Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình cả năm (Chuẩn kiến thức)

I.MỤC TIÊU.

 - Ôn lại các động tác kĩ thuật bổ trợ cho chạy ngắn, cũng như

 học mới bài thể dục.

 - Yêu cầu ý thức tập luyện tự giác và nghiêm túc.

II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN.

 -Trường THCS Nguyễn Văn Tố

- Còi TT - Tranh TD

 III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

 

 

doc139 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình cả năm (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ịa điểm phương tiện . -Sân trường THCS Noong Luông. -Bóng 2-4 quả, còi . III.Tiến trình dạy học. Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức A:Phần mở đầu . 1 .Nhận lớp -GV nhận lớp kiểm tra sĩ số . -GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 2. Khởi động . -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường , -Xoay kĩ các khớp ,ép dây chằng ngang dọc . -Động tác bổ trợ. -Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi , chạy gót chạm mông . 3. Kiểm tra bài cũ . - Kỹ thuật dừng bóng bằng má trong bàn chân. 8-10p’ 2’ 5-6’ 2-3’ -ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o cs 0 GV -ĐH khởi động 3 hàng ngang so le ,cự ly rộng 1 sải tay. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(LT) - 2Em thực hiện Gv nhận xét và chấm điểm- B.Phần cơ bản. a. Ôn dừng bóng bằng má trong bàn chân. b . Trò chơi : “Chuyền bóng” c . Đấu tập 31p 10-12’ 7-8’ 10-11’ -Lớp làm 2-3 nhóm tập ,cs điều khiển . -Gv uốn nắn động tác cho các em,lưu ý các em nữ -GV nhắc lại cách và luật chơi - Tổ chức cho lớp chơi -Gv chia lớp làm 2 đội và điều khiển trân đấu C: Phần kết thúc. 1.Thả lỏng . 2.Nhận xét giờ học . 3.BTVN. Luyện tập các động tác bổ trợ nhảy xa. - Tập thêm các kỹ thuật đá bóng đã học . 5p -Đh kết thúc. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV IV.Rút kinh nghiệm. . N S:22.04 Tiết 66 NG:29.04 kiểm tra môn tc ( Lấy điểm 15 phút) I. Mục Tiêu. - Qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập và rèn luyện môn “Bóng đá”. - Yêu cầu : Cố gắng thực hiện tốt bài kiểm tra. II. Địa điểm – phương tiện. Sân trường THCS Noong Luông. Bóng 2-4 quả, Bàn ghế GV. III. tiến trình Kiểm tra. a-phần mở đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng trước sau. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông. - Cán sự lớp hướng dẫn lớp khởi động . ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) Phần cơ bản. 1. Nội Dung: +Kiểm tra kĩ thuật dừng bóng bằng lòng bàn chân. 2. Phương pháp tổ chức kiểm tra. +Dừng bóng bằng lòng bàn chân (thực hiện 3 lần) - Kiểm tra thành theo danh sách của lớp không kể nam ,nữ . - Mỗi học sinh được tham gia kiểm tra một lần và thực hiên 3 lần dừng bóng. - GV cử 1 em chuyền bóng gúp bạn. -Trường hợp đặc biệt GV có thể cho kiểm tra lại lần 2 nhưng kiểm tra lại lần 2 điểm tối đa không quá 8. 3. Cách cho điểm. - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác kĩ thuật và thành tích của từng học sinh đạt được. + Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật (do GV qui định cho mức giỏi đối với nam nữ riêng). + Điểm 7-8 : Thực hiện kĩ thuật đạt loại Khá . + Điểm 5-6 : Thực hiện kĩ thuật đạt loại trung bình . + Điểm 3-4 : Không thục hiện được kĩ thuật. Phần kết thúc. 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3. Công bố điểm -ĐH Kết thúc. ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ °(Gv ) NS :27.04 tiết 67 Ng: (ôn tập học kì ii ) Nhảy xa - Nhảy xa:Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích nhảy xa kiểu “Ngồi.” I .Mục Tiêu. 1-Nhảy xa: - Phối hợp tốt 4 giai đoạn kĩ thuật và cố gắng nâng cao thành tích. -Yêu cầu .Tự giác tập luyện – hoàn thành LVĐ Gv giao . II.Địa điểm phương tiện . -Sân trường THCS Noong Luông.Ván giậm nhảy. -Hố cát , thước đo . III.Tiến trình dạy học. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A:Phần mở đầu . 1 .Nhận lớp -GV nhận lớp kiểm tra sĩ số . -GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 2. Khởi động . -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường , -Tập bài TDTK. -Xoay kĩ các khớp ,ép dây chằng ngang dọc . -Động tác bổ trợ. -Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi , chạy gót chạm mông . 8-10p’ 2’ 6-7’ -ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o cs 0 GV -ĐH khởi động 3 hàng ngang so le ,cự ly rộng 1 sải tay. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(LT) B.Phần cơ bản. 1 Nhảy xa : a-Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa . -GV nhắc học sinh đo và chỉnh đà hợp lí khi luyện tập . -Y/C: 3 bước đà cuối cố gắng bước dài hơn . - Giậm nhảy đúng ván không để phạm quy. - Giai đoạn chạyđà - giậm nhảy. - Trên không- tiếp đất. 2. Củng cố. -Mọt số điều cần lưu ý khi giậm nhảy trong nhảy xa. 31p 14-15’ 3’ - Đôị hình ôn tập nhảy xa. o o o o o G o o o o o o o O cs - Gv hướng dẫn lại một lần rồi - g/v yêu cầu h/s vào thực hiện đo và chỉnh đà và thực hiện. - Y/c khi H/s thực hiện phối hợp tốt nhất 4 giai đoạn của kĩ thuật. Chú ý: khi giậm nhảy cố gắng không để phạm quy. - Đo thành tích đánh giá kết quả - Có thể kiểm tra thử 4-5 em. -2 em thực hiện – lớp nhận xét Gv bổ xung. C: Phần kết thúc. 1.Thả lỏng . 