Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010 - Vũ Văn Nguyên

I. MỤC TIÊU:

1.Nội dung :

- Nắm được các động tác đá cầù

- Học sinh hiểu được và thực hiện thành thạo các động tác - đá cầu. Rèn luyện ý thức tự giác , tích cực trong học tập để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động.

2.Yêu cầu:

- Học sinh có ý thức tốt trong tập luyện và kiểm tra.

- Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN

 Địa điểm:

 - Sân tập trường.

 - Hs chuẩn bị sân tập và dụng cụ học tập.

 Phương tiện :

 GV : Giáo án

 Hs :Chuẩn bị bóng ném.

 

doc16 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010 - Vũ Văn Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. GV laứm maồu phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc h ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ GV goùi moọt em thửùc hieọn khoõng toỏt leõn thửùc hieọn caỷ lụựp nhaọn xeựt -GV laứm maồu phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn. HS chạy quanh sân trường theo nhóm, mỗi nhóm 5-7 em. Nam 700m, Nữ 500m. H/s nhận xét – G/v nhận xét bổ sung. III. Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh thả lỏng. Thả lỏng nhẹ nhàng chân tay toàn thân . 2.Nhận xét giờ học. -Tinh thần ,thái độ, kết quả tập luyện của hs . - Nhận xét u nhợc điểm của tiết học 3 .Hướng dẫn về nhà: Ôn bật nhảy – chạy bền. . 4.GV Xuống lớp 5p giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) H/s lu ý thả lỏng tích cực ĐH tập trung. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Gv nhận xét ngắn gọn ,khen những hs có ý thức tập luyện tốt ,nhắc nhở những hs cha có ý thức tập luyện cần cố giắng Gv hô “Giải tán” -HS hô “khoẻ” ......................................................................................................................................... Tiết :64 Bật nhảy - Chạy bền Ngày soạn: 8/4/2010 Ngày dạy: 21,24/10/2010 I. Mục tiêu: 1.Nội dung: -Ôn nhảy bước bộ trên không ;trò chơi :Nhảy vợt rào tiếp sức”. Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi.Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Nắm được các động tác bật nhảy ,chạy bền 2. Yêu cầu: - Học sinh hiểu được và thực hiện thành thạo các động tác bật nhảy – chạy bền . Rèn luyện ý thức tự giác , tích cực trong học tập để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài tập phát triển chung. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm và phương tiện Địa điểm: - Sân tập trường. - Hs chuẩn bị sân tập và dụng cụ học tập. Phương tiện : GV : Giáo án Hs :Chuẩn bị hố nhảy . III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Đl Phương pháp I phần mở đầu 1. Nhận lớp: Lớp trưởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số. GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. Lớp chúc gv –gv chúc hs 2 , Khởi động: *Khởi động chung. -Chạy nhẹ nhàng khởi động. Tập bài TD tay không 7 động tác. -Xoay các khớp, cổ tay hông gối Ep dây chằng ép dọc, ép ngang *Khởi động chuyên môn HS Chạy bước nhỏ. HS chạy nâng cao đùi. 3, Kiểm tra bài cũ : 10p 3p 7p ĐH nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Lớp trưởng tập trung hàng ngang Giáo viên phổ biến ND buổi học . ĐH khởi động . (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GVhướng dẫn h/s khởi động H/s nhận xét : G/v nhận xét chung cho điểm II.Phần cơ bản 1, Bật nhảy Ôn nhảy bước bộ trên không . Trò chơi :Nhảy vượt rào tiếp sức” Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 2 .Chạy bền : - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 4 Hệ thống bài : Gv hệ thống lại nội dung bài những điểm cần chú ý khi thực hiện 30p 20p 8p 2p