Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu.

 1. Kiến thức

- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ.

- Đá cầu: Ôn một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 7.

- Chạy bền: Trò chơi " Lò cò tiếp sức".

 2. Kỹ năng.

- Nhảy xa: Y/c: T.hiện ở mức cơ bản đúng các động tác bổ trợ

- Đá cầu: Y/c: HS thực hiện các động ở mức cơ bản đúng.

- Chạy bền :Y/c: HS biết cách chơi trò chơi, tham gia trò chơi tự giác tích cực, nhiệt tình và có tinh thần đồng đội.

 3. Thái độ: HS có ý thức tích cực tự giác tập luyện và yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị của GV và HS.

 1. GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án, còi, hố nhảy xà.

 2. HS: Vệ sinh sân tập, giầy, trang phục gọn gàng, mỗi em 1 quả cầu.

III. Tiến trình bài dạy.

 

doc81 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn rộng. - Đi & thực hiện các động tác sau: + Tay cao; Tay ngực;Bước với;cánh tay;cẳng tay. + Xoay khớp cổ tay, cổ chân. + Xoay khớp hông; Xoay khớp gối. + ép ngang-dọc. + Tập 3 động tác bổ trợ: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi và chạy đạp sau. * Kiểm tra bài cũ:Không. 2. Phần cơ bản a. Nhảy xa: - Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”. b. Ném bóng: - Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa. 7 phút 3 vòng 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N 2x10m 2x15m 14 phút 14 phút - Từ 3 hàng ngang chạy nhẹ nhàng thành 1vòng tròn rộng. - CS cho lớp đi theo vòng tròn kết hợp tập các động tác. - CS Đ.khiển lớp T.hiện các ĐT. - GV bao quát đồng thời nhắc nhở HS T.hiện đúng các ĐT. € € € € € GV € € € € € ĐH nhảy xa: €€€€€€€ €€€€€€€ xxxxx € -GV làm mẫu và nhấn mạnh lại những điểm chính trong KT từng GĐ cả 2 KTĐT (Nhảy xa,Ném bóng ) - Chia lớp thành 2 tổ nam,nữ riêng để luyện tập: + Tổ nam:T.hiện phần nhảy xa .Do lớp trưởng Đ.khiển và quản. - HS lần lượt nhảy theo hàng dọc. - Mỗi HS nhảy 8-10 lần. - Cho HS thi nhảy đúng KT và thi nhảy đạt thành tích cao giữa các cá nhân với nhau. +Tổ nữ:T.hiện phần ném bóng.Do cán sự Đ.khiển và quản. - Cho HS ném theo nhóm 2-3 người. - Mỗi nhóm ném 4-5 lần. - GV bao quát chung 2 tổ đồng thời tích cực nhắc nhở,sửa sai cho HS 2 tổ. - GV cho những HS tập chưa đạt yêu cầu tập lại nhiều lần.GV tích cực sửa sai trực tiếp cho HS. - Sau đó GV đảo ND tập cho HS 2 tổ. ĐH ném bóng: €€€€€ €€€€€ x x x € * Củng cố,luyện tập. -T.hiện KT: Nhảy xa kiểu “Ngồi”. 3. Phần kết thúc . -Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng. + Duối chân thả lỏng. + Rũ tay vai. - GV NX đánh giá Ưu-nhược điểm giờ học. * Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. + Nhảy xa: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”. + Ném bóng: Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa. 3 phút 5 phút - GV gọi 2 HS lên T. hiện KT ĐT.Cả lớp quan sát nhận xét. - GV hệ thống lại kiến thức bài học - GV điều khiển HS T.hiện các ĐT thả lỏng .Tập theo ĐH 3 hàng ngang rộng so le. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € - GV NX ưu-nhược điểm giờ học. -Sau đó hướng dẫn HS cách ôn luyện ở nhà. Ngày soạn:21/4/2009 Ngày dạy:24/4/2009 Dạy lớp:8A Ngày dạy:29/4/2009 Dạy lớp:8B Tiết 67 Ôn tập Học kì II nhảy xa - ném bóng I. Mục tiêu. 1.Kiến thức. -Nhảy xa: Luyện tập kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi -Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 2.Kỹ năng. - Nhảy xa:Y/c: Thực hiện đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn và đạt thành tích cao. - Ném bóng:Y/c:Thực hiện đúng KT cả 4 giai đoạn ĐT. 3.Thái độ: HS có ý thức tự giác tập luyện. II.Chuẩn bị của GV và HS. 1.GV: Sân tập,giáo án,còi,bóng ném,hố nhảy xa,thước dây. 2.HS:Vệ sinh sân tập,giầy,cầu,trang phục gọn gàng,cuốc xới cát. III.Tiến trình bài dạy. Nội dung Định lượng Phương pháp lên lớp 1. Phần mớ đầu a. Nhận lớp. - GV kiểm tra sĩ số,giầy HS. - Phổ biến nội dung,Y/c bài học. 2 phút - Lớp trưởng báo cáo sĩ số,giầy cho GV. - GV nói ngắn gọn ND,Y/c bài học. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € b.Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn rộng. - Đi & thực hiện các động tác sau: + Tay cao; Tay ngực;Bước với;cánh tay;cẳng tay. + Xoay khớp cổ tay, cổ chân. + Xoay khớp hông; Xoay khớp gối. + ép ngang-dọc. + Tập 3 động tác bổ trợ: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi và chạy đạp sau. * Kiểm tra bài cũ:Không. 2. Phần cơ bản a. Nhảy xa: - Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”. b. Ném bóng: - Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa. 7 phút 3 vòng 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N 2x10m 2x15m 14 phút 14 phút - Từ 3 hàng ngang chạy nhẹ nhàng thành 1vòng tròn rộng. - CS cho lớp đi theo vòng tròn kết hợp tập các động tác. - CS Đ.khiển lớp T.hiện các ĐT. - GV bao quát đồng thời nhắc nhở HS T.hiện đúng các ĐT. € € € € € GV € € € € € ĐH nhảy xa: €€€€€€€ €€€€€€€ xxxxx € -GV gọi 2 HS T.hiện tốt KT nhảy xa kiểu “Ngồi”lên T.hiện mẫu cho cả lớp Q.sát.Sau đó GV nhấn mạnh lại những điểm chính trong KT cả 4 GĐ ĐT. - Chia lớp thành 2 tổ nam,nữ riêng để luyện tập: + Tổ nam:T.hiện phần nhảy xa .Do lớp trưởng Đ.khiển và quản. - HS lần lượt nhảy theo hàng dọc. - Mỗi HS nhảy 8-10 lần. - Cho HS thi nhảy đúng KT và thi nhảy đạt thành tích cao giữa các cá nhân với nhau. +Tổ nữ:T.hiện phần ném bóng.Do cán sự Đ.khiển và quản. - GV làm mẫu và phân tích lại KT ĐT ( cả 4 giai đoạn KT ). - Cho HS ném theo nhóm 2-3 người. - Mỗi nhóm ném 4-5 lần. - GV bao quát chung 2 tổ đồng thời tích cực nhắc nhở,sửa sai cho HS 2 tổ. - GV cho những HS tập chưa đạt yêu cầu tập lại nhiều lần.GV tích cực sửa sai trực tiếp cho HS. - Sau đó GV đảo ND tập cho HS 2 tổ. ĐH ném bóng: €€€€€ €€€€€ x x x € * Củng cố,luyện tập. -T.hiện KT: Nhảy xa kiểu “Ngồi”. 3. Phần kết thúc . -Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng. + Duối chân thả lỏng. + Rũ tay vai. - GV NX đánh giá Ưu-nhược điểm giờ học. * Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. + Nhảy xa: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “Ngồi”. Tiết sau kiểm tra HK II. 3 phút 5 phút - GV gọi 2 HS lên T. hiện KT ĐT.Cả lớp quan sát nhận xét. - GV hệ thống lại kiến thức bài học - GV điều khiển HS T.hiện các ĐT thả lỏng .Tập theo ĐH 3 hàng ngang rộng so le. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € - GV NX ưu-nhược điểm giờ học. -Sau đó hướng dẫn HS cách ôn luyện ở nhà. ******************************* Ngày soạn:27/4/2009 Ngày kiểm tra:29/4/2009 Lớp:8A Ngày kiểm tra:6/5/2009 Lớp 8B Tiết 68 Kiểm tra Học kì II : nhảy xa 1.Mục tiêu bài kiểm tra. - Đánh giá chính xác kết quả tập luyện của HS. - HS biết vận dụng các bài tập phát triển sức bật vào cuộc sống. 2.Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra Kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “Ngồi”. Nội dung Định lượng Phương pháp lên lớp 1. Phần mớ đầu a. Nhận lớp. - GV kiểm tra sĩ số,giầy HS. - Phổ biến ND,Y/c kiểm tra b. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn rộng. - Đi & thực hiện các động tác sau: +Tay cao;Tay ngực; Bước với; Xoay khớp cánh tay. + Xoay khớp cổ tay, cổ chân. khớp gối;Xoay khớp hông. +ép dây chằng. + Tập 3 động tác bổ trợ: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi,đạp sau. 2. Kiểm tra: - Kiểm tra KT và TT nhảy xa kiểu “Ngồi ”. 