Giáo án Thể dục 12 - Chương trình học kì II

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh ôn lại một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 11

II/ YÊU CẦU: - Học sinh ổn định tổ choc lớp

- Học sinh tích tục tập luyện

- Nắm được nội dung bài học

III/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Tại sân học thể dục của trưòng

- Giáo án, và các dụng cụ cho tiết học

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc70 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 12 - Chương trình học kì II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ội dung này một nhóm tập nội dung kia (trừ nội dung phát triển thể lực), Sau đó đổi ngược lại. - GV cử nhóm trưởng quản lí từng nhóm tập. - GV quan sát, sửa sai cho HS. - GV chọn một vài học sinh lên trả lời. Sau đó cùng học sinh hệ thống lại kiến thức. 3. Phần kết thúc: 3.1 Hồi tĩnh: - Tập các động tác điều hoà. - Rung lắc chân tay. 3.2 Nhận xét, xuống lớp: - Nhận xét: Tinh thần,thái độ học tập, sự tiếp thu kiến thức, kỹ năng và giao bài tập về nhà. - Xuồng lớp: + Giáo viên hô “giải tán” + Học sinh hô “khoẻ” 5 Phút Đội hình hồi tĩnh             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) Đội hình NX, XL             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) Tiết 57: Ngày tháng năm 2009 - Cầu lông : Ôn như nội dung tiết 56 - Học mới : Một số chiến thuật trong thi đấu - TT tự chọn; luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên I/ Mục tiêu: Ôn kĩ thuật đánh câu cao thuận tay Học một số bài tập chiến thuật - TT tự chọn; luyện tập chạy bền II/ yêu cầu: - Học sinh ổn định tổ chức lớp Học sinh tích cực tập luyện Nắm được nội dung bài học III/ Địa điểm phương tiện: Tại sân học thể dục của trưòng Giáo án, và các dụng cụ cho tiết học IV/ Tiến trình lên lớp: Phần/ Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức TG SL 1. Phần mở đầu: 1.1 Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung tiết học. - Hỏi thăm tình hình sức khoẻ của học sinh. 1.2 Khởi động: - Tập bài thể dục pt chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. 1.3 Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi học sinh lên để kiểm tra nội dung tiết học hôm trước 10 Phút 2lx8n/1đt 2lần - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp. Đội hình khởi động.             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) 2. Phần cơ bản: 2.1 Cầu lông - Cầu lông : Ôn như tiết 56 * Học một số chiến thuật trong thi đấu 2.2 TT tự chọn: - Học mới : Đánh đầu bằng trán Giáo viên phân tích kĩ thuật sau đó tổ chức cho học sinh tập luyện bằng cách chia nhóm nam tập một nhóm riêng nữ tập một nhóm riêng bởi khả năng tiếp thu của nam khác với khả năng của nữ Chạy bền: - Nam 1500m - Nữ 800m 2.3 Củng cố bài: - Thực hiện kĩ thuật dánh cầu cao thuận tay - Thực hiện kĩ thuật đánh đầu bằng trán 30 Phút 1 lần - Các nội dung học mới GV giảng giải, phân tích kết hợp làm mẫu kĩ thuật (GV có thể dùng tranh ảnh minh họa). Đội hình giới thiệu, phân tích và làm mẫu             € € € € € € € € € € € € ‚GV - Các nội dung ôn, trước khi học sinh tâp GV nhắc lại một số điểm mấu chốt và làm mẫu lại kĩ thuật. - GV chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tâp nội dung này một nhóm tập nội dung kia (trừ nội dung phát triển thể lực), Sau đó đổi ngược lại. - GV cử nhóm trưởng quản lí từng nhóm tập. - GV quan sát, sửa sai cho HS. - GV chọn một vài học sinh lên trả lời. Sau đó cùng học sinh hệ thống lại kiến thức. 3. Phần