Giáo án môn Thể dục 7 - Tiết 1 đến 54 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2011-2012 - Trần Quang Huy

I. Mục tiên - Yêu cầu

 *Kiến thức: Nhằm trang bị cho HS một số hiểu biết cơ bản về TDTT để các em tích cực rèn luyện thân thể.

 *Kĩ năng: Yêu cầu HS nắm được, nội dung, mục tiêu chương trình thể dục lớp 7 và biết cách phòng tránh chấn thương khi tập luyện TDTT.

 *Thái độ: Yêu cầu HS ghi chép đầy đủ, có tinh thần thảo luận cao.

 II. Địa điểm, phương tiện.

 - Địa điểm: Trong lớp học.

 - Phương tiện: Phấn, bảng, giáo án.

 III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc108 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Tiết 1 đến 54 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2011-2012 - Trần Quang Huy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hỉnh hàng ngũ, bỏo cỏo sĩ số cho Gv. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - Cỏn sự điều khiển tập. € € € € € € € ( GV)€ € € € € - GV gọi 1,2 HS lên kiểm tra 2/ Phần cơ bản : a/Bật nhảy : - Học : Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi (SGV TD 7 Trang 62,63) b/ Đá cầu : Ôn :Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân c. Củng cố : Các nội dung vừa học xong 30phút 13phút 15p 2phút - GV điều khiển, làm mẫu, hướng dẫn HS thực hiện. Quan sát sửa sai cho HS €€€€ €€€€€€ GV € €€€€€ - GV hướng dẫn, làm mẫu, chia nhóm cho HS thực hiện. GV quan sát sửa sai ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Tổ 1 ơ ơ Tổ 2 ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ GV ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Tổ 3 ơ ơ Tổ 4 ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ - GV : Gọi HS nhắc lại nội dung vừa học 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng:+ Cúi người thả lỏng, Duối chân thả lỏng, Rũ tay vai. - GV nhân xét giờ học. - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Các nội dung vừa học xong 5phút 3phút 1phút 1phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hướng dẫn HS cách ôn luyện Ngày soạn : 07/03/2012 Ngày giảng : 08/03/2012 Tiết 51 bật nhảy - chạy bền I /Mục tiêu -Yêu cầu : *Kiến thức : - Bật nhảy : Biết thực hiện bật nhảy tay với vật trên cao. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. *Kĩ năng : - Bật nhảy : Thực hiện được bật nhảy tay với vật trên cao - Chạy bền : Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình đã qui định, duy trì và nâng dần sức bền. *Thái độ : Có thái độ tự giác tích cực, tạo hứng thú môn học. II/ Địa điểm - phương tiện : *Địa điểm : Tại sân trường. *Phương tiện : GV : Còi, giáo án. Vật và cây HS : Giầy tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1.Phần mở đầu. - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số , kiểm tra sức khoẻ của HS..GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học * Khởi động : +Chạy nhẹ nhàng thành một vòng tròn + Tại chỗ xoay các khớp + Tâp động tác tay vai ,tay ngực, vặn mình. bước với. + Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi, gót chạm mông. *Kiểm tra bài cũ : Bật nhảy 10p 2phút 6phút 2- 8 nhịp 2phút - Lớp trưởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ, bỏo cỏo sĩ số cho Gv. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - Cỏn sự điều khiển tập. € € € € € € € ( GV)€ € € € € - GV gọi 1,2 HS lên kiểm tra 2/ Phần cơ bản : a/Bật nhảy : - Bật nhảy tay với vật trên cao (SGV TD 7 Trang 63,64) b/ Chạy bền: luyện tập chạy bền. c. Củng cố : Các nội dung vừa học xong 30phút 23phút 5phút Nam 500m Nữ 300m 2phút - GV điều khiển, làm mẫu, hướng dẫn HS thực hiện. Quan sát sửa sai cho HS €€€€€€ GV € €€€€€ - GV cho HS chạy theo nhóm - GV : Gọi HS nhắc lại nội dung vừa học 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng:+ Cúi người thả lỏng, Duối chân thả lỏng, Rũ tay vai. - GV nhân xét giờ học. - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Các nội dung vừa học xong 5phút 3phút 1phút 1phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hướng dẫn HS cách ôn luyện Ngày soạn : 12/03/2012 Ngày giảng : 13/03/2012 Tiết 52 bật nhảy - đá cầu I /Mục tiêu -Yêu cầu : *Kiến thức : - Bật nhảy : Biết thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Đá cầu : Biết thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tư thế chuẩn bị và di chuyển (Bước trượt ngang, bước trượt chếch, chạy – dừng) *Kĩ năng : - Bật nhảy : Thực hiện được chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Đá cầu : Thực hiện được tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân,tư thế chuẩn bị và di chuyển (Bước trượt ngang, bước trượt chếch, chạy – dừng) *Thái độ : Có thái độ tự giác tích cực, tạo hứng thú môn học. II/ Địa điểm - phương tiện : *Địa điểm : Tại sân trường. *Phương tiện : GV : Còi, giáo án. Hố cát, SGV HS : Giầy tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1.Phần mở đầu. - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số , kiểm tra sức khoẻ của HS..GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học * Khởi động : +Chạy nhẹ nhàng thành một vòng tròn + Tại chỗ xoay các khớp + Tâp động tác tay vai ,tay ngực, vặn mình. bước với. + Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi, gót chạm mông. *Kiểm tra bài cũ : Bật nhảy 10p 2phút 6phút 2- 8 nhịp 2phút - Lớp trưởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ, bỏo cỏo sĩ số cho Gv. