Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Nguyễn Thị Tuyết Mai

A/ Mục đích – yêu cầu:

-Giúp HS biết cách thực hiện các động tác ĐHĐN cơ bản.

-Giúp HS phát triển tố chất rèn luyện tư thế, tác phong, sức bền, khéo léo.

-Giáo dục HS ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết.

-Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương cho học sinh. B. Phương pháp giảng dạy: Giảng kt, nhận xét, nêu gương; trực quan; tập luyện lặp lại; đồng loạt, phân nhóm quay vòng.

C. Địa điểm: Sân Trường THCS Lý Thường Kiệt.

D. Dụng cụ: còi

 

doc138 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Nguyễn Thị Tuyết Mai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3 HS/11 điểm +Nữ: đệm bóng-chuyền bóng nhóm 3 người. -Nghe còi của GV để đổi nhóm ltập. 3. HĐ3: Trò chơi “chuyền bóng tiếp sức.” 5-6’ -Phổ biến cách chơi. -Qui định thưởng phạt. -Tham gia trò chơi tích cực, tự giác và vui tươi thoải mái. -ĐH6: Phân thành 2 đội chơi nam/nữ. 4. HĐ4: Chạy bền (Nam 3 vòng; nữ 2 vòng) 4-5’ -Hướng dẫn kỷ thuật chạy đường vòng. -Quan sát nhắc nhở trong lúc chạy và hồi tĩnh sau chạy. -Luyện tập đúng kỹ thuật, đúng yêu cầu của GV. -Hồi tỉnh sau chạy tích cực. -2 tốp nam, 2 tốp nữ. -Đợi chạy: ĐH1 ngồi. -Sau chạy: ĐH1 + cự ly 1 sãi tay. III. KẾT THÚC: 4-5’ 1. Hồi tỉnh: 1’ -Giáo viên quan sát sửa sai. Cả lớp thực hiện. LT điều khiển. -ĐH7: Như ĐH2 2. Củng cố và nhận xét 2’ -Chỉ ra các sai sót phổ biến, cách sửa. Nhận xét chung cả tiết học. HS tập trung -ĐH8: Như ĐH1 3. Bài tập về nhà: Chạy bền + đệm bóng, chuyền bóng cao tay. 1’ -Hướng dẫn bài tập tại nhà. HS tập trung 4. Xuống lớp: 1’ -Hô “THỂ DỤC” Cả lớp hô “KHỎE” BAN GIÁM HIỆU TỔ PHÓ NGƯỜI SOẠN Nguyễn Thị Thu Trang Phan Thị Ngọc Ái TT tự chọn: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của giáo viên. Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8 Tuần: 34 Tiết: 68 - Tiết CT: 68 Ngày soạn: 09/04/2009 Ngày dạy: 15/04/2009 A/ Mục đích – yêu cầu: -Giúp HS . -Giúp HS phát triển tố chất -Giáo dục HS ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết. -Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương cho học sinh. B. Phương pháp giảng dạy: Giảng kt, nhận xét, nêu gương; trực quan; tập luyện lặp lại; đồng loạt, phân nhóm quay vòng. C. Địa điểm: Sân Trường THCS Lý Thường Kiệt. D.Phương tiện dạy học :20 quả bóng chuyền E/Tiến trình bài dạy: PHẦN – NỘI DUNG ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU: 5-6’ 1. Nhận lớp: 1’ Kiểm tra sĩ số và nhận lớp. LT tập trung lớp, báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. -ĐH1: ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚. 