỡnh kieồm tra x CB €gv xxxxxxxx xxxxxxxx - Giaựo vieõn quan saựt vaứ chaỏm ủieồm. c. phần kết thúc. 1- Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 2- Nhận xét đánh giá tiết học - Công bố kết quả. 3- Về nhà: Luyện tập chạy bền. 5’ 2X8n 2X8n 2X8n - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà

File đính kèm:

  • docGATD 8 Ki I TC Bong nem.doc