Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 65: Bóng chuyền - Chạy bền

 I/.NHIỆM VỤ:

 -Bóng chuyền: Ôn: chuyền bóng cao tay, Đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, phát bóng thấp tay nghiêng mình, đấu tập.

 -Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

 II/.YÊU CẦU:

 -HS nghiêm túc, trật tự trong giờ học, thực hiện động tác đúng chính xác, tích cực và tự giác.

 -Tích cực ôn tập và thực hiện tốt kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay, kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện, phát bóng thấp tay nghiêng mình, đấu tập tích cực, vận dụng tốt luật thi đấu và kỹ thuật trong quá trình đấu tập.

 -Thực hiện đúng cự ly quy định, bước chạy thoải mái, nhịp nhàng, tay phối hợp đánh trước sau, chân chạm đất bằng nửa trước bàn chân. phối hợp hít thở sâu khi chạy.

 III/.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

 -Địa điểm: Sân tập

 -Phương tiện: Còi, vôi, cờ, bóng chuyền.

 IV/.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

 

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 12/03/2021 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 65: Bóng chuyền - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-TỔ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -BÀI SOẠN: Số -TUẦN: 33 -THỜI GIAN: 45 Phút -TIẾT: 65 -NGÀY SOẠN: . . . . . . . . . . . . . . . -NGÀY DẠY: . . . . . . . . . . . . . . . . I/.NHIỆM VỤ: -Bóng chuyền: Ôn: chuyền bóng cao tay, Đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, phát bóng thấp tay nghiêng mình, đấu tập. -Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II/.YÊU CẦU: -HS nghiêm túc, trật tự trong giờ học, thực hiện động tác đúng chính xác, tích cực và tự giác. -Tích cực ôn tập và thực hiện tốt kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay, kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện, phát bóng thấp tay nghiêng mình, đấu tập tích cực, vận dụng tốt luật thi đấu và kỹ thuật trong quá trình đấu tập. -Thực hiện đúng cự ly quy định, bước chạy thoải mái, nhịp nhàng, tay phối hợp đánh trước sau, chân chạm đất bằng nửa trước bàn chân. phối hợp hít thở sâu khi chạy. III/.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: -Địa điểm: Sân tập -Phương tiện: Còi, vôi, cờ, bóng chuyền. IV/.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN NỘI DUNG TG LVĐ YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC LỚP I.MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: 2.Phổ biến NV-YC: 3.Khởi động: a.Khởi động chung: -Tại chỗ xoay các khớp: b.Khởi động CM: -Chạy bước nhỏ: -Chạy nâng đùi: -Chạy đá gót chạm mông: -Chạy tăng tốc: 4.Kiểm tra bài cũ: 8-10 ph 2 l x 8nh 15-20m 30m 2-3 hs -Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo cáo sĩ số. -Giáo viên ghi nhận HS vắng, tình trạng sức khỏe HS, kiểm tra vệ sinh sân tập, trang phục, dụng cụ. -Ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Học sinh nghiêm túc, tích cực, chú ý lắng nghe. -Như tiết trước -Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật và cự ly quy định. -Gọi học sinh thực hiện phát bóng thấp tay chính diện. -Yêu cầu: Tiếp xúc bóng chính xác, khi đánh bóng ở tầm bóng thích và đánh vào phía dưới quả bóng. Khi phát bóng xong nhanh chống vào sân. xxxxxxxxxxx Đội hình 4 hàng xxxxxxxxxxx ngang cự li hẹp. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx -Đội hình 4 hàng ngang, cự ly rộng đứng so le khởi động. cán sự hướng dẫn lớp khởi động chung theo nhịp đếm. GV theo dõi nhắc nhở HS cả lớp thực hiện tích cực. -Gọi HS thực hiện, HS khác nhận xét, GV nhận xét chung, ghi điểm công khai. II.CƠ BẢN: 1/ Bóng chuyền: *Ôn: -Đệm bóng: -Chuyền bóng cao tay. -Phát bóng thấp tay chính diện. -Phát bóng thấp tay nghiêng mình. -Đấu tập 2/.Chạy bền: Luyện tập chạy bền (cự ly 400-500m). 