Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Tiết 21: Nhảy cao - Đẩy tạ - Chạy bền

I.Mục Tiêu :

* Nhảy cao :

- ôn 1 số bài tập bổ trợ

- ôn mô phỏng động tác chân lăng qua xà

- học mô phỏng động tác chân giậm qua xà

* Đây tạ :

- ôn cách cầm & đặt tạ - vị trí & tư thế chuẩn bị

- tập giai đoạn trươt đà

- phối hợp chuẩn bị - trượt đà - ra sức cuối cùng

* Yêu Cầu :

- học sinh thực hiện tích cực và ôn tập các động tác đã được học

II. Địa Điểm, Phương Tiện Tập Luyện :

1. Địa Điểm :

 Sân Thể Dục

2. Phương Tiện :

- Còi

- Dụng cụ Môn Nhảy Cao

- Dụng cụ môn đẩy tạ:

+ tạ 5kg 5 quả

+ tạ 3kg 3 quả

III.Tiến Trình Lên Lớp :

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Tiết 21: Nhảy cao - Đẩy tạ - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 19/10 Ngày giảng : 24 - 29/10 Tiết : 21 Tuần : 12 ( từ 24 - 29/10 ) Nhảy Cao - Đẩy Tạ - Chạy Bền I.Mục Tiêu : * Nhảy cao : - ôn 1 số bài tập bổ trợ - ôn mô phỏng động tác chân lăng qua xà - học mô phỏng động tác chân giậm qua xà * Đây tạ : - ôn cách cầm & đặt tạ - vị trí & tư thế chuẩn bị - tập giai đoạn trươt đà - phối hợp chuẩn bị - trượt đà - ra sức cuối cùng * Yêu Cầu : - học sinh thực hiện tích cực và ôn tập các động tác đã được học II. Địa Điểm, Phương Tiện Tập Luyện : 1. Địa Điểm : Sân Thể Dục 2. Phương Tiện : - Còi - Dụng cụ Môn Nhảy Cao - Dụng cụ môn đẩy tạ : + tạ 5kg 5 quả + tạ 3kg 3 quả III.Tiến Trình Lên Lớp : TT Nội Dung TG Phương Phỏp Tổ Chức Dạy Học 1. Chuẩn Bị a.Nhận Lớp : - kiểm tra sĩ số,sức khỏe của hs - phổ biến nội dung , yờu cầu giờ học b.Khởi động : - khởi động chung : + chạy khởi động + bài thể dục tay khụng + khởi động cỏc khớp & dõy chằng - khởi động chuyờn mụn : + chạy bước nhỏ + chạy nõng cao đựi + chạy đỏ lăng trước & sau + chạy tăng tốc - Yờu Cầu : Học sinh khởi động tớch cực để tạo hưng phấn bước vào giờ học 2p 5p - tập trung lớp : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - khởi động chung : € € € € - khởi động chuyờn mụn : 2. Cơ Bản : a. Nhảy Cao : * 1 số bài tập bổ trợ : - Bài tập 1 : Chạy đạp sau : 2x20m - Bài tập 2 : Đi 3-5 bước kết hợp giậm nhảy đá lăng chân & xoay thân Yêu cầu : Học sinh tập trung & thực hiện các nội dung mà GV yêu cầu * ôn tập mô phỏng động tác chân giậm qua xà : Yêu cầu : - chạy đà nhanh dần đều. 3 bước cuối cùng cần nhanh mạnh - khi chân trụ tiếp đất ở bước đà cuối cùng chân lăng từ sau lăng ra trước theo chiều Từ sau ra trước - theo trục dọc & lên cao - 2 tay từ sau đánh sốc theo trục dọc theo chiều từ dưới lên trên ( tránh va vào xà ) * học : mô phỏng động tác chân giậm qua xà : ( GV phân tích & thực hiên ) Yêu cầu : + sau khi chân giậm tiếp đất bằng bằng gót chân ở bước đà cuối cùng, nhanh chóng chuyển thành cả bàn chân Sau đó hơi khuỵu gối, dùng sức mạnh của chân đạp mạnh xuống đất kết hợp với chân lăng & 2 tay để nâng người lên cao b. Đẩy Tạ : - ôn 1 số bài tập bổ trợ : + năng hạ tạ bằng 1 tay & 2tay + đẩy tạ về trước bằng 1 tay & 2 tay + chuyển tạ bằng 2 tay + đẩy tạ 1 tay kiểu vai hướng ném - phối hợp Chuẩn Bị - Trượt Đà - Ra Sức Cuối Cùng : Yêu cầu : + thực hiện theo nhịp hô : 1. thực hiện gập người về trước & đá chân lăng ra sau 2. thu chân lăng về, trọng tâm dồn lên chân trụ 3. dùng sức của chân trụ trượt đà ra phía sau 4. ra sức + thực hiện theo hiệu lệnh còi : “ khi nghe còi thì học sinh thực hiện liền 3 giai đoạn động tác “ c.Chạy Bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên : Nam 1000m - Nữ 800m Yêu càu : + học sinh cần biết phân phối sức trên toàn bộ quãng đường + cần tập thở bằng mũi ( để tránh nợ Oxi ) trước khi thở bằng mũi d. Củng Cố : - giai đoạn trượt đà - RSCC đẩy tạ Lưng Hướng Ném 12p 12p 5p 4p - mô phỏng động tác chân lăng & chân giậm qua xà : - phối hợp chuẩn bị - trượt đà - ra sức cuối cùng : + chuẩn bị : + trượt đà : + ra sức cuối cùng : - Chạy bền : ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ * Củng cố : ( GV gọi 1,2 hs lên thực hiện lại các động tác đã học,ở dưói quan sát & nhận xét các động tác ) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( hs củng cố ) ‚( GV ) 3. Kết thúc : - Học sinh thả lỏng, hồi sức - GV tập trung lớp : + nhận xét về giờ học + hưóng dẫn về ôn tập ở nhà - Xuống Lớp 5p - Tập trung lớp : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚

File đính kèm:

  • doct21.doc
Giáo án liên quan