Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì II - Năm học 2010-2011

I/-Mục tiêu – Yêu cầu:

 1/. Mục tiêu:

 Nhảy xa ôn động tác bổ trợ nhảy xa,

 MÔN TTTC: Bóng chuyền ôn một số động tác bổ trợ. các tư thế di chuyển trong bóng chuyền. Trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức

 2/. Yêu cầu:

 Biết và thực hiện CB đúng kỹ thuật động tác đã học, biết vận dụng để tập luyện giữ gìn và nâng cao sức khỏe. Lớp trật tự nghiêm túc, tập luyện tích cực.

II. Địa điểm – Phương tiện:

 - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập.

 -Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, tranh kỹ thuật nhảy xa, ván giậm, nệm.

 III. Tiến trình Dạy – Học:

 

doc92 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì II - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2. Khởi động: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng; Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. *- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông .... 3. Kiểm tra bài cũ: Kỹ thụât nhảy cao kiểu bước qua. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ. + Luyện tập phối hợp hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua chuẩn bị kiểm tra. *Củng cố: 2/- Chạy Bền: Trên địa hình tự nhiên - Biết phân phối sức và kết hợp nhịp thở hai lần hít vào hai lần thở ra khi chạy, Kết hợp những kiến thức đã học luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Chạy bền 4 vòng sân trường C/ PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng cơ khớp : HS thực hiện các động tác vung tay-chân, kết hợp hít sâu thở mạnh . Để giúp cơ thể hồi tỉnh. - Nhận xét - đánh giá tiết học. - Giao bài tập về nhà: - Nêu nhiệm vụ giáo án sau - Xuống lớp: * GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. * GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học. -Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực. - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc hoặc tại chổ khởi động chuyên môn. - Gọi 1- 2 HS lên thực hiện nội dung đã học. GV nhận xét chung, cho điểm. - GV nhắc lại một số yếu lĩnh ï k/thuật động tác cho HS, tổ chức cho HS luyện tập. - GV nêu nội dung yêu cầu, chia tổ luyện tập. - GV quan sát tăng cường sửa sai cho Hschuẩn bị kiểm tra HK. - Gọi 1- 2 HS lên thực hiện nội dung đã học. GV nhận xét chung. - GV nêu rỏ mục đích và yêu cầu và tổ chức cho HS luyện tập. - GV điều khiển cho HS thả lỏng. -Nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học. -HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp. -GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau. - GV: “giải tán! x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - HS còn lại xem, nhận xét. - ĐH hàng ngang HS thực hiện luyện tập đồng loạt tại chổ, - L/tập hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích . - Đội hình như trên HS luyện tập tích cực. - HS còn lại xem, nhận xét. - ĐH vòng tròn luyện tập. - ĐH vòng tròn thả lỏng € xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang thả lỏng và làm thủ tục xuống lớp. -”HS: “ khỏe!”./. GIÁO ÁN Ngày soạn:.......................... * Tiết PPCT: 69. Tuần: 35 Ngày Dạy:.......................... * Khối: 8 TÊN BÀI: THI HK II NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA I/-Mục tiêu – Yêu cầu: 1/. Mục tiêu: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu bước qua. 2/. Yêu cầu: - Thông hiểu và thực hiện đúng kỹ thuật động tác . - Lớp trật tự nghiêm túc, phát huy hết khả năng k/tra đạt thành tích cao. II. Địa điểm – Phương tiện: + Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. + Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, sổ điểm cá nhân, 1 thước, trụ xà, đệm. III. Tiến trình Dạy – Học: LVĐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 8 đến 10 phút ( 2 lần 8 nhịp). 28 đến 30 phút 4 đến 6 phút A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Khởi động: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng; Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. *- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông .... B/ PHẦN CƠ BẢN: *- Tổ chức: - Kiểm tra Nam, nữ riêng, Mổi HS được thực hiện 3 lần ở 1 mức xà, tính kỹ thuật và thành tích cao nhất, - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được ở lần thực hiện tốt nhất tính kỹ thuật và thành tích cao nhất của HS. *- Thang Điểm: - 9 -10 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật 4 giai đọan thành tích đạt mức giỏi TC RLTT. - 7 – 8 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật giai đọan trên không thành tích mức