30 phút 25 ph 5 ph 5 ph 5 ph 5 ph 5 ph 5 ph -Yêu cầu: Người ở tư thế trung bình thấp, chân rộng bằng hoặc hơn vai, hai tay co tự nhiên ở hai bên lườn, xác định chính xác điểm rơi của bóng. Đánh bóng bằng hai tay duỗi thẳng, hai chân đạp đất duỗi khớp gối, hai tay chuyển động từ dưới lên và dùng phần giữa cẳng tay đệm dưới bóng. Khi tay chạm bóng cũng là lúc gập cổ tay xuống dưới để làm căng các nhóm cơ cẳng tay, kết hợp với hóp bụng, giữ chắc bả vai và khuỷu tay, toàn than hơi lao về trước. +Trường hợp bóng đến nhẹ thì thì kết hợp đạp chân nâng tay nhanh để đẩy bóng đi. +Nếu bóng đến với tốc dộ nhanh, mạnh thì phải ghìm tay để bóng đi theo ý muốn. +Cần thực hiện một cách nhịp nhàng. -Nội dung yêu cầu như tiết 64. -Chuẩn bị: Đứng chân trước, chân sau, sau biên ngang, trọng tâm hạ thấp, hai gối hơi khuỵu, thân trên gập về trước. Nếu đánh bóng bằng tay phải thì tay trái nâng bóng. -Động tác: Bóng được tung cao khoảng 0.5m phía trước mặt, đồng thời tay phải vung ra sau, chếch lên cao theo mặt phẳng vuông góc với mặt đất, chuẩn bị đánh bóng. Khi đánh bóng ở tầm bóng thích hợp, chân phải đạp mạnh, chuyển trọng tâm sang chân trái, tay phải nhanh chóng chuyển động từ sau ra trước đánh vào 1/3 dưới sau bóng bằng cùi bàn tay hoặc bàn tay nắm. Đánh bóng xong, tay phải tiếp tục vươn theo bóng, đồng thời chân phải bước lên giữ thăng bằng và nhanh chóng vào sân. -Yêu cầu: +Tung bóng: Trọng tâm hạ thấp xuống, đồng thời tay trái và tay phải cũng hạ thấp hơn so với tư thế chuẩn bị. Sau đó nhanh chóng duỗi khớp gối, đưa trọng tâm lên cao, tay trái cũng nâng bóng lên nhịp nhàng và tung bóng lên cao theo phương thẳng đứng, tay phải tiếp tục đưa sang phải vàc ra sau chuẩn bị đánh bóng. +Đánh bóng: Khi đánh bóng ở tầm bóng thích hợp chân phải đạp mạnh, trọng tâm dồn sang chân trái. Tay phải đưa từ phải sang-trái và đánh vào phía sau dưới quả bóng (chếch dưới và ngang tâm bóng), đồng thời xoay dần về phía trước tạo lực cho tay phải đánh bóng mạnh hơn. -Khi phát bóng xong người xoay đối diện với lưới, tay phải vươn theo bóng, chân phải bước lên giữ thăng bằng, nhanh chống vào sân. * Yeâu caàu: -Tham gia tích cöïc, vaän duïng nhöõng kó thuaät ñaõ hoïc vaøo thi ñaáu. -Caùc nhoùm coøn laïi theo doõi caùch toå chöùc thi ñaáu, troïng taøi. -Thi taäp trung quyeát taâm giaønh thaéng lôïi khoâng phaïm luaät. -Yêu cầu: Đảm bảo thực hiện đúng cự li quy định 400m (nữ), 500m (nam). -Chạy theo thứ tự nam trước, nữ sau khoảng cách giữa 2 HS là 2-3m. Khi vượt lên phải thực hiện phía bên phải của bạn chạy trước. -Chú ý kỹ thuật bước chạy, kết hợp hít thở sâu. -Đánh tay trước sau, ăn nhịp với bước chạy. -Không đùa giỡn, bước chạy nhẹ nhàng, chân chạm đất bằng nữa trước bàn chân. -Biết làm các động tác hồi tĩnh sau khi chạy. -Giáo viên nêu yêu cầu kỹ thuật, động tác sai thường mắc và cách sửa. HS tập luyện, nếu có trường hợp thực hiện chưa đúng, GV dừng lại để sửa chữa. -Chia 2 nhóm tập luyện, tổ trưởng điều khiển, sau đó đổi nhóm, đổi nội dung. -Nhóm 1: ôn đệm bóng và chuyền bóng cao tay (nhóm nam). x x x x x x x x x x x x -Nhóm 2: phát bóng thấp tay chính diện -Đội hình x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Xuất phát sau VXP và chạy đúng cự ly, sau khi kết thúc cự ly đi lại làm động tác hồi tĩnh. -Đội hình: (như tiết 64) III. KẾT THÚC: 1/Củng cố: 2/Thả lỏng: 3/Nhận xét: -Đánh giá: -Dặn dò: Bài tập về nhà Nội dung tiết sau 4/ Xuống lớp: 5-7 phút 2-4 hs 2-3 phút 2-3 phút -Gọi học sinh thực hiện phát bóng thấp tay chính diện. -Yêu cầu: Tiếp xúc bóng chính xác, khi đánh bóng ở tầm bóng thích và đánh vào phía dưới quả bóng. Khi phát bóng xong nhanh chống vào sân. -Đội hình vòng tròn thả lỏng, cán sự hô nhịp vừa đi vừa hít thở thả lỏng. -Thái độ học tập của hs, khả năng tiếp thu bài, trang phục, dụng cụ, vệ sinh. -Tinh thần thái độ học tập, trật tự, kỷ luật, kỹ năng. -Ôn luyện tích cực ở nhà các nội dung vừa học -Bóng chuyền: Ôn (chuẩn bị kiểm tra): chuyền bóng cao tay, Đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình. -Chạy bền: Luyện tập chạy bền -Giáo viên hô: “Thể dục !”, học sinh: “Khỏe !” -Gọi HS thực hiện, HS khác nhận xét, GV nhận xét chung. -Đội hình: Vòng tròn. -Cụ thể bài về nhà (có dặn kiểm tra bài cũ vào đầu giờ ở tiết sau). -Dặn bài chuẩn bị cho tiết tới cụ thể. xxxxxxxxxxx Đội hình 4 hàng xxxxxxxxxxx ngang cự li hẹp. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx -HS trật tự ra về. BỔ SUNG GIÁO ÁN 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

File đính kèm:

  • docSỐ 65 moi.doc