Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 1 đến Tiết 34 (Chuẩn kiến thức)

 I/ Mục tiêu : - Mục tiêu nội chương trình TD lớp 9. Yêu cầu học sinh hiểu được lợi ích của bộ môn Thể Dục lớp 9 và có kế hoạch tập luyện môn học.

- ĐHĐN : Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1 – 2, 1 – 2 đến hết); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái quay phải, quay sau; Tập hợp hàng ngang, dồn hàng; Đội hình 0 – 2 – 4. Yêu cầu học sinh biết và thực hiện đúng kĩ thuật động tác.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động trong nhà trường và ở nhà.

II/ Địa điểm phương tiện:

- Tại sân tập TD của trường.

- Sân tập, đồng phục đồ thể dục.

III/ Nội dung và tiến trình lên lớp:

 

doc71 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/03/2021 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 1 đến Tiết 34 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học sinh về nhà tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên. - Giáo viên làm thủ tục xuống lớp. Rút kinh nghiệm sau giờ lên lớp : Ngày Soạn : 16/12/2007 Tuần 16 – Tiết 31: KIỂM TRA : NHẢY CAO I/ Mục tiêu : - Kiểm tra Nhảy cao : Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”. Yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật động tác và đạt được thành tích cao nhất. - Rèn luyện tính tự giác học tập của HS. II/ Địa điểm phương tiện: Tại sân tập TD của trường. Sân tập, cọc xà nhảy cao, bàn ghế giáo viên. III/ Nội dung và tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức A/ Phần mở đầu: 1) Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung yêu cầu nội dung kiểm tra. 2) Khởi động: - Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân. - Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc. 5 – 7’ 1- 2’ 1 lần 4 - 5’ 2 x 8nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang. Điểm số báo cáo. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Đội hình nhận lớp - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Đội hình khởi động B/ Phần Cơ Bản: 1) Kiểm tra nhảy cao : - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua”. + Kiểm tra nam, nữ riêng. + Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. * Điểm 9 – 10 : Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn nhảy cao “Bước qua” (cả 4 giai đoạn kĩ thuật) và qua xà ở mức quy định. * Điểm 7 –8 : Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định. * Điểm 5 – 6 : Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, không nhả qua mức xà quy định hoặc nhảy qua mức xà quy định nhưng kĩ thuật có sai sót nhiều. * Điểm 3 – 4 : Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. * Điểm 1 – 2 : Không thực hiện đưowcj kĩ thuật và thành tích. 28 - 30’ - Mỗi HS được nhảy thử 1 lầnvà chính thức tối đa 3 lần. Ngay lần nhảy chính thức đầu tiên đã được điểm cao nhất, không cần nhảy các lần tiếp theo. - Mức xà tối thiểu : 0,95m (nam), 0,80m (nữ) C/ Phần kết thúc: 1) Thả lỏng: - Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp. 2) Nhận xét, giao bài tập về nhà: - Tập một số động tác phát triển thể lực, sức bật của chân. 3) Xuống lớp : 6 - 8’ 2 – 3’ 2x8nhịp 1 – 2’ 1 lần 1’ - Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động) - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh về nhà tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên. - Giáo viên làm thủ tục xuống lớp. Rút kinh nghiệm sau giờ lên lớp : Ngày Soạn : 16/12/2007 Tuần 16 – Tiết 32: ÔN TẬP HỌC KỲ – NHẢY CAO I/ Mục tiêu : - Nhảy cao : + Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. Yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật động tác và nâng cao được thành tích. II/ Địa điểm phương tiện: Tại sân tập TD của trường. Sân tập, cọc xà nhảy cao. III/ Nội dung và tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức A/ Phần mở đầu: 1) Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2) Khởi động: - Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân. - Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc. 5 – 7’ 1- 2’ 1 lần 4 - 5’ 2 x 8nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang. Điểm số báo cáo. