Giáo án Thể dục 8 - Tiết 11 đến 16 - Bản đẹp 3 cột

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- ĐHĐN: Ôn đội hình 0-3-6-9, cách điều khiển; đi đều, chạy đều, một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu

- Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ và trò chơi(do giáo viên chọn)

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền; giới thiệu đo mạch để kiểm tra sức khỏe.

2. Kĩ Năng:

- Hoàn thiện các kĩ năng ĐHĐN nêu trên.

- Thực hiện đúng yêu cầu của Gv, luyện tập nâng cao thể lực.

3. Thái độ:

- Tích cực tập luyện, nghiêm túc, tự giác.

II.CHUẨN BỊ:

- Gv: Sân tập, còi.

- Hs: trang phục, vệ sinh sân tập

III. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc11 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 11 đến 16 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh. - Điểm 9- 10: Kỹ thuât bước chạy đúng, đúng nhịp, khi đứng lại đúng số bước, không lao người về phía trước. - Điểm 7- 8: Kỹ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp, khi đứng lại có sai sót nhỏ, ngừơi bị lao về phía trước. - Điểm 5-6: Kỹ thuật chạy ở mức cơ bản đúng, khi đứng lại bị quá bước hoặc xô vào người nhau. - Điểm 3-4: Chạy sai nhịp hoặc đứng lại sai nhịp. - Thả lỏng. 4.Củng cố: - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra và công bố điểm. 5.Dặn dò: Tập thể lực. 8' 30' 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV. ĐH ********** ********** ********** ********** 5m GV - Nhận xét đánh giá sửa sai cho cả lớp, nhắc nhở để kiểm tra - Mỗi nhóm kiểm tra là 5 người, 1 học sinh chỉ huy. - Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần. - Những học sinhđến lượt kiểm tra đứng vào vị trí chuẩn bị, khoảng cách giữa em đứng trước và đứng sau khoảng 1m, chạy theo một hàng dọc dưới sự điều khiển của GV. Đội hình kiểm tra * * * * * * * * GV ĐH * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV iv. rót kinh nghiÖm: - Gv: - Hs: ... DuyÖt cña Tæ tr­ëng NhËn xÕt TUẦN 7 Ngày soạn: TIẾT 13 Ngày dạy: CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC –CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ; Học: Chạy lao sau xuất phát. - Bài Thể Dục phát triển chung (Bài TD): Học: từ nhịp 1-8 (nam và nữ) - Luyện tập chạy bền. 2. Kĩ Năng: - Thực hiện tốt các động tác bổ trợ, biết và bước đầu thực hiện được kĩ thuật chạy lao sau xuất phát. - Biết và tập được từ nhịp 1- 8 Bài TD. - Luyện tập nâng cao sức bền. 3. Thái độ: - Tích cực tập luyện, nghiêm túc, tự giác. II.CHUẨN BỊ: - Gv: Sân tập, còi. - Hs: trang phục, vệ sinh sân tập III. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1.Ổn định: - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. * Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân sau đó xếp thành vòng tròn , xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ tại chỗ và di chuyển. - Chạy nâng cao đùi di chuyển. - Chạy đạp sau di chuyển 2. Bài cũ: Gọi 4 - 8 học sinh tại chỗ thực hiện động tác bước nhỏ 3.Bài mới. A. Chạy ngắn: ôn một số động tác bổ trợ. - Tại chỗ đánh tay. - Trò chơi: “ Chạy tiếp sức” . - Học kỹ thuật chạy giữa quãng. - Xuất phát cao chạy 40m - Xuất phát cao chạy 60m B. Bài thể dục liên hoàn. Từ nhịp 1 đến nhịp 8 C. Chạy bền : Luyện tập chạy bền: - Thả lỏng. 4.Củng cố: - Nhận xét kết quả giờ học. 5.Hướng dẫn: - Giao bài tập về nhà. 8/ 30/ 2L 2L 5/ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV. ĐH ********** ********** ********** ********** 5m GV - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học ngắn gọn. - Giáo