Giáo án Thể dục 7 - Chương trình học kì 1 - Ngô Văn Dũng

A/Mở đầu

1.Nhận lớp

 -Giáo viên nhận lớp,kiểm tra sĩ số,sức khoẻ,trang phục.

 -Phổ biến nội dung

2.Khởi động

a.KĐC:

b.KĐCM

3.Kiểm tra bài cũ

 -Cho biết các khẩu lệnh đội hình giậm chân?

 -Thực hiện thao tác giậm chân theo nhịp?

B/Cơ bản

1.ĐHĐN

a.Ôn

 Y/C: Thực hiện tương đối tốt các thao tác kĩ thuật động tác.

 

 

doc75 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Chương trình học kì 1 - Ngô Văn Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ầu 1.Nhận lớp điểm danh: -GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số trang phục. -Phổ biến nội dung 2.Khởi động a.Khởi động chung: Xoay các khớp cổ, tay hông , gốisoạt ngang. doạt dọc. b.KĐCM: +Đá lăng trước +Đá lăng sau +Bật xa tại chỗ: c.Kiểm tra bài cũ: -Thực hiện bài thể dục cờ 9 đt ? -Chạy đà giậm nhảy rơivào hố cát? II/Cơ bản: 1.Thể dục cờ:Hoàn thiện Y/C: +Đúng kĩ thuật động tác +đúng nhịp điệu +Khắc phục nhược điểm 2.Bật nhảy a.Trò chơi: “Khéo vướng chân” Y/C: Nghiêm túc ,đảm bảo tính kĩ luật cao b.Nhảy vào vòng tròn tiếp sức 3.Chạy bền: Y/C: +Đảm baot kĩ thuật bước chạy +Hoàn thiện hết cự li +Thả lỏng tích cực *Củng cố : C/Kết thúc: -Nhận xét:GV đánh giá nhận xét ,xếp loại tiết dạy -Bài tập về nhà: +LT chạy nhanh +LT thể dục cờ,Bật nhảy,chạy bền 6-8p 30-32p xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x V Giáo viên tổ chức khởi động (Đội hình như trên) -GV gọi lần lược 2-4 học sinh lên trước lớp thực hiện động tác.Cả lớp nhận xét,giáo viên đánh giá cho điểm. -Giáo viên tổ chức phân nhóm làm 4 tổ luyện tập x x x x x x x x x x V V Giáo viên quan sát sửa sai. -giáo viên phổ biến luật chơi và tổ chức chơi V xxxx xxxx xxxx xxxx -----15m--------- x x x x x x x x x x x x x x x x x x V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  Tiết: 30 Ngày soạn:9/12/2007 Lớp:7 Kiểm tra bài thể dục cờ Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” I/Mục tiêu: -Kiểm tra bài thể dục 9 động tác với cờ.Y/C Hoàn thiện tốt kĩ thuật,thuộc động tác,phấn đấu đạt thành tích cao. II/Thiết bị dụng cụ -Bàn ghế,vôi,cờ III/Tiến trình NỘI DUNG Đ/L P.P TỔ CHỨC A/Mở đầu 1.Nhận lớp điểm danh,kiểm tra sĩ số trang phục -Phổ biến nội dung 2.Khởi động a.KĐC: Xoay các khớp: cổ tay,hông,gối,soạt ngang, soạt dọc b.KĐCM Các đọng tác bổ trợ B/Cơ bản 1.Kiểm tra thể dục cờ Y/C: +Đúng kĩ thuật động tác +Đảm bảo nhịp độ, biên độ. +Thuộc động tác ¯Thang điểm GIỎI: Hoàn thiện 9 động táccủa bài KHÁ: Thực hiệ được 9 động tác ở mức độ tương đối đúng. T.BÌNH: Có 1-2 động tác thực hiện sai YẾU: có từ 3 động tác thực hiện sai trở lên. 2.Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” -Giáo viên phổ biến luật chơi và tổ chức chơi nghiêm túc, đảm bảo tính kĩ luật cao *Củng cố : Giáo viên đánh giá toàn bộ kĩ thuật động tac học sinh thực hiện được,nêu ra những ưu khuyết điểm động tác, tuyên dương những em có động tác tốt III/Kết thúc: -Thả lỏng: Thả lỏng các khớp rung tay chân, thả lỏng toàn thân -Nhận xét: Giáo viên đánh giá nhận xét xếp loại tiết dạy -Bài tập:Luyện tập chạy nhanh 6-8p 30-32p 4-5p -Lớp trưởng ổn định lớp báo cáo sĩ số xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x V -Mỗi học sinh thực hiện 1 lần. Giáo viên gọi lần lược2-4 em lên trước lớp thực hiện động tác.Cả lớp nhận xét,giáo viên đánh giá cho điểm. x x x x x x x x x V x x x x  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx -Học sinh tự đánh giá rút kinh nghiệm x x x x x x x x x x x x x x x x x x V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  Tiết:31-32 Ngày soạn 16/12/2007 Lớp:7 Chạy nhanh: Ôn XPC-chạy nhanh Trò chơi : Chạy tiếp sức I/Mục tiêu: -Oân luyện xuất phát cao- chạy 60m(chuẩn bị kiểm tra). Y/C Đảm bảo đúng kĩ thuật XPT,Kĩ thuật bước chạy ,nâng cao thành tích. -Tổ chức chơi bỗ trợ sức nhanh,phản xạ II/Sân bãi,thiết bị -Đươngf chạy 60m,còi,cờ,đồng hồ,vôi bột. III/Tiến trình NỘI DUNG Đ/L P.PTỔ CHỨC A/Mở đầu 1.Nhận lớp -Giáo viên nhận lớp,kiểm tra sĩ số,sức khoẻ,trang phục. -Phổ biến nội dung 2.Khởi động a.KĐC: Xoay các khớp,cổ ,tay,hông, gối,soạt ngang, soạt dọc b.KĐCM: +Chạy bước nhỏ +Gót chạm mông +Nâng cao đùi B/Cơ bản a.Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Y/C: Nghiêm túc, phát huy tốc độ,đảm bảo đúng luật. b.Ôn luyện chạy nhanh. Y/C: +Đảm bảo tương đối kĩ thuật bước chạy. +Phối hợp tốt và đảm bảo kĩ thuật đánh tay. +Phấn đấu cải thiện nâng cao thành tích Củng cố : GV đánh giá toàn kĩ thuật động tác học sinh thực hiện được,nêu ra những ưu khuyết điểm đông tác, tuyên dương những em có động tác tốt. C/Kết thúc -Thả lỏng: Thả lỏng các khớp rung tay chân, thả lỏng toàn thân. -Nhận xét:. -Bài tập về nhà: +Luyện tập chạy nhanh chuẩn bị kiểm tra học kì I 6-8p 3x5m 3x5m 3x5m 30-32p 4-5p Lớp trưởng tập hợp 4hàng ngang báo cáo sĩ số xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx --------------------  -Giáo viên gọi 2-3 em lên trước lớp thực hiện động tác, cả lớp nhận xét. -GV làm trọng tài tổ chúc cả lớp cùng chơi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx --------------------  -Giáo viên cân nhắc một số điểm kĩ thuật cơ bản,những lỗi học sinh thường mắc phải và tổ chức luyện tập. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx --------------------  x x x x x x x x x x x x x x x x x x V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  Tiết: 33-34 Ngày soạn:23/12/2007 KIÊM TRA HỌC KÌ I Nội dung: Chạy 60m Trò chơi: “bóng chuyền 6” I/Mục tiêu : -Kiểm tra học kì I “Chạy 60m” .Y/C: Hoàn thiện và thực hiện tốt kĩ thuật động tác chạy nhanh và phấn đấu đạt thành tích cao. -Trò chơi: II/Sân bãi ,thiết bị -Đường chạy 60m,vôi,đồng hồ,còi, cờ,bang ghế III/Tiến trìnhl: NỘI DUNG Đ/L P.P TỔ CHỨC A/Mở đầu 1.Nhận lớp -Giáo viên nhận lớp,kiểm tra sĩ số,sức khoẻ,trang phục. -Phổ biến nội dung 2.Khởi động a.KĐC: Xoay các khớp,cổ ,tay,hông, gối,soạt ngang, soạt dọc b.KĐCM: +Chạy bước nhỏ +Gót chạm mông +Nâng cao đùi +Chạy tăng tốc B/Cơ bản 1.Kiểm tra chạy nhanh: ND: Kiểm tra chạy 60m.