Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 28: Công tác phòng không nhân dân

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Về kiến thức:

- Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.

 2. Về kỹ năng:

- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.

 3. Về thái độ:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.

- Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân.

II. TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 28: Công tác phòng không nhân dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 28 CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không. 2. Về kỹ năng: - Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không. 3. Về thái độ: - Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân. - Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân. II. TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc. - Phoå bieán caùc quy ñònh. - Kiểm tra bài cũ: + Khái niệm chung về phòng không nhân dân? ( 2HS ) + Yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng không trong thời kỳ mới? ( 2 HS ) - Giới thiệu nội dung mới: 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV gọi HS kiểm tra đánh giá, cho điểm ( GV ) II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI: 1. Xu hướng phát triển của tiến công hoả lực a. Phát triển về vũ khí trang bị: - Đa năng, tầm xa, tác chiến điện tử mạnh. - Tàng hình, hệ thống điều khiển hiện đại. - Độ chính xác cao, sức công phá mạnh. b. Phát triển về lực lượng: - Tinh gọn, đa năng, cơ động, hiệu quả. - Tính tổng thể cao. - Cơ cấu hợp lý, cân đối. - Có khả năng độc lập tổ chức thực hiện nhiệm vụ. c. Phát triển về nghệ thuật tác chiến: - Tiến công hoả lực đường không phát triển mang tính đột phá. - Là một kiểu chiến tranh mới - chiến tranh bằng tiến công hoả lực từ xa với các nguyên nhân sau: + Tiến công hoả lực ngoài phạm vi biên giới, vùng trời, vùng biển của một quốc gia, tránh được thương vong về sinh lực. + Tiến công hoả lực không phụ thuộc nhiều vào không gian và thời gian. + Tiến công hoả lực không cần đưa quân đi chiếm đất, nhưng áp đặt được mục đích chính trị. 2. Phương thức phổ biến tiến hành tiến công hoả lực của địch a. Tiến công từ xa b. Đánh đêm bay thấp, sử dụng phương tiện tàng hình, tác chiến điện tử mạnh, đánh từng đợt lớn kết hợp đánh nhỏ lẻ liên tục ngày đêm. *.Lý do: - Tiến công từ xa khó đánh được các mục tiêu di động, cơ động. - Một số lớn mục tiêu, địch nắm không chắc. - Số lượng tên lửa có hạn. c. Sử dụng vũ khí chính xác công nghệ cao đánh vào các mục tiêu trọng yếu - Chia đợt và các mục tiêu đánh: + Đợt 1 đánh các lực lượng phòng không, + Đợt 2 đánh các mục tiêu trọng yếu, cơ quan đầu não. + Đợt 3 đánh vào các mục tiêu quân sự - Thủ đoạn hoạt động: + Tổ chức trinh sát nắm chắc các mục tiêu định tiến công và tình hình để tạo bất ngờ. + Sử dụng tổng hợp các loại phương tiện trang bị, + Sử dụng hệ thống chỉ huy, tình báo, thông tin hiện đại. + Kết hợp tiến công hoả lực với các hoạt động bạo loạn lật đổ, tình báo, ngoại giao, kinh tế... 30 P Ñoäi hình 4 haøng ngang : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( GV ) - phát triển hiện đại tối tân nhằm thực hiện được mục đích, tránh được sự thương vong về sinh lực. - Cơ cấu tổ chức hợp lí, tính liên quân, hợp thành cao bảo đảm cho mỗi thành phần, mỗi đơn vị đều có khả năng độc lập tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình. - Do sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện vũ khí, trang bị và tổ chức lực lượng, tiến công hỏa lực đường không đã phát triển mang tính đột phá và là một kiểu chiến tranh mới – chiến tranh bằng tiến công hỏa lực từ xa. bom bay V-1 của Đức ( Tiến công hoả lực không phụ thuộc nhiều vào ngoại giao giữa các nước tham chiến. thậm chí không cần cả Liên hợp quốc cho phép như ở Nam Tư (1999), IRắc(2003). Máy bay ném bom tàng hình B-2 SPIRIT của Hoa Kỳ - Dùng pháo, hỏa tiển xuyên lục địa. - Địch không chỉ tiến công từ xa, mà buộc phải đột nhập vào các khu vực mục tiêu mới thực hiện được - Dùng máy bay trinh sát báo động AWCS, E-2C, E-3A, E-8 làm chủ bầu trời, khống chế hoạt động của không quân. XB-70A Valkyrie máy bay siêu thanh cùa Mỹ III/ Keát thuùc Cuûng coá : - Công tác phòng không nhân dân là tổng hợp các biện pháp và hoạt động của quần chúng nhân dân nhằm đối phó với các cuộc tiến công hỏa lực bằng đường không của địch. - Vai trò và mục đích công tác phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, là một thế trận của chiến tranh nhân dân trên mặt đất đối với không phận, nhằm thực hiện phòng tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả các hành động xâm nhập tiến công đường không của địch, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản nhân dân. - Câu hỏi ôn tập: + Nêu đặc điểm công tác phòng không nhân dân trong tình hình hiện nay? + Phân tích những nội dung cơ bản của công tác phòng không nhân dân? + Trách nhiệm của học sinh trong thực hiện công tác phòng không nhân dân? - Xem trước bài “ Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc ”. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 28.doc