Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Chương trình cả năm (Chuẩn kiến thức)

I/ MỤC TIÊU: Tóm tắc nội dung, chương trình Thể Dục lớp 8. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự và một số qui định khi học tập bộ môn TDTT.

- ĐHĐN, chạy nhanh, chạy bền.

* Yêu Cầu:

- Học sinh nắm bắt được nội dung chương trình Thể dục 8.

- Học sinh có thái độ học tập tốt. Úng xữ tốt với bạn và tự giác tích cực trong tập luyện TDTT.

II/ ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Sân trường THCS Đức Tân.

III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

 

doc53 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Chương trình cả năm (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
còn sai sót nhỏ, qua xà: 0,90m (nam) và 0,80m (nữ). - Điểm 5-6: Thực hiện được cơ bản đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà các giai đoạn khác còn sai sót, qua xà: 0,90m (nam) và 0,80m (nữ). - Điểm 3-4: Chưa hình thành được kĩ thuật qua xà, mặc dù chạy đà, giậm nhảy thực hiện tốt. - Điểm 1-2: Không thực hiện được cả 3 giai đoạn kĩ thuật và làm rơi xà. 35-37 phút - Cán sự tập hợp lớp cự li hẹp, cho cả lớp ngồi xuống chú ý nghe GV đưa ra nội dung và phương pháp kiểm tra. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €GV €€€€€€€ - HS nghe GV gọi tên lên xếp thành 1 hàng dọc. € € € € €GV € € € € €GV - GV quan sát và cho điểm theo biểu điểm đã qui định. C. PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét đánh giá thông qua kết quả kiểm tra. - Dặn dò về nhà tích cực tập luyện thêm. - Xuống lớp. 5-6 phút €€€€€€€ - Dồn hàng. €€€€€€€ - GV nhận xét đáng €€€€€€€ giá lớp học. €€€€€€€ - Hướng dẫn về nhà tự tập luyện. - Giải tán. €GV TUẦN: 17. Tiết: 33 Soạn ngày: 13/12/2009 TÊN BÀI: ÔN TẬP BÀI THỂ DỤC (CHUẨN BỊ THI HỌC KÌ I) I/ MỤC TIÊU: - Bài thể dục: Ôn hoàn thiện bài thể dục gồm 35 nhịp. * Yêu Cầu: Học sinh nắm bắt được nội dung ôn tập và hoàn thiện tốt nội dung trên đẻ chuẩn bị thi Học kì I. Học sinh có thái độ học tập tốt. Úng xữ tốt với bạn và tự giác tích cực trong tập luyện TDTT. II/ ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC: Sân trường THCS Đức Tân.. III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ. - Khởi động: + Khởi động chung: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, gập duỗi, ép dọc, ép ngang. + Khởi động chuyên môn: - Kiểm tra bài củ: 8-10 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Cán sự hướng dẫn lớp khởi động: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp B. PHẦN CƠ BẢN: wBài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 17 trước. - Ôn từ nhịp 18 đến nhịp 35 . * Cũng cố hoàn thiện toàn bài Thể Dục với 35 nhịp. - GV thực hiện mẫu lại toàn bộ 35 nhịp của bài Thể Dục. - Sau đó GV vưa thực hiện mẫu HS vừa thực hiện theo GV. - Cán sự lớp cho toàn lớp ôn tập lại 2 đến 3 lần. - Cho lớp chia nhóm tự tập luyện. N1: €€€€€ €€€€€ N2 €€€€€ €€€€€ N3: €€€€€ €€€€€ N4 €€€€€ €€€€€ - Cho lớp chia nhóm tự tập luyện. N1: €€€€€ €€€€€ N2 €€€€€ €€€€€ N3: €€€€€ €€€€€ N4 €€€€€ €€€€€ - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm. - Gọi một số em lên thực hiện lại toàn bài Thể Dục. - GV cho lớp nhận xét và nhận xét lại cho toàn lớp thấy đúng và sai của bạn. C. PHẦN KẾT THÚC: - Tập hợp lớp cũng cố lại các nội dung đã học. - Cho HS thả lỏng toàn thân. - Nhận xét đánh giá lớp học. - Dặn dò HS về nhà tự tập luyện để nâng cao sức khoẻ. - Xuống lớp. 5-6 