Giáo án Thể dục 7 - Tiết 19+20- Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương

I. Mục tiêu:

1.Chạy ngắn:- Trò chơI “ chạy đuổi”

- Xuất phát cao chạy nhanh 60m

*. Kiến thức: ôn Trò chơI “ chạy đuổi”

- Xuất phát cao chạy nhanh 60m

*.Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng Xuất phát cao chạy nhanh 60m

2. Thể dục: -ôn các động tác đã học, Học động tác thăng bằng, nhẩy

* Kiến thức: -ôn các động tác đã học, Học động tác thăng bằng, nhẩy

*. Kỹ năng:

- Giúp HS luyện tập phát triển các nhóm cơ chính thông qua bài thể dục 9 động tác.

3. TháI độ: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

II. Địa điểm - phương tiện:

- Địa điểm: Sân TD trường,

- Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học

 HS: Giầy, trang phục gọn gàng, cờ

I. nội dung - phương pháp

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 19+20- Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/10/2012 Ngày dạy: 23/10/2012 Tiết:19 chạy nhanh - bài thể dục I. Mục tiêu: 1.Chạy ngắn:- Trò chơI “ chạy đuổi” - Xuất phát cao chạy nhanh 60m *. Kiến thức: ôn Trò chơI “ chạy đuổi” - Xuất phát cao chạy nhanh 60m *.Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng Xuất phát cao chạy nhanh 60m 2. Thể dục: -ôn các động tác đã học, Học động tác thăng bằng, nhẩy * Kiến thức: -ôn các động tác đã học, Học động tác thăng bằng, nhẩy *. Kỹ năng: - Giúp HS luyện tập phát triển các nhóm cơ chính thông qua bài thể dục 9 động tác. 3. TháI độ: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm - phương tiện: Địa điểm: Sân TD trường, Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học HS: Giầy, trang phục gọn gàng, cờ nội dung - phương pháp Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai, cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) B.Phần cơ bản 3. Bài cũ: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác Vươn thở và động tác Tay 1. Chay nhanh: Ôn luyện nâng cao kỹ năng - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau: - XP cao- chạy nhanh 50m - 85% sức. - XP cao- chạy nhanh 60m - 100% sứ 2. Bài thể dục: Học: g. Động tác Thăng bằng * Nhịp 5,6,7,8 giống nhịp 1,2,3,4 nhng đổi bên h. Động tác Nhảy: * Nhịp 5,6,7,8 giống nhịp 1,2,3,4 nhng đổi bên 4 13 13 GV đánh giá và cho điểm HS Cho HS tập chung GV ra hiệu lệnh cho HS thực hiện GV quan sát chỉnh sữa KT cho HS và KT xuất phát cao, chạy đạp sau. GV hướng dẫn HS luyện tập. Lớp chia 4 nhóm tập luyện. Gv quan sát và chỉnh sửa cho HS. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV cho HS tập theo nhóm sức khỏe. Nhóm yếu chạy hết cự ly không tính thời gian. - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5 Ngày soạn: 22/10/2012 Ngày dạy: 25/10/2012 Tiết:20 chạy nhanh - bài thể dục I. Mục tiêu: 1. Chạy ngắn: - Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao chạy nhanh 60m. *. Kiến thức: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao chạy nhanh 60m. *. Kỹ năng: Thực hiện tốt chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao chạy nhanh 60m. 2. Thể dục: - Ôn các động tác đã học. *. Kiến thức: - Ôn các động tác đã học * Kỹ năng: - Giúp HS luyện tập phát triển các nhóm cơ chính thông qua bài thể dục 9 động tác. 3. TháI độ: Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức mạnh đôi chân, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: Địa điểm: Sân TD trường, Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học HS: Giầy, trang phục gọn gàng, cờ III. nội dung - phương pháp Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai, cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) 3. Bài cũ: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác Chân và Lườn. B.Phần cơ bản 1. Chay nhanh: Ôn luyện nâng cao kỹ năng - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau: - XP cao- chạy nhanh 50m - 85% sức. - XP cao- chạy nhanh 60m - 100% sức. 2. Bài Thể dục: Ôn các động tác đã học: a. Động tác Vươn thở: b. Động tác Tay: c. Động tác Chân: d. Động tác Lườn: e. thăng bằng f. nhảy GV chú ý đến biên độ, nhịp độ, nhịp điệu động tác. 3. củng cố: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác đã học 4 13 13 GV đánh giá và cho điểm HS Cho HS tập chung GV ra hiệu lệnh cho HS thực hiện GV quan sát chỉnh sữa KT cho HS và GV hớng dẫn HS luyện tập. Lớp chia 4 nhóm tập luyện. Gv quan sát và chỉnh sửa cho HS. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ HS nhận xét GV bổ sung - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5

File đính kèm:

  • docTD Tuan 10 lop 7.doc