Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 2 cột

I.MỤC TIÊU

 -Lí thuyết: Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh.

Yêu cầu:

 +HS có một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản.

 +Biết vận dụng để tự tập hàng ngày.

II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

 Trong lớp học. HS chuẩn bị sách, bút để ghi bài.

III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

1.Một số hiểu biết cần thiết

 

doc164 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 2 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và tham gia thi đấu - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên ii.địa điểm phương tiện -Sân tập thể dục trường . -HS dọn vệ sinh sân tập. 2 – 4 quả bóng treo, cột xà treo bóng. iii.Nội dung lên lớp phần và nội dung định lượng phương pháp tổ chức A.phần mở đầu 1.Nhận lớp GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động -Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. -ép dọc, ép ngang. -Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung. -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy đạp sau * Kiểm tra bài cũ: Đà 5 -7 bước chạy đà -giậm nhảy - qua xà và tiếp đất B. phần cơ bản 1.Nhảy cao a.Một số động tác bổ trợ -Đá lăng trước, đá lăng sau. -Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. -Bật cóc. -Chạy đà-đặt chân vào điểm giậm nhảy – Giậm nhảy đá lăng . - Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích - Kiểm tra thử Thực hiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích * Củng cố : Đà 5 -7 bước chạy đà -giậm nhảy - qua xà và tiếp đất 2 Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên c.Phần kết thúc 1.Hồi tĩnh -Tại chỗ hít thở sâu -Thả lỏng 2.GV nhận xét giờ học. -Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ: Ôn bài thể dục liên hoàn, tập một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân vừa học. -Kết thúc giờ học. 8– 10 phút 1-2 phút 6-8 phút 2 phút 4x8 nhịp 2x15m 2x15m 2x20m 1-2HS 28-30 phút 12-14 phút 6-7 phúp 4 phút 2-3 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở ***** ***** ***** ***** GV gọi 3-4 hs thực hiện , gọi một số hs khác nhận xét .Gv nhận xét và cho điểm Chia tổ tập luyện quay vòng -Cán sự lớp điều khiển tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS, hoặc chỉ định cán sự sửa sai cho nhóm mình. -Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. Chú ý sửa tư thế động tác. Gv gọi một số em ra kiểm tra thử ,các em còn lại đứng quan sát GV gọi 3-4 hs thực hiện tốt nhất lên thực hiện , gọi một số hs khác nhận xét .Gv nhận xét Chạy theo nhóm sức khoẻ. nam ,nữ riêng -4 hàng ngang. -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. -GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. -GV cùng HS kết thúc giờ học Tuần 34 Bài soạn số 67: ôn Tập : nhảy cao i.mục tiêu + Ôn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích Yêu cầu: HS thực hiện tốt KT 4 giai đoạn kĩ thuật và đạt thành tích cao. -Chạy bền: + Luyện tập chạy bền Yêu cầu chạy đúng kĩ thuật bước chạy phối hợp thở với bước chạy. ii.địa điểm phương tiện -Sân tập thể dục trường . - Đường chạy - Đồng hồ bấm dây. iii.Nội dung lên lớp nội dung định lượng phương pháp tổ chức a.phần mở đầu a.Nhận lớp - HS báo cáo sĩ số. - GVnhận lớp, kiểm tra sĩ số phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. b.Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn, tập bài TD phát triển toàn diện. - KĐ chuyên môn. - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. - Tập một số động tác bổ trợ nhảy cao và chạy bền. c. Kiểm tra bài cũ: Đà 5, 7 bước nhảy cao. b.phần cơ bản 1.Nhảy cao Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Cho HS thực hành - 5 bước đà nhảy cao. - 7 bước đà nhảy cao qua xà. - 9 bước đà nhảy cao qua xà. Chú ý: Một số động tác sai thường mắc. a. Đưa đặt chân giậm nhảy không đúng kĩ thuật người bay trên không độ xa không đúng cách sửa: Chỉnh lại đường chạy đà. b. KT qua xà còn co gối nên đá gót vào xà rơi xà. Cách sửa: Đá lăng chân lên cao, chạy đà đá lăng bổ trợ ngoài xà. Tăng dần mức xà thích hợp cho nam, nữ riêng. 2.Chạy bền Luyện chạy: Nam: 4 vòng sân. Nữ: 3 vòng sân. c.Phần kết thúc - HS thả lỏng cơ bắp. - Dũ chân tay. -GV nhận xét giờ học - HDVN: Ôn một số động tác bổ trợ đá lăng chân Luyện chạy bền 8-10phút 2 phút 5 phút 1-2HS 25 phút 18-20phút 5-6phút 6-7 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ả - Cả lớp quan sát HS nhảy. - GV nhận xét cùng đánh giá cho điểm. - Chia lớp thành 2 tổ thực hiện xoay vòng do cán sự điều hành. Nam tiếp xúc với xà. Nữ: tập một số động tác bổ trợ ngoài xà. (Cán sự điều hành) GV quan sát và sửa sai cho HS. * * * * * * * * * * * * * * -4 hàng ngang. -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. -GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Tuần 34 Bài soạn số 68 ôn Tập : nhảy cao i.mục tiêu -Nhảy cao: + Ôn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích Yêu cầu: HS thực hiện tốt các giai đoạn kĩ thuật và nâng cao thành tích. ii.địa điểm phương tiện -Sân tập thể dục trường . -HS dọn vệ sinh sân tập. Chuẩn bị 2 bộ xà, giá, hố (đệm). iii.Nội dung lên lớp nội dung định lượng phương pháp tổ chức a.phần mở đầu a.Nhận lớp - HS báo cáo sĩ số. - GVnhận lớp, kiểm tra sĩ số phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. b.Khởi động chung: - Tập bài TD phát triển toàn diện. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối. Xoay hông. - KĐ chuyên môn: + Tập các động tác bổ trợ: đá lăng chân trước sau, sang ngang - 1 bước đà đá lăng. - 3 bước đà đá lăng chân lên cao. c. Kiểm tra bài cũ: Đà 7, 9 bước nhảy cao qua xà. b.phần cơ bản 1.Nhảy cao Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Cho HS thực hành - 5 bước đà nhảy cao. - 7 bước đà nhảy cao qua xà. - 9 bước đà nhảy cao qua xà. Chú ý: Một số động tác sai thường mắc. 2.Chạy bền Luyện chạy: Nam: 4 vòng sân. Nữ: 3 vòng sân. c.Phần kết thúc - HS thả lỏng cơ bắp. - Dũ chân tay. -GV nhận xét giờ học - HDVN: Ôn một số động tác bổ trợ đá lăng chân Luyện chạy bền 8-10phút 1-2phút 5 phút 25 phút 18-20phút 5-6phút 6-7 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Gọi 2 HS lên kiểm tra. - GV nhận xét cùng đánh giá cho điểm. - Chia lớp thành 2 tổ thực hiện xoay vòng do cán sự điều hành. - GV quan sát và sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * - Cho HS chạy theo 1 hàng dọc. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tuần 35 Bài soạn số 69 Kiểm tra học kì II : nhảy cao i.mục tiêu Nhảy cao: Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Yêu cầu: +Thực hiện tốt giai đoạn giậm nhảy và qua xà. +Đạt thành tích tốt nhất. ii.