Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2011-2012 (Chuẩn kiến thức)

I. Mục tiêu:

1. Kiến Thức:

- Học sinh biết được khái niệm, phân loại sức nhanh.

2. Kĩ năng:

- Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh .

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hăng hái phát biểu xây dựng bài.

II. Địa điểm và phương tiện dạy học.

- Phòng học.

- Sách giáo viên, sách giáo trình điền kinh.

III. Tiến trình dạy học:

 

 

doc142 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2011-2012 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp- Tổ chức A. Phần mở đầu: 8->10p’ ĐH nhận lớp cán sự điều khiển 1-Nhận lớp: - G.v và H.s làm thủ tục nhận lớp. - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, kiểm tra trang phục, .., báo cáo.... - G.v phổ biến nhiệm vụ yêu cầu... 2-Khởi động: - ĐH khởi động do cán sự điều khiển - Xoay các khớp (chân, tay, vai,...) - Ép dây chằng (dọc, ngang, ...) - Tập ba động tác bổ trợ cơ thể; - Khởi động chuyên môn (nếu có). 2x8N/1đt - G.v quan sát uốn nắn, nhắc nhở.... 3-Kiểm tra bài cũ: (trong giờ) B. Phần cơ bản: 28->30p’ ĐH tập 1- Nhảy cao: - Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua nâng cao thành tích. - Gv nhắc lại kt 4 giai đoạn, hướng dẫn tập theo đội hình nước chảy. * Củng cố bài phần nhảy cao. - Gọi 1-2 H.s lên thực hiện->nhận xét. - G.v và H.s cùng thể hiện-> nhận xét. C. Phần kết thúc: 4->5p’ 1-Hồi tĩnh: - ĐH tập -Tập một số động tác thả lỏng cơ thể - Giáo viên hướng dẫn thả lỏng cơ thể 2-Nhận xét giờ học: - G.v nhận xét tinh thần tập luyện của H.s. -Từ ĐH tập thả lỏng về ĐH hàng ngang IV. Hướng dẫn về nhà: - ĐH xuống lớp - Yêu cầu về ôn tập các nội dung đã học. - Chuẩn bị nội dung của giờ sau theo yêu cầu G.v. Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết: 66 KIỂM TRA NHẢY CAO I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: *Nhảy cao: Kiểm tra thực hành nhảy cao kiểu bước qua. 2. Yêu cầu: H.s tập luyện nghiêm túc, thuần thục kĩ thuật, đạt thành tích cao. 3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình học tập, thực hành,... II. Địa điểm- Thiết bị dạy học: - Sân trường, hố nhảy- còi, dụng cụ nhảy cao. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp- Tổ chức A. Phần mở đầu: 8->10p’ ĐH nhận lớp cán sự điều khiển 1-Nhận lớp: - G.v và H.s làm thủ tục nhận lớp. - Kiểm tra sân bãi dụng cụ... - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, kiểm tra trang phục, .., báo cáo.... - G.v phổ biến nhiệm vụ yêu cầu... 2-Khởi động: - ĐH khởi động do cán sự điều khiển - Xoay các khớp (chân, tay, vai,...) - Ép dây chằng (dọc, ngang, ...) - Tập ba động tác bổ trợ cơ thể; - Khởi động chuyên môn (nếu có). 2x8N/1đt - G.v quan sát uốn nắn, nhắc nhở.... 3-Kiểm tra bài cũ: (trong giờ) B. Phần cơ bản: 28->30p’ 1- Nhảy cao: 20->25p’ - G.v lưu ý H.s trong quá trình KT - Kiểm tra kĩ thuật, thành tích nhảy cao kiểu bước qua. - Thang điểm: + 9-10. Đúng kĩ thuật, thành tích đạt trên 120cm/nam (110cm/nữ). + 7-8. Đúng kĩ thuật, thành tích đạt trên 110cm/nam (100cm/nữ). + 5-6. Đúng kĩ thuật, thành tích đạt trên 100cm/nam (90cm/nữ). + 3-4. Kĩ thuật chưa chính xác, Thành tích đạt trên 90cm/nam (80cm/nữ). + 1-2. Kĩ thuật chưa đúng. Thành tích đạt dưới 85cm/nam (75cm/nữ). * Những H.s điểm yếu kém được kiểm tra lại lần 2 nhưng điểm không quá TB. - Kiểm tra theo nhóm từ 3-4 H.s/nhóm. - Giáo viên trực tiếp gọi từng nhóm H.s vào thực hiện. Mỗi H.s được phép thực hiện tối đa 3 lần/1mức xà. * Củng cố bài phần nhảy cao - Gọi 1-2 H.s lên thực hiện->nhận xét. - G.v và H.s cùng thể hiện-> nhận xét. C. Phần kết thúc: 4->5p’ 1-Hồi tĩnh: - ĐH tập -Tập một số động tác thả lỏng cơ thể - Giáo viên hướng dẫn thả lỏng cơ thể 2-Nhận xét giờ học: - G.v nhận xét tinh thần tập luyện của H.s. Công bố điểm. -Từ ĐH tập thả lỏng về ĐH hàng ngang IV. Hướng dẫn về nhà: - ĐH xuống lớp - Yêu cầu về ôn tập các nội dung đã học. - Chuẩn bị nội dung của giờ sau theo yêu cầu G.v. Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 67. ÔN TẬP HỌC KỲ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nhảy xa: Ôn nhảy xa kiểu ngồi. Trò chơi "Mèo đuổi chuột" - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 2. Yêu cầu: H.s thực hiện nghiêm túc, tích cực. 3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình học tập, thực hành,... II. Địa điểm- Thiết bị dạy học: - Sân trường, đường chạy, hố nhảy - còi, đồng hồ, dây đích, cờ.. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Giáo viên và H.s làm thủ tục nhận lớp. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - Ép dây chằng (dọc,ngang ). - Ba động tác bổ trợ 8 ->10p - Giáo viên và cán sự làm thủ tục nhận lớp. - ĐHNL cán sự điều khiển. - ĐHKĐ cán sự điều khiển. B. Phần cơ bản: 1. Nhảy xa: - Ôn hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. - Chú ý đến các giai đoạn kĩ thuật. * Củng cố bài phần nhảy xa - G.v nhắc lại những ưu, hạn chế cần khắc phục. Nhắc ôn tập giờ sau kiểm tra học kì II. 2. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp (Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Kết thúc giờ học: - Nhắc học sinh về tập luyện giờ sau kiểm tra học kì II. 28->30p 450m/nam 350m/nữ). - G.v thị phạm, hướng dẫn lại kĩ thuật động tác. - Ôn tập theo đội hình nước chảy giáo viên điều khiển. - G.v quan sát sửa sai cho H.s. - Gọi 2 H.s có kỹ thuật tốt lên thực hiện. - Giáo viên và học sinh cùng thể hiện -> nhận xét. - Chạy theo nhóm sức khỏe. - G.v lưu ý trên đường chạy. - Đội hình thả lỏng giáo viên điều khiển. - Đội hình xuống lớp Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 68. KIỂM TRA HỌC KỲ II I. Mục tiêu: - Kiểm tra kĩ thuật, thành tích nhảy xa kiểu ngồi. - Yêu cầu: H.s thực hiện tích cực các động tác. - Thái độ: Qua kiểm tra đánh giá kỹ thuật bài thể dục và mức độ tích cực của H.s. II. Địa điểm - Thiết bị dạy học: - Sân trường - Còi, ba nem điểm. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Giáo viên phổ biến nhiệm vụ yêu cầu. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - Ép dây chằng (dọc,ngang ) - Ba động tác bổ trợ. 8 ->10p - Giáo viên và cán sự làm thủ tục nhận lớp. -ĐHNL cán sự điều khiển. - ĐHKĐ cán sự điều khiển. B. Phần cơ bản: 1. Kiểm tra: - Kĩ thuật, thành tích Nhảy xa kiểu ngồi. 2. Thang điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện chính xác kĩ thuật 4 giai đoạn. Thành tích đạt 3m90/nam; 3m20/nữ. - Điểm 7-8: Thực hiện chính xác kĩ thuật 4 giai đoạn. Thành tích đạt 3m80/nam; 3m10/nữ. - Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật 4 giai đoạn. Thành tích đạt 3m70/nam; 3m/nữ. - Điểm 3-4: Không thực hiện được một số động tác cơ bản. Thành tích đạt dưới 3m50/nam; 2m80/nữ. - Điểm 1-2: Các trường hợp còn lại * Củng cố bài phần nhảy xa. - Giáo viên chốt lại bài, công bố điểm 28->30p - Giáo viên thông báo nội dung, hình thức kiểm tra. + Kiểm tra theo nhóm, mỗi học sinh được thực hiện tối đa 3 lần. Thành tích được lấy ở lần điểm cao nhất. - ĐHKT giáo viên đều khiển. - Giáo viên quan sát cho điểm. C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp (Tay, vai, hông, gối). 