Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 32 - Năm học 2009-2010

I . MỤC TIÊU

- Giúp học sinh có 1 số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phương pháp sức nhanh.

-Biết vận dụng vào học tập và tự tập luyện hàng ngày

II. CHUẨN BỊ

 Giáo án , tranh minh hoạ

III.PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC

1. N hận lớp : kiểm tra sĩ số lớp:8a,8b, 8c.

2. Tổ chức các hoạt động : Vấn đáp , thuyết trình,thao luận nhóm.

 

doc90 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 12/03/2021 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 32 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CS Tống Phan giáo án chất lượng Ngày soạn :.... /9/2009 Phù Cừ-Hưng Yên Ngày dạy:...................... Tiết 8 :Bài thể dục_ Chạy ngắn. I.Mục tiêu. -Nắm rõ và thực hiện thuộc10 động tác đầu trong bài thể dục.Học tiếp từ nhịp 1118 đối với nữ. -Hoàn thiện các động tác bổ trợ kĩ thuật và luyện tập một số kĩ thuật xuất phát rèn luyện phản ứng nhanh “ngồi vai hướng chạy;lưng hướng chạy;xuất pơhat;xuất phát cao-chạy nhanh” -Tích cực tập luyện, biết vân dụng vào thực tiễn và cuộc sống II.Địa diểm _ Phương tiện. 1.Địa điểm : tại sân tập thể dục 2.Phương tiện : còi,cờ. III.Nội dung phương pháp tổ chức Nội dung A.Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng báo cáo sĩ số ktập Yc:nhanh gọn , chính xác - G/v:nhận lớp , phổ biến mục tiêu 2. Khởi động. - khởi động chung : tập bài TD gĩưa giờ Yc: hs tập đúng, khoẻ. -kđ chuyên môn : xoay các khớp ép dây chằng Bật thẳng chân. B. Phần cơ bản 1.Bài thể dục: Nữ:ôn 110;học 1118 Nam:ôn 110 Yc:Đúng biên độ động tác.Mắt nhìn theo Hướng tay. Liên hoàn từ độngtác 1 18 đối với nữ Gv nhấn mạnh điểm khó động tác. 2. Chạy ngắn: -Ôn: Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Chạy đạp sau Yc:động tác rõ ràng,khoẻ,sử dụng sức mạnh,nhanh của chân. -Ngồi vai hướng chạy: -Ngồi lưng hướng chạy: Xuất phát cao-chạy nhanh: Yc:đúng tư thế,phản ứng nhanh khi nghe hiệu lệnh(còi) C.Phần kết thúc. 1.Hồi tĩnh Thả lỏng các khớp Cúi hít thở sâu Thả lỏng chân kết hợp với tay Cúi lẳng mình, rũ vai 2.Củng cố: Nhận xét BTVN:ôn các động tác bổ trợ. ôn các động tác của bài thể dục đã học. Chạy bền 12phút 2l.8nhip 2l.4nhịp 28phút 3 lần TL 3tổ TL 2 tổ Tl 2tổTl/ 1đt 5 phút PP tổ chức ĐHTH * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo nhận lớp. ĐHĐC * * * * * * * * * * Gv quan sát sửa sai. * * * * * Gv di chuyển từng nhóm làm mẫu,phân tích sửa sai động tác. * * * * * Gọi tổ trưởng lên hô,tập, quản nhóm Gv di chuyển quan sát sửa sai cho từng tổ * * * * * * 15m * * * * * * GV gọi hs làm mẫu,thổi còi,sửa sai. Gv thổi còi cho tập theo ĐHNC * * * * * * * * * * * * 15m * * * * * * * * * * Gv thổi còi,hs thực hiên theo ĐHNC .quan sát,sửa sai cho hs. ĐHĐC * * * * * * * * * * đội hình thả lỏng. Dồn hàng * * * * * * ĐHTH * * * * * * * * * * * * * * * Lớp nghỉ Giáo viên thể dục:Dương Thị Phượng Trường THCS Tống Phan giáo án chất lượng Ngày soạn :.... /9/2009 Phù Cừ-Hưng Yên Ngày dạy:...................... Tuần 5. Tiết 9 :Bài thể dục_ Chạy ngắn_ chạy bền. I.Mục tiêu. -Thuộc 10 động tác đối với nam,18 động tác đối với nữ và học tiếp đến nhịp 19 đối với nam. -Nắm hoàn thiện kĩ thuật xuất phát cao –chạy nahnh và giai đoạn 1,2 của chạy ngắn(xuát phát,chạy lao) -Luyện chạy bền. -Tích cực tập luyện, biết vân dụng vào thực tiễn và cuộc sống II.