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - Cỏn sự điều khiển tập. € € € € € € € ( GV)€ € € € € - GV gọi 1,2 HS lên kiểm tra 2/ Phần cơ bản : a/Bật nhảy : - Học : Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. (SGV TD 7 Trang 64) b/ Đá cầu : Ôn :Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân Học : Tư thế chuẩn bị và di chuyển (Bước trượt ngang, bước trượt chếch, chạy-dừng) (SGV TD 7 Trang 83,84) c. Củng cố : Các nội dung vừa học xong 30phút 13phút 15p 2phút - GV điều khiển, làm mẫu, hướng dẫn HS thực hiện. Quan sát sửa sai cho HS - GV hướng dẫn, làm mẫu, chia nhóm cho HS thực hiện. GV quan sát sửa sai. ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Tổ 1 ơ ơ Tổ 2 ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ GV ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Tổ 3 ơ ơ Tổ 4 ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ - GV : Gọi HS nhắc lại nội dung vừa học 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng:+ Cúi người thả lỏng, Duối chân thả lỏng, Rũ tay vai. - GV nhân xét giờ học. - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Các nội dung vừa học xong 5phút 3phút 1phút 1phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hướng dẫn HS cách ôn luyện Ngày soạn : 14/03/2012 Ngày giảng : 15/03/2012 Tiết 53 bật nhảy - chạy bền I /Mục tiêu -Yêu cầu : *Kiến thức : - Bật nhảy : Biết thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi chân lăng qua xà. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. *Kĩ năng : - Bật nhảy : Thực hiện được chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi chân lăng qua xà. - Chạy bền : Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình đã qui định, duy trì và nâng dần sức bền. *Thái độ : Có thái độ tự giác tích cực, tạo hứng thú môn học. II/ Địa điểm - phương tiện : *Địa điểm : Tại sân trường. *Phương tiện : GV : Còi, giáo án. Vật và cây HS : Giầy tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1.Phần mở đầu. - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số , kiểm tra sức khoẻ của HS..GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học * Khởi động : +Chạy nhẹ nhàng thành một vòng tròn + Tại chỗ xoay các khớp + Tâp động tác tay vai ,tay ngực, vặn mình. bước với. + Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi, gót chạm mông. *Kiểm tra bài cũ : Bật nhảy 10p 2phút 6phút 2- 8 nhịp 2phút - Lớp trưởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ, bỏo cỏo sĩ số cho Gv. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - Cỏn sự điều khiển tập. € € € € € € € ( GV)€ € € € € - GV gọi 1,2 HS lên kiểm tra 2/ Phần cơ bản : a/Bật nhảy : - Học : Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi chân lăng qua xà. (SGV TD 7 Trang 65) b/ Chạy bền: luyện tập chạy bền. c. Củng cố : Các nội dung vừa học xong 30phút 23phút 5phút Nam 500m Nữ 300m 2phút - GV điều khiển, làm mẫu, hướng dẫn HS thực hiện. Quan sát sửa sai cho HS - GV cho HS chạy theo nhóm - GV : Gọi HS nhắc lại nội dung vừa học 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng:+ Cúi người thả lỏng, Duối chân thả lỏng, Rũ tay vai. - GV nhân xét giờ học. - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Các nội dung vừa học xong 5phút 3phút 1phút 1phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hướng dẫn HS cách ôn luyện Ngày soạn : 21/03/2012 Ngày giảng : 22/03/2012 Tiết 54 bật nhảy - đá cầu I /Mục tiêu -Yêu cầu : *Kiến thức : - Bật nhảy : Biết thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi chân lăng qua xà. - Đá cầu : Biết thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân. *Kĩ năng : - Bật nhảy : Thực hiện được chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi chân lăng qua xà. - Đá cầu : Thực hiện được tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân,tâng cầu bằng mu bàn chân. *Thái độ : Có thái độ tự giác tích cực, tạo hứng thú môn học. II/ Địa điểm - phương tiện : *Địa điểm : Tại sân trường. *Phương tiện : GV : Còi, giáo án. Hố cát, SGV HS : Giầy tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1.Phần mở đầu. - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số , kiểm tra sức khoẻ của HS..GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học * Khởi động : +Chạy nhẹ nhàng thành một vòng tròn + Tại chỗ xoay các khớp + Tâp động tác tay vai ,tay ngực, vặn mình. bước với. + Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi, gót chạm mông. *Kiểm tra bài cũ : Bật nhảy 10p 2phút 6phút 2- 8 nhịp 2phút - Lớp trưởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ, bỏo cỏo sĩ số cho Gv. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - Cỏn sự điều khiển tập. € € € € € € € ( GV)€ € € € € - GV gọi 1,2 HS lên kiểm tra 2/ Phần cơ bản : a/Bật nhảy : - Ôn : Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi chân lăng qua xà. b/ Đá cầu : Ôn :Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân Học : Tâng cầu bằng mu bàn chân (SGV TD 7 Trang 84) c. Củng cố : Các nội dung vừa học xong 30phút 13phút 15p 2phút - GV điều khiển, làm mẫu, hướng dẫn HS thực hiện. Quan sát sửa sai cho HS - GV hướng dẫn, làm mẫu, chia nhóm cho HS thực hiện. GV quan sát sửa sai. ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Tổ 1 ơ ơ Tổ 2 ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ GV ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Tổ 3 ơ ơ Tổ 4 ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ - GV : Gọi HS nhắc lại nội dung vừa học 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng:+ Cúi người thả lỏng, Duối chân thả lỏng, Rũ tay vai. - GV nhân xét giờ học. - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Các nội dung vừa học xong 5phút 3phút 1phút 1phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hướng dẫn HS cách ôn luyện

File đính kèm:

  • docThe Duc 7 1112 Co hinh Theo CKT KN.doc