viên nhận xét đánh giá cho điểm Đội hình tập luyện :XP đích ******** * * ******** * * ******** * * ******** * * - GV làm mẫu, phân tích từng động tác GV hướng dẫn HS chạy theo nhóm,nhắc nhỡ HS kết hợp thở trong khi chạy :- Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung để GV nhận xét giờ học. ĐH ********** ********** 5m ********** ********** GV iv. rót kinh nghiÖm: - Gv: - Hs: ... TUẦN 7 Ngày soạn: TIẾT 14 Ngày dạy: CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC –CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ Kỹ thuật Xuất phát thấp- chạy lao. Học: Cách đo và đóng bàn đạp, Trò chơi :“ Chạy tiếp sức ” - Bài Thể Dục phát triển chung (Bài TD): Học: từ nhịp 1-8 (nam và nữ) - Luyện tập chạy bền. 2. Kĩ Năng: - Thực hiện tốt các động tác bổ trợ, biết và bước đầu thực hiện được kĩ thuật chạy lao sau xuất phát. - Biết và tập được từ nhịp 1- 8 Bài TD. - Luyện tập nâng cao sức bền. 3. Thái độ: - Tích cực tập luyện, nghiêm túc, tự giác. II.CHUẨN BỊ: - Gv: Sân tập, còi. - Hs: Trang phục, vệ sinh sân tập III. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1.Ổn định: - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. * Khởi động: - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ tại chỗ và di chuyển. - Chạy nâng cao đùi di chuyển. - Chạy đạp sau di chuyển. 2. Bài cũ: gọi 4 học sinh lên tập bài TD liên hoàn từ nhịp 1 - 8 3.Bài mới: A. Chạy ngắn: *Ôn một số động tác bổ trợ: - Tại chỗ đánh tay. - Kỹ thụât chạy giữa quãng - Luyện tập chạy nhanh. * Học: - Cách đo và đóng bàn đạp, kỹ thuật xuất phát thấp - Bàn đạp trước cách vạch xuất phát 1,5 bàn chân, bàn đạp sau cách vạch xuất phát chiều dài 2 bàn chân, hai bàn đạp cách nhau theo chiều ngang 10 – 20cm, bàn đạp bên chân khoẻ đặt lên phía trước góc độ ngả ra sau khoảng 450- 500 bàn đạp sau khoảng 750- 800 - Kỹ thuật xuất phát thấp. KL: “Vào chỗ”, “Sẵn sàng”, “Chạy” B. Bài thể dục liên hoàn. Từ nhịp 1 đến nhịp 8 (ôn tập như tiết 13 ) C. Chạy bền - Luyện tập chạy bền; Giới thiệu bài tập hít thở (hai lần hít vào, hai lần thở ra). - Thả lỏng. 4.Củng cố: - Nhận xét kết quả giờ học. 5.Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 8/ 30’ 5’ 2-3’ 1-2’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV. ĐH ********** ********** ********** ********** 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động, giáo viên quan sát sửa sai - Giáo viên nhận xét đánh giá cho điểm ĐH XP 60m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10-20 cm 450-> 500 1,5 bàn chân 750-> 800 - Gv làm mẫu, phân tích - Cả lớp cùng ôn theo đội hình khởi động - Luyện tập trên địa hình sân trường: 400m (nữ) - 500m (nam). Chạy thành 1 hàng dọc quanh sân. - Yêu cầu học sinh thả lỏng tích cực Gv nhận xt1 đánh giá. - Gv giao bài tập, với yêu cầu cụ thể cần đạt mức độ nào của bài tập. iv. rót kinh nghiÖm: - Gv: - Hs: ... DuyÖt cña Tæ tr­ëng NhËn xÕt TUẦN 8 Ngày soạn: TIẾT 15 Ngày dạy: CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC -CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ, luyện tập xuất phát thấp-Chạy lao; Học: Kỹ thuật chạy giữa quãng. - Bài TD: Ôn: từ nhịp 1-8 (nam và nữ): Học: từ nhịp 9-17. - Luyện tập chạy bền. 2. Kĩ Năng: - Thực hiện tốt các động tác bổ trợ, biết và bước đầu thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng. - Bước đầu hoàn thiện từ nhịp 1- 8 Bài TD. - Biết và thực hiện được từ nhịp 9 – 17 Bài TD. - Luyện tập nâng cao sức bền. 3. Thái độ: - Tích cực tập luyện, nghiêm túc, tự giác. II.CHUẨN BỊ: - Gv: Sân tập, còi. - Hs: Trang phục, vệ sinh sân tập. III. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Ổn định: - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. * Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân,khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Trò chơi: “Kết bạn” 2. Bài cũ: - Gọi 3- 5 học sinh lênlàmđộng tác bổ trợ 3. Bài mới: *) Chạy ngắn: *Ôn một số động tác bổ trợ. - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau * Ôn luyện: xuất phát thấp - Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát - Xuất phát thấp- chạy lao sau xuất phát - Trò chơi: “Chạy đuổi” xuất phát thấp chạy đuổi *) Bài thể dục Ôn lại từ nhịp 1->8, học từ nhịp 9->17 *) Chạy bền: - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên 400-500m. 4. Củng cố: - Thả lỏng. 5. Dặn dò: - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. 8/ 30/ 30m 5’ 2-3’ 1-2’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV. ĐHNL ********** ********** ********** ********** GV ĐH * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Giáo viên nhận xét đánh giá-cho điểm. ĐHTL * * * * * * * * * * * * xp - Tập theo nhóm - Tập theo tín hiệu của gv - ĐHTL bài thể dục giống ĐHKĐ - GV làm mẫu – phân tích từng nhịp sau đó hô cho học sinh cùng tập GV nhaéc laïi kæ thuaät vaø caùch phoái hôïp thôû trong khi chaïy - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học. ĐHXL ********** ********** ********** ********** 5m GV iv. rót kinh nghiÖm: - Gv: - Hs: ... TUẦN 8 Ngày soạn: TIẾT 16 Ngày dạy: CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Chạy ngắn: Luyện tập nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát-chạy giữa quãng, trò chơi chạy đuổi (xuất phát thấp chạy đuổi) - Bài TD: Ôn: từ nhịp 1-17 (nam và nữ): Học: từ nhịp 18-25. - Luyện tập chạy bền. 2. Kĩ Năng: - Thực hiện tốt các động tác bổ trợ, biết và bước đầu thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng. - Bước đầu hoàn thiện từ nhịp 1- 17 Bài TD. - Biết và thực hiện được từ nhịp 18 – 25 Bài TD. - Luyện tập nâng cao sức bền. 3. Thái độ: - Tích cực tập luyện, nghiêm túc, tự giác. II.CHUẨN BỊ: - Gv: Sân tập, còi. - Hs: Trang phục, vệ sinh sân tập. III. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Ổn định:GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. *) Khởi động: - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân,khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. 2. Bài cũ: Gọi 4 học sinh lên thực bài TD liên hoàn từ nhịp 9 - nhịp 17 3. Bài mới: *) Chạy ngắn: * Ôn luyện: xuất phát thấp - Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát - Xuất phát thấp- chạy lao – chạy giữa quãng. * Học: giai đoạn về đích. *) Bài thể dục: - Ôn lại từ nhịp 1=>17. - Học: từ nhịp 18 => 25. *) Chạy bền: - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên (sân trường). 500m – 600m. 4. Cũng cố: - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. 5. Dặn dò: - Giao bài tập về nhà. 8/ 30/ 30m 2L 5’ 2-3’ 1-2’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV. ĐH ********** ********** ********** ********** GV - Giáo viên nhận xét cho điểm ĐHTL * * * xp * * * * * * - Tập theo nhóm - Tập theo tín hiệu của gv - ĐHTL bài thể dục giống ĐHKĐ - GV làm mẫu – phân tích từng nhịp sau đó hô cho học sinh cùng tập. - GV chia nhoùm söùc khoûe,cho hoïc sinh moãi nhoùm töø 4-6 hs - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học. - Học sinh chúc giáo viên. iv. rót kinh nghiÖm: - Gv: - Hs: ... DuyÖt cña Tæ tr­ëng NhËn xÕt

File đính kèm:

  • docGA TD 8 tuan 6 8.doc