2. Phổ biến bài mới: -MĐYC: Như phần A. -ND: TT tự chọn 1’ -Truyền đạt ngắn gọn. Nghe phổ biến nội dung và nhiệm vụ tiết học từ GV. 3. Kiểm tra bài cũ: 2’ -Câu hỏi: -Các HS còn lại nhận xét 4. Khởi động -Khởi động chung: Bài KĐ chung theo quy định. 4’ 2lx8n -Quan sát nhắc nhở. -Cán sự điều khiển, HS thực hiện bài KĐ chung. -ĐH2: : ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ -Khởi động chuyên môn: 2lx15m -Quan sát nhắc nhở -HS thực hiện khởi động chuyên môn. -ĐH3: 2hàng dọc nam/nữ. -Di chuyển dọc theo sân. II. CƠ BẢN: 34-35’ 1. HĐ1: -Học nội dung mới: 4-5’ -Thị phạm & phân tích: -Gọi HS thực hiện đtác mới, rồi sửa sai chung cho cả lớp. -Các sai sót thường mắc: -Cách khắc phục: -HS quan sát đtác mẫu và lắng nghe phân tích của GV. -Quan sát bạn thực hiện, rồi nhận xét. -Lắng nghe và rút kinh nghiệm. -Thực hiện theo hướng dẫn của GV. -ĐH4: Như ĐH1 + 2 hàng trước ngồi. 2. HĐ2: Luyện tập TT tự chọn 20-21’ -GV hướng dẫn các bài tập và phân nhóm luyện tập. -GV quan sát nhắc nhở, sửa sai -Thực hiện tích cực theo đội hình GV qui định. -Nhóm trưởng điều khiển nhóm. -ĐH5: Phân nhóm nam/nữ. +Nam: +Nữ: -Nghe còi của GV để đổi nhóm ltập. 3. HĐ3: Trò chơi “” 5-6’ -Phổ biến cách chơi. -Qui định thưởng phạt. -Tham gia trò chơi tích cực, tự giác và vui tươi thoải mái. -ĐH6: Phân thành 2 đội chơi nam/nữ. 4. HĐ4: Chạy bền (Nam 3 vòng; nữ 2 vòng) 4-5’ -Hướng dẫn . -Quan sát nhắc nhở trong lúc chạy và hồi tĩnh sau chạy. -Luyện tập đúng kỹ thuật, đúng yêu cầu của GV. -Hồi tỉnh sau chạy tích cực. -2 tốp nam, 2 tốp nữ. -Đợi chạy: ĐH1 ngồi. -Sau chạy: ĐH1 + cự ly 1 sãi tay. III. KẾT THÚC: 4-5’ 1. Hồi tỉnh: 1’ -Giáo viên quan sát sửa sai. Cả lớp thực hiện. LT điều khiển. -ĐH7: Như ĐH2 2. Củng cố và nhận xét 2’ -Chỉ ra các sai sót phổ biến, cách sửa. Nhận xét chung cả tiết học. HS tập trung -ĐH8: Như ĐH1 3. Bài tập về nhà: Chạy bền + 1’ -Hướng dẫn bài tập tại nhà. HS tập trung 4. Xuống lớp: 1’ -Hô “THỂ DỤC” Cả lớp hô “KHỎE” BAN GIÁM HIỆU TỔ PHÓ NGƯỜI SOẠN Nguyễn Thị Thu Trang Phan Thị Ngọc Ái TT tự chọn: Kiểm tra: (do GV chọn) Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8 Tuần: 35 Tiết: 69 - Tiết CT: 69 Ngày soạn: 16/04/2009 Ngày dạy: 20/04/2009 A/ Mục đích – yêu cầu: -Giúp HS . -Giúp HS phát triển tố chất -Giáo dục HS ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết. -Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương cho học sinh. B. Phương pháp giảng dạy: Giảng kt, nhận xét, nêu gương; trực quan; tập luyện lặp lại; đồng loạt, phân nhóm quay vòng. C. Địa điểm: Sân Trường THCS Lý Thường Kiệt. D.Phương tiện dạy học :20 quả bóng chuyền E/Tiến trình bài dạy: PHẦN – NỘI DUNG ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU: 5-6’ 1. Nhận lớp: 1’ Kiểm tra sĩ số và nhận lớp. LT tập trung lớp, báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. -ĐH1: ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚. 