H/s ôn nhảy bước bộ trên không ẹoọng taực chaùy giaọm nhaỷy hỡnh thaứnh ủoọng taực bửụực boọ treõn khoõng. GV hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn. Trò chơi :Nhảy vợt rào tiếp sức” H/s thực hiện trò chơi :Nhảy vượt rào tiếp sức Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. GV hửụựng daón hoùc sinh vaứo oõn taọp moọt laàn GV laứm maồu phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ GV goùi moọt em thửùc hieọn khoõng toỏt leõn thửùc hieọn caỷ lụựp nhaọn xeựt -GV laứm maồu phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn. HS chạy quanh sân trường theo nhóm, mỗi nhóm 5-7 em. Nam 700m, Nữ 500m. H/s nhận xét – G/v nhận xét bổ sung. III. Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh thả lỏng. Thả lỏng nhẹ nhàng chân tay toàn thân . 2.Nhận xét giờ học. -Tinh thần ,thái độ, kết quả tập luyện của hs . - Nhận xét ưu nhược điểm của tiết học 3 .Hướng dẫn về nhà: Ôn bật nhảy – chạy bền. . 4.GV Xuống lớp 5p giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) H/s lu ý thả lỏng tích cực ĐH tập trung. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Gv nhận xét ngắn gọn ,khen những hs có ý thức tập luyện tốt ,nhắc nhở những hs chưa có ý thức tập luyện cần cố gắng Gv hô “Giải tán” -HS hô “khoẻ” Ngày ký duyệt của BGH Ngày..tháng.năm 2010 Tuần 34 Tiết :65 Bật nhảy - Chạy bền Ngày soạn: 8/4/2010 Ngày dạy: 26,28/4/2010 I. Mục tiêu: 1.Nội dung : - Ôn nhảy bước bộ trên không ;trò chơi :Nhảy vượt rào tiếp sức”.Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. kiểm tra thử. - Nắm được các động tác bật nhảy ,chạy bền 2. Yêu cầu: - Học sinh hiểu được và thực hiện thành thạo các động tác bật nhảy – chạy bền . Rèn luyện ý thức tự giác , tích cực trong học tập để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài tập phát triển chung. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. - Học sinh có ý thức tốt troừng tập luyện II. Địa điểm và phương tiện Địa điểm: - Sân tập trường. - Hs chuẩn bị sân tập và dụng cụ học tập. Phương tiện : Thầy : Giáo án Hs :Chuẩn bị hố nhảy . III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Đl Phương pháp I phần mở đầu 1. Nhận lớp: Lớp trưởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số. GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. Lớp chúc gv –gv chúc hs 2 , Khởi động: *Khởi động chung. -Chạy nhẹ nhàng khởi động. Tập bài TD tay không 7 động tác. -Xoay các khớp, cổ tay hông gối Ep dây chằng ép dọc, ép ngang *Khởi động chuyên môn HS Chạy bước nhỏ. HS chạy nâng cao đùi. 3, Kiểm tra bài cũ : 10p 3p 7p ĐH nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Lớp trưởng tập trung hàng ngang Giáo viên phổ biến ND buổi học . ĐH khởi động . (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GVhướng dẫn h/s khởi động H/s nhận xét : G/v nhận xét chung cho điểm II.Phần cơ bản 1, Bật nhảy Ôn nhảy bước bộ trên không . Trò chơi :Nhảy vượt rào tiếp sức” Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 2 .Chạy bền : - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 4 Hệ thống bài : Gv hệ thống lại nội dung bài những điểm cần chú ý khi thực hiện 30p 20p 8p 2p H/s ôn nhảy bước bộ trên không ẹoọng taực chaùy giaọm nhaỷy hỡnh thaứnh ủoọng taực bửụực boọ treõn khoõng. GV hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn. Trò chơi :Nhảy vợt rào tiếp sức” H/s thực hiện trò chơi :Nhảy vợt rào tiếp sức Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. GV hửụựng daón hoùc sinh vaứo oõn taọp moọt laàn GV laứm maồu phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ GV goùi moọt em thửùc hieọn khoõng toỏt leõn thửùc hieọn caỷ lụựp nhaọn xeựt -GV laứm maồu phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn. HS chạy quanh sân trường theo nhóm, mỗi nhóm 5-7 em. Nam 700m, Nữ 500m. H/s nhận xét – G/v nhận xét bổ sung. III. Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh thả lỏng. Thả lỏng nhẹ nhàng chân tay toàn thân . 2.Nhận xét giờ học. -Tinh thần ,thái độ, kết quả tập luyện của hs . - Nhận xét ưu nhược điểm của tiết học 3 .Hướng dẫn về nhà: Ôn bật nhảy – chạy bền. . 4.GV Xuống lớp 5p giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) H/s lu ý thả lỏng tích cực ĐH tập trung. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Gv nhận xét ngắn gọn ,khen những hs có ý thức tập luyện tốt ,nhắc nhở những hs cha có ý thức tập luyện cần cố giắng Gv hô “Giải tán” -HS hô “khoẻ” Tiết 66 Bật nhảy: Kiểm tra Ngày soạn :8/4/2010 Ngày dạy: 1/5 /2010 I. Mục tiêu: 1.Nội dung: - Kiểm tra bật nhảy. 2.Yêu cầu: - Thực hiện đúng kỹ thuật HS cố giắng thực hiện tốt phát huy hết khả năng .Rèn luyện thể lực sự khéo léo của hs. - Hs kiểm tra nghiêm túc phát huy hết khả năng của mình ,đạt kết quả cao. II. Địa điểm và phương tiện Địa điểm: - Sân tập trường. - Hs chuẩn bị sân tập và dụng cụ học tập. Phương tiện : GV : Giáo án Hs :Chuẩn bị sân tập ,hố nhảy III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Đl Phương pháp I phần mở đầu 1. Nhận lớp: Lớp trưởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số. GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. Lớp chúc gv –gv chúc hs 2 , Khởi động: *Khởi động chung. -Chạy nhẹ nhàng khởi động. Tập bài TD tay không 7 động tác. -Xoay các khớp, cổ tay hông gối ép dây chằng ép dọc, ép ngang *Khởi động chuyên môn HS Chạy bước nhỏ. HS chạy nâng cao đùi. 3, Kiểm tra bài cũ : 10p 3p 7p ĐH nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Lớp trưởng tập trung hàng ngang Giáo viên phổ biến ND buổi học . ĐH khởi động . (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GVhướng dẫn h/s khởi động H/s nhận xét : G/v nhận xét chung cho điểm II.Phần cơ bản 1, Bật nhảy 2.Kieồm tra:Baọt nhaỷy. -Noọi dung kieồm tra, moọt trong hai ủoọõng taực treõn, moói hoùc sinh chổ ủửụùc thửùc hieọn hai laàn. BIEÅU ẹIEÅM -ẹieồm:9-10 caỷ hai laàn nhaỷy ủeàu ủuựng ủoọng taực, theồ hieọn roừừ kyừỷ thuaọt ủoọng taực. -ẹieồm:7-8 trong hai laàn nhaỷy coự moọt laàn nhaỷy chổ tửụng ủoỏi ủuựng kyừ thuaọt. -ẹieồm:5-6 Caỷ hai laàn nhaỷy chổ thửùc hieọn ủửụùc ủoọng taực tửụng ủoỏi ủuựng, chửa theồ hieọn roừỷ ủửụùc kyừ thuaọt ủoọng taực. -ẹieồm:3-4 Caỷ hai laàn nhaỷy khoõng thửùc hieọn ủửụùc ủoọng taực. -ẹieồm: 1-2 Caỷ hai laàn nhaỷy khoõng thửùc hieọn ủuựng ủửụùc ụỷ moọt giai ủoaùn kyừ thuaọt naứo. 2 .Chạy bền : - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 4 Hệ thống bài : Gv hệ thống lại nội dung bài những điểm cần chú ý khi thực hiện 30p 20p 8p 2p ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ H/s nhận xét – G/v nhận xét bổ sung. II Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh thả lỏng. Thả lỏng nhẹ nhàng chân tay toàn thân . 2.Nhận xét giờ học. -Tinh thần ,thái độ, kết quả tập luyện của hs . - Nhận xét ưu nhược điểm của tiết học 3 .Hướng dẫn về nhà: Ôn bật nhảy – chạy bền. . 4.GV Xuống lớp 5p giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) H/s lu ý thả lỏng tích cực ĐH tập trung. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Gv nhận xét ngắn gọn ,khen những hs có ý thức tập luyện tốt ,nhắc nhở những hs chưa có ý thức tập luyện cần cố gắng Gv hô “Giải tán” -HS hô “khoẻ” Ngày Ký duyệt của BGH Ngày......tháng.....năm 2010

File đính kèm:

  • docThe duc 7 tuan 323334.doc