2.Nhận xét giờ học . 3.BTVN. Luyện tập các động tác bổ trợ nhảy xa. - Nhắc học sinh chuẩn bị giờ sau kiểm tra. 5p -Đh kết thúc. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV IV.Rút kinh nghiệm. . N.s Tiết 68 NG ( Kiểm tra học kỳ ii ) nhảy xa I/ Mục tiêu: - Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi không tính thành tích - Yêu cầu: HS thực hiện được ở mức độ tốt nhất về kĩ thuật và động tác đảm bảo được nội dung cần kiểm tra, đạt kết quả cao nhất. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân thể dục.Hố cát – Thước m - Bàn ghế để GV kiểm tra, ván giậm nhảy III/ Nội dung và phương kiểm tra: Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Tập 8 động tác đầu bài TDTK. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng .bật cao ôm gối. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) Phần cơ bản 1. Nội dung: - Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi . 2) Tổ chức và phương pháp kiểm tra b.1/ Kiểm tra theo danh sách. Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần, tính kĩ thuật và thành tích lần nhảy lần nhảy tốt nhất, Nếu nhảy lần 1 được điểm cao nhất thì không phải thực hiện lần 2 và 3. - Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí chuẩn bị , thực hiện dưới sự điều khiển của giáo viên. b.2/ Đội hình kiểm tra. o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o GV 3) Cách đánh giá: - Điểm kiểm tra đánh giá theo mức độ thực hiện động tác kỹ thuật của từng HS. +(Điểm 9 - 10) Thực hiện đúng toàn bộ kĩ thuật thành tích đạt loại giỏi theo TC RLTT - (Điểm 7 - 8) Thực hiện đúng giai đoạn trên không và giậm nhảy thành tích đạt loại khá theo TC RLTT . - (Điểm 5 - 6) Thực hiện được kĩ thuật trên không thành tích đạt loại TB theo TC RLTT . - (Điểm :3 - 4) Không thực hiện được các giai đoạn kỹ thuật thành tích không đạt theo TC RLTT . Phần Kết thúc 1- GV nhận xét 2- Công bố điểm 3- Giao BTVN 4- Xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ °(Gv ) IV.Rút kinh nghiệm. . NS: Tiết 69 NG: ( Kiểm tra tiêu chuẩn rltt ) bật xa I.Mục Tiêu. - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT của học sinh trong năm học. - Kỹ thuật “Bật xa” đánh giá bằng thành tích - Yêu cầu :Cố gắng đạt thành tích tốt nhất theo tiêu chuẩn RLTT. II.Địa điểm phương tiện. -Sân tập trường PTCS Noong Luông. -Hố cát, thước đo- xẻng xới cát.ghế gv. III.Tiến trình kiểm tra. A.Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng trước sau. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông. - Cán sự lớp hướng dẫn lớp khởi động . ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) B.Phần cơ bản. 1. Nội Dung: Kiểm tra thành tích “Bật Xa” 2. Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật tính lần thực hiện xa nhất. - Kiểm tra theo danh sách của lớp. Đội hình kiểm tra OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO hố cát X GV 3.Cách đánh giá. - Đánh giá theo thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại Giỏi :Thành tích đạt: Nam trên 185 cm,Nữ trên 170 cm. - Loại Khá: Thành tích đạt: Nam 170-184 cm,Nữ 161 -169 cm. - Loại TB : Thành tích đạt: Nam 160-169 cm,Nữ 150 -159 cm. - Loại CĐ: Cả 3 lần bật thành tích không đạt yêu cầu . C.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.Dặn dò ôn trong hè. - Tiếp tục ôn tập trong hè để tăng cường thể lực. IV.Rút kinh nghiệm kiểm tra: .......................................................................................................................................................................................................................................................................... N.S: Tiết 70 NG: kiểm tra tiêu chuẩn rltt ném bóng I. Mục Tiêu. -.Kiểm tra khả năng ném bóng xa của học sinh. - Yêu cầu . Cố gắng đạt thành tích theo tiêu chuẩn RLTT. II. Địa điểm – phương tiện. - Sân trường THCS Noong Luông. - Bóng ném 20 quả , thước 30m III. tiến trình Kiểm tra. A.Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Tập 8 động tác đầu bài TDTK. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng .bật cao ôm gối. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) B.Phần cơ bản. 1. Nội Dung: Kiểm tra thành tích “Ném bóng xa” 2 Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật nhảy tính lần thực hiện tốt nhất. - Kiểm tra theo danh sách củ lớp. - Đội hình kiểm tra OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO GV 3.Cách đánh giá - Đánh giá theo mức độ thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại Giỏi :Thành tích đạt:Nam trên 35m,Nữ trên 25cm. - Loại Khá: Thành tích đạt:Nam 30 – 35 m,Nữ 20- 25 m. - Loại Đạt: Thành tích đạt:Nam 20 – 30 m,Nữ 15 - 20 m. - Loại Chưa Đạt: Thành tích không đạt các yêu cầu trên. C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN. - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học trong hè. IV.Rút kinh nghiệm kiểm tra: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTHE DUC 8(10).doc