Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 4 cột - Năm học 2009-2010

A. MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức: Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để phát triển sức bền, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu.

 2.Kĩ năng: Học sinh thực hiện đúng đều đẹp , biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật.

B. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

 - Địa điểm : Tập trên sân tập của trường

 - Phương tiện :

 + Giáo viên : SGV, Giáo án

 + Học sinh : trang phục phù hợp

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

 

doc248 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 4 cột - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ố vạch chuẩn, , bàn ghế GV, cột - xà - đệm. 3. - Phương pháp : - Phương pháp : Thực hành - Tổ chức : Thực hành theo cá nhân, tổ nhóm, tập thể. 4. Tiến trình bài giảng 4.1. ổn định tổ chức - HS. Tập hợp báo cáo sĩ số 4.2. kiểm tra bài cũ - Sau phần khởi động. 4.3. Giảng bài mới Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức 1. Phần Mở Đầu a. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học b. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * II. Phần cơ bản a. Nhảy cao - Nhảy cao. Luyện tập hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích - kiểm tra thử thành tích b Chạy Bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam: 600m Nữ: 400m 3. Phần Kết thúc - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 32 - GV cho HS tập. - GV quan sát sửa sai * XXXXXXX XXXXXXX D x x x D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng 4.4. Củng cố - Nhận xét, đánh giá tiết học-> xếp loại tiết học 4.5. Hướng dẫn về nhà Bài Tập về nhà: -HS tự tập luyện kĩ thuật đã học D. rút kinh nghiệm giờ dạy: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: ......./...../200 Ngày giảng:...../....../200 : Lớp 8 Tiết : 66 nhảy cao – chạy bền 1 mục tiêu: 1.1.Kiến thức : - Nhảy cao. Luyện tập hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích - Chạy Bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 1.2.Kĩ năng : HS thực hiện tốt hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và chạy bền và nâng cao thành tích 1.3: Thái độ: - Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể,nghiêm túc tự giác, tích cực tập luyện. B. Địa Điểm phương tiện: - Sân tập, một số vạch chuẩn, , bàn ghế GV, cột - xà - đệm. 3. - Phương pháp : - Phương pháp : Thực hành - Tổ chức : Thực hành theo cá nhân, tổ nhóm, tập thể. 4. Tiến trình bài giảng 4.1. ổn định tổ chức - HS. Tập hợp báo cáo sĩ số 4.2. kiểm tra bài cũ - Sau phần khởi động. 4.3. Giảng bài mới Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức 1. Phần Mở Đầu a. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học b. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * II. Phần cơ bản a. Nhảy cao - - Nhảy cao. Luyện tập hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích - kiểm tra thử thành tích b Chạy Bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam: 600m Nữ: 400m 3. Phần Kết thúc - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 32 - GV cho HS tập. - GV quan sát sửa sai * XXXXXXX XXXXXXX D x x x D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng 4.4. Củng cố - Nhận xét, đánh giá tiết học-> xếp loại tiết học 4.5. Hướng dẫn về nhà Bài Tập về nhà: -HS tự tập luyện kĩ thuật đã học D. rút kinh nghiệm giờ dạy: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -----------------------------†---------------------------- Ngày soạn: ......./...../200 Ngày giảng:...../....../200 : Lớp 9 Tiết : 56 ôn tập - nhảy cao - chạy bền 1 mục tiêu: 1.1.Kiến thức : - Nhảy cao:+ Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” (chuẩn bị kiểm tra). - Chạy Bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 1.2.Kĩ năng HS nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện. Thực hiện được tương đối tốt 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, cố gắng nâng cao thành tích. 1.3: Thái độ: - Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể,nghiêm túc tự giác, tích cực tập luyện. B. Địa Điểm phương tiện: - Sân tập , bàn ghế GV, cột - xà - đệm. 3. - Phương pháp : - Phương pháp : Thực hành - Tổ chức : Thực hành theo cá nhân, tổ nhóm, tập thể. 4. Tến trình bài giảng 4.1. ổn định tổ chức - HS. Tập hợp báo cáo sĩ số 4.2. kiểm tra bài cũ - Sau phần khởi động. 4.3. Giảng bài mới Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức 1. Phần Mở Đầu a. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học b. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * II. Phần cơ bản Ôn tập Nhảy cao -Chạy đà - giậm nhảy chân lăng đá song song với xà. - Luyện tập kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. b Chạy Bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam: 600m Nữ: 400m 30-32 23-25 2l 6-8l XXXXXXX XXXXXXX * XXXXXXX XXXXXXX - GV cho HS tập. - GV quan sát sửa sai - Sau mỗi lượt nhảy GV nâng cao dần mức xà để HS tập. D x x x D 3. Phần Kết thúc - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 5’ 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng 4.4. Củng cố - 2 HS thực hiện chạy đà chính diện-giậm nhảy co chân qua xà. - Nhận xét, đánh giá tiết học-> xếp loại tiết học 4.5. Hướng dẫn về nhà - Về nhà: Ôn các động tác bổ trợ cho nhảy cao, cách chạy đà - giậm nhảy - đá lăng và luyện chạy bền . D. rút kinh nghiệm giờ dạy: Ngày soạn: ......./...../200 Ngày giảng:...../....../200 : Lớp 9 Tiết : 57 kiểm tra nhảy cao 1 mục tiêu: 1.1.Kiến thức : - Nhảy cao Kiểm tra để đánh giá kết quả tập luyện của học sinh, kết hợp tiêu chuẩn RLTT, yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thật nhảy cao kiểu “Bước qua” và cố gắng đạt thành tích cao. 1.2.Kĩ năng HS nghiêm túc, tự giác, tích cực Thực hiện được tương đối tốt 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, và cố gắng đạt thành tích cao. 1.3: Thái độ: - Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể,nghiêm túc tự giác, tích cực tập luyện. B. Địa Điểm phương tiện: - Sân tập , bàn ghế GV, cột - xà - đệm. thước mét. 3. - Phương pháp : - Phương pháp : Thực hành - Tổ chức : Thực hành theo cá nhân, tổ nhóm, tập thể. 4. Tến trình bài giảng 4.1. ổn định tổ chức - HS. Tập hợp báo cáo sĩ số 4.2. kiểm tra bài cũ - Sau phần khởi động. 4.3. Giảng bài mới Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức 1. Phần Mở Đầu a Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học b. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * II. Phần cơ bản a. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua”. b. Cách cho điểm + 9-10 (Giỏi): Thực hiện đúng kĩ thuật 4 giai đoạn, qua xà ở mức quy định + 7-8 (Khá): Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định. + 5-6 (Đạt): Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định nhưng kĩ thuật có nhiều sai sót. + 3-4 (Chưa đạt): Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. 30-32 XXXXXXX XXXXXXX * XXXXXXX XXXXXXX - Kiểm tra nam riêng, nữ riêng - Cho HS nhảy thử 1-2 lần - Mức xà tối thiếu nam 0.95m, nữ 0.80m - Chú ý đảm bảo an toàn cho HS 3. Phần Kết thúc - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 5’ 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng 4.4. Củng cố - Nhận xét, đánh giá tiết học-> xếp loại tiết học 4.5. Hướng dẫn về nhà Bài Tập về nhà: -HS ôn tự chọn chạy bền D. rút kinh nghiệm giờ dạy: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -----------------------------†-------------------------------

File đính kèm:

  • docThe duc 8 Phuong 2010.doc