kết thúc: 3.1 Hồi tĩnh: - Tập các động tác điều hoà. - Rung lắc chân tay. 3.2 Nhận xét, xuống lớp: - Nhận xét: Tinh thần,thái độ học tập, sự tiếp thu kiến thức, kỹ năng và giao bài tập về nhà. - Xuồng lớp: + Giáo viên hô “giải tán” + Học sinh hô “khoẻ” 5 Phút Đội hình hồi tĩnh             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) Đội hình NX, XL             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) Tiết 58: Ngày tháng năm 2009 - Cầu lông : Ôn các kĩ thuật đã học - Đấu tập - TT tự chọn ( thực hiện theo kế hoạch của giáo viên ) I/ Mục tiêu: Ôn kĩ thuật đã học - Đấu tập - TT tự chọn II/ yêu cầu: - Học sinh ổn định tổ chức lớp Học sinh tích cực tập luyện Nắm được nội dung bài học III/ Địa điểm phương tiện: Tại sân học thể dục của trưòng Giáo án, và các dụng cụ cho tiết học IV/ Tiến trình lên lớp: Phần/ Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức TG SL 1. Phần mở đầu: 1.1 Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung tiết học. - Hỏi thăm tình hình sức khoẻ của học sinh. 1.2 Khởi động: - Tập bài thể dục pt chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. 1.3 Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi học sinh lên để kiểm tra nội dung tiết học hôm trước 10 Phút 2lx8n/1đt 2lần - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp. Đội hình khởi động.             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) 2. Phần cơ bản: 2.1 Cầu lông - Cầu lông : Ôn các kĩ thuật đã học * Đấu tập - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đáu các đôi cho các em thực hành trọng tài để nắm rõ luật hơn 2.2 TT tự chọn: - Ôn kĩ thuật đánh đầu bằng trán Giáo viên phân tích kĩ thuật sau đó tổ choc cho học sinh tập luyện bằng cách chia nhóm nam tập một nhóm riêng nữ tập một nhóm riêng bởi khả năng tiếp thu của nam khác với khả năng của nữ 2.3 Củng cố bài: - Thực hiện kĩ thuật đánh cầu cao trái tay - Thực hiện kĩ thuật đánh đầu bằng trán 30 Phút 1 lần - Các nội dung học mới GV giảng giải, phân tích kết hợp làm mẫu kĩ thuật (GV có thể dùng tranh ảnh minh họa). Đội hình giới thiệu, phân tích và làm mẫu             € € € € € € € € € € € € ‚GV - Các nội dung ôn, trước khi học sinh tâp GV nhắc lại một số điểm mấu chốt và làm mẫu lại kĩ thuật. - GV chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tâp nội dung này một nhóm tập nội dung kia (trừ nội dung phát triển thể lực), Sau đó đổi ngược lại. - GV cử nhóm trưởng quản lí từng nhóm tập. - GV quan sát, sửa sai cho HS. - GV chọn một vài học sinh lên trả lời. Sau đó cùng học sinh hệ thống lại kiến thức. 3. Phần kết thúc: 3.1 Hồi tĩnh: - Tập các động tác điều hoà. - Rung lắc chân tay. 3.2 Nhận xét, xuống lớp: - Nhận xét: Tinh thần,thái độ học tập, sự tiếp thu kiến thức, kỹ năng và giao bài tập về nhà. - Xuồng lớp: + Giáo viên hô “giải tán” + Học sinh hô “khoẻ” 5 Phút Đội hình hồi tĩnh             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) Đội hình NX, XL             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) Tiết 59: Ngày tháng năm 2009 - Cầu lông : Ôn các kĩ thuật đã học ( chuẩn bị kiểm tra ) - Đấu tập - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên I/ Mục tiêu: Ôn kĩ thuật đã học - Đấu tập - Luyện tập chạy bền II/ yêu cầu: - Học sinh ổn định tổ chức lớp Học sinh tích cực tập luyện Nắm được nội dung bài học III/ Địa điểm phương tiện: Tại sân học thể dục của trưòng Giáo án, và các dụng cụ cho tiết học IV/ Tiến trình lên lớp: Phần/ Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức TG SL 1. Phần mở đầu: 1.1 Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung tiết học. - Hỏi thăm tình hình sức khoẻ của học sinh. 1.2 Khởi động: - Tập bài thể dục pt chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. 