Giáo án Thể dục 8 - Chương trình học kì 1 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011

I/MỤC TIÊU - YÊU CẦU

- Lý thuyết: Giới thiệu chương trình TD 8 gặp gỡ hs, nêu một số quy định khi tập luyện. Nhằm rèn luyện ý thức tác phong của người hs và giúp các em hiểu rỏ được bộ môn TD.

II/ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

Sân TD sạch sẽ, còi

III/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

 

doc71 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Chương trình học kì 1 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhảy theo tổ. Gv quan sát nhắc nhở x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Phương pháp đồng loạt TUầN 16 Ngày soạn 10/12/2010 Tiết 31: kiểm tra Nhảy cao I/Mục tiêu - yêu cầu Nhảy cao: Kiểm tra đánh giá kĩ năng thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được II/Địa điểm - phương tiện Sân TD sạch sẽ, còi, bộ xà cột, trang, xẻng III/ Tiến trình dạy – học Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức I/ phần mở đầu 1/ Nhận lớp: - Kiểm tra sỉ số sức khoẻ hs 2/ Nhiệm vụ buổi học: - Kiểm tra nhảy cao 3/ Khởi động: Chạy nhẹ nhàng tại chổ Xoay kĩ các khớp tay, chân, hông, cổ Thực hiện các động tác tay không, ép ngang, ép dọc. Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông II/ phần cơ bản + Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu "Bước qua" + Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích đạt được của từng hs - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao "Bước qua" (cả 4 giai đoạn kĩ thuật) Thành tích: Nam: 1,10 - 1,15m Nữ : 1,00 - 1,05m - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không. Thành tích: Nam: 1,00 - 1,05m Nữ: 0,90 - 0,95m - Điểm 5 - 6: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không. Thành tích: Nam: 0,95 - 1,00m Nữ: 0,80m - 0,85m - Điểm 3 - 4: Chưa hình thành được kĩ thuật giai đoạn qua xà, mặc dù chạy đà giậm nhảy tốt. - Điểm 1 - 2: Không thực hiện được 3 giai đoạn kĩ thuật. III. Phần kết thỳc. - Thực hiện cỏc động tỏc hồi tỉnh thả lỏng - Nhận xột đỏnh giỏ tiết học - Hướng dẫn h/s luyện tập ở nhà - Xuống lớp : Gv: Giải tỏn H/s: Khoẻ. 7 - 9p 2lần x 8nhịp 2 lần 28-30p 5 - 6p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Đội hình hàng ngang *Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LT diều khiển Khởi động đội hình hàng ngang x x x x x x x x Nhảy theo nhóm. Gv quan sát nhắc nhở ghi thành tích - Tổ chức kiểm tra: Mỗi hs được nhảy 3 lần nhảy ở một mức xà, mỗi lần nâng xà 5cm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Phương pháp đồng loạt Ngày soạn 10/12/2010 Tiết 32: ôn tập I/Mục tiêu - yêu cầu - ĐHĐN: Ôn luyện đi điều, chạy điều, các động tác quay tại chổ - Nhảy cao: Ôn luyện nâng cao kĩ thuật và thành tích II/Địa điểm - phương tiện Sân TD sạch sẽ, còi, bộ xà cột, trang, xẻng III/ Tiến trình dạy – học Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức I/ phần mở đầu 1/ Nhận lớp: - Kiểm tra sỉ số sức khoẻ hs 2/ Nhiệm vụ buổi học: - ĐHĐN -Nhảy cao 3/ Khởi động: Chạy nhẹ nhàng tại chổ Xoay kĩ các khớp tay, chân, hông, cổ Thực hiện các động tác tay không, ép ngang, ép dọc. Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông II/ phần cơ bản 1/ ĐHĐN Quay trái, phải, sau Đi đều đừng lại chạy đều 2/ Nhảy cao ép ngang, ép dọc Đá lăng trước Chạy toàn đà thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích III. Phần kết thỳc. - Thực hiện cỏc động tỏc hồi tỉnh thả lỏng - Nhận xột đỏnh giỏ tiết học - Hướng dẫn h/s luyện tập ở nhà - Xuống lớp : Gv: Giải tỏn H/s: Khoẻ. 7 - 9p 2lần x 8nhịp 2 lần 28-30p 5 - 6p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Đội hình hàng ngang *Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LT diều khiển Khởi động đội hình hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LT điều khiển x x x x x x x x Nhảy theo tổ. Gv quan sát nhắc nhở x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Phương pháp đồng loạt Ký duyệt ngày 13/12/2010 TTCM Hoàng Thị Hạnh Tuần 17 Ngày soạn 17/12/2010 Tiết 33: ôn tập I/Mục tiêu - yêu cầu - Chạy ngắn: Ôn luyện nâng cao kĩ thuật và thành tích chuẩn bịi kiểm tra học kì 1 II/Địa điểm - phương tiện Sân TD sạch sẽ, còi, đông hồ III/ Tiến trình dạy – học Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức I/ phần mở đầu 1/ Nhận lớp: - Kiểm tra sỉ số sức khoẻ hs 2/ Nhiệm vụ buổi học: - Chạy ngắn 3/ Khởi động: Chạy nhẹ nhàng tại chổ Xoay kĩ các khớp tay, chân, hông, cổ Thực hiện các động tác tay không, ép ngang, ép dọc. Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông II/ phần cơ bản 1/ Chạy ngắn Xuất phát cao chạy nhanh 60m xuất phát thấp chạy nhanh 60m III. Phần kết thỳc. - Thực hiện cỏc động tỏc hồi tỉnh thả lỏng - Nhận xột đỏnh giỏ tiết học - Hướng dẫn h/s luyện tập ở nhà - Xuống lớp : Gv: Giải tỏn H/s: Khoẻ. 7 - 9p 2lần x 8nhịp 2 lần 28-30p 3 3 5 - 6p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Đội hình hàng ngang *Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LT diều khiển Khởi động đội hình hàng ngang X 60m X LT điều khiển x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Phương pháp đồng loạt Ngày soạn 17/12/2010 Tiết 34: kiểm tra học kì 1 I/Mục tiêu - yêu cầu - Chạy ngắn: Đánh giá kĩ thuật chạy ngắn và thành tích II/Địa điểm - phương tiện Sân TD sạch sẽ, còi, 2 đồng hồ III/ Tiến trình dạy – học Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức I/ phần mở đầu 1/ Nhận lớp: - Kiểm tra sỉ số sức khoẻ hs 2/ Nhiệm vụ buổi học: Kiểm tra chạy ngắn 3/ Khởi động: Chạy nhẹ nhàng tại chổ Xoay kĩ các khớp tay, chân, hông, cổ Thực hiện các động tác tay không, ép ngang, ép dọc. Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông II/ phần cơ bản 1/ Chạy ngắn: + Ôn xuất phát thấp chạy nhanh 30m + Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 60m + Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích hs thực hiện được. - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật Thành tích: 9,2s(nam); 10,2 (nữ) - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật XP thấp và kĩ thuật chạy giữa quãng. Thành tích: 9,8s (Nam) 11,0s (nữ) - Điểm 5 - 6:Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng, có một số sai sót nhỏ về xuất phát Thành tích: 10,5s (nam) 11,6s (nữ) - Điểm 3 - 4:Thực hiện tương đối kĩ thuật XP thấp và kĩ thuật bước chạy nhưng không đạt thành tích ở mức điểm 5 - 6. - Điểm 1 - 2:Thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích không đạt ở mức điểm 5 - 6. III. Phần kết thỳc. - Thực hiện cỏc động tỏc hồi tỉnh thả lỏng - Nhận xột đỏnh giỏ tiết học - Hướng dẫn h/s luyện tập ở nhà - Xuống lớp : Gv: Giải tỏn H/s: Khoẻ. 7 - 9p 2lần x 8nhịp 2 lần 28-30p 5 - 6p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Đội hình hàng ngang *Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LT diều khiển Khởi động đội hình hàng ngang x 60m x chạy theo nhóm 2 hs gv bấm đồng hồ mỗi hoc sinh được kiểm tra 1 lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Phương