phút €€€€€€€ - Dồn hàng. €€€€€€€ - GV nhận xét đáng €€€€€€€ giá lớp học. €€€€€€€ - Hướng dẫn HS tự tập luyện. - Giải tán €GV TUẦN: 17. Tiết: 34 Soạn ngày: 13/12/2009 THI HỌC KÌ I “BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN”. I/ MỤC TIÊU-YÊU CẦU: 1. Mục tiêu: - Kiểm tra hoàn thiện động tác bài Thể dục liên hoàn. 2. Yêu Cầu: -Yêu cầu học sinh thực hiện hoàn thiện tốt bài Thể dục, tập đúng đẹp và đều theo nhịp tập giữa các em học sinh. II/ ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC: Sân trường THCS Đức Tân. III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, gập duỗi, ép dọc, ép ngang. 8-10 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu cần kiểm tra. - Cán sự cho lớp khởi động các khớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp B. PHẦN CƠ BẢN 1. Nội dung kiểm tra: Thực hiện toàn bài thể dục liên hoàn gồm 35 nhịp. 2. Phương pháp kiểm tra: - Mỗi lượt kiểm tra từ 2 đến 3 em HS. - Mỗi em được kiểm tra 1 lần. Biểu điểm: - Điểm 9-10 : Học sinh thực hiện hoàn thiện 35 nhịp bài thể dục , tập đẹp đều và chính xác từng nhịp của các động tác đã học. - Điểm 7-8: Học sinh thực hiện đúng từ 31 nhịp đến 34 nhịp bài thể dục, tập đẹp đều và tương đối chính xác các động tác đã học. - Điểm 5-6: Học sinh tập đúng từ 25 đến 30 nhịp bài thể dục , tập tương đối chính xác các động tác đã học. - Điểm 3-4: Học sinh tập đúng từ 17 đến 24 nhịp bài thể dục , tập tương đối đúng các động tác đã học.. - Điểm 1-2: Học sinh tập sai nhiều, ít có động tác đúng. 35-37 phút - Cán sự tập hợp lớp cự li hẹp, cho cả lớp ngồi xuống chú ý nghe GV đưa ra nội dung và phương pháp kiểm tra. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €GV €€€€€€€ - HS nghe GV gọi tên lên xếp thành 1 hàng ngang. € € € € €GV € € € € €GV - HS tập theo nhịp hô của cán sự lớp. - GV quan sát và cho điểm theo biểu điểm đã qui định. III. PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét đánh giá thông qua kết quả kiểm tra. - Dặn dò về nhà tích cực tập luyện các nội dung trong nhảy cao. - Xuống lớp. 5-6 phút €€€€€€€ - Dồn hàng. €€€€€€€ - GV nhận xét đáng €€€€€€€ giá lớp học. €€€€€€€ - Hướng dẫn về nhà tự tập luyện. - Giải tán. €GV TUẦN : 18. Tiết:35 Soạn ngày:20/12/2009 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I/ MỤC TIÊU-YÊU CẦU: 1. Mục tiêu: Thực hiện kĩ thuật chạy nhanh 60(m) có tính tnành tích. 2. Yêu Cầu: -Yêu cầu học sinh thực hiện kĩ thuật chạy nhanh đúng và hoàn thành cự ly qui định trong thời gian ngắn nhất có thể. -Mỗi học sinh được chạy 1 lần, mỗi đợt chạy từ 1đến 2 em. Trường hợp đặc biệt có thể cho chạy lại lần 2. II/ ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC: Sân trường THCS Đức Tân. III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài kiểm tra. - Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, gập duỗi, ép dọc, ép ngang. 8-10 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu cần kiểm tra. - Cán sự cho lớp khởi động các khớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp B. PHẦN CƠ BẢN 1. Nội dung thi học kì I: Thực hiện kĩ thuật chạy nhanh 60(m) có tính tnành tích. 2. Phương pháp kiểm tra: -Mỗi học sinh được chạy 1 lần, mỗi đợt chạy từ 1 đến 2 em. Trường hợp đặc biệt có thể cho chạy lại lần 2. Biểu điểm: Điểm 9-10 (loại Giỏi): Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật HS nam: nhỏ hơn hoặc bằng 9,2(s) HS nữ: nhỏ hơn hoặc bằng 10,2(s). - Điểm 7-8(loại