1.3 Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi học sinh lên để kiểm tra nội dung tiết học hôm trước 10 Phút 2lx8n/1đt 2lần - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp. Đội hình khởi động.             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) 2. Phần cơ bản: 2.1 Cầu lông - Cầu lông : Ôn các kĩ thuật đã học ( Chuẩn bị kiểm tra ) * Đấu tập - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đáu các đôi cho các em thực hành trọng tài để nắm rõ luật hơn 2.2 Chạy bền : - Nam 1500m - Nữ 800m Chạy với 76% cường độ tối đa chạy ngược chiều kim đồng hồ khi đén các đường vòng thì các em giảm tốc độ và thân người hơI nghiên sang trái 2.3 Củng cố bài: - Thực hiện kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay - Thực hiện kĩ thuật chạy đường vòng 30 Phút 1 lần - Các nội dung học mới GV giảng giải, phân tích kết hợp làm mẫu kĩ thuật (GV có thể dùng tranh ảnh minh họa). Đội hình giới thiệu, phân tích và làm mẫu             € € € € € € € € € € € € ‚GV - Các nội dung ôn, trước khi học sinh tâp GV nhắc lại một số điểm mấu chốt và làm mẫu lại kĩ thuật. - GV chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tâp nội dung này một nhóm tập nội dung kia (trừ nội dung phát triển thể lực), Sau đó đổi ngược lại. - GV cử nhóm trưởng quản lí từng nhóm tập. - GV quan sát, sửa sai cho HS. - GV chọn một vài học sinh lên trả lời. Sau đó cùng học sinh hệ thống lại kiến thức. 3. Phần kết thúc: 3.1 Hồi tĩnh: - Tập các động tác điều hoà. - Rung lắc chân tay. 3.2 Nhận xét, xuống lớp: - Nhận xét: Tinh thần,thái độ học tập, sự tiếp thu kiến thức, kỹ năng và giao bài tập về nhà. - Xuồng lớp: + Giáo viên hô “giải tán” + Học sinh hô “khoẻ” 5 Phút Đội hình hồi tĩnh             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) Đội hình NX, XL             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) Tiết 60: Ngày tháng năm 2009 Kiểm tra: cầu lông I/ Mục tiêu: Kiểm tra nội dung cầu lông để đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của các em trong một thời gian học tập nhất định II/ yêu cầu: - Học sinh ổn định tổ chức lớp Học sinh nghiêm túc khi kiểm tra Đạt được kết quả cao III/ Địa điểm phương tiện: Tại sân học thể dục của trưòng Giáo án, và các dụng cụ cho tiết học IV/ Tiến trình lên lớp: Phần/ Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức TG SL 1. Phần mở đầu: 1.1 Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung tiết kiểm tra 1.2 Khởi động: - Tập bài thể dục pt chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. 4 Phút 2lx8n/1đt - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp. Đội hình khởi động.             € € € € € € € € € € € € ‚(GV) 2. Phần cơ bản: 2.1 Cầu lông kiểm tra - Đánh cầu cao thuận tay - Giáo viên gọi học sinh theo sổ gọi tên ghi điểm một bạn đánh cầu sang sân cho một bạn kiểm tra trong khi kiểm tra bốn hàng còn lại các em ngồi tại chổ 37 Phút Đội hình kiểm tra             € € € € € € € € € € € € € € ‚(GV) 3.2 Nhận xét, xuống lớp: - Nhận xét: Tinh thần, thái độ trong giờ kiểm tra nhận xết kết quả kiểm tra . - Xuồng lớp: + Giáo viên hô “giải tán” + Học sinh hô “khoẻ” 4 Phút Đội hình NX, XL             € € € € € € € € € € € € ‚(GV)

File đính kèm:

  • docgiao an td 12 hk2.doc