Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 27+28

A. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

- Đà 3-5 giậm nhảy đá lăng-qua xà và tiếp đất. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác kỹ thuật

-Nâng cao sức khoẻ qua chạy bền.

B. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

-Phương tiện: hố,cột xà nhảy cao

-Địa điểm:sân thể dục.

C. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 27+28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14 Tiết 27 Soạn ngày:15/11/2008. nhảy cao –chạy bền A. Mục đích- yêu cầu: - Đà 3-5 giậm nhảy đá lăng-qua xà và tiếp đất. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác kỹ thuật -Nâng cao sức khoẻ qua chạy bền. B. Địa điểm - phương tiện: -Phương tiện: hố,cột xà nhảy cao -Địa điểm:sân thể dục. C. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. 2. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 4 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối. -Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ: gọi 3 học sinh lên thực hiện cách đo đà II. Phần cơ bản. 1. Nhảy cao * Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà: - Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng –qua xà và tiếp đất. 2.Chạy bền:Nam 800m,Nữ 500m III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. 8’ 32’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV. ĐHNL ********** ********** ********** ********** *GV - Giáo viên nhận xét, đánh giá, cho điểm. Học sinh thực hiện. Học sinh thực hiện. * * * * ***** ** * * * * *GV -Gv quan sát sửa sai. Học sinh thực hiện. *Gv Gv quan sát nhắc nhở. - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Gv nhận xét ưu khuyết điểm bài học. -Gv nhắc nhở học sinh về ôn bài ở nhà Tiết 28 nhảy cao-chạy bền. I. Mục đích- yêu cầu: -Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.kiểm tra 15’ kĩ thuật nhảy cao. -Chạy bền:Luyện tập chạy bền. II. Địa điểm - phương tiện: -Phương tiện:Đường chạy, hố nhảy, cột xà nhảy cao -Địa điểm:Sân thể dục. III. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. 2. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối. -Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi 2 học sinh lên thực hiện kỹ thuật nhảy cao. II. Phần cơ bản. 1. Nhảy cao:Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu’’bước qua’’. 2.Kiểm tra 15’:Thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu ’’bước qua’’ *Cách đánh giá: -Điểm 9-10 : Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao bước qua 4 giai đoạn kĩ thuật và qua xà mức qui định. -Điểm 7-8 :Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không qua xà ở mức qui định. -Điểm 5-6 :Thực hiện đúng KT chạy đà và trên không qua xà ở mức qui định hoặc nhảy qua được mức xà qui định. -Điểm 3-4 :Kĩ thuật có nhiều sai sót thành tích không đạt ở mức qui định. -Điểm 1-2 :Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích. 3.chạy bền:Nam 800m,Nữ 500m. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. 8’ 32’ 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV. ĐHNL ********** ********** ********** ********** *GV - Giáo viên nhận xét, đánh giá cho điểm. Học sinh thực hiện. * * * * * * * * *GV -Gv quan sát sửa sai. Học sinh thực hiện lần lượt mỗi em 1 lần,trường hợp đặc biệt kiểm tra lại lần 2. Học sinh thực hiện. *GV Gv quuan sát nhắc nhở. - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Gv nhận xét ưu khuyết điểm bài học. -Gv nhắc nhở học sinh về ôn bài ở nhà

File đính kèm:

  • docTD8T14.doc