địa điểm phương tiện -Sân tập thể dục . -HS dọn vệ sinh sân tập, 1 bộ xà cột, thước đo thành tích, bàn ghế giáo viên. iii.Nội dung lên lớp nội dung định lượng phương pháp tổ chức a.phần mở đầu 1.Nhận lớp GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung yêu cầu phương pháp kiểm tra. 2.Khởi động -HS tự khởi động. Kiểm tra tình hình sức khoẻ của HS. b.phần cơ bản 1Nội dung: -Nhảy cao kiểu bước qua. 2.Cách cho điểm: -Điểm 9 - 10: +Thực hiện đúng 3 giai đoạn kĩ thuật:Chạy đà -giậm nhảy - qua xà. +TT: Nam 0,95m; Nữ 0,85m -Điểm 7- 8 +Thực hiện tốt giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có vài sai sót nhỏ. +TT: Nam: 95m; Nữ :0,85m -Điểm 5 -6: +Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật qua xà các giai đoạn khác có sai sót lớn +TT: Nam 0,90m Nữ 0,80m -Điểm dưới 5: +Chưa hình thành được kĩ thuật qua xà, các giai đoạn khác thực hiện đúng. *GV lưu ý những HS có dị tật ảnh hưởng đến nhảy cao và những HS có thể chất kém. c.Phần kết thúc 1.Hồi tĩnh -Tại chỗ hít thở sâu -Thả lỏng 2.GV nhận xét giờ kiểm tra. -Ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra. Tuyên dương những em đạt điểm giỏi, nhắc nhở những em không đạt cần cố gắng. GV hướng dẫn ôn tập ngoài giờ. -Kết thúc giờ học. 8- 10 phút 1-2 phút 6-8 phút 26-28 phút 8-10 phút 4 phút 4- 6 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 HS. -Mỗi HS kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt mới kiểm tra lần 2, những em kiểm tra lần 2 điểm không quá loại khá. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. -GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ kiểm tra. -GV cùng HS kết thúc giờ học. Tuần 17 Bài soạn số 34 Kiểm tra : Đá cầu i. Mục Tiêu Nhằm đáng giá kết quả quá trình tập luyện của hs - Đỡ cầu bằng ngực - Phát cầu cao chân chính diện bàng mu bàn chân Đá cầu cao chân chính diện bàng mu bàn chân ii. Địa điểm, phương tiện - Sân tập vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn - Quả cầu :mỗi hs một quả - Trang phục gọn gàng. iii. tiến trình giảng dạy Nội dung Đlượng Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu. 1. GV kiểm tra sĩ số, hỏi thăm HS. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 1.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân - Bài tập phát trển toàn thân - Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, cánh tay, cẳng tay ... - ép dọc ép ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông - Chạy tăng tốc độ B. Phần cơ bản 1. Nội dung kiểm tra - Đỡ cầu bằng ngực - Phát cầu cao chân chính diện bàng mu bàn chân - Đá cầu cao chân chính diện bàng mu bàn chân *Biểu điểm : - Điểm 9-10 : Thực hiện kĩ thuật động tác ở mức đúng và đạt thành tích - Điểm 7-8 : Thực hiện kĩ thuật động tác ở mức tương đối đúng và đạt thành tích - Điểm 5-6 : Thực hiện kĩ thuật động tác ở mức cơ bản đúng - Điểm 3-4 : Thực hiện sai kĩ thuật động tác ở mức đúng , đạt một số thành tích 2. Tiến hành kiểm tra C. Phần kết thúc 1. Nhận xét: ý thức + kết quả giờ học 2. Hướng dẫn: - -Tâng cầu bằng má trong bàn chân Tâng cầu bằng mu bàn chân Phát cầu cao chân chính diện bàng mu bàn chân Đá cầu cao chân chính diện bàng mu bàn chân 2’ 8’ 3’-8n 2lx10m 3’ 27’ 10’ 10’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ĐH tập trung 2 – 4 hàng ngang - ĐH khởi động 4 hàng ngang cự li rộng - GV hoặc cán sự lớp điều khiển khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * Về đội hình 4 hàng ngang để ôn luyện : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv cho hs rút thăm 1 trong 3 nội dung kiểm tra Gv gọi tên theo sổ điểm Những em chưa đến lượt quan sát - ĐH 4 hàng ngang cự ly rộng. - Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. - GV nhận xét ưu, khuyết điểm giờ học.đọc điểm kiểm tra - GV cùng HS kết thúc giờ học.

File đính kèm:

  • docTD8 ca nam0910Thai Thuy T Binh.doc