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Đội hình nhận lớp - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Đội hình khởi động B/ Phần Cơ Bản: 1) Nhảy cao : - Ôn : Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” * Củng Cố: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” 28 - 30’ 3 – 4’ 1 lần - Cán sự lớp điều khiển tổ tập luyện. GV quan sát sửa sai. o o o o o o o o o o o o o o o o Đội hình tập luyện - Giáo viên gọi 1 – 2 HS thực hiện động tác, HS khác quan sát nhận xét và tự nhận xét. GV nhận xét chung. C/ Phần kết thúc: 1) Thả lỏng: - Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp. 2) Nhận xét, giao bài tập về nhà: - Tập một số động tác phát triển thể lực, sức bật của chân. 3) Xuống lớp : 6 - 8’ 2 – 3’ 2x8nhịp 1 – 2’ 1 lần 1’ - Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động) - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh về nhà tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên. - Giáo viên làm thủ tục xuống lớp. Rút kinh nghiệm sau giờ lên lớp : Ngày Soạn : 22/12/2007 Tuần 17 – Tiết 33: ÔN TẬP HỌC KỲ – NHẢY CAO I/ Mục tiêu : - Nhảy cao : + Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. Yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật động tác và nâng cao được thành tích. II/ Địa điểm phương tiện: Tại sân tập TD của trường. Sân tập, cọc xà nhảy cao. III/ Nội dung và tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức A/ Phần mở đầu: 1) Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2) Khởi động: - Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân. - Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc. 5 – 7’ 1- 2’ 1 lần 4 - 5’ 2 x 8nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang. Điểm số báo cáo. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Đội hình nhận lớp - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Đội hình khởi động B/ Phần Cơ Bản: 1) Nhảy cao : - Ôn : Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” * Củng Cố: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” 28 - 30’ 3 – 4’ 1 lần - Cán sự lớp điều khiển tổ tập luyện. GV quan sát sửa sai. - Giáo viên gọi 1 – 2 HS thực hiện động tác, HS khác quan sát nhận xét và tự nhận xét. GV nhận xét chung. C/ Phần kết thúc: 1) Thả lỏng: - Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp. 2) Nhận xét, giao bài tập về nhà: - Tập một số động tác phát triển thể lực, sức bật của chân. 3) Xuống lớp : 6 - 8’ 2 – 3’ 2x8nhịp 1 – 2’ 1 lần 1’ - Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động) - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh về nhà tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên. - Giáo viên làm thủ tục xuống lớp. Rút kinh nghiệm sau giờ lên lớp : Ngày Soạn : 22/12/2007 Tuần 17 – Tiết 34: KIỂM TRA HỌC KỲ: NHẢY CAO I/ Mục tiêu : - Kiểm tra Nhảy cao : Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”. Yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật động tác và đạt được thành tích cao nhất. - Rèn luyện tính tự giác học tập của HS. II/ Địa điểm phương tiện: Tại sân tập TD của trường. Sân tập, cọc xà nhảy cao, bàn ghế giáo viên. III/ Nội dung và tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức A/ Phần mở đầu: 1) Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung yêu cầu nội dung kiểm tra. 2) Khởi động: - Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân. - Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc. 5 – 7’ 1- 2’ 1 lần 4 - 5’ 2 x 8nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang. Điểm số báo cáo. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Đội hình nhận lớp - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Đội hình khởi động B/ Phần Cơ Bản: 1) Kiểm tra nhảy cao : - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua”. + Kiểm tra nam, nữ riêng. + Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. * Điểm 9 – 10 : Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn nhảy cao “Bước qua” (cả 4 giai đoạn kĩ thuật) và qua xà ở mức quy định. * Điểm 7 –8 : Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định. * Điểm 5 – 6 : Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, không nhả qua mức xà quy định hoặc nhảy qua mức xà quy định nhưng kĩ thuật có sai sót nhiều. * Điểm 3 – 4 : Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. * Điểm 1 – 2 : Không thực hiện đưowcj kĩ thuật và thành tích. 28 - 30’ - Mỗi HS được nhảy thử 1 lầnvà chính thức tối đa 3 lần. Ngay lần nhảy chính thức đầu tiên đã được điểm cao nhất, không cần nhảy các lần tiếp theo. - Mức xà tối thiểu : 0,95m (nam), 0,80m (nữ) C/ Phần kết thúc: 1) Thả lỏng: - Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp. 2) Nhận xét, giao bài tập về nhà: - Tập một số động tác phát triển thể lực, sức bật của chân. 3) Xuống lớp : 6 - 8’ 2 – 3’ 2x8nhịp 1 – 2’ 1 lần 1’ - Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động) - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh về nhà tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên. - Giáo viên làm thủ tục xuống lớp. Rút kinh nghiệm sau giờ lên lớp :

File đính kèm:

  • docGA THE DUC 9 Chuan 0809.doc