Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 1 đến 70 (Chuẩn kiến thức)

 I, MỤC TIÊU.

 - Một số hưỡng dẫn luyện tập phát triển sức nhanh.

 - Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em luyện tập phát triển sức nhanh .

 - Yêu cầu: có hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản và biết vận dụng tự luyện tập hàng ngày.

II, ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

 - Tại lớp học, SGK, giáo án, tranh ảnh minh hoạ.

III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 - Dùng phương pháp giảng giải

IV, NỘI DUNG .

1, Phần mở đầu:

 - Ổn đinh lớp.

2, Phần cơ bản.

 - Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất .

 - Sức nhanh biểu hiện 3 hình thức cơ bản .

 + Phản ứng nhanh ( tín hiệu nghe).

 - VD: Khi nghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại ngay hoặc đang chạy, có tín hiệu, thì chạy ngược lại .

 + Tần số động tác.

 

doc184 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 1 đến 70 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ngang dọc + Tại chỗ chạy nâng cao đùi, + Kiểm tra bài cũ 1- 2 em II , Phần cơ bản. Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và thành tích * Cách cho điểm: Điểm 9 –10 Thực hiện đúng kỹ thuật cả 4 giai đoạn thành tích 1,20m(nữ),1,30m(nam) Điểm 7 –8 Thực hiện đúng 3 giai đoạn chạy đà - giậm nhảy – trên không, kỹ thuật tiếp đất còn sai sót. thành tích 1,10m-1,25m(nữ). 1,20m – 1,25m(nam) Điểm 5 – 6 Kỹ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Thành tích 1m –1,05m(nữ), 1,05 m –1,20m(nam) Điểm 3 –4 không hình thành được giai đoạn trên không.Thành tích90 cm( nữ), 1m( nam) 3, Phần kết thúc. - Học sinh thả lỏng. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn học sinh ôn bài ở nhà 2' 8' 2 X 8 2 X 8 2 X 8 30' 5’ * 4 hàng ngang, cán sự báo cáo giáo viên phổ biến. - Cán sự lớp điều khiển GV quan sát trung x x x x x x x x x x x x x x x x x cs ∆gv Mỗi học sinh nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt 5-6 học sinh các bạn còn lại chú ý quan sát ban rồi rút kinh ngiệm cho mình 4 hàng ngang. - Học sinh thả lỏng theo giáo viên. - Tuyên dương những em học tốt. - Ôn kỹ thuật "phát cầu” V. rút kinh nghiệm. . Tiết 67: ôn tập chạy bền Ngày soạn: .. Giảng ở lớp: Lớp Ngày Dạy HS/VM Ghi Chú 8 8 I, Mục tiêu - Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên - yêu cầu: thực hiện tốt nội dung ôn tập, đạt thành tích. II địa điểm phương tiện - Sân thể dục,bộ nhảy xa, hố cát, cọc lưới vợt iii phương pháp giảng dạy - Dùng phương pháp Kiểm tra đánh giá iv tiến trình dạy học. Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học a, Khởi động: + Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp gối, bả vai + 9 động tác bài thể dục tay không + Ep dây chằng ngang dọc + Tại chỗ chạy nâng cao đùi, + Kiểm tra bài cũ 1- 2 em II , Phần cơ bản. 1. Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên Cự ly nam 800m ; nữ 600m 2. Phần kết thúc. - Học sinh thả lỏng. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn học sinh ôn bài ở nhà 2' 8' 2 X 8 2 X 8 2 X 8 30’ 5’ * 4 hàng ngang, cán sự báo cáo giáo viên phổ biến. - Cán sự lớp điều khiển GV quan sát trung x x x x x x x x x x x x x x x x x cs ∆gv - GV nhắc lại phần kỹ thuật chạy bền - Học sinh chạy theo một hàng dọc - GV đôn đốc nhắc nhở, động viên học sinh. * 4 hàng ngang. - Học sinh thả lỏng theo giáo viên. - Tuyên dương những em học tốt. - Ôn kỹ thuật "phát cầu, các động tác bổ trợ nhảy cao ” V. rút kinh nghiệm. . Tiết 68 : kiểm tra chạy bền Ngày soạn : . Giảng ở lớp: Lớp Ngày Dạy HS/VM Ghi Chú 8 8 I/ Mục tiêu - chạy bền : Kiểm tra kỹ thuật chạy bền và thành tích -Y/C : Yêu cầu thực hiện được kỹ thuật chạy bền và đạt thành tích II địa điểm phương tiện - Sân thể dục, đồng hồ bấm giây iii phương pháp giảng dạy - Dùng phương pháp kiểm tra đánh giá iv tiến trình dạy học. Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học a, Khởi động: + Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp gối, bả vai + 9 động tác bài thể dục tay không + Ep dây chằng ngang dọc + Tại chỗ chạy nâng cao đùi, II , Phần cơ bản. 1, Chạy bền: Kiểm tra kỹ thuật chạy bền và thành tích 500m (nam, nữ) * Cách cho điểm: Điểm 9 –10 Thực hiện đúng kỹ thuật thành tích đạt 1’45’’nam . 1’56’’nữ * Điểm 7 –8 Thực hiện đúng ký thuật thành tích đạt 2’nam . 2’08’’ nữ *Điểm 5 – 6 Thực hiện đúng ký thuật không tính thành tích *Điểm 3 –4 thực hiện chưa đúng kỹ thuật không đạt thành tích Điểm 1 – 2 không thực hiện được kỹ thuật, không tích thành tích 3, Phần kết thúc. - Học sinh thả lỏng. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn học sinh ôn bài ở nhà 2' 8' 2 X 8 2 X 8 2 X 8 25’ 5’ * 4 hàng ngang, cán sự báo cáo giáo viên phổ biến. - Cán sự lớp điều khiển GV quan sát trung x x x x x x x x x x x x x x x x x cs ∆gv Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 3 học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆gv X X X các bạn còn lại chú ý quan sát ban rồi rút kinh ngiệm cho mình * 4 hàng ngang. - Học sinh thả lỏng theo giáo viên. - Tuyên dương những em học tốt. - Ôn kỹ thuật "nhảy cao” V. rút kinh nghiệm. . Tiết 69: ôn thi học kì ii Ngày soạn: . Giảng ở lớp: Lớp Ngày Dạy HS/VM Ghi Chú 8 8 I, Mục tiêu - Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua" và nâng cao thành tích Kiểm tra thử - Y/C nắm và thực hiện được các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua" và nâng cao thành tích II địa điểm phương tiện - Sân thể dục,bộ nhảy xa, hố cát, cọc lưới vợt iii phương pháp giảng dạy - Dùng phương pháp giảng giải làm mẫu iv tiến trình dạy học. Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học a, Khởi động: + Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp gối, bả vai + 9 động tác bài thể dục tay không + Ep dây chằng ngang dọc + Tại chỗ chạy nâng cao đùi, + Kiểm tra bài cũ 1- 2 em II , Phần cơ bản. 1. Nhảy cao: Luyện tập một số động tác bổ trợ nhảy cao: - Đứng lăng trước - sau. - Đá lăng sang ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà tiếp đệm bằng chân giậm. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi hẳng qua xà tiếp đệm bằng chân giậm nhảy. * Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua" và nâng cao thành tích - Chạy đà - Giậm nhảy - Trên không,Tiếp đất 3, Phần kết thúc. - Học sinh thả lỏng. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn học sinh ôn bài ở nhà 2' 8' 2 X 8 2 X 8 2 X 8 30’ 5’ * 4 hàng ngang, cán sự báo cáo giáo viên phổ biến. - Cán sự lớp điều khiển GV quan sát trung x x x x x x x x x x x x x x x x x cs ∆gv * Gv giới thiệu lại 1 số động tác bổ trợ của lớp 6,7, * HS xem và nhớ lại động tác x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV quan sát và sửa sai cho học sinh HS luyện tập lần lượt theo hướng dẫn của GV GV có nhận xét sau mmỗi lần tập - lần lựot từng học sinh thực hiện dưới sự chỉ đạo của giáo viên * 4 hàng ngang. - Học sinh thả lỏng theo giáo viên. - Tuyên dương những em học tốt. - Ôn kỹ thuật "phát cầu, các động tác bổ trợ nhảy cao ” V. rút kinh nghiệm. . Tiết 70: thi học kỳ II Ngày soạn: Giảng ở lớp: Lớp Ngày Dạy HS/VM Ghi Chú 8 8 I, Mục tiêu - Nhảy xa: tra kĩ thuật nhảy cao"kiểu bước qua" - Y/C thực hiện được 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và đạt thành tích II địa điểm phương tiện - Sân thể dục,bộ nhảy xa, iii phương pháp giảng dạy - Dùng phương pháp Kiểm tra đánh giá iv tiến trình dạy học. Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học a, Khởi động: + Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp gối, bả vai + 9 động tác bài thể dục tay không + Ep dây chằng ngang dọc + Tại chỗ chạy nâng cao đùi, + Kiểm tra bài cũ 1- 2 em II , Phần cơ bản. Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và thành tích * Cách cho điểm: Điểm 9 –10 Thực hiện đúng kỹ thuật cả 4 giai đoạn thành tích 1,20m(nữ),1,30m(nam) Điểm 7 –8 Thực hiện đúng 3 giai đoạn chạy đà - giậm nhảy – trên không, kỹ thuật tiếp đất còn sai sót. thành tích 1,10m-1,25m(nữ). 1,20m – 1,25m(nam) Điểm 5 – 6 Kỹ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Thành tích 1m –1,05m(nữ), 1,05 m –1,20m(nam) Điểm 3 –4 không hình thành được giai đoạn trên không.Thành tích90 cm( nữ), 1m( nam) 3, Phần kết thúc. - Học sinh thả lỏng. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn học sinh ôn bài ở nhà 2' 8' 2 X 8 2 X 8 2 X 8 30' 5’ * 4 hàng ngang, cán sự báo cáo giáo viên phổ biến. - Cán sự lớp điều khiển GV quan sát trung x x x x x x x x x x x x x x x x x cs ∆gv Mỗi học sinh nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt 5-6 học sinh các bạn còn lại chú ý quan sát ban rồi rút kinh ngiệm cho mình 4 hàng ngang. - Học sinh thả lỏng theo giáo viên. - Tuyên dương những em học tốt. - Ôn kỹ thuật "phát cầu” V. rút kinh nghiệm. . kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể Ngày soạn : .. Giảng ở lớp: Lớp Ngày Dạy HS/VM Ghi Chú 8 8 I/ Mục tiêu - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu ”ngồi” - Yêu cầu: Thực hiện được 4 giai đoạn nhảy xa kiểu “ngồi” và đạt thành tích II địa điểm phương tiện - Sân thể dục,ván hố cát iii phương pháp giảng dạy - Dùng phương pháp giảng giải làm mẫu. iv tiến trình dạy học. Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học a, Khởi động: + Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp gối, bả vai + 9 động tác bài thể dục tay không + Ep dây chằng ngang dọc + Tại chỗ chạy nâng cao đùi, II , Phần cơ bản. a, nhảy xa: Kiểm tra các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu " ngồi" 1/ Hình thức và nội dung kiểm tra. Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu ngồi Kiểm tra thành nhiều đợt nam nữ riêng, mỗi đợt 5HS. Mỗi HS được nhảy thử 1 lần, chính thức 3 lần, tính kỹ thuật lần nhảy đúng nhất, thành tích lần nhảy cao nhất. 2/ Cách tính điểm: Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật, thành tích đạt nam 4m, nữ 3,5m. Điểm 7-8: Thực hiện đúng giai đoạn trên không, thành tích đạt nam từ 3,5m đến dưới 4m, nữ từ 3m đến dưới 3,5m. Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật trên không, thành tích đạt nam dưới 3,5m, nữ dưới 3 m. 3/ Tiến hành kiểm tra: 3, Phần kết thúc. - Học sinh thả lỏng. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn học sinh ôn bài ở nhà 2' 8' 2 X 8 2 X 8 2 X 8 35' 5’ * 4 hàng ngang, cán sự báo cáo giáo viên phổ biến. - Cán sự lớp điều khiển GV quan sát trung x x x x x x x x x x x x x x x x x cs ∆gv GV thông báo, hướng dẫn nội dung, hình thức kiểm tra và cách tính điểm để HS thực hiện GV tiến hành kiểm tra có sự hỗ trợ của cán sự * 4 hàng ngang. - Học sinh thả lỏng theo giáo viên. - Tuyên dương những em học tốt. V. rút kinh nghiệm. .

File đính kèm:

  • docThe duc 8(16).doc