Địa diểm _ Phương tiện. 1.Địa điểm : tại sân tập thể dục 2.Phương tiện : bàn đạp,còi,cờ. III.Nội dung phương pháp tổ chức Nội dung A.Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng báo cáo sĩ số ktập Yc:nhanh gọn , chính xác - G/v:nhận lớp , phổ biến mục tiêu 2. Khởi động. - khởi động chung : tập bài TD gĩưa giờ Yc: hs tập đúng, khoẻ. -kđ chuyên môn : xoay các khớp ép dây chằng Bật thẳng chân. B. Phần cơ bản. 1.Bài thể dục: Kiểm tra bài cũ: Thực hiện từ 110 nam 118 nữ. Yc.thuộc đt,đúng động tác,tư thế khoẻ. Ôn: 110(nam); 1118(nữ) Yc.thuộc,đúng động tác,tư thế khoẻ. Nam:học1119. Yc:Đúng biên độ động tác. Mắt nhìn theo hướng tay. Gv nhấn mạnh điểm khó động tác. 2. Chạy ngắn: -kiểm tra bài cũ:Xp cao-chạy nhanh Xp thấp- chạy lao. Yc:đúng các tư thế:thân người Cbị,sẵn sàng,chạy -Ôn 2 kĩ thuật: Xuất phát cao-chạy nhanh: Gđ 1,2 của chạy ngắn: Gđ1:Xp thấp:cách đóng bàn đạp,vào bàn đạp,tư thế cbị,sãn sàng,chạy. Gđ2:Chạy lao:thân người,1,2bước đầu. Yc:đúng tư thế,phản ứng nhanh khi nghe hiệu lệnh(còi) -Chạy bền: Nam: Nữ : Yc:k/h đánh tay,hít thở sâu,bước chân. C.Phần kết thúc. 1.Hồi tĩnh Thả lỏng các khớp Cúi hít thở sâu Thả lỏng chân kết hợp với tay Cúi lẳng mình, rũ vai 2.Củng cố: Nhận xét: BTVN: ôn các động tác TD đã học . chạy bền. 12phút 2l.8nhip 2l.4nhịp 28phút 4em 3tổ TL 2 tổ Tl 2em 2tổTl/ 1đt 800m 500m 5 phút PP tổ chức ĐHTH * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo nhận lớp. ĐHĐC * * * * * * * * * * Gv quan sát sửa sai. * * * * * * * * * * Gv quan sát cho điểm * * * * * * * Chia nhóm TL nam, nữ riêng. nhóm nữ * * * * * Gv di chuyển từng nhóm làm mẫu,phân tích sửa sai động tác mới. * * * * * nhóm nam. Gọi tổ trưởng lên hô,tập, quản nhóm * * * * * * 15m * * * * * * GV gọi hskiểm tra,quan sát cho điểm, * * * * * * * * * * * * 15m * * * * * * * * * * Gv thổi còi,hs thực hiên theo ĐHNC .quan sát,sửa sai cho hs. ĐHĐC * * * * * * * * * * đội hình thả lỏng. Dồn hàng * * * * * * ĐHTH * * * * * * * * * * * * * * * Lớp nghỉ Giáo viên thể dục:Dương Thị Phượng Trường THCS Tống Phan giáo án chất lượng Ngày soạn :.... /9/2009 Phù Cừ-Hưng Yên Ngày dạy:...................... Tuần 5. Tiết 10 :Bài thể dục_ Chạy ngắn. I.Mục tiêu. -Thuộc 19 động tác đối với nam,18 động tác đối với nữ và học tiếp đến nhịp 25 đối với nữ. -Nắm được các động tác bổ trợ như:Đứng –ngồi 1 chân,tham gia trò chơi “chạy tiếp sức con thoi”hào hứng,và hoàn thiện 2 giai đoạn đầu của chạy ngắn:xuất phát thấp-chạy lao -Tích cực tập luyện, biết vân dụng vào thực tiễn và cuộc sống II.Địa diểm _ Phương tiện. 1.Địa điểm : tại sân tập thể dục 2.Phương tiện : bàn đạp,còi,cờ. III.Nội dung phương pháp tổ chức Nội dung A.Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng báo cáo sĩ số ktập Yc:nhanh gọn , chính xác - G/v:nhận lớp , phổ biến mục tiêu 2. Khởi động. - khởi động chung : tập bài TD gĩưa giờ Yc: hs tập đúng, khoẻ. -kđ chuyên môn : xoay các khớp ép dây chằng Bật thẳng chân. B. Phần cơ bản. 1.Bài thể dục: Kiểm tra bài cũ: Thực hiện từ 110 nam 118 nữ. Yc.thuộc đt,đúng động tác,tư thế khoẻ. Ôn: 110(nam); 1118(nữ) Yc.thuộc,đúng động tác,tư thế khoẻ. Nam:học1119. Yc:Đúng biên độ động tác. Mắt nhìn theo hướng tay. Gv nhấn mạnh điểm khó động tác. 2. Chạy ngắn: -kiểm tra bài cũ:Xp cao-chạy nhanh Xp thấp- chạy lao. Yc:đúng các tư thế:thân người Cbị,sẵn sàng,chạy -Ôn 2 kĩ thuật: Xuất phát cao-chạy nhanh: Gđ 1,2 của chạy ngắn: Gđ1:Xp