2. Nhận xét giờ học: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: - G.v nhắc nhở về nhà, làm thủ tục xuống lớp. - Đội hình thả lỏng - Đội hình xuống lớp Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 69. KIỂM TRA TIỂU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. Mục tiêu: - Kiểm tra kĩ thuật xuất phát thấp chạy ngắn. Qua kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn RLTT của H.s - Yêu cầu: H.s thực hiện đúng kĩ thuật, đạt thành tích cao. Thực hiện nghiêm túc mọi yêu cầu của Gv đặt ra trong giờ kiểm tra. - Thái độ: Nghiêm túc trong khi kiểm tra. II - Địa điểm - Thiết bị dạy học: - Sân trường - Cờ, còi, đường chạy, giây đích. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung đl Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ kiểm tra. 2. Khởi động: - Xoay các khớp, vai khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay - Ép dây chằng dọc, ngang. 3. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ sân bãi 8->10P' 3Lx8N - CSL điều chỉnh hàng báo cáo sĩ số - ĐH nhận lớp 3 hàng ngang cự ly hẹp. - CSL cho lớp khởi động. - Gv kiểm tra. B. Phần cơ bản: 1 - Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra xp thấp chạy nhanh 60m. 2 - Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra phụ thuộc và mức độ thực hiện kỹ thuật, thành tích của từng H.s. + Điểm 9 - 10 Thành tích Nam đạt 9,5"Nữ đạt 10,4" + Điểm 7 - 8 Thành tích Nam đạt 10,2"Nữ đạt 11,2". + Điểm 5 - 6 Thành tích Nam đạt 11"Nữ đạt 11,9". + Điểm 3 - 4 H/s thực hiện chưa đạt theo những yêu cầu trên. 28->30P - Phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra theo nhóm mỗi nhóm 2 -> 3 người và kiểm tra thành nhiều đợt. - G.v quan sát, cho điểm C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: Thả lỏng toàn thân 2. Nhận xét giờ học: Gv nhận xét tinh thần ý thức của H.s trong giờ kiểm tra. - Gv công bố điểm cho H/s. Giờ sau kiểm tra chạy bền 3. Hướng dẫn về nhà: Giờ sau kiểm tra chạy bền. 5P 3Lx8N - ĐH thả lỏng như ĐH KĐ - Đội hình xuống lớp Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 70. KIỂM TRA CHẠY BỀN I. Mục tiêu: - Kiểm tra việc nắm bắt kĩ thuật, quá trình rèn luyện sức khoẻ và thành tích đạt được về nội dung chạy bền. - Yêu cầu: nghiêm túc thực hiện mọi yêu cầu của Gv đặt ra trong tiết kiểm tra. Đạt kết quả cao. II - Địa điểm - Thiết bị dạy học: - Sân trường, đường chạy - Đồng hồ bấm giây, giây đích. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ kiểm tra. 2. Khởi động: - Xoay các khớp, vai khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay - Ép dây chằng dọc, ngang. 3. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra chuẩn bị dụng cụ sân bãi 8->10P' 3Lx8N - CSL điều chỉnh hàng báo cáo sĩ số. - ĐH 3 hàng ngang cự ly hẹp. - CSL cho lớp khởi động - Gv kiểm tra. B. Phần cơ bản: 1 - Nội dung kiểm tra: - Chạy bền Nam 700m - Nữ 500m 2 - Phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra theo nhóm mỗi nhóm 3- 4 người kiểm tra thành nhiều đợt. 3 - Cách cho điểm + Điểm 9 - 10 Nam 5P', Nữ 4P' + Điểm 7 - 8 Nam 5P'30", Nữ 4P'30" + Điểm 5 - 6 Nam 6P', Nữ 5P'. + Điểm 3 - 4 H/s không đạt những tiêu chuẩn trên. + Điểm 1-2. Những trường hợp còn lại. 28->30P ĐH kiểm tra C. Phần kết thúc: - Thả lỏng toàn thân - Gv nhận xé giờ kiểm tra, tinh thần ý thức trong giờ kiểm tra của H.s. - Gv tổng kết nội dung chương trình học tập bộ môn thể dục lớp 7. 5P 3Lx8N - ĐH thả lỏng - Đội hình xuống lớp như đội hình nhận lớp.

File đính kèm:

  • doctheduc8(1).doc