Giáo án Thể dục 8 - Chương trình học kì 1 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013

I-Mục tiêu:

-Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 8. Giúp HS biết được những

 nội dung và học tập có kết quả trong chương trình học lớp 8.

-Biên chế tổ choc tập luyện. Đặt ra những nội quy, quy định nhằm ổn định nhằm ổn định lớp khi tập luyện

-Chạy bền giới thiệu cách đo mạch theo giỏi sức khoẻ

II-Địa điểm, phương tiện dạy học

III-Tiến trình dạy học:

 

 

doc69 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Chương trình học kì 1 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học. -Khởi động: Chạy nhẹ nhàng. Tại chỗ quay các khớp cổ tay, cổ chân cánh tay, hông, đầu gối. Vưa đi vưa thực hiên tay cao, tay ngực, bước với, Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. ép ngang, ép dọc. - Yêu câu: khởi động tích cực, tác phong nhanh nhẹn. - ôn bài thể dục B-Phần cơ bản: 1-Nội dung KT: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu "Bước qua" 2-Tổ chức: -Kiểm tra nam riêng, nữ riêng -Nam nhảy mức xà 0,90 Nữ 0,80 +Mỗi HS nhảy thử 8-10 phút s 28-30 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(gv) x x x x x *(gv) x x x -GV điều khiển khởi động. - thực hiện khởi động theo hình thức vòng tròn -GV gọi HS KT đứng vào vị trí. -Kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 3 HS. 3-Cách cho điểm: Điểm KT cho theo mức độ thực hiện ĐT của HS. -Điểm G : Thực hiện đúng 4 giai đoạn và qua mức xà quy định. -Điểm K: Thực hiện đúng chạy đà và trên không qua mức xà quy định. -Điểm Tb Có sai sót KT, qua mức xà quy định. -Điểm Y Không qua mức xà quy định. C-Phần kết thúc: -Tập trung lớp. - Củng cố: gv nhắc nhỏ sửa sai nhửng kỉ thuật sai hs thường mắc phải. - Thả lỏng: đi bộ nhẹ nhàng, rủ tay rủ chân tích cực, động tác thể dục điêu hoà. - Ra bài tập về nha: -Nhận xét đánh giá tiết học - Đọc điểm kiểm tra - Xuống lớp: 4-6 phút -GV đánh giá kỹ thuật của từng HS. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(GV) -Thực hiện theo hình thức đồng loạt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(gv) Tiết 33: ôn tập và kiểm tra học kỳ i Ngày soạn: 19/12/2011 Ngày dạy: 21/12/2011 Ôn tập và KT học kì (GV chọn một môn đã học trong học kì để kiểm tra) I-Mục tiêu: -Hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học trong học kỳ I -HS nắm chắc và thực hiện toàn bộ những nội dung đã được học. -Ôn tập: ĐHĐN- Chạy ngắn -Thực hiện ĐHĐN đúng, chính xác động tác. - Chạy ngắn: Thực hiện các động tác bổ trợ thuần thục chính xác và kỹ thuật -Chuẩn bị tốt để kiểm tra học kỳ I đúng yêu cầu. -GV nhắc nhở HS vận dụng để tự tập hàng ngày. -Qua từng bài học nâng cao tính hoàn thiện dần cho HS II-Địa điểm, phương tiện dạy học -Sân trường, đường chạy 60m. -Bàn đạp, kẻ các vạch xuất phát và đích. -Cọc xà nhảy cao, hố cát, bóng chuyền. III-Tiến trình dạy học Bài củ: Nhắc lại những nội dung đã học ở học kỳ I ( Tiết 32-33) Nội dung và yêu cầu Đ l/tg Phương pháp -tổ chức A-Phần mở đầu: -Nhận lớp, báo cáo sĩ số. -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. -Khởi động: Chạy nhẹ nhàng. Tại chỗ quay các khớp cổ tay, cổ chân cánh tay, hông, đầu gối. Vưa đi vưa thực hiên tay cao, tay ngực, bước với, Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. ép ngang, ép dọc. - Yêu câu: khởi động tích cực, tác phong nhanh nhẹn. - kiểm tra bài củ: 2-4 em 8-10p 3p 5p 2lx8n 2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(gv) x x x x x *(gv) x x x -GV điều khiển khởi động. - thực hiện khởi động theo hình thức vòng tròn B-Phần cơ bản: 1-Ôn ĐHĐN: -GV nhắc lại những nội dung đã học +Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. +Quay phải, quay phải, quay đằng sau. +Đi đều, đứng lại +Chạy đều, đứng lại -GV điều khiển từng nội dung -Từng nội dung GV nhắc lại kiến thức. -HS thực hiện, GV điều khiển. 