2. Phổ biến bài mới: -MĐYC: Như phần A. -ND: TT tự chọn 1’ -Truyền đạt ngắn gọn. Nghe phổ biến nội dung và nhiệm vụ tiết học từ GV. 3. Kiểm tra bài cũ: 2’ -Câu hỏi: -Các HS còn lại nhận xét 4. Khởi động -Khởi động chung: Bài KĐ chung theo quy định. 4’ 2lx8n -Quan sát nhắc nhở. -Cán sự điều khiển, HS thực hiện bài KĐ chung. -ĐH2: : ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ -Khởi động chuyên môn: 2lx15m -Quan sát nhắc nhở -HS thực hiện khởi động chuyên môn. -ĐH3: 2hàng dọc nam/nữ. -Di chuyển dọc theo sân. II. CƠ BẢN: 34-35’ 1. HĐ1: -Học nội dung mới: 4-5’ -Thị phạm & phân tích: -Gọi HS thực hiện đtác mới, rồi sửa sai chung cho cả lớp. -Các sai sót thường mắc: -Cách khắc phục: -HS quan sát đtác mẫu và lắng nghe phân tích của GV. -Quan sát bạn thực hiện, rồi nhận xét. -Lắng nghe và rút kinh nghiệm. -Thực hiện theo hướng dẫn của GV. -ĐH4: Như ĐH1 + 2 hàng trước ngồi. 2. HĐ2: Luyện tập TT tự chọn 20-21’ -GV hướng dẫn các bài tập và phân nhóm luyện tập. -GV quan sát nhắc nhở, sửa sai -Thực hiện tích cực theo đội hình GV qui định. -Nhóm trưởng điều khiển nhóm. -ĐH5: Phân nhóm nam/nữ. +Nam: +Nữ: -Nghe còi của GV để đổi nhóm ltập. 3. HĐ3: Trò chơi “” 5-6’ -Phổ biến cách chơi. -Qui định thưởng phạt. -Tham gia trò chơi tích cực, tự giác và vui tươi thoải mái. -ĐH6: Phân thành 2 đội chơi nam/nữ. 4. HĐ4: Chạy bền (Nam 3 vòng; nữ 2 vòng) 4-5’ -Hướng dẫn . -Quan sát nhắc nhở trong lúc chạy và hồi tĩnh sau chạy. -Luyện tập đúng kỹ thuật, đúng yêu cầu của GV. -Hồi tỉnh sau chạy tích cực. -2 tốp nam, 2 tốp nữ. -Đợi chạy: ĐH1 ngồi. -Sau chạy: ĐH1 + cự ly 1 sãi tay. III. KẾT THÚC: 4-5’ 1. Hồi tỉnh: 1’ -Giáo viên quan sát sửa sai. Cả lớp thực hiện. LT điều khiển. -ĐH7: Như ĐH2 2. Củng cố và nhận xét 2’ -Chỉ ra các sai sót phổ biến, cách sửa. Nhận xét chung cả tiết học. HS tập trung -ĐH8: Như ĐH1 3. Bài tập về nhà: Chạy bền + 1’ -Hướng dẫn bài tập tại nhà. HS tập trung 4. Xuống lớp: 1’ -Hô “THỂ DỤC” Cả lớp hô “KHỎE” BAN GIÁM HIỆU TỔ(NHÓM) TRƯỞNG NGƯỜI SOẠN Nguyễn Thị Tuyết Mai Ôn tập - kiểm tra HK II và TCRLTT: Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8 Tuần: 35 Tiết: 70 - Tiết CT: 70 Ngày soạn: 16/04/2009 Ngày dạy: 22/04/2009 A/ Mục đích – yêu cầu: -Giúp HS . -Giúp HS phát triển tố chất -Giáo dục HS ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết. -Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương cho học sinh. B. Phương pháp giảng dạy: Giảng kt, nhận xét, nêu gương; trực quan; tập luyện lặp lại; đồng loạt, phân nhóm quay vòng. C. Địa điểm: Sân Trường THCS Lý Thường Kiệt. D. Dụng cụ: PHẦN – NỘI DUNG ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU: 5-6’ 1. Nhận lớp: 1’ Kiểm tra sĩ số và nhận lớp. LT tập trung lớp, báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. -ĐH1: ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ 2. Phổ biến bài mới: -MĐYC: Như phần A. -ND: Ôn tập - kiểm tra HK II và TCRLTT 1’ -Truyền đạt ngắn gọn. Nghe phổ biến nội dung và nhiệm vụ tiết học từ GV. 3. Kiểm tra bài cũ: 2’ -Câu hỏi: -Các HS còn lại nhận xét 4. Khởi động -Khởi động chung: Bài KĐ chung theo quy định. 4’ 2lx8n -Quan sát nhắc nhở. -Cán sự điều khiển, HS thực hiện bài KĐ chung. -ĐH2: 4 hàng ngang, cự ly 1 sãi tay, so le. -Khởi động chuyên môn: 2lx15m -Quan sát nhắc nhở -HS thực hiện khởi động chuyên môn. -ĐH3: 2hàng dọc nam/nữ. -Di chuyển dọc theo sân. II. CƠ BẢN: 34-35’ 1. HĐ1: -Học nội dung mới: 4-5’ -Thị phạm & phân tích: -Gọi HS thực hiện đtác mới, rồi sửa sai chung cho cả lớp. -Các sai sót thường mắc: -Cách khắc phục: -HS quan sát đtác mẫu và lắng nghe phân tích của GV. -Quan sát bạn thực hiện, rồi nhận xét. -Lắng nghe và rút kinh nghiệm. -Thực hiện theo hướng dẫn của GV. -ĐH4: Như ĐH1 + 2 hàng trước ngồi. 2. HĐ2: Luyện tập Ôn tập - kiểm tra HK II và TCRLTT 20-21’ -GV hướng dẫn các bài tập và phân nhóm luyện tập. -GV quan sát nhắc nhở, sửa sai -Thực hiện tích cực theo đội hình GV qui định. -Nhóm trưởng điều khiển nhóm. -ĐH5: Phân nhóm nam/nữ. +Nam: +Nữ: -Nghe còi của GV để đổi nhóm ltập. 3. HĐ3: Trò chơi “” 5-6’ -Phổ biến cách chơi. -Qui định thưởng phạt. -Tham gia trò chơi tích cực, tự giác và vui tươi thoải mái. -ĐH6: Phân thành 2 đội chơi nam/nữ. 4. HĐ4: Chạy bền (Nam 3 vòng; nữ 2 vòng) 4-5’ -Hướng dẫn . -Quan sát nhắc nhở trong lúc chạy và hồi tĩnh sau chạy. -Luyện tập đúng kỹ thuật, đúng yêu cầu của GV. -Hồi tỉnh sau chạy tích cực. -2 tốp nam, 2 tốp nữ. -Đợi chạy: ĐH1 ngồi. -Sau chạy: ĐH1 + cự ly 1 sãi tay. III. KẾT THÚC: 4-5’ 1. Hồi tỉnh: 1’ -Giáo viên quan sát sửa sai. Cả lớp thực hiện. LT điều khiển. -ĐH7: Như ĐH2 2. Củng cố và nhận xét 2’ -Chỉ ra các sai sót phổ biến, cách sửa. Nhận xét chung cả tiết học. HS tập trung -ĐH8: Như ĐH1 3. Bài tập về nhà: Chạy bền + 1’ -Hướng dẫn bài tập tại nhà. HS tập trung 4. Xuống lớp: 1’ -Hô “THỂ DỤC” Cả lớp hô “KHỎE” BAN GIÁM HIỆU TỔ(NHÓM) TRƯỞNG NGƯỜI SOẠN Nguyễn Thị Tuyết Mai

File đính kèm:

  • docGA TD8 tron bo.doc