thấp:cách đóng bàn đạp,vào bàn đạp,tư thế cbị,sãn sàng,chạy. Gđ2:Chạy lao:thân người,1,2bước đầu. Yc:đúng tư thế,phản ứng nhanh khi nghe hiệu lệnh(còi) -Chạy bền: Nam: Nữ : Yc:k/h đánh tay,hít thở sâu,bước chân. C.Phần kết thúc. 1.Hồi tĩnh Thả lỏng các khớp Cúi hít thở sâu Thả lỏng chân kết hợp với tay Cúi lẳng mình, rũ vai 2.Củng cố: Nhận xét: BTVN: ôn các động tác TD đã học . chạy bền. 12phút 2l.8nhip 2l.4nhịp 28phút 4em 3tổ TL 2 tổ Tl 2em 2tổTl/ 1đt 800m 500m 5 phút PP tổ chức ĐHTH * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo nhận lớp. ĐHĐC * * * * * * * * * * Gv quan sát sửa sai. * * * * * * * * * * Gv quan sát cho điểm * * * * * * * Chia nhóm TL nam, nữ riêng. nhóm nữ * * * * * Gv di chuyển từng nhóm làm mẫu,phân tích sửa sai động tác mới. * * * * * nhóm nam. Gọi tổ trưởng lên hô,tập, quản nhóm * * * * * * 15m * * * * * * GV gọi hskiểm tra,quan sát cho điểm, * * * * * * * * * * * * 15m * * * * * * * * * * Gv thổi còi,hs thực hiên theo ĐHNC .quan sát,sửa sai cho hs. ĐHĐC * * * * * * * * * * đội hình thả lỏng. Dồn hàng * * * * * * ĐHTH * * * * * * * * * * * * * * * Lớp nghỉ Giáo viên thể dục:Dương Thị Phượng Trường:THCS Tống Phan Ngày soạn:15/1/09 Ngày dạy:22,24/1/09 Tuần 21. Tiết 40:Nhảy xa_ nhảy dây _chạy bền I.mục tiêu. _Tiếp tục ôn các động tác bổ trợ:Bật thẳng chân,bật thu gối,đứng lên ngồi xuống bằng 2 chân.Tham gia trò chơi”bật với vật trên cao”.Kết hợp chạy đà 5-7 bước _giậm nhảy_bước bộ trên không. _ Ôn nhảy dây bằng 2 chân theo chiều thuận,học nhảy dây bằng 2 chân theo chiều ngược _luyện chạy bền. _Tích cực tập luyện,biết vâbj dụng vào cuộc sống. II.Địa điểm_phương tiện 1.Địa điểm:tại sân tập TD của trường 2.Phương tiện:Tranh minh hoạ,ván giậm nhẩy,dây nhảy III.Nội dung_Phương pháp tổ chức Nội dung A.Phần mở đầu 1.nhận lớp: _Lớp trưởng báo cáo sĩ số,kiến tập Yc:Nhanh gọn,chính xác _Gv nhận lớp phổ biến mục tiêu. 2.Khởi động: _Khởi động chung:Chạy khởi động Yc,chạy nhẹ nhàng,hit thở sâu _Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp ép dây chằng Tập các động tác bổ trợ Bước nhỏ Nâng cao đùi đạp sau Chạy 30m B.Phần cơ bản 1.Nhảy xa: _Ôn đông tác bổ trợ: Bật thẳng chân Bật thu gối Đứng_ngồi = 2 chân Yc.sd sức mạnh chân _Trò chơi:bật với vật trên cao. Yc:dùng lực cuă chân,bật đua người lên cao,kết hợp đánh tay vươn cao chạm vào vật,tiếp xúc đất bằng 2 chân. _Chạy đà_ giậm nhảy_bước bộ trên không: Chú ý:động tác bước bộ trên không:gối chân lăng rút cao,chân giậm thẳng sau dố thu về cùng chân lăng,tiếp đất băng 1 chân giậm 2. Nhảy dây: _Ôn nhảy dây bằng 2 chân theo chiêù thuận Yc:Thực hiện đúng kĩ thuật động tác.thực hiện liên tục 20l trở lên. _Học nhảy dây bằng 2 chân theo chiều ngược: Yc:kĩ thuật động tác tương tự như nhảy dây theo chiều thuận chỉ khác chiều dây quay là tù trước qua đầu,về sau,qua chân. 3.Chạy bền: Nam Nữ Yc:Kết hợp đánh tay,bước chân,nhịp thở. C.Phần kết thúc. 1 Hồi tĩnh Thả lỏng các khớp: Cúi hít thở sâu,lẳng mình Rũ tay,chân,thả lỏng vai 2.Củng cố: Nhận xét Giao bài tập về nhà: Nhảy dây Chạy bền. định lượng ~12 phút 2 v sân 2l.4 nhịp 2 tổ tl `28 phút 3 tổ TL 5 tổ Tl 3 tổ TL 5 tổ tl 5 tổ TL 4v sân 3v sân ~5phút Phương pháp tổ chức * * * * * * * * * * * * * * * * * Chạy lần lượt theo hành Bạn nọ cách bạn kia 2m * * * * * * * * * * * * * * ĐHNC khi tập đt bổ trợ ĐHDC Gv quan sát sửa sai. * * * * * * * * *

File đính kèm:

  • docGiao an TD8.doc