pháp đồng loạt Ký duyệt ngày 20/12/2010 TTCM Hoàng Thị Hạnh Tuần 18 Ngày soạn 17/12/2010 Tiết 35: kiểm tra tiêu chuẩn rltt I/Mục tiêu - yêu cầu - Chạy ngắn: Đánh giá kĩ thuật và thành tích chạy 60m II/Địa điểm - phương tiện Sân TD sạch sẽ, còi, 2 đồng hồ III/ Tiến trình dạy – học Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức I/ phần mở đầu 1/ Nhận lớp: - Kiểm tra sỉ số sức khoẻ hs 2/ Nhiệm vụ buổi học: Kiểm tra chạy ngắn 3/ Khởi động: Chạy nhẹ nhàng tại chổ Xoay kĩ các khớp tay, chân, hông, cổ Thực hiện các động tác tay không, ép ngang, ép dọc. Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông II/ phần cơ bản 1/ Chạy ngắn: + Ôn xuất phát thấp chạy nhanh 30m + Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 60m + Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích hs thực hiện được. - Giỏi: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật Thành tích: 9,2s(nam); 10,2 (nữ) - Khá: Thực hiện đúng kĩ thuật XP thấp và kĩ thuật chạy giữa quãng. Thành tích: 9,8s (Nam) 11,0s (nữ) - Đạt:Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng, có một số sai sót nhỏ về xuất phát Thành tích: 10,5s (nam) 11,6s (nữ) - Chưa đạt:Thực hiện tương đối kĩ thuật XP thấp và kĩ thuật bước chạy nhưng không đạt thành tích ở mức đạt. Thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích không đạt ở mức đạt III. Phần kết thỳc. - Thực hiện cỏc động tỏc hồi tỉnh thả lỏng - Nhận xột đỏnh giỏ tiết học - Hướng dẫn h/s luyện tập ở nhà - Xuống lớp : Gv: Giải tỏn H/s: Khoẻ. 7 - 9p 2lần x 8nhịp 2 lần 28-30p 5 - 6p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Đội hình hàng ngang *Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LT diều khiển Khởi động đội hình hàng ngang x 60m x chạy theo nhóm 2 hs gv bấm đồng hồ mỗi hoc sinh được kiểm tra 1 lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Phương pháp đồng loạt Ngày soạn 17/12/2010 Tiết 36: kiểm tra tiêu chuẩn rltt I/Mục tiêu - yêu cầu - Đánh giá kĩ thuật và thành tích bật xa tại chổ II/Địa điểm - phương tiện Sân TD sạch sẽ, còi, 1 thước dây III/ Tiến trình dạy – học Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức I/ phần mở đầu 1/ Nhận lớp: - Kiểm tra sỉ số sức khoẻ hs 2/ Nhiệm vụ buổi học: Kiểm tra bật xa tại chổ 3/ Khởi động: Chạy nhẹ nhàng tại chổ Xoay kĩ các khớp tay, chân, hông, cổ Thực hiện các động tác tay không, ép ngang, ép dọc. Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông II/ phần cơ bản 1/ Chạy ngắn: + Ôn bật xa tại chổ + Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích bật xa tại chổ + Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích hs thực hiện được. - Giỏi: Cả hai lần bật thực hiện đúng kĩ thuật thành tích giỏi - Khá: Trong 2 lần bật có một lần thực hiện tương đối đúng kĩ thuật thành tích đạt ở mức khá - Đạt: Cả 2 lần bật chỉ thực hiện tương đối đúng kĩ thành tích đạt ở mức đạt - Chưa đạt: Các trường hợp còn lại III. Phần kết thỳc. - Thực hiện cỏc động tỏc hồi tỉnh thả lỏng - Nhận xột đỏnh giỏ tiết học - Hướng dẫn h/s luyện tập ở nhà - Xuống lớp : Gv: Giải tỏn H/s: Khoẻ. 7 - 9p 2lần x 8nhịp 2 lần 28-30p 5 - 6p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Đội hình hàng ngang *Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LT diều khiển Khởi động đội hình hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Phương pháp đồng loạt Ký duyệt ngày: 20/12/2010 TTCM Hoàng Thị Hạnh

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 ki 1_1.doc