3. Biểu điểm: - Điểm 10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt mức 3 m (Nữ);(Nam) 4 m. - Điểm 9:Thực hiện đúng KT và TT đạt mức 2,8 m( Nữ);3,8 m(Nam). - Điểm 8: Thực hiện đúng kĩ thuật ,thành tích đạt mức 2,6 m (Nữ);(Nam) 3,6 m. - Điểm 7:Thực hiện đúng kĩ thuật ,thành tích đạt mức 2,4 m (Nữ);(Nam) 3,4 m. - Điểm 6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và thành tích đạt 2,2m (Nữ),(Nam) 3,2m. - Điểm 5:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và thành tích đạt 2 m (Nữ);(Nam) 3 m. - Điểm 4: Thực hiện sai kĩ thuật , thành tích đạt 1,8 m(Nữ);2,8 m (Nam). 3. Phần kết thúc . - Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng. + Duối chân thả lỏng. + Rũ tay vai. - GV NX đánh giá kết quả giờ kiểm tra. - Công bố thành tích và điểm cho từng HS. Tuyên dương những HS đạt điểm Giỏi. . 3 phút 7 phút 3 vòng 2x8N 2x8N 2x8N 2x10m 2x15m 30 phút 5 phút - Lớp trưởng báo cáo sĩ số,giầy cho GV. - GV nói ngắn gọn ND,Y/c kiểm tra. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán sự Đ.khiển lớp khởi động. - GV bao quát đồng thời nhắc nhở HS T.hiện đúng các ĐT. € € € € € GV € € € € € - Kiểm tra mỗi đợt 4-5 HS ,mỗi HS được thực hiện 3 lần không liên tiếp nhau. - GV kiểm tra từng em, nam nữ riêng. - Kiểm tra kĩ thuật + thành tích. - Những HS đã qua kiểm tra hoặc chưa kiểm tra thì ngồi quan sát những bạn kiểm tra. ĐH kiểm tra: €€€€€€€ €€€€€€€ xxxxx € - GV điều khiển HS T.hiện các ĐT thả lỏng .Tập theo ĐH 3 hàng ngang rộng so le. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € - GV NX ưu-nhược điểm giờ kiểm tra và công bố điểm cho từng HS.Tuyên dương những HS đạt điểm giỏi. ********************************** Ngày soạn Ngày giảng ----------- Tiết 69 - 70 Kiểm tra tcrltt - chạy bền I.Mục tiêu: - Đánh giá chính sác kết quả tập luyện của HS. - HS biết vận dụng các bài tập vào cuộc sống. II. Địa điểm phương tiện: Kiểm tra tại SVĐ nhà trường. -Trò: + Vệ sinh sân tập sạch sẽ. +Trang phục gọn gàng đúng quy định. -Thầy: + Đồng hồ. + Soạn giáo án. III. Tiến trình kiểm tra: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức 1. Phần mớ đầu: a. Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung kiểm tra b. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng SVĐ. - Đi & thực hiện các động tác sau: + Tay cao: Vừa đi vừa luân phiên đánh tay lên cao. + Tay ngực: Nhịp 1-3 gập trớc ngực, nhịp 2-4 hai tay dang ngang. + Bước với: Chân bước dài, gập người, tay nọ với chạm mũi chân kia. + Xoay khớp cổ: 2 tay chống hông vừa đi vừa quay đầu sang trái, phải, trước, sau & quay tròn. + Xoay khớp cổ tay, cổ chân. + Xoay khớp bả vai, cẳng tay. + Xoay khớp hông: 2 tay chống hông xoay từ phải sang trái và ngợc lai. + Xoay khớp gối: 2 tay chống hông xoay từ phải sang trái và ngược lai. + Chân hông( ép dẻo): Nhịp 1-2 nhấn vừa phải, nhịp 3 nhấn mạnh hơn, nhịp 4 đổi chân. 2. Kiểm tra: + Kiểm tra chạy bền: - Cự li: 500m + Biểu điểm Nam Nữ - Điểm 10: 1'35" - Điểm 9: 1'40" - Điểm 8: 1'45 - Điểm 7: 1'50" - Điểm 6: 1'55" - Điểm 5: 2' - Điểm 10: 1' 50" - Điểm 9: 2' - Điểm 8: 2' 05" - Điểm 7: 2' 10" - Điểm 6: 2' 15" - Điểm 5: 2' 20 3. Kết thúc: -Thả lỏng - Nhận xét & công bố kết quả kiểm tra. - Dặn dò: HS về nhà luyện tập. 2 phút 7 phút 3x8 3x8 3x8 30 phút 3 phút - Lớp trưởng báo cáo sĩ số. - GV nói ngắn gọn nội dung kiểm tra. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ € - Từ 3 hàng ngang chạy nhẹ nhàng 1vòng SVĐ, Sau đó thu nhỏ thành vòng tròn trung bình. - CS cho lớp đi theo vòng tròn kết hợp tập các động tác. - CS hô nhịp cho cả lớp thực hiện. - Nhịp hô tăng dần ở mỗi động tác. - GV nhắc nhở HS thực hiện. - GV kiểm tra theo nhóm nam, nữ riêng. Mỗi nhóm 5- 6 em. - GV bấm đồng hồ. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - HS cúi người vung nhẹ 2 tay.

File đính kèm:

  • docTHE DUC 8 HK II Full.doc