Khá): Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt: HS nam từ 9,21 (s) 9,8(s) HS nữ từ 10,21 11,00(s): - Điểm 5-6(loại Đạt): HS thực hiện kĩ thuật chưa tốt thành tích đạt ở mức Khá hoặc thực hiện đúng nhưng thành tích đạt: HS nam từ 9,81 10,50(s) HS nữ từ 11,01 11,60(s): - Điểm 3-4(loại chưa đạt): Chạy không đúng kĩ thuật, sai làng đường qui định, thành tích đạt ở mức Đạt. - Điểm 1-2(loại kém): HS chạy không đúng kĩ thuật, chạy sai làng đường, thành tích dưới mức Đạt hoặc chạy chưa hết cự ly qui định. 35-37 phút - Cán sự tập hợp lớp cự li hẹp, cho cả lớp ngồi xuống chú ý nghe GV đưa ra nội dung và phương pháp kiểm tra. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €GV €€€€€€€ - HS nghe GV gọi tên lên xếp thành 1 hàng ngang. € € € € €GV - HS xếp thành hàng ngang nghe hiệu lệnh thì thực hiện chạy theo đường chạy của mình. € € Vạch xuất phát Vạch đích - GV quan sát và cho điểm theo biểu điểm đã qui định. III. PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét đánh giá thông qua kết quả kiểm tra. - Dặn dò về nhà tích cực tập luyện các nội dung ĐHĐN đã được học. - Xuống lớp. 5-6 phút €€€€€€€ - Dồn hàng. €€€€€€€ - GV nhận xét đáng €€€€€€€ giá lớp học. €€€€€€€ - Hướng dẫn về nhà tự tập luyện. - Giải tán. €GV TUẦN : 18. Tiết:36 Soạn ngày:21/12/2009 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I/ MỤC TIÊU-YÊU CẦU: 1. Mục tiêu: - Thực hiện kĩ thuật Bật xa tại chổ. 2. Yêu Cầu: HS thực hiện nghiên túc, đúng thứ thự GV gọi, không lộn xộn trong giờ kiểm tra. Mỗi lượt kiểm tra từ 8 cho đến 10 em HS. Mỗi em HS được thực hiện Bật nhảy 3 lần. Lấy lần Bật nhảy tốt nhất để tính thành tích chung cuộc. II/ ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC: Sân trường THCS Đức Tân. III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài kiểm tra. - Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, gập duỗi, ép dọc, ép ngang. 8-10 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu cần kiểm tra. - Cán sự cho lớp khởi động các khớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp B. PHẦN CƠ BẢN 1. Đáp án: Thực hành Bật nhảy tại chổ có tính thành tích. 2. Biểu điểm: - Điểm 9-10(loại giỏi): Thực hiện bật nhảy tại chổ thành tich đạt: HS nam: từ 2,05(m) trở lên. HS nữ: từ 1,80(m) trở lên. - Điểm 7-8 (loại khá): Thực hiện bật nhảy tại chổ thành tich đạt: HS nam: từ 1,90 2,04(m) . HS nữ: từ 1,70 1,79 (m). - Điểm 5-6 (loại đạt): Thực hiện bật nhảy tại chổ thành tich đạt: HS nam: từ 1,80 1,89(m) . HS nữ: từ 1,60 1,69 (m). - Điểm 3-4 (loại chưa đạt): Thực hiện bật nhảy tại chổ thành tich đạt: HS nam: từ 1,60 1,79(m) . HS nữ: từ 1,40 1,59 (m). - Điểm 1-2 (loại kém): Thực hiện bật nhảy tại chổ thành tich đạt: HS nam có thành tích thấp hơn 1,60(m) HS nữ có thành tích thấp hơn 1,40(m) 35-37 phút - Cán sự tập hợp lớp cự li hẹp, cho cả lớp ngồi xuống chú ý nghe GV đưa ra nội dung và phương pháp kiểm tra. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €GV €€€€€€€ - Lần lượt tưng HS lên thực hiện bật nhảy tại chổ 3 lần, lấy thành tích lần bật tốt nhất. - GV quan sát và cho điểm theo biểu điểm đã qui định. III. PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét đánh giá thông qua kết quả kiểm tra. - Dặn dò về nhà tích cực tập luyện các nội dung ĐHĐN đã được học. - Xuống lớp. 5-6 phút €€€€€€€ - Dồn hàng. €€€€€€€ - GV nhận xét đáng €€€€€€€ giá lớp học. €€€€€€€ - Hướng dẫn về nhà tự tập luyện. - Giải tán. €GV

File đính kèm:

  • docTD 8 ca nam hay.doc