khá TC RLTT. - 5 -6 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật giai đọan giậm nhảy, qua xà nhưng chưa đạt thành tích mức đạt hoặc thành tích đạt mức đạt nhưng kỹ thuật giai đọan giậm nhảy, qua xà thực hiện ở mức CB đúng. - 3 – 4 điểm: Thực hiện không đúng kỹ thuật, thành tích không đạt. C/ PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét - đánh giá tiết học. - Giao bài tập về nhà: - Nêu nhiệm vụ giáo án sau - Xuống lớp: * GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. * GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học. -Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực. - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc hoặc tại chổ khởi động chuyên môn. - GV nhắc lại 1 số yếu lĩnh k/thuật HS thực hiện còn yếu. thị phạm củng cố sau đó tổ chức kiểm tra @- GV phổ biến hình thức và thang điểm kiểm tra cho HS biết, sau đó tổ chức kiểm tra. - Giáo viên quan sát nhận xét đánh giá xếp loại (cho điểm) -Nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học. -HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp. -GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau. - GV: “giải tán! x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - ĐH hàng ngang nghe GV nhắc lại 1 số yếu lỉnh kỹ thuật; GV nêu y/cầu và n/dung sau đó cho HS nhảy thử 1 lượt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € -ĐH hàng ngang nghe phổ biến hình thức và thanh điểm kiểm tra. - ĐH như trên GV tổ chức cho lớp kiểm tra. - Sau khi kiểm tra xong HS tự thả lỏng € xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang nghe công bố điểm kiểm tra và làm thủ tục xuống lớp./. -”HS: “ khỏe!”./. GIÁO ÁN Ngày soạn:.......................... * Tiết PPCT: 70. Tuần: 35 Ngày Dạy:.......................... * Khối: 8 TÊN BÀI: KIỂM TRA CHẠY BỀN - KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT I/-Mục tiêu – Yêu cầu: 1/. Mục tiêu: Kiểm tra chạy bền. 2/. Yêu cầu: - Thông hiểu và thực hiện đúng kỹ thuật động tác . - Lớp trật tự nghiêm túc, phát huy hết khả năng k/tra đạt thành tích cao. II. Địa điểm – Phương tiện: + Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. + Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, sổ điểm cá nhân, 1 thước dây, vôi kẽ vạch. III. Tiến trình Dạy – Học: LVĐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 8 đến 10 phút ( 2 lần 8 nhịp). 28 đến 30 phút 4 đến 6 phút A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Khởi động: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng; Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. *- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông .... B/ PHẦN CƠ BẢN: *- Tổ chức: - Kiểm tra theo từng đợt mỗi đợt 4 - 6HS, - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp đặc về sức khỏe hoặc không tập luyện thường xuyên GV không cho kiểm tra. - Cư ly kiểm tra Nam 500m, Nữ 400m. *- Thang Điểm: - 9 -10 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật, biết kết hợp nhịp thở khi chạy. hòan thành cự ly quy định. - 7 – 8 điểm: Thực hiện CB đúng kỹ thuật, biết kết hợp nhịp thở khi chạy. hòan thành cự ly quy định. - 5 -6 điểm: Hòan thành cự ly quy định nhưng kỹ thuật chưa chính xác. - 3 – 4 điểm: các trường hợp còn lại. C/ PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét - đánh giá tiết học. - Giao bài tập về nhà: - Nêu nhiệm vụ giáo án sau - Xuống lớp: * GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. * GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học. -Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực. - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc hoặc tại chổ khởi động chuyên môn. - GV nhắc lại 1 số yếu lĩnh k/thuật HS thực hiện còn yếu. thị phạm củng cố sau đó tổ chức kiểm tra @- GV phổ biến hình thức và thang điểm kiểm tra cho HS biết, sau đó tổ chức kiểm tra. - Giáo viên quan sát nhận xét đánh giá xếp loại (cho điểm) -Nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học. -HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp. -GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau. - GV: “giải tán! x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - ĐH hàng ngang nghe GV nhắc lại 1 số yếu lỉnh kỹ thuật; GV nêu y/cầu và n/dung sau đó tổ chức kiểm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XP - ĐH như trên GV tổ chức cho lớp kiểm tra. - Sau khi kiểm tra xong HS tự thả lỏng. € xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang nghe công bố điểm kiểm tra và làm thủ tục xuống lớp./. -”HS: “ khỏe!”./.

File đính kèm:

  • docthe duc 84cot hk2.doc