Đánh giá kĩ thuật và kết hợp thành tích. Y/C:Phấn đấu đạt thành tích cao *Thang điểm + Giỏi: Thực hiện đúng kĩ thuậtvà thành tích đạt ở mức giỏi +Khá: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt ở mức đạt +Đạt: Thực hiện được những điểm cơ bản kĩ thuật và thành tích đạt ở mức đạt,hoặc kĩ thuật ở mức độ tương đối chính xác nhưng thành tích không đạt ở mức đạt +Chưa đạt:Chạy đẩ gót chân chạm đất và thành tích không đạt ở mức đạt. *Chú ý: Cần chiếu cố những học sinh có thể lực kém. 2.Trò chơi: “Bóng chuyền 6” Giáo viên phổ biến luật chơi và tổ chức chơi nghiêm túc, đảm bảo tính kĩ luật cao. *Củng cố: Giáo viên đánh giá toàn bộ kĩ thuật động tác. Nêu ra nhưngc ưu khuyết điểm động tác,tuyên dương những em có động tác tốt C/Kết thúc -Thả lỏng: Thả lỏng các khớp rung tay chân, thả lỏng toàn thân. -Nhận xét:. -Bài tập về nhà: +Luyện tập bật nhảy 6-8p 3x5m 3x5m 3x5m 3x5m 30-32p 4-5p Lớp trưởng tập hợp 4hàng ngang báo cáo sĩ số xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx --------------------  -Giáo viêntổ chức kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi điựt 2 em. x x x x x x x x x x x x x x V x x  Giáo viên bấm đồng hồ và quan sát đánh giá kĩ thuật. -Giáo viên làm trọng tài tổ chức cả lớp cùng chơi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  Tiết: 35-36 Ngày soạn:6/1/2008 KIÊM TRA TCRLTT Nội dung: Chạy 60m Trò chơi: “bóng chuyền 6” I/Mục tiêu : -Kiểm tra học kì I “Chạy 60m” .Y/C: Hoàn thiện và thực hiện tốt kĩ thuật động tác chạy nhanh và phấn đấu đạt thành tích cao. -Trò chơi: II/Sân bãi ,thiết bị -Đường chạy 60m,vôi,đồng hồ,còi, cờ,bang ghế III/Tiến trìnhl: NỘI DUNG Đ/L P.P TỔ CHỨC A/Mở đầu 1.Nhận lớp -Giáo viên nhận lớp,kiểm tra sĩ số,sức khoẻ,trang phục. -Phổ biến nội dung 2.Khởi động a.KĐC: Xoay các khớp,cổ ,tay,hông, gối,soạt ngang, soạt dọc b.KĐCM: +Chạy bước nhỏ +Gót chạm mông +Nâng cao đùi +Chạy tăng tốc B/Cơ bản 1.Kiểm tra chạy nhanh: ND: Kiểm tra chạy 60m.Đánh giá thành tích. Y/C:Phấn đấu đạt thành tích cao *Thang điểm: Chiếu theo thang điểm: TCRLTT 2.Trò chơi: “Bóng chuyền 6” Giáo viên phổ biến luật chơi và tổ chức chơi nghiêm túc, đảm bảo tính kĩ luật cao. *Củng cố: Giáo viên đánh giá toàn bộ kĩ thuật động tác. Nêu ra nhưngc ưu khuyết điểm động tác,tuyên dương những em có động tác tốt C/Kết thúc -Thả lỏng: Thả lỏng các khớp rung tay chân, thả lỏng toàn thân. -Nhận xét:. -Bài tập về nhà: +Luyện tập bật nhảy 6-8p 3x5m 3x5m 3x5m 3x5m 30-32p 4-5p Lớp trưởng tập hợp 4hàng ngang báo cáo sĩ số xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx --------------------  -Giáo viêntổ chức kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi điựt 2 em. x x x x x x x x x x x x x x V x x  Giáo viên bấm đồng hồ và quan sát đánh giá kĩ thuật. -Giáo viên làm trọng tài tổ chức cả lớp cùng chơi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

File đính kèm:

  • docTD 7 HK I.doc