2-Chạy ngắn: Xuất phát cao- Chạy ngắn 40m -Thực hiện dưới sự điều khiển của GV. -HS thực hiện xong đứng cuối hàng. Xuất phát thấp-Chạy ngắn 60m -HS chọn cặp chạy phù hợp với khả năng của mình. C-Phần kết thúc: -Tập trung lớp. - Củng cố: gv nhắc nhỏ sửa sai nhửng kỉ thuật sai hs thường mắc phải. - Thả lỏng: đi bộ nhẹ nhàng, rủ tay rủ chân tích cực, động tác thể dục điêu hoà. - Ra bài tập về nha: -Nhận xét đánh giá tiết học - Xuống lớp:. -Giải tán 28-30 phút 15 phút 15p 4-6p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x(gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60m - GV nêu những điểm mấu chốt của kỹ thuật. Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(GV) -Thực hiện theo hình thức đồng loạt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(gv) Tiết 34: ôn tập và kiểm tra học kỳ i Ngày soạn: 26/12/2011 Ngày dạy: 27/12/2011 I-Mục tiêu: - Bài TD đúng, chính xác động tác. - Nhảy cao: Thực hiện các động tác bổ trợ thuần thục chính xác và kỹ thuật động tác -Chuẩn bị tốt để kiểm tra học kỳ I đúng yêu cầu. -GV nhắc nhở HS vận dụng để tự tập hàng ngày. -Qua từng bài học nâng cao tính hoàn thiện dần cho HS II-Địa điểm, phương tiện dạy học -Sân trường, -Cọc xà nhảy cao, hố cát, bóng chuyền. III-Tiến trình dạy học Bài củ: Nhắc lại những nội dung đã học ở học kỳ I ( Tiết 32-33) Nội dung và yêu cầu Đ l/tg Phương pháp -tổ chức A-Phần mở đầu: -Nhận lớp, báo cáo sĩ số. -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. -Khởi động: Chạy nhẹ nhàng. Tại chỗ quay các khớp cổ tay, cổ chân cánh tay, hông, đầu gối. Vưa đi vưa thực hiên tay cao, tay ngực, bước với, Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. ép ngang, ép dọc. - Yêu câu: khởi động tích cực, tác phong nhanh nhẹn. 8-10p 3p 5p 2lx8n x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(gv) x x x x x *(gv) x x x -GV điều khiển khởi động. - thực hiện khởi động theo hình thức vòng tròn B-Phần cơ bản: 1-Bài TD: Thực hiện bài TD phát triển chung 35 ĐT. -GV hướng dẫn HS thực hiện lại toàn bộ. -GV hô nhịp, HS thực hiện. -Yêu cầu:Thực hiện đúng yếu lỉnh kỉ thuật động tác, 2. Nhảy cao: -Yêu cầu: Thực hiện đúng yếu lỉnh kỉ thuật động tác, Thực hiện phói hợp nhịp nhàng bốn giai đoạn kỉ thuật động tác C-Phần kết thúc: -Tập trung lớp. - Củng cố: gv nhắc nhỏ sửa sai nhửng kỉ thuật sai hs thường mắc phải. - Thả lỏng: đi bộ nhẹ nhàng, rủ tay rủ chân tích cực, động tác thể dục điêu hoà. - Ra bài tập về nha: -Nhận xét đánh giá tiết học - Xuống lớp:. -Giải tán 28-30 phút 15 phút 15p 4-6p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -GV quan sát sửa sai -Gọi 5 HS thực hiện tốt lên trình diễn x xxxx xxxx xxxx xxxx - Thị phạm, hướng dẫn cho HS tập luyện theo đội hình nước chảy. - Thị phạm, hướng dẫn cho HS tập luyện. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x(gv) thả lỏng(xuống lớp) Tiết 35 ôn tập và kiểm tra học kỳ i Ngày soạn: 26/12/2011 Ngày dạy: 27/12/2011 I-Mục tiêu: - Ôn tập : Chạy bền -Chuẩn bị tốt để kiểm tra học kỳ I đúng yêu cầu. -GV nhắc nhở HS vận dụng để tự tập hàng ngày. -Qua từng bài học nâng cao tính hoàn thiện dần cho HS I-Mục tiêu: - Nhằm ôn lại nhửng kỉ thuật chiến thuật II-Địa điểm, phương tiện dạy học -Sân trường, đường chạy bền -kẻ các vạch xuất phát và đích. III-Tiến trình dạy học Bài củ: Nhắc lại những nội dung đã học ở học kỳ I Nội dung và yêu cầu Đ l/tg Phương pháp -tổ chức A-Phần mở đầu: -Nhận lớp, báo cáo sĩ số. -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. -Khởi động: Chạy nhẹ nhàng. Tại chỗ quay các khớp cổ tay, cổ chân cánh tay, hông, đầu gối. Vưa đi vưa thực hiên tay cao, tay ngực, bước với, Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. ép ngang, ép dọc. - Yêu câu: khởi động tích cực, tác phong nhanh nhẹn. B-Phần cơ bản: -Ôn Chạy bền: -Yêu cầu : Nổ lực ý chí chạy hết cự li sải chân dài hít thở sâu đánh tay không bị gò bó . Chạy ở địa hinh trơn trượt bấm mủi chân mắt nhìn trước vị trí đặt chân Phân phối sức khi chạy Khi xuất phát nên chạy châm nhẹ nhàng sau đó mới nâng dần tốc độ đên mức vừa phải sau đó duy trì tốc độ đó, đến khi về đích C-Phần kết thúc: -Tập trung lớp. - Củng cố: gv nhắc nhỏ sửa sai nhửng kỉ thuật sai hs thường mắc phải. - Thả lỏng: đi bộ nhẹ nhàng, rủ tay rủ chân tích cực, động tác thể dục điêu hoà. - Ra bài tập về nha: -Nhận xét đánh giá tiết học - Xuống lớp: 8-10p 3p 5p 2lx8n 28-30 phút 4-6p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5m *(gv) x x x x x *(gv) x x x -GV điều khiển khởi động. - thực hiện khởi động theo hình thức vòng tròn - Thực hiện theo hình thước phân nhóm 5-10 học sinh theo giới tính và tình trạng sức khoẻ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x(gv) thả lỏng(xuống lớp) Tiết 36 kiểm tra học kì i Phòng gd - đt q. Trạch Trường THCS Quảng Trung đề khảo sát chất lượng học kỳ I Môn: thể dục 8 Năm học: Đề I Câu 1(4đ): Em hãy thực hiện kỹ thuật và thanh tích nhảy cao kiểu bước qua? Câu 2 (6đ): em hãy thực hiện bài thể dục phat triển chung 35 động tác . Đề II: Câu 1(4đ): Em hãy thực hiện kỹ thuật và thành tích xuất phát thấp chạy nhanh 60 m? Câu 2 (6đ): em hãy thực hiện bài thể dục phat triển chung 35 động tác . Đáp án đề khảo sát chất lượng kỳ I Đề I: Câu 1(4đ): : Điểm kiểm tra cho theo mức độ kỉ thuầt đạt được của học sinh ở làn nhảy tốt nhát. Điểm KT cho theo mức độ thực hiện ĐT của HS. -Điểm 9-10 : Thực hiện đúng 4 giai đoạn và qua mức xà quy định. -Điểm 7-8: Thực hiện đúng chạy đà và trên không qua mức xà quy định. -Điểm 5-6 Có sai sót KT, qua mức xà quy định. -Điểm 3-4 Không qua mức xà quy định. Đề II: Câu 1(4đ): : -Điểm cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật ĐT và thành tích đạt được của từng HS. -Điểm 9-10 : Đúng 3 giai đoạn KT thành tích. Nam 9,8 s, nữ 11s. -Điểm 7-8 : 3 giai đoạn KT thành tích: Nam 9,9s- 10,5s, nữ 11,1s-11,6s -Điểm 5-6 : Đúng 3 giai đoạn kỹ thuật thành tích nam 10,5s trở lên, nữ 11,6s trở lên. -Điểm 3-4 : Thành tích không đạt. -Yêu cầu thực hiện kiểm tra nghiêm túc. Đề I- ii: Câu 2(6đ): -Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện ĐT của từng HS. -Điêm G: Thuộc toàn bài, đúng động tác, đẹp. -Điêm K: :Thuộc toàn bài nhưng có 2-3 nhịp còn sai sót. -Điêm Tb: Có 2-3 nhịp thực hiện sai. -Điêm Y: Có 4-5 nhịp thực hiện sai. -Những HS -Điêm yếu kiểm tra lần 